man‎Jan Jans Verhagen‏‎

[Gebruikersnotities]
Jan Janss. van der Hagen x Aleit
- Jan
- Henrick
- Laureyns
- Jenneken x Peeter Aernt Hellinck
- Gheertruyt x Jan Daemss. van der Spanck
- Heylwich x Wouter Thijs Reynders
- Anna x Dyrck Pauwels Vrenssen
- Mariken
- Aleyt
- Servaes (mogelijk is dit servasa, zie akte 179)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022787&miview=ldt
10 Jan, Henrick en Laureyns broers kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit zijn vrouw, Peeter Aernt Hellinck man van Jenneken, Jan Daemss. van der Spanck man van Gheertruyt, Wouter Thijs Reynders man van Heylwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, en nog Mariken, Aleyt en Servaes allen kinderen van Jan en Aleit van der Hagen vs. zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan. ....
Datering: 10 december 1535
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234700&miview=ldt
206 los briefje: Henrick en Lauwerns kinderen van Jan Jans Verhagen en zijn vrouw Aleit, Jan Damenss. Verspanck man van Truy zijn vrouw, Dyrck Pauwels Vrenssen en Anna zijn vrouw, Aert Dirck Gielis man van Aleit, Michiel Delis Jan Lambertss. man vanFaessen hebben verkocht Peeter Aert Hellinck hun deel is 4 lop. land int Hermalen ....
Datering: 29 …..1543
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234673&miview=ldt
179 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en diens vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck ma vanGheertruyd, Dyrck Pauwels Vrenss. man van Aleit en Michiel Delis Jan Lambertss. man van Servasa zijn vrouw, allen dochters van Jan en Aleit voornoemd, hebben verkocht een huis hof hofstad en erf aan ...
Datering: 29 december 1543
Plaats: Schijndel

Akte 180 niet gerelateerd.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234675&miview=ldt
181 de kinderen van Jan Janss. van der Haghen en zijn vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck man van Gheertruyd, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, Aernt Dyrck Gielis man van Faessen alle wettige dochters van Jan Janss. en Aleit; hebben verkocht ...
Datering: 1 maart 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234718&miview=ldt
224 Henrick en Lauwrens kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit, Peeter Aernt Hellinckss. man van Jenneken, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssenss. man van Arien, Aernt Dyrck Gieliss. man van Aleit en Michiel DelisJan Lambertss. man van Servaes, allen wettige dochters van genoemde Jan en Aleithebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager een stuk land 6 lop. aent Lutteleyndt geheiten den Heiacker ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234719&miview=ldt
225 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en zijn vrouw Aleit, Peeter SAernt Hellinckss. man van Jenneken en andere zwagers hebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager 1/9 deel van een groesveld van 5 vierde delen van 1 bunder in die Heesickerstege ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234972&miview=ldt
58 Peter Aertsz. Hellinckx man van Jenneke, Jan Danelz. van der Spank man van Ghertruyt en Wouter This Reinders man van Heilken, Aernt Dirrick Dilisz. man van Aelken, Dirrick Pauwels Lauvrenssen man van Anna allen wettige kinderen van Jan van der Haegen hebben verkocht Henrick en Lauvrens ook kinderen van Jan van der Hagen en Machiel Gelis Jan Lambertsz. een stuk groesveld van 2 mergen int Elschot op die Heesackersteeghde e.z. Bauwen Zegers a.z. een dijk toebehorende Willem Mathisz. van Herethum e.e. dezelfde Mathis a.e. de gemene straat, belast met een grondcijns van 3 ½ st. aan de Heer van Heeswijk, een mander rogge Bossche maat aan Janne die Loedsmester, 2 ½ pont payment waarvan 1 pont te ’s-Hertogenbosch aan Bloemens kinderen en nog 1½ pont aan de vicarie van Schijndel –
Datering: 20 januari 1547
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947347&miview=ldt
39 Michiel Gelis Lambertss., Wouter Tys Reinderss., Art Peter Hellinck, Faes Dirck Pauwels, Dirck Art Gieliss., erfgenamen van Jan van der Hagen, Gisbert Gerit Lauwreynss., Jan ende Sebastiaen synen bruederen, kynderen Lambert ….Brocs, Dirck Peterss. van Tartwyck, Henric Flipss. van Amelzoeie (?), Willem Dircxss., Alit (?) van den Venne, Art van Helmont, Jannen Kyevits
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanGetrudis Jan Jans Verhagen‏

[Gebruikersnotities]
Jan Janss. van der Hagen x Aleit
- Jan
- Henrick
- Laureyns
- Jenneken x Peeter Aernt Hellinck
- Gheertruyt x Jan Daemss. van der Spanck
- Heylwich x Wouter Thijs Reynders
- Anna x Dyrck Pauwels Vrenssen
- Mariken
- Aleyt
- Servaes
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022787&miview=ldt
10 Jan, Henrick en Laureyns broers kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit zijn vrouw, Peeter Aernt Hellinck man van Jenneken, Jan Daemss. van der Spanck man van Gheertruyt, Wouter Thijs Reynders man van Heylwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, en nog Mariken, Aleyt en Servaes allen kinderen van Jan en Aleit van der Hagen vs. zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan. ....
Datering: 10 december 1535
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234673&miview=ldt
179 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en diens vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck ma vanGheertruyd, Dyrck Pauwels Vrenss. man van Aleit en Michiel Delis Jan Lambertss. man van Servasa zijn vrouw, allen dochters van Jan en Aleit voornoemd, hebben verkocht een huis hof hofstad en erf aan ...
Datering: 29 december 1543
Plaats: Schijndel

