man‎Henrick Dyrck Schoenmaeckers‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 210 van 17 oktober 1544: "Henrick Dyrckss. man van Griet zijn vrouw"
met:

womanMargriet Daemen van der Spanck‏
Dochter van Adam Jan van der Spanck en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234704&miview=ldt
210 Dyrck, Mariken, Katherina en Anna wettige kidneren van Henrick Dyrck Schoenmaeckers en diens 1e vrouw Henricke/Henrisken, Jan zn.v.wijlen Jan Aerts van den Dungen man van Heylwich, Aernt Jan Scijmanss. man van Yda ook dochter svan Henrick en Henricke, Adriaen zn.v. genoemde Henrick en zijn 2e vrouw Mergariet [vgl. Margriet] dochter van Adam van der Spanck hebben beloofd dat ze na de dood van hun vader en Margriet gezamenlijk zullen delen de goederen van hun ouders waar die ook gelegen zullen zijn en elkaar zullen helpen in het beheer van die goederen in welke akte tevens wordt gesproken over een rente van 7 Karolusgl. die schuldig zijn deels Jan Luvas Mathijss. nl. 4 gl. en Jan Driessen van Horrick 3 gl. – 17 oktober 1544 – Aernt van Sochgel en Peeter Reynderss.
Datering: 17 oktober 1544
Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com