man‎Bernart Goessen Goessens van der Woude‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120355&miview=ldt
185 Gielis Diericxss. van Orsschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans achtergelaten wedue van Gossen Gossenss. van der Waude, afstand van tochtrecht, een stuck lants of hostadt groot een sestersaet lants, ter stede genoempt dLutteleynde, tot behoeff Bernart Gossenss. Margiet ende Henrisken [vgl. Hendrikske of Hendrikje] wittige kynderen van Mechtelt ende Gossen Gossenss., grontchyns int boeck van Helmont, een Bosch mud rogge aen een gasthuys ten Bosch, 2 pont payments Jan van Vechel ende4 pont Grietken Voets, 8 februari 1573 stil van brabant, testes Gisbert van den Bogart ende Zebert Janss.
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281512&miview=ldt
55 Wouter soene wijlen Lambert Wouterss., betalingsgelofte, Bernard Goessenss. van de Wau, 27 februari 1583, ...
Datering: 1582-1584
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324629&miview=ldt
209 slotformule, 19 juli 1596, testes Heretum, Jan Gijsbertss. ende Gijsbert Janss., Bernart soone wijlen Goossen Goossens van den Waude ende Mechtelt, Antonis Willem Peters soone verweckt by wijlen Willem ende Margriet dochter van Goossen ende Mechtelt, Luycas Jan Dirickx ende Jan Peter Reijnders momboiren over de onmundige ende onbeiaerde kynderen wijlen Henricxken dochter Gossen Gossens ende Mechtelt by de vs. Henricxken ende wijlen Ardt haren iersten man ende Bastiaen haren tweeden man
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325124&miview=ldt
449
... , wijlen Bernart Goossens, schuldbekentenis, de wedue Bernarts ende hare kynderen, 31 janauri 1600, ....
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325122&miview=ldt
447 testament van wijlen Bernart Goossens ende Mariken zyne tweede huysvrou, Arientgen voordochter des vs. Bernart, Ansem Janss. haer broeder, Henrick Dirick Roeloffs momboiren van de onmundige kynderen wijlen Bernarts ende Merikens, Maes Gijberts mam van Ariken dochter Bernarts vs. seeckere coopmanscap ende minlyck accoordt, Mariken ende hare kijnderen
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197384&miview=ldt
10 Doorgehaald zijn: Willem Meeus Gijsberts man van Ariken dochter van Bernart Goossens en Tomas zoon van Bernart Goossens , Meriken weduwe van Bernart Goossens en in de marge Ansem Janssen en Henric Diricc Roeloffs momboiren van de kinderen van Bernart Goossens en Meriken met bovendien een notitie in de marge
Datering: 12.3.1600
Plaats: Schijndel

Genoemd in
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120411&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120396&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120356&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324604&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325121&miview=ldt

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 250 van 1564-1569.
met:

womanAleyt Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937212&miview=ldt
146 Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Woude man van Aleyt dochter van Jan Damen van der Spanck, verkoop, Amijs soen wilner Jan Damen vs., een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde, Michiel Delis, die gemeyn straet genoempt die Putstege,erve des Grooten Gasthuys van den Bossch, 12 augustus 1570 testes Berckel ende Zebert
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.51&minr=12937213&miview=ldt
147 Amijs soen wilner Jan Damensoen, verkoop, Bernart soen wilner Goessen Goessenss. van der Waude, 3 lop. lants in die Hardebeemde, actum ut supra testes ut supra, Rutger soen wilner Peter Rutten, verkoop, Willem syn wittige brueder, een stuck beempts met eensdeels ackerlant omtrent den Dennenboem metter gemeynen naem den Engel genoempt onder de prochie ende jurisdictie van
Datering: 1568-1573
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com