man‎Jan Daemen van der Spanck‏‎
Zoon van Adam Jan van der Spanck en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022893&miview=ldt
116 Jan, Emont, Jan van Gerwen als man van Marie zijn vrouw, Henrick Dyrckss. man van Griet zijn vrouw, Aleijt, Lijsbeth en margariet allen wettige kinderen van Adam Jans van der Spanck en zijn vrouw Lijsbeth die een scheiding en deling van goederenzijn aangegaan hen nagelaten door hun ouders waarbij ....
... e.z. Emont zn.v.wijlen Adam Verspanck ...e.z. Jan Damen van der Spanck ... e.z. Lijsbeth dr.v.wijlen Adam Verspanck ... e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ... Jan zn.v.wijlen Adam Verspanck. ...e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ...
Datering: 11 oktober 1536
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234700&miview=ldt
206 los briefje: Henrick en Lauwerns kinderen van Jan Jans Verhagen en zijn vrouw Aleit, Jan Damenss. Verspanck man van Truy zijn vrouw, Dyrck Pauwels Vrenssen en Anna zijn vrouw, Aert Dirck Gielis man van Aleit, Michiel Delis Jan Lambertss. man vanFaessen hebben verkocht Peeter Aert Hellinck hun deel is 4 lop. land int Hermalen ....
Datering: 29 …..1543
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234673&miview=ldt
179 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en diens vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck ma vanGheertruyd, Dyrck Pauwels Vrenss. man van Aleit en Michiel Delis Jan Lambertss. man van Servasa zijn vrouw, allen dochters van Jan en Aleit voornoemd, hebben verkocht een huis hof hofstad en erf aan ...
Datering: 29 december 1543
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234675&miview=ldt
181 de kinderen van Jan Janss. van der Haghen en zijn vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck man van Gheertruyd, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, Aernt Dyrck Gielis man van Faessen alle wettige dochters van Jan Janss. en Aleit; hebben verkocht ...
Datering: 1 maart 1544
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234718&miview=ldt
224 Henrick en Lauwrens kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit, Peeter Aernt Hellinckss. man van Jenneken, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssenss. man van Arien, Aernt Dyrck Gieliss. man van Aleit en Michiel DelisJan Lambertss. man van Servaes, allen wettige dochters van genoemde Jan en Aleithebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager een stuk land 6 lop. aent Lutteleyndt geheiten den Heiacker ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234719&miview=ldt
225 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en zijn vrouw Aleit, Peeter SAernt Hellinckss. man van Jenneken en andere zwagers hebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager 1/9 deel van een groesveld van 5 vierde delen van 1 bunder in die Heesickerstege ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926211&miview=ldt
30 .... , Truijken wedue wilen Jan Damen Verspanck, .... 5 november 1561 ...
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926374&miview=ldt
10 ... , erffgenamen Jan Damen van der Spanck ...
Datering: 1562-1564
Plaats: Schijndel

Jan Damenssoen van der Spanck x Geetruyt Jans van der Hagen
- Amijs
- Seger
- Pauwels
- Meriken x Lauwreyns Peterss
- Anna x Hanrick Hanricx van der Culen (Verculen)
- Aleyt x Bernart Goessens
- Jan (Aert van Hemont in de naam van Jan zijn kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926871&miview=ldt
250 Lambert an den Hautert, Jan van der Hagen, Bossche schepenbrief, Stoffel soen wilneer Jan Spyckers, datum et testes ut supra, Amijs Zege rende Pauwels gebruederen, Lauwreyns Peterss. man van Meriken, Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna, Bernart Goessens man van Aleyt gesusteren, wittege kynderen Jan Damenssoen van der Spanck ende Geetruyt synder huysvrauwe dochter van Jans van der Hagen, Aert van Hemont inden name ende van wegen der onmundige kynderen Jansoen wilneer Jan Damen ende Geetruyt voers., scheiding en deling, een stuck lants 4 lop. onder dLutteleynde aen die gemeyn straet gemeynlick genoempt die Putstege, Michiel Delis, erve des Groten Gasthuys de Busco
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926872&miview=ldt
251 Amijs ende Bernart, Alit dochter Adams Verspanck, Seger ende Pauwels, Lauwrens Peterss., een stuck lants onder dLutteleynde aen die Scoetsehove, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Hanricx Verhagen, kynderen Jan Janss. Damen of Aert van Helmont, Hanrick Hanricxss. Verculen, een stuck lants 5 lop. aen die Heijde, Jan Jan Geerlicxss., erfgenamen Aert Eymbertss., Hanrick Pauwelss. Jans van den Hovel
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

