man‎Adam Jan van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
Adam Jans van der Spanck x Lijsbeth
- Jan
- Emont
- Marie x Jan van Gerwen
- Griet x Henrick Dyrckss.
- Aleijt
- Lijsbeth
- margariet
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022893&miview=ldt
116 Jan, Emont, Jan van Gerwen als man van Marie zijn vrouw, Henrick Dyrckss. man van Griet zijn vrouw, Aleijt, Lijsbeth en margariet allen wettige kinderen van Adam Jans van der Spanck en zijn vrouw Lijsbeth die een scheiding en deling van goederenzijn aangegaan hen nagelaten door hun ouders waarbij ....
... e.z. Emont zn.v.wijlen Adam Verspanck ...e.z. Jan Damen van der Spanck ... e.z. Lijsbeth dr.v.wijlen Adam Verspanck ... e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ... Jan zn.v.wijlen Adam Verspanck. ...e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ...
Datering: 11 oktober 1536
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234695&miview=ldt
201 ... a.z. de erfgenamen van Damen van der Spanck ...
Datering: 6 mei 1544
Plaats: Schijndel

Lijsbeth x Jan Lamberts van der Aeckere
Fyen x Rutten Pauwels Martens (kids: Pauwels, Emont en Jacob)
Jenne Jan Daems vd Spanck x Daem Jan Jacobss.
Marie x Jan Pauwels van Gherwen
Margriet x Henrick Dirck Scoenmaeckers
Lisbeth
Aleyt Daem van der Spanck
Hubert Egens (kids: Henrick en Pauwels)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234751&miview=ldt
257 Jan Lamberts van der Aeckere man van Lijsbeth, Pauwels, Emont en Jacob broers kinderen van Rutten Pauwels Martens en Fyen zijn vrouw, Daem Jan Jacobss. man van Jenne zijn vrouw dr.v.Jan Daemss. van der Spanck, Jan Pauwels van Gherwen man van Marie, Henrick Dirck Scoenmaeckers man van Margriet. Lisbeth en Aleyt dochter van Daem van der Spanck, Henrick en Pauwels broers kinderen van Hubert Egens hebben verkocht aan Michiel en Jan broers wettige kjinderen van Delis Jan Lamberts een groesveld in die Everdonck e.z. Aernt Penninck a.z. Mechtelt Heryn Voets dochter e.e. het Convent van den Catuysseren te Vught a.e. de gemene straat belast met 1 pont paiments aan de vicarie te Schijndel, een blank cijns aan de Heer van Helmond hem aangekomen via Heilwich Pauwels Martens dochter – 17 februari 1544 opten Vastelavont – Aernt van Sochgel en Peeter Reinders
Datering: 17 februari 1545
Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJan Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022893&miview=ldt
116 Jan, Emont, Jan van Gerwen als man van Marie zijn vrouw, Henrick Dyrckss. man van Griet zijn vrouw, Aleijt, Lijsbeth en margariet allen wettige kinderen van Adam Jans van der Spanck en zijn vrouw Lijsbeth die een scheiding en deling van goederenzijn aangegaan hen nagelaten door hun ouders waarbij ....
... e.z. Emont zn.v.wijlen Adam Verspanck ...e.z. Jan Damen van der Spanck ... e.z. Lijsbeth dr.v.wijlen Adam Verspanck ... e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ... Jan zn.v.wijlen Adam Verspanck. ...e.e. Margariet dr.v.wijlen Adam Verspanck ...
Datering: 11 oktober 1536
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234700&miview=ldt
206 los briefje: Henrick en Lauwerns kinderen van Jan Jans Verhagen en zijn vrouw Aleit, Jan Damenss. Verspanck man van Truy zijn vrouw, Dyrck Pauwels Vrenssen en Anna zijn vrouw, Aert Dirck Gielis man van Aleit, Michiel Delis Jan Lambertss. man vanFaessen hebben verkocht Peeter Aert Hellinck hun deel is 4 lop. land int Hermalen ....
Datering: 29 …..1543
Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234673&miview=ldt
179 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en diens vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck ma vanGheertruyd, Dyrck Pauwels Vrenss. man van Aleit en Michiel Delis Jan Lambertss. man van Servasa zijn vrouw, allen dochters van Jan en Aleit voornoemd, hebben verkocht een huis hof hofstad en erf aan ...
Datering: 29 december 1543
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234675&miview=ldt
181 de kinderen van Jan Janss. van der Haghen en zijn vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck man van Gheertruyd, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, Aernt Dyrck Gielis man van Faessen alle wettige dochters van Jan Janss. en Aleit; hebben verkocht ...
Datering: 1 maart 1544
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234718&miview=ldt
224 Henrick en Lauwrens kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit, Peeter Aernt Hellinckss. man van Jenneken, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssenss. man van Arien, Aernt Dyrck Gieliss. man van Aleit en Michiel DelisJan Lambertss. man van Servaes, allen wettige dochters van genoemde Jan en Aleithebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager een stuk land 6 lop. aent Lutteleyndt geheiten den Heiacker ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234719&miview=ldt
225 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en zijn vrouw Aleit, Peeter SAernt Hellinckss. man van Jenneken en andere zwagers hebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager 1/9 deel van een groesveld van 5 vierde delen van 1 bunder in die Heesickerstege ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926211&miview=ldt
30 .... , Truijken wedue wilen Jan Damen Verspanck, .... 5 november 1561 ...
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926374&miview=ldt
10 ... , erffgenamen Jan Damen van der Spanck ...
Datering: 1562-1564
Plaats: Schijndel