Akte 180 niet gerelateerd.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234675&miview=ldt
181 de kinderen van Jan Janss. van der Haghen en zijn vrouw Aleit, Peeter Aernt Hellinck man van Jenniken, Jan Damen Verspanck man van Gheertruyd, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssen man van Anna, Aernt Dyrck Gielis man van Faessen alle wettige dochters van Jan Janss. en Aleit; hebben verkocht ...
Datering: 1 maart 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234718&miview=ldt
224 Henrick en Lauwrens kinderen van Jan Janss. van der Hagen en Aleit, Peeter Aernt Hellinckss. man van Jenneken, Wouter Thijs Reinderss. man van Heilwich, Dyrck Pauwels Vrenssenss. man van Arien, Aernt Dyrck Gieliss. man van Aleit en Michiel DelisJan Lambertss. man van Servaes, allen wettige dochters van genoemde Jan en Aleithebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager een stuk land 6 lop. aent Lutteleyndt geheiten den Heiacker ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234719&miview=ldt
225 Henrick en Lambert broers kinderen van Jan Janss. Verhagen en zijn vrouw Aleit, Peeter SAernt Hellinckss. man van Jenneken en andere zwagers hebben verkocht Jan Damen van der Spanck hun zwager 1/9 deel van een groesveld van 5 vierde delen van 1 bunder in die Heesickerstege ...
Datering: 12 november 1544
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234972&miview=ldt
58 Peter Aertsz. Hellinckx man van Jenneke, Jan Danelz. van der Spank man van Ghertruyt en Wouter This Reinders man van Heilken, Aernt Dirrick Dilisz. man van Aelken, Dirrick Pauwels Lauvrenssen man van Anna allen wettige kinderen van Jan van der Haegen hebben verkocht Henrick en Lauvrens ook kinderen van Jan van der Hagen en Machiel Gelis Jan Lambertsz. een stuk groesveld van 2 mergen int Elschot op die Heesackersteeghde e.z. Bauwen Zegers a.z. een dijk toebehorende Willem Mathisz. van Herethum e.e. dezelfde Mathis a.e. de gemene straat, belast met een grondcijns van 3 ½ st. aan de Heer van Heeswijk, een mander rogge Bossche maat aan Janne die Loedsmester, 2 ½ pont payment waarvan 1 pont te ’s-Hertogenbosch aan Bloemens kinderen en nog 1½ pont aan de vicarie van Schijndel –
Datering: 20 januari 1547
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

2.
man‎Jan Jan Jans Verhagen‏‎

3.
man‎Henrick Jan Jans Verhagen‏‎

4.
man‎Laureyns Jan Jans "Lambert" Verhagen‏‎
8.
woman‎Mariken Jan Jans Verhagen‏‎

9.
womanAleyt Jan Jans Verhagen‏

[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105625&miview=ldt
124 Alit dochter Jans van der Hagen nagelaten wedue Aert Dirck Dieliss., afstand van tochtrecht, die helft van een stuck lants een mauwersaet soe zaylant ende groesvelt onder dLutteleynde int Hermalen, die wedue Wauter Tyss. cum prolibus, Aert Peterss. Hellinxcx, der tafelen Sanctus Spiritus in Schyndel, tot behoeff Dirck Artss. haren soen ende Aleyd haerder dochter, een mud rogge aen Cornelis Dircxss. – 7 januari 1576 naden ander ordinancie van Brabant, testes Lauwreyns Michielss. ende Zebert Janss. ende Hugo van Berckel, Dirck Artss. ende Goessen Corst Ariaens man van Aleyd Dircxs suster, verkoop, Hanrick Aert Peterss., die voirs. helft van dat voirs. stuck lants
Datering: 1574-1576
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120386&miview=ldt
216 Jan Gerits, betalingsgelofte, Mys Janss., 5 april 1581, testes Bogert ende Zebert, Alit wedue Art Dirck Dielis dochter Jans van der Hagen afstand van tochtrecht, Dirck haren soen ende Aleyd hoerder dochter verwect by Aert haren man , Dirck soen wilner Aert Dirck Dieliss. ende Goessen Corstiaen Ariaenss. man van ….dochter van Aert Dirck Dieliss., scheiding en deling, ....
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120184&miview=ldt
14 testes ut supra eadem die, Alit wedue Dirck Dielis, afstand van tochtrecht, in een stuck lants int Hermalen, tot behoeff Dirck haren soen ende Alit haerder dochter, Dorck soen wilner Aert Dirck Dieliss. ende Goessen Corst Ariaenss. man van Alit wittege kynderen van Aert Dirck Dieliss. ende Alit synder huysvrau, scheiding en deling, een stuck lants wesende een mauwersaet onder dLutteleynde int Hermalen, Hanrick Aert Peterss., erffenisse Sanctus Spiritus in Schyndel, Dirck is te deel gevallen die syde gelegen lancx beneven erffenisse Aert Peterss., Goessen die andere syde of die helfte
Datering: 1577-1581
Plaats: SchijndelVoor meer informatie: bertho@derikx.com