Gehuwd met:

womanGetrudis Jan Jans Verhagen‏
Dochter van Jan Jans Verhagen en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Jan Janss. van der Hagen x Aleit
- Jan
- Henrick
- Laureyns
- Jenneken x Peeter Aernt Hellinck
- Gheertruyt x Jan Daemss. van der Spanck
- Heylwich x Wouter Thijs Reynders
- Anna x Dyrck Pauwels Vrenssen
- Mariken
- Aleyt
- Servaes
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022787&miview=ldt
10 Jan, Henrick en Laureyns broers kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit zijn vrouw, Peeter Aernt Hellinck man van Jenneken, Jan Daemss. van der Spanck man van Gheertruyt, Wouter Thijs Reynders man van Heylwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, en nog Mariken, Aleyt en Servaes allen kinderen van Jan en Aleit van der Hagen vs. zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan. ....
Datering: 10 december 1535
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234673&miview=ldt
179 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en diens vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck ma vanGheertruyd, Dyrck Pauwels Vrenss. man van Aleit en Michiel Delis Jan Lambertss. man van Servasa zijn vrouw, allen dochters van Jan en Aleit voornoemd, hebben verkocht een huis hof hofstad en erf aan ...
Datering: 29 december 1543
Plaats: Schijndel

Akte 180 niet gerelateerd.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234675&miview=ldt
181 de kinderen van Jan Janss. van der Haghen en zijn vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck man van Gheertruyd, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, Aernt Dyrck Gielis man van Faessen alle wettige dochters van Jan Janss. en Aleit; hebben verkocht ...
Datering: 1 maart 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234718&miview=ldt
224 Henrick en Lauwrens kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit, Peeter Aernt Hellinckss. man van Jenneken, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssenss. man van Arien, Aernt Dyrck Gieliss. man van Aleit en Michiel DelisJan Lambertss. man van Servaes, allen wettige dochters van genoemde Jan en Aleithebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager een stuk land 6 lop. aent Lutteleyndt geheiten den Heiacker ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234719&miview=ldt
225 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en zijn vrouw Aleit, Peeter SAernt Hellinckss. man van Jenneken en andere zwagers hebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager 1/9 deel van een groesveld van 5 vierde delen van 1 bunder in die Heesickerstege ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234972&miview=ldt
58 Peter Aertsz. Hellinckx man van Jenneke, Jan Danelz. van der Spank man van Ghertruyt en Wouter This Reinders man van Heilken, Aernt Dirrick Dilisz. man van Aelken, Dirrick Pauwels Lauvrenssen man van Anna allen wettige kinderen van Jan van der Haegen hebben verkocht Henrick en Lauvrens ook kinderen van Jan van der Hagen en Machiel Gelis Jan Lambertsz. een stuk groesveld van 2 mergen int Elschot op die Heesackersteeghde e.z. Bauwen Zegers a.z. een dijk toebehorende Willem Mathisz. van Herethum e.e. dezelfde Mathis a.e. de gemene straat, belast met een grondcijns van 3 ½ st. aan de Heer van Heeswijk, een mander rogge Bossche maat aan Janne die Loedsmester, 2 ½ pont payment waarvan 1 pont te ’s-Hertogenbosch aan Bloemens kinderen en nog 1½ pont aan de vicarie van Schijndel –
Datering: 20 januari 1547
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
manAmeijs Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