Jan Damenssoen van der Spanck x Geetruyt Jans van der Hagen
- Amijs
- Seger
- Pauwels
- Meriken x Lauwreyns Peterss
- Anna x Hanrick Hanricx van der Culen (Verculen)
- Aleyt x Bernart Goessens
- Jan (Aert van Hemont in de naam van Jan zijn kinderen)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926871&miview=ldt
250 Lambert an den Hautert, Jan van der Hagen, Bossche schepenbrief, Stoffel soen wilneer Jan Spyckers, datum et testes ut supra, Amijs Zege rende Pauwels gebruederen, Lauwreyns Peterss. man van Meriken, Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna, Bernart Goessens man van Aleyt gesusteren, wittege kynderen Jan Damenssoen van der Spanck ende Geetruyt synder huysvrauwe dochter van Jans van der Hagen, Aert van Hemont inden name ende van wegen der onmundige kynderen Jansoen wilneer Jan Damen ende Geetruyt voers., scheiding en deling, een stuck lants 4 lop. onder dLutteleynde aen die gemeyn straet gemeynlick genoempt die Putstege, Michiel Delis, erve des Groten Gasthuys de Busco
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926872&miview=ldt
251 Amijs ende Bernart, Alit dochter Adams Verspanck, Seger ende Pauwels, Lauwrens Peterss., een stuck lants onder dLutteleynde aen die Scoetsehove, Jan Eymerts, die wedue Hanricx Hanricx Verhagen, kynderen Jan Janss. Damen of Aert van Helmont, Hanrick Hanricxss. Verculen, een stuck lants 5 lop. aen die Heijde, Jan Jan Geerlicxss., erfgenamen Aert Eymbertss., Hanrick Pauwelss. Jans van den Hovel
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

2.
man‎Emont Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022701&miview=ldt
40 Emont Adams Verspanck, e.z. en e.e. den gemeynen wech a.z. en a.e. die Hardebempt en Aert Gerits van der Hagen
Datering: [1532]
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947465&miview=ldt
157 Matheus Gielis, Henric van Geruwen, 23 april 1572, testes Bogart ende Lauwreyns Michielss., Gisbert ende Hubert gebruderen kinderen Gerits van der Hagen, Henrick Dierixss. die Bever mombar van Meriken ende Willemina dochteren Jan Geritss. van der hagen ende Margrite dochter Emont Adamss. sinder huysvrauwe, oeck present Jan ende Andries gebruderen kinderen Adriaenss. van der hagen en met hen Rutger Lambertss. van Sochel man van Meriken oock dochter Adriaens van der Hagen, Jan Rutger Artss. met Rutger sinen bruder ende Elisabet hen suster, allen wittege kinderen van Rutger
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Schijndel

