woman‎Mechtelt Lambert Wauters Vermeulen‏‎

Gehuwd met:

manPauwels Jan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926915&miview=ldt
294 Lauwrens soen wilneer Peter Aertss. Verweteringen man van Meriken dochter van Jan Danels van der Spanck, verkoop, Seger soen willeneer Jan Damen Verspanck ende Pauwels synen wittigen brueder, 1/3 in een stuck lants 7 lop., onder dLutteleynde, die gemeyn straet, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Verhagen
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105596&miview=ldt
95 losse brief nl. een kopie uit het schepenprotocol: Jan ende Dirck gebruederen kynderen Lambert Wauterss., Peter hennen onmundige brueder, Willem Willemss. man van Barbara, Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan synen wittige brueder, Pauwels Jan Damen [absent], verkoop, Wauter soen wilner Lambert Wauters, een stuck hoplants of zaylants int Appelteren, tafelen der heyligen geest van Schyndel, Gerit Jacops, wedue en kynderen Hanrick Peterss., 5 januari 1582, testes scabini Jan Huybertss. ende Zebert Janss. aldus accorderende metten protocol – by my Sebert Janss.
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105670&miview=ldt
169 Cornelis Wauterss. Vermuelen en met hem Dirck, Jan ende Wauter gebruederen, Pauwels Jan Damenss. man van Mechtelt een suster van hen, wittige kynderen van Lambert Wauterss. Vermuelen, scheiding en deling, over die erfgueden hen aencomen na dode Wauter Vermuelen ende Lysbet synder huysvrau, huys hoff ende erffenisse int Elscot, Tonis Corst Smeets, Cornelis vs., Jan Gerits van Oss, die gemeyn straet, 3 gl .aen den Jonge Berckel, 6 pont payments aen Jan Everts inden Peel, 3 pont payments aen geinteresseerden, chyns van den grond, een stuck lants een sestersaet ter plaetse vs., Lambert vs., Willem Janss. van den Nuwenhuys, Jan Gerits, , 35 st. aen een gasthuys ten Bosch, Cornelis te deel gevallen een stuck lants 3 lop. in die Hardebeemde by d’Apelteren, Sanctus Spiritus in Schynle, Danel Jaspers, Eymert Jan Voetss.,Anneken dochter Wreyns Wreynss.22 juni 1576, testes Willem Hanricx, Lambert van Sochel ende Zebert Janss. scepenen
Datering: 1574-1576

ECHTGENOTE: Mechtelt Lambert Wauterss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105671&miview=ldt
170 Cornelis, verkoop, Dirck ende Jan gebruederen kynderen Lambert Wauterss., sestersaet lants int Elscot, testes et datum ut supra, Dirck Jan ende Wauter gebruederen kyndefren van Lambert Wauterss. ende Cateryn, Pauwels Jan Damenss. van der Spanck man van Mechtelt oock wittige dochter van Lambert ende Catryn, scheiding en deling, Dirck ende Jan te deel gevallen huys hoff erffenisse int Elscot, Wauter is te deel gevallem een stuck lants 3 lop. onder dLutteleynde in die Scootsehoeff, Ansem Willemss., Jan voirs., erffenisse des voirs. Jans, erfgenamen Aerts van Sochel met Aert Willemss., Peter Reynders, Corstiaen van der Aa
Datering: 1574-1576
Schijndel

Mogelijk ook akte 171 en 172!

ECHTGENOTE: Mechtelt Lambert Wauterss. Vermuelen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105674&miview=ldt
173 huys hoff ende erffenisse, actum ut supra eadem die, Dirck Jan ende Wauter gebruederen, Pauwels Jan Damen man van Mechtelt hen suster wittige kynderen van Lambert Wauterss. Vermuelen ende Cateryn synder huysvrau, Aert Wauterss. van der Heyden ende met hem Dirck als mombaren van Peter onmundich kynt van Lambert ende Anna, scheiding en deling, Dirck is te deel gevallen een stuck beempts in die Hardebeemde, Jan Maess. Olisleger, Claes Claess., Jan Huyberts Verhagen, Dries Ariaens Verhagen, Janis tedeel gevallen een stuck beempts ter plaetse vs., Dirck Claes Smolnerss., erfgenamen van Anna Jan Vygen dochter, 28 juli 1576, Zebert Janss. scepen
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120540&miview=ldt
370 Jan ende Dirck gebruederen kynderen Lambert Wauterss., Peter hen onmundige brueder, Willem Willemss. man van Barbara, Wauter soen wilner Peter Reynerss. met Jan syn wittige brueder, absent is Pauwels Jan Damen gelovende voir syn kynderen die hy verwect hevet bi Mechtelt synder huysvrau dochte rvan Lambert vs., verkoop, Wauter soen wilner Lambert Wauterss., een stuck hoplants of zaylants int Appelteren, Sanctus Spiritus in Scyndel, Gerit Jacops, die wedue en kynderen Hanrick Peters, 5 januari 1582, testes Jan Huyberts ende Zebert Janss. scepenen, Hanrick Joris man van Beatris en hun onmundige kynderen, een stuck lants in die Helscebrake, Rutger Claess., erfgenamen Peter Reynerss., wedue Peter Scymans, kynderen Peter Reynderss.
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324293&miview=ldt
266 ... 17 februari 1592 ...
... Lambert Wouter Lamberts, transport, Lambert Dirickx Schoenmaeckers, eenen acker saetlants 3 lop. onder dLutteleynde inde Schootsehoeve, Jan Henricx Verhagen, Jan Lambert Wouterss., Pauwels Jan Damen ...
Datering: 1589-1592
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324413&miview=ldt
114
... 4 februari 1591, ... , Pauwels Jan Damen, ... , 4 maart 1592, ....
Datering: 1592-1594
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324499&miview=ldt
79
... 19 december 1595, ..., Pauwels Jan Damen, ... 28 december 1595, ....
Datering: 1595-1597
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325073&miview=ldt
398 19 november 1599, Dirick Luas ende Jan Mijss. voogden over Seger zoone Pauwels Jan Damen, scheiding en deling van guederen Seger ende Lambert zyn broeder aenverstorven nae doode ende aflyvicheyt van hunnen ouders, legael rekeninge bewijs et reliqua, Jan Henricx Verhagen scepen, Lambert soone wijlen Pauwels Jan Damen ende Mechtelt dochter Lambert Wauters syne huysvrou tsamen verweckt, Dirick Lambert Wauters ende Jan Amijs Janss. momboiren over Seger onmundich kynt wijlen Pauwels ende Mechtelt, erffelijck gescheyden ende gedeylt
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224931&miview=ldt
317 Seger soone wijlen Pauwels Jan Damen, vercocht, Corstiaen Gerartss., eenen acker tuellants 7 lop. onder het Lutteleijnde, Lambert Pauwels Jan Damen, Matijs Willem Peters, Daem Gerits van Gerwen, 1 maart 1610, testes Gijsbert Antonis Smits ende Jan Ariens scepenen
Datering: 1605-1612
Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com