BROER Seger en Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926916&miview=ldt
295
295 een erffmander rogge ten Bosch te leveren aenden geinteresseerden, 1 ½ gl. lijfrente aen Aelken dochter Damen van der Spanck, 7 december 1568, testes scabini Gysbertus de Pomerio et Sebert Janss., Amijs Jan Damen ende Seger syn brueder mombaren van de onmundige kynderen Jan Jan Damen soen van der Spanck, by testament van denselven geordineert ende vanden Heere van Heeswyck of synen stadthouder voert gestelt, verkoop, hanrick Hanricx Verculen, die ½ van een stuck lants, mer ierst van Jacop Ariaenss. van den Dyck vorster tot Schyndel inden kercken van SCyndel drie sondagen achtervolgende aldaer geveylt ten aenhoren van scepenen ende andere nabueren
Datering: 1564-1569
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN:
Jan Damenssoen van der Spanck x Geetruyt Jans van der Hagen
- Amijs
- Seger
- Pauwels
- Meriken x Lauwreyns Peterss
- Anna x Hanrick Hanricx van der Culen
- Aleyt x Bernart Goessens
- Jan (Aert van Hemont in de naam van Jan zijn kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926871&miview=ldt
250 Lambert an den Hautert, Jan van der Hagen, Bossche schepenbrief, Stoffel soen wilneer Jan Spyckers, datum et testes ut supra, Amijs Zege rende Pauwels gebruederen, Lauwreyns Peterss. man van Meriken, Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna, Bernart Goessens man van Aleyt gesusteren, wittege kynderen Jan Damenssoen van der Spanck ende Geetruyt synder huysvrauwe dochter van Jans van der Hagen, Aert van Hemont inden name ende van wegen der onmundige kynderen Jansoen wilneer Jan Damen ende Geetruyt voers., scheiding en deling, een stuck lants 4 lop. onder dLutteleynde aen die gemeyn straet gemeynlick genoempt die Putstege, Michiel Delis, erve des Groten Gasthuys de Busco
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926872&miview=ldt
251 Amijs ende Bernart, Alit dochter Adams Verspanck, Seger ende Pauwels, Lauwrens Peterss., een stuck lants onder dLutteleynde aen die Scoetsehove, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Hanricx Verhagen, kynderen Jan Janss. Damen of Aert van Helmont, Hanrick Hanricxss. Verculen, een stuck lants 5 lop. aen die Heijde, Jan Jan Geerlicxss., erfgenamen Aert Eymbertss., Hanrick Pauwelss. Jans van den Hovel
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

Genoemd samen met ZUS Aleyt x Bernart Goessen Goessenss. van der Woude
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937212&miview=ldt
146 Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Woude man van Aleyt dochter van Jan Damen van der Spanck, verkoop, Amijs soen wilner Jan Damen vs., een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde, Michiel Delis, die gemeyn straet genoempt die Putstege,erve des Grooten Gasthuys van den Bossch, 12 augustus 1570 testes Berckel ende Zebert
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

BEIDE WIJLEN
Amijs Jan Damen x Jutgen Zebert Janss.
- Jan
- Geertruijt x Jan Eijmbert Voets (zoon Anthonis)
- Antonissen (onmondig kind)
- Anneken (onmondig kind)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324866&miview=ldt
191 10 juli 1598, testes Jan Gijsberts ende Jan Henricx scepenen, Hanric van Rullen kynderen deylinge staet voor int boeck in carta, Jan soone wijlen Amijs Jan Damen byden selven Mijssen ende Jutgen zyne huysvrou dochter Zebert Janss. tsamen verweckt, Antonis soone wijlen Jan Eijmbert Voets man van Geertruijt, Willem Zebert Janss. ende Henric Henrickx Vercuijlen momboiren van Antonissen ende Anneken onmundige kynderen wijlen Amijssen ende wijlen Jutgen syne huysvrou, scheiding en deling,...
Datering: 1597-1600
Schijndel

Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224836&miview=ldt
222 Antonis soone wijlen Amijs Jan Damen van der Spanck, vercocht, Jannen soone Ardt Jan Willems syn swager, helft van huijs esthuijs hoff ende erffenisse 12 lop. onder het Lutteleijnde, Daniel Henricx van Gerwen, Laurens Peters, Wouter Janssen van Dinter, erfgenamen wijlen Lonis van Wijck, 20 maart 1609, testes Peter Henricx ende Peter Elias scepenen, Jan soone Ardt Jan Willems man van Anneke dochter Amijs Jan Damen, vercocht, Tonis soone Amijs Janssen synen swagere, helft van eenen camp groesvelts 4 dachmaeten gemeijnlick genoemt Engelencampken in de Hardebeemde, Jan Dirck Michiels, Jan Ardt Vercuijlen, Claes Diricx, seeckere groesvelt genoemt den Rietbeemt
Datering: 1605-1612

2.
man‎Seger Jan Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926915&miview=ldt
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Danels van der Spanck, verkoop, Seger soen willeneer Jan Damen Verspanck ende Pauwels synen wittigen brueder, 1/3 in een stuck lants 7 lop., onder dLutteleynde, die gemeyn straet, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Verhagen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926916&miview=ldt
295 een erffmander rogge ten Bosch te leveren aenden geinteresseerden, 1 ½ gl. lijfrente aen Aelken dochter Damen van der Spanck, 7 december 1568, testes scabini Gysbertus de Pomerio et Sebert Janss., Amijs Jan Damen ende Seger syn brueder mombaren van de onmundige kynderen Jan Jan Damen soen van der Spanck, by testament van denselven geordineert ende vanden Heere van Heeswyck of synen stadthouder voert gestelt, verkoop, hanrick Hanricx Verculen, die ½ van een stuck lants, mer ierst van Jacop Ariaenss. van den Dyck vorster tot Schyndel inden kercken van SCyndel drie sondagen achtervolgende aldaer geveylt ten aenhoren van scepenen ende andere nabueren
Datering: 1564-1569
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228690&miview=ldt
258
... , Seger wijlen Jan Damen van der Spanck, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1575, 9 february 1615, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

3.
manPauwels Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926915&miview=ldt
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Danels van der Spanck, verkoop, Seger soen willeneer Jan Damen Verspanck ende Pauwels synen wittigen brueder, 1/3 in een stuck lants 7 lop., onder dLutteleynde, die gemeyn straet, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Verhagen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105596&miview=ldt
95 losse brief nl. een kopie uit het schepenprotocol: Jan ende Dirck gebruederen kynderen Lambert Wauterss., Peter hennen onmundige brueder, Willem Willemss. man van Barbara, Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan synen wittige brueder, Pauwels Jan Damen [absent], verkoop, Wauter soen wilner Lambert Wauters, een stuck hoplants of zaylants int Appelteren, tafelen der heyligen geest van Schyndel, Gerit Jacops, wedue en kynderen Hanrick Peterss., 5 januari 1582, testes scabini Jan Huybertss. ende Zebert Janss. aldus accorderende metten protocol – by my Sebert Janss.
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105670&miview=ldt
169 Cornelis Wauterss. Vermuelen en met hem Dirck, Jan ende Wauter gebruederen, Pauwels Jan Damenss. man van Mechtelt een suster van hen, wittige kynderen van Lambert Wauterss. Vermuelen, scheiding en deling, over die erfgueden hen aencomen na dode Wauter Vermuelen ende Lysbet synder huysvrau, huys hoff ende erffenisse int Elscot, Tonis Corst Smeets, Cornelis vs., Jan Gerits van Oss, die gemeyn straet, 3 gl .aen den Jonge Berckel, 6 pont payments aen Jan Everts inden Peel, 3 pont payments aen geinteresseerden, chyns van den grond, een stuck lants een sestersaet ter plaetse vs., Lambert vs., Willem Janss. van den Nuwenhuys, Jan Gerits, , 35 st. aen een gasthuys ten Bosch, Cornelis te deel gevallen een stuck lants 3 lop. in die Hardebeemde by d’Apelteren, Sanctus Spiritus in Schynle, Danel Jaspers, Eymert Jan Voetss.,Anneken dochter Wreyns Wreynss.22 juni 1576, testes Willem Hanricx, Lambert van Sochel ende Zebert Janss. scepenen
Datering: 1574-1576