3.
womanMarie Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926330&miview=ldt
149 Meriken dochter Adams van der Spanck nagelaten weduwe wylen Jan Pauwelss. van Gerwen, afstand van tochtrecht, huse ende hoff ende erffenisse 7 lop. onder dat Lutteleynde, ...
Datering: 1561-1563
Schijndel


5.
woman‎Aleijt Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926918&miview=ldt
297 ... die helft van 25 st. lijfrente aen Alit Damen dochter Verspanck, ...
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105700&miview=ldt
199 verschenen zijn 17 erfgenamen van Aleyt dochter van Damen van der Spanck als neven en nichten waar ze tante van is, scheiding en deling, rente van 6 gl. aen de kynderen Zegers van Gerwen gedeylt in vyff deelen, te deel gevallen de onmundige kynderen Huybert Emonts Damen, Goevert Ariaen, Hanrick van den Culen, Dielis Tonyss., Meriken dochter Jan Damen, Hanrick van Gerwen, Roeloff Lamberts man van Meriken
Datering: 1574-1576
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105701&miview=ldt
200 Mijs Jan Damen, Roeloff Lamberts, Ariaen Willems, Eymert Jan Voetss. man van Agnes dochter van Emont Damen, Claes Janss. van Gerwen ende Hanrick syn brueder, Gerit Hanrick Dircxss. man van Margriet, Lijsken Custers, Hanrick van Gerwen, kynderen Gerits van Gerwen, kynderen Jans van Gerwen, Hanrick Verculen, Pauwels Janss., kynderen Zegers van Gerwen, Hanrick Verculen, Anneken Gielis, kynderen Jan Damen Verspanck, Hanrick van den Culen, Jan Lambert Wauterss., Ariaen Willems, Ariken Zegers dochter, Hanrick Dircx, Anneken Ghielis
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105702&miview=ldt
201 Pauwels Jan Damenss. te deel gevallen te ontfangen aen Jan Lamberts eens die somme van xvii gl. ende noch aen Roeloff Lamberts iii gl. i st. en aen Claes van Gerwen xviii st. eens ende Jenneken Wreynss. vii st. eens ende noch aen Pauwels vs. iiii st. eens, 13 juni 1576, testes Sebert Janss. ende Willem Hanricxss. scepenen, Roeloff Lamberts man van Meriken, Antonis Aertss. van Erp man van Jenneken, Antonis voir Ariaentken syns wyfs suster of horen man, Alit Damen zaliger, Zeger van Gerwen, 28 oktober 1576, testes Bogert ende Zebert
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

6.
woman‎Lijsbeth Daemen van der Spanck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234807&miview=ldt
313 Claes Pauwels man van Agnees dochter van Aert Lambertss. van den Hautert heeft verkocht Elizabeth wettige dochter van wijlen Adam Verspanck een jaarrente of cijns van 7 st. die Claes schuldig is uit een erf te Schijndel Elizabeth aangekomen via Adam Verspanck haar vader en te betalen aan Aert Lambertss. van den Hautert – 5 april 1545 ‘des woensdachs naeden sonnedach alsmen sanck Letare’- Aernt Penninck en Jan van Oetelaer Janss. schepenen
Datering: 5 april 1546
Schijndel

7.
womanMargriet Daemen van der Spanck‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234704&miview=ldt
210 Dyrck, Mariken, Katherina en Anna wettige kidneren van Henrick Dyrck Schoenmaeckers en diens 1e vrouw Henricke/Henrisken, Jan zn.v.wijlen Jan Aerts van den Dungen man van Heylwich, Aernt Jan Scijmanss. man van Yda ook dochter svan Henrick en Henricke, Adriaen zn.v. genoemde Henrick en zijn 2e vrouw Mergariet [vgl. Margriet] dochter van Adam van der Spanck hebben beloofd dat ze na de dood van hun vader en Margriet gezamenlijk zullen delen de goederen van hun ouders waar die ook gelegen zullen zijn en elkaar zullen helpen in het beheer van die goederen in welke akte tevens wordt gesproken over een rente van 7 Karolusgl. die schuldig zijn deels Jan Luvas Mathijss. nl. 4 gl. en Jan Driessen van Horrick 3 gl. – 17 oktober 1544 – Aernt van Sochgel en Peeter Reynderss.
Datering: 17 oktober 1544
Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com