man‎Jan Ameijs Jan Daemen van der Spanck‏‎
Geboren ‎± 1564
[bron]
Genoemd in akte 12 van 10.2.1631: "Jan Amijs Jans van der Spanck oud 66 jaar"
Dus geboren rond 1631-66=1565

In akte 32 van 7.7.1631: "Jan Amijs Janssen van der Spanck oud 67 jaar"
Dus geboren rond 1631-67=1564

Genoemd als akte 140 van 27.5.1636: "Jan Amijssen van der Spanck oud 72 jaar"
Dus geboren rond 1636-72=1564

Genoemd in akte 34 van 20.5.1648: "dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar"
Dan geboren rond 1648-85=1563.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224960&miview=ldt
346 Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter van wijlen Antonis Corstiaen Smits, betalingsgelofte, Henrick Claessen van Berckel ende Eijmbert Eijmbert van den Vorstenbosch provisoren van de Tafel van de H.Geest van Schijndel, tbv de arme miserabele persoonen binnen Schijndel, huijs hoff erffenisse onder het Elschot, 12 lop., erfgenamen Ardt Diricx, erfgenamen Henrick Dirick Gielis ende voorts rontomme die gemeijn straet, Jan Mijssen, 10 mei 1610,...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224668&miview=ldt
54 Antonis Corstiaen Smits vader van Jan. Corstiaen, Henrick ende Elizabeth verweckt by Aelken syne tweede huijsvrauwe en Gijsbert doone van Antonis ende Geertruijt syne ierste huijsvrauwe, seecker accoordt, Jan Mijssen man van Elizabeth dochter vanAntonis Corstiaens, eenen camp groesvelt van 1 ½ mergen, die wedue Jan Scoemekers, erfgenamen Gerit Janssen, Jan van Wijmen erfgenamen, eenen camp genoemt die Vier Mergen, Corstiaen Jan Willems, 28 september 1606, testes Gijsbert Janssen vanden Bogert et Jan Henricx aenden Borne
Datering: 1605-1612
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224682&miview=ldt
68 Gijsbrecht Jan Corstiaen en Henrick gebroederen kynderen van Tonis Corstiaen Smits, Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter Antonis Corstiaens, die vs, Gysbrecht vanden iersten bedde verweckt by Geertruijt en Jan Corstiaen en Henrick verwecktby Aelken syne tweede huijsvr., scheiding en deling, huijs hoff ende tuellant ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856712&miview=ldt
12 De schepenen Jan Jans Verhoeven en Gerit Jan Henricx Verhaigen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan Amijs Jans van der Spanck oud 66 jaar en Peeter Servaessen oud 56 jaar met een getuigenis der waarheid ...
Datering: 10.2.1631
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856732&miview=ldt
32 Henrick Gisjbert Smits en Jan Jans Verhoeven schepenen geven aan dat voor hem zijn verschenen Jan Amijs Janssen van der Spanck oud 67 jaar en Amijs Jan Amijssen oud 25 jaar met een verklaring over een eenjarige kastanjebruine hengst met enkele uiterlijke kenmerken uit de eigen paarden van Jan Ardt de Snijder [7.7.1631]; idem is verschenen Jan Ardts de Snijder oud 63 jaar en Claes Jan Ardts oud 21 jaar met een verklaring ter instantie van Jan Amijs Janssen over een eenjarige zwarte hengst uitde eigen paarden van Jan Amijs
Datering: 7.7.1631
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856840&miview=ldt
140
.. dat voor hen is verschenen Jan Amijssen van der Spanck oud 72 jaar, ...
Datering: 27.5.1636
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856949&miview=ldt
34 Daniel van der Aa en Jochem Aerdts schepenen geven aan dat voor hen is gekomen Aerdt Jans van der Cuijlen oud 58 jaar en Jan Anthonis Voets oud 52 jaar met een verkalring ter instantie van Anthonis van der Spanck dat ze hebben horen zeggen Jan Amijssen van der Spanck dat hij Jan Amijssen wel oud is en op de voorbije 1e mei de ouderom is gepasseerd van 85 jaar en dat Anthonis Mijssen de producent de ouderdom is gepasseerd van wel 70 of 71 jaar en dat Anthonis lange jaren het schepenambt heeftbediend en commerbeurder is geweest en zetter van de gemene dorpslasten en beurder van dien ‘hebbende oock te bedde liggende ende houdende sijne vrouwe ende sijn ouden bedachten simpele ende onnoselen …. dien hij oock ten deele soude …… ofte weijnich incomen genootsaeckt is te onderhouden
Datering: 20.5.1648
Plaats: Schijndel