ECHTGENOTE: Mechtelt Lambert Wauterss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105671&miview=ldt
170 Cornelis, verkoop, Dirck ende Jan gebruederen kynderen Lambert Wauterss., sestersaet lants int Elscot, testes et datum ut supra, Dirck Jan ende Wauter gebruederen kyndefren van Lambert Wauterss. ende Cateryn, Pauwels Jan Damenss. van der Spanck man van Mechtelt oock wittige dochter van Lambert ende Catryn, scheiding en deling, Dirck ende Jan te deel gevallen huys hoff erffenisse int Elscot, Wauter is te deel gevallem een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde in die Scootsehoeff, Ansem Willemss., Jan voirs., erffenisse des voirs. Jans, erfgenamen Aerts van Sochel met Aert Willemss., Peter Reynders, Corstiaen van der Aa
Datering: 1574-1576
Schijndel

Mogelijk ook akte 171 en 172!

ECHTGENOTE: Mechtelt Lambert Wauterss. Vermuelen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105674&miview=ldt
173 huys hoff ende erffenisse, actum ut supra eadem die, Dirck Jan ende Wauter gebruederen, Pauwels Jan Damen man van Mechtelt hen suster wittige kynderen van Lambert Wauterss. Vermuelen ende Cateryn synder huysvrau, Aert Wauterss. van der Heyden ende met hem Dirck als mombaren van Peter onmundich kynt van Lambert ende Anna, scheiding en deling, Dirck is te deel gevallen een stuck beempts in die Hardebeemde, Jan Maess. Olisleger, Claes Claess., Jan Huyberts Verhagen, Dries Ariaens Verhagen, Janis tedeel gevallen een stuck beempts ter plaetse vs., Dirck Claes Smolnerss., erfgenamen van Anna Jan Vygen dochter, 28 juli 1576, Zebert Janss. scepen
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120540&miview=ldt
370 Jan ende Dirck gebruederen kynderen Lambert Wauterss., Peter hen onmundige brueder, Willem Willemss. man van Barbara, Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan syn wittige brueder, absent is Pauwels Jan Damen gelovende voir syn kynderen die hy verwect hevet bi Mechtelt synder huysvrau dochte rvan Lambert vs., verkoop, Wauter soen wilner Lambert Wauterss., een stuck hoplants of zaylants int Appelteren, Sanctus Spiritus in Scyndel, Gerit Jacops, die wedue en kynderen Hanrick Peters, 5 januari 1582, testes Jan Huyberts ende Zebert Janss. scepenen, Hanrick Joris man van Beatris en hun onmundige kynderen, een stuck lants in die Helscebrake, Rutger Claess., erfgenamen Peter Reynerss., wedue Peter Scymans, kynderen Peter Reynderss.
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324293&miview=ldt
266 ... 17 februari 1592 ...
... Lambert Wouter Lamberts, transport, Lambert Dirickx Schoenmaeckers, eenen acker saetlants 3 lop. onder dLutteleynde inde Schootsehoeve, Jan Henricx Verhagen, Jan Lambert Wouterss., Pauwels Jan Damen ...
Datering: 1589-1592
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324413&miview=ldt
114
... 4 februari 1591, ... , Pauwels Jan Damen, ... , 4 maart 1592, ....
Datering: 1592-1594
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324499&miview=ldt
79
... 19 december 1595, ..., Pauwels Jan Damen, ... 28 december 1595, ....
Datering: 1595-1597
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325073&miview=ldt
398 19 november 1599, Dirick Luas ende Jan Mijss. voogden over Seger zoone Pauwels Jan Damen, scheiding en deling van guederen Seger ende Lambert zyn broeder aenverstorven nae doode ende aflyvicheyt van hunnen ouders, legael rekeninge bewijs et reliqua, Jan Henricx Verhagen scepen, Lambert soone wijlen Pauwels Jan Damen ende Mechtelt dochter Lambert Wauters syne huysvrou tsamen verweckt, Dirick Lambert Wauters ende Jan Amijs Janss. momboiren over Seger onmundich kynt wijlen Pauwels ende Mechtelt, erffelijck gescheyden ende gedeylt
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224931&miview=ldt
317 Seger soone wijlen Pauwels Jan Damen, vercocht, Corstiaen Gerartss., eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde, Lambert Pauwels Jan Damen, Matijs Willem Peters, Daem Gerits van Gerwen, 1 maart 1610, testes Gijsbert Antonis Smits ende Jan Ariens scepenen
Datering: 1605-1612
Schijndel

