woman‎Meriken Jan Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926915&miview=ldt
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Danels van der Spanck, verkoop, Seger soen willeneer Jan Damen Verspanck ende Pauwels synen wittigen brueder, 1/3 in een stuck lants 7 lop., onder dLutteleynde, die gemeyn straet, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Verhagen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 250 van 1564-1569: "Lauwreyns Peterss. man van Meriken"
met:

manLauwrens Peter Aerts Verwetering‏
Zoon van Peter Ardts Verwetering en N.N.‏.
Overleden ‎± 1569
[bron]
Genoemd in akte 24 met datering 1568-1573 echter na 12 oktober 1568
Genoemd als zaliger in akte 363 met datering 1564-1569 van rond 26 november 1569.

ABT1569

[Gebruikersnotities]
TODO

https://proxy.archieven.nl/235/DFA88B2FE198457190FD38D66EF9B315
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
31 ... verkoop, Lauwreynss. wilneer Peter Aerts van der Weteringen, een stuck lants aen den Lutteleynde genaempt den Beyert, ... 31 oktober 1561, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/43156C8C42714CB19B5F5BA74A2A647C
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
50 Lauwreyns sone Peter Arts vn der Weteringe, schuldbekentenis van 25 gl. ...
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/D60D64C993684667AE62B208E1FED63D
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
95 Lauwrens Peter Aertss. van den Weteringen, ... actum 6 maart 1564 ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/F3D1DB05A1344973B3405442D59070C9
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Damen van der Spanck, verkoop, ...
Datering: 1564-1569
Zie pagina 293
https://proxy.archieven.nl/235/375D12CAFC24473C9B503D49C6475016
293 actum 6 december 1568 ...

https://proxy.archieven.nl/235/4ED15B3AE1D944BBB63F33E985F341F8
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
24 Lauwreyns Peterss. van der Weteringen, heeft geconstitueert ende machtich gemackt, ...
Datering: 1568-1573
Zie pagina 22
https://proxy.archieven.nl/235/FAED2F6227D14EA884DE480A2BFC1BBB
22 ... 12 oktober 1568 ...

OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/621BC3916B87423B8A48D39EE59321C4
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
363 Oloff ende Aert gebruederen kynderen Ghysbert Olofss. ende Wilhelma synder huysvrauwe, Jan Jan Roverss.man van meriken, Jan Hanrickss. van den Dyck man van cateryn, Delis Aert Lauwreynss. ende Hanrick Aert Peters van der Weteringen, mombaren in naam en vanwege Lauwreyns Peterss. zaliger, Peterken ende Meriken onmundige kynderen van Ghysbert ende Willemken [vgl. Wilhelma], momberbrieven ende certificatien dd.16 juli lestleden, verkoop, Jacob Ariaenss. vorster van Schyndel, openbaer herberge in den Wildeman
Datering: 1564-1569
.
Zie voorgaande pagina 362
https://proxy.archieven.nl/235/CD804A281E4447EFB3510CBBB51BBBB3
362 ... 26 november 1569

ECHTENGOTE MARIKEN EN KIDS
ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324485&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
65 Anneken Elsken Elizabeth Peterken ende Mariken kynderen van wijlen Laureijns Peter Ardts vander Weteringen ende Meriken zyn huysvrau, Peeter soone Jan Peterss. man van Johanna dochter van Laureijns ende Meriken, met Henrick Peter Ardts van der Weteringen ende Amijs Jan Damen hare oomen ende momboiren, scheiding en deling, gronden en erven aenvestorven na doode van hun ouders; ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351345&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
486 Corstiaen soone Antonis Corstiaen Smits man van Peterken dochter Laurens Peter Ardts van der Weteringe, Meriken dochter Laurens Peters, erfmageling, Elsken dochter Laurens Peters, een braecke lants 8 lop.onder dLutteleijnde gemeijnlick genoemt den Beijart, Jan Henricx Verhagen, die gemeijn straet, Antonis Jan Eymberts, slotformule, huijs esthuijs hoff ende erffenisse 8 lop.
Datering: 1600-1605

Voor meer informatie: bertho@derikx.com