ECHTGENOTE:
WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214403&miview=ldt
19 Amijs en Anthonis broers zonen van wijlen Jan Amijssen van der Spanck verwekt bij Lijsken dochter van Anthonis Corsten Smits, Andries breusten man van Metgen zijn vrouw dochter van Jan & Lijsken, Lambert en Anthonis met Marijken hun zuster geassisteerd door Anthonis Mijssen van der Spanck haar momboir kinderen van wijlen Jan Symons van der Haigen verwekt bij Aeltien dochter van Jan & Lijsken, met een scheiding en deling en minnelijk akkoord ....
Datering: 13.8.1657
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379025&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond

333-Fiche 478, blz. 7, folio Plaatsnaam: Schijndel
Jan Ameijssen van der Spanck weduwer van Lijsken voorschreven Lijsken dochter Anthonis Corstiaen Smits IIII denarii veteri II ort et II denarii veteri
Idem ex domo et orto in Elschot bijden Huevel III denarii veteri et II ort veteri VII 1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379120&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 480, blz. 9, folio 201 v Plaatsnaam: Schijndel
Jan Ameijssen vander Spanck weduwer van Lijsken voorschreven Lijsken dochter Anthonis Corst Smits ende
De 6 kijnderen Peter Faes Schers de weduwe Peter Faes Schers mit ses kijnderen Peter Faes Schersende
Die twee kijnderen Willem Hanrick Peters I1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
BRUIDEGOM: Paar genoemd in akte 19 van 13.8.1657.
BRUID: Genoemd met echtgenoot in testament vader, akte 0058 van 15-02-1594: "Jan Amijs Janssen"
met:

womanElisabeth Anthonis Corsten Smits‏
Dochter van Antonius Corstiaen Hanricx Smits en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224665&miview=ldt
51 3 juni 1606, testes Bogaert et Berckel scepenen, Peter Henricx, Jan Gerings, Jan Claessen, Janne Rutten, Antonis Corstiaen Smits maeckt sijn testament, naelynderen verweckt bij wijlen Aelken syne leste huijsvrauwe, Gijsbert de voorsoon verweckt by wijlen Geertruijt synder ierste huijsvrou, accoordt van 15 february anno 1594, 1 juli 1606, testes Heretum et Jan Henricx aenden Schoot
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224682&miview=ldt
68 Gijsbrecht Jan Corstiaen en Henrick gebroederen kynderen van Tonis Corstiaen Smits, Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter Antonis Corstiaens, die vs, Gysbrecht vanden iersten bedde verweckt by Geertruijt en Jan Corstiaen en Henrick verwecktby Aelken syne tweede huijsvr., scheiding en deling, huijs hoff ende tuellant ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/7D5F7EEB98474FC4B294D0C4B704ADBF
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
346 Jan Amijs Janssen man van Elizabeth dochter van wijlen Antonis Corstiaen Smits, betalingsgelofte, ... 10 mei 1610 ...
Datering: 1605-1612

ECHTGENOOT: Jan Amijssen van der Spanck
https://proxy.archieven.nl/235/D81A0FB2A3CC45E08D90FFC570A19AE0
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
19 Amijs en Anthonis broers zonen van wijlen Jan Amijssen van der Spanck verwekt bij Lijsken dochter van Anthonis Corsten Smits, Andries breusten man van Metgen zijn vrouw dochter van Jan & Lijsken, Lambert en Anthonis met Marijken hun zuster geassisteerd door Anthonis Mijssen van der Spanck haar momboir kinderen van wijlen Jan Symons van der Haigen verwekt bij Aeltien dochter van Jan & Lijsken, met een scheiding en deling en minnelijk akkoord ...
Datering: 13.8.1657

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/4421ACC338B44D0A915EFBD3312570AF
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
32 Henrick Gisjbert Smits en Jan Jans Verhoeven schepenen geven aan dat voor hem zijn verschenen Jan Amijs Janssen van der Spanck oud 67 jaar en Amijs Jan Amijssen oud 25 jaar met een verklaring ...
Datering: 7.7.1631

CIJNSBOEK
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379120&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 480, blz. 9, folio 201 v
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Jan Ameijssen vander Spanck weduwer van Lijsken voorschreven
Lijsken dochter Anthonis Corst Smits ende
De 6 kijnderen Peter Faes Schers
de weduwe Peter Faes Schers mit ses kijnderen
Peter Faes Schersende
Die twee kijnderen Willem Hanrick Peters
I1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379025&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 478, blz. 7, folio
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Jan Ameijssen van der Spanck weduwer van Lijsken voorschreven
Lijsken dochter Anthonis Corstiaen Smits
IIII denarii veteri II ort et II denarii veteri
Idem ex domo et orto in Elschot bijden Huevel
III denarii veteri et II ort veteri VII 1/2 ort
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Voor meer informatie: bertho@derikx.com