4.
womanMeriken Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926915&miview=ldt
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Danels van der Spanck, verkoop, Seger soen willeneer Jan Damen Verspanck ende Pauwels synen wittigen brueder, 1/3 in een stuck lants 7 lop., onder dLutteleynde, die gemeyn straet, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Verhagen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

5.
womanAnna Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120490&miview=ldt
320 Hanrick en Delis gebruederen ende Jan en Lauwreyns met Mys Janss., Jan Hanricx van der Hagen, Pauwels Janss. ende Hanrick Dircx hen mombaren alte samen kynderen ende gebruederen van Hanrick Hanricxss. van der Culen ende Anna synder huysvrau dochter van Jan Damen van der Spanck, scheiding en deling, ...
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

NOEMT broer Amijs en echtgenoot in akte van 1581:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120408&miview=ldt
238 Hanrick ende Claes gebruederen soenen van wylen Gerit van de Laer, verkoop, Amys Janss. ende Hanrick Hanricxss. van den Culen, een huys esthuys ende timmeringe dair op staende ende lant aent Lutteleynde aen die Straet genoempt ... 1 juni 1581 ... 1 juni 1581 ....
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

6.
womanAleyt Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937212&miview=ldt
146 Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Woude man van Aleyt dochter van Jan Damen van der Spanck, verkoop, Amijs soen wilner Jan Damen vs., een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde, Michiel Delis, die gemeyn straet genoempt die Putstege,erve des Grooten Gasthuys van den Bossch, 12 augustus 1570 testes Berckel ende Zebert
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937213&miview=ldt
147 Amijs soen wilner Jan Damensoen, verkoop, Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Waude, 3 lop. lants in die Hardebeemde, actum ut supra testes ut supra, Rutger soen wilner Peter Rutten, verkoop, Willem syn wittige brueder, een stuck beempts met eensdeels ackerlant omtrent den Dennenboem metter gemeynen naem den Engel genoempt onder de prochie ende jurisdictie van
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

7.
man‎Jan Jan Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926916&miview=ldt
295 een erffmander rogge ten Bosch te leveren aenden geinteresseerden, 1 ½ gl. lijfrente aen Aelken dochter Damen van der Spanck, 7 december 1568, testes scabini Gysbertus de Pomerio et Sebert Janss., Amijs Jan Damen ende Seger syn brueder mombaren van de onmundige kynderen Jan Jan Damen soen van der Spanck, by testament van denselven geordineert ende vanden Heere van Heeswyck of synen stadthouder voert gestelt, verkoop, hanrick Hanricx Verculen, die ½ van een stuck lants, mer ierst van Jacop Ariaenss. van den Dyck vorster tot Schyndel inden kercken van SCyndel drie sondagen achtervolgende aldaer geveylt ten aenhoren van scepenen ende andere nabueren
Datering: 1564-1569
Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com