man‎Zebert Jans Deckers‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234537&miview=ldt
43 Hanrick Aert Hanrickss. heeft verkocht een erfcijns van 21 st. [= 3 pont] te betalen op Sint Maarten aan Zebert Jans die Decker [dubieus] uit huis en hoef en 16 lop. land inden Baers ...
Datering: 6 november 1540
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.1&minr=13569556&miview=ldt
...
Metken dochter van Antonis Goijart Colen (vernadering van een rogpacht)
Ariaen Damen
Zebert Janssen die Decker als man van Metken
...
Datering: 1542-1557
Pagina: 144r
Plaats: Liempde
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

OUDERLIJK GEZIN:
Jan Janss. die Decker x Jutta Seeb Willems
- Sebert
- Eva x Aert Dirck Aert Smeets
- Beelken x Jacop Arts
Willem Jan die Decker (x Jutta?) kids: Jan & Gerit
Henric Janss. die Decker
Ghysbert van den Bogart
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235160&miview=ldt
246 [los document] Sebert Janss. die Decker en Aert Dirck Aert Smeetss. man van Eva en Jacop Arts man van Beelken beiden dochters van Jan Janss. die Decker en diens vrouw Jutta Seeb Willems dochter, als ook Jan en Gerit kinderen van Willem Janss. die Decker en Jutta, Henric Janss. die Decker en Ghysbert van den Bogart hebben gezamenlijk gescheiden en gedeeld de goederen van Jan Janss. en Jutta zijn vrouw, ...
Datering: 4 januari 1551
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926198&miview=ldt
17 Korstiaen Lambertss. van Sochel man van Anna, Sebert Janss. die Decker man van Mechteld, wettige dochters van Tonis Goijertss. en Elisabeth zijn vrouw, scheiding en deling van huis en landerijen, ...
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel

SCHEPEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.49&minr=12926582&miview=ldt
93 12 januari 1565, testes Lauwreyns Michielss., Hugo van Berckel en Sebert janss. scepenen, Sebert soen wilneer Jan Janss. die Decker medescepen, verkoop, Aert Lambert van der Heijden, eenen camp onder Delscot, metten geheelen Grave daer nu liggende
Datering: 1564-1566
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120468&miview=ldt
298 Zebert zoen wilner Jan Janss. de Decker als een vanden heylichgeestmeesteren van Schyndel, ....
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

OOM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324038&miview=ldt
11 Gerit Willem Jans Deckers, verkoop, Sebert Jans Deckers synen oem, eenen halven camp groesvelts of weyvelts, int Harmalen ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324634&miview=ldt
214 Sebert Jan Deckers ende Antonis syn soone, vernadering, eenen acker saetlants 5 lop. onder den Borne... 28 augustus 1596...
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350911&miview=ldt
52 16 februari 1601, ...., Zebert Jan Deckers, ... 27 januari 1601
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350906&miview=ldt
47 ... , Zebert Jan Deckers, ...22 februari 1601, ....
Datering: 1600-1605
Schijndel

BEIDE WIJLEN:
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605
Schijndel

Ook genoemd in:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570155&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926199&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947562&miview=ldt

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
womanJutken Zebert Jans Deckers‏

[Gebruikersnotities]
Zebert Janss. Deckers x Metchen
- Willem
- Tonis
- Jan
- Elizabeth x Daem Gerarts van Gerwen
- Jutken x Amijs Jan Damen
-- Jan
-- Anthonis
-- Truijken x Antonis Jan Eymberts
-- Anneken x Jan Ardt Jan Willems
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351014&miview=ldt
155 Willem Tonis ende Jan gebroederen wittige kynderen wijlen Zebert Janss. Deckers ende wijlen Metgen zyne huysvrou tsamen verweckt, Daem Gerarts van Gerwen man van Elizabeth dochter Zeberts ende Metgens, Jan ende Antonis gebroederen kynderen wijlen Amijs Jan Damen byden vs. Amys ende Jutken dochter Zeberts ende Metgens tsamen verweckt, Antonis Jan Eymberts man van Truijken, Jan Ardt Jan Willems man van Anneken wittige dochteren Amijs ende Jutgen, scheiding en deling, Antonis ende Jan is tedeel gevallen huijs schuere esthuijs hoff ende erffenisse 10 lop. onder dLutteleijnde, Adriaen Gerarts smit, Jan Henricx Verhagen, erf des Grooten Gasthuijs vanden Bossche, die gemeijn straete, eenen acker tuellants 6 lop. ter plaetse genoemt den Borne, Henrick Corstiaenss. van der Aa, de wedue Henrick Henricx van Rullen cum prolibus, Henrick Joachim Ardtss., Tomaes Jan Maes Olislegers, noch eenen acker onder het Wijbosch genoemt de Stelbraeck, Jo: Gerart van Eijck, den gemeynen wech, alnoch de helfte van eenen camp groesvelts 2 mergen
Datering: 1600-1605

2.
man‎Willem Zebert Jans Deckers‏‎

3.
man‎Tonis Zebert Jans Deckers‏‎

[Gebruikersnotities]
Zus Jutken geboorte datum geschat VOOR 1543.
DUS ONWAARSCHIJNLIJK:

Waarom:
- Doopgetuige: "Adamus Gerardi van Gerwen" is echtgenoot van zus Elizabeth

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Anthonius Zeberti Joannis
Bruid Maria Joannis
Getuige Valerius Petri
Diversen: dominus
Getuige Petrus Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-06-1611
Plaats: Schijndel
Bronvermelding
Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 154r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Sebertus: Anthonius Seberti vader 25-01-1616 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Adamus Gerardi van Gerwen & Mechteldis Joannis Seberti
Joannes: Anthonius Seberti vader 28-10-1618 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Henrici Wilhelmi & Joanna Joannis Adami
Guilhelmus: Anthonius Seberti vader 15-05-1622 Schijndel DTB doopakte x Maria - getuigen: Anthonius Joannis Emberti & Hester Nicolai Theodorici op de Locht
Anthonius: Anthonius Seberti vader 28-08-1625 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Martinus Adriani Martini

4.
man‎Jan Zebert Jans Deckers‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224817&miview=ldt
203 Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochteren wijlen Gijsberts van den Bogaert ende Emken syne huijsvrauwe, scheiding en deling, erfgenamen wijlen Gijsbert van den Bogaert dd. 28 mei 1608, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling, ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

Jan Seberts x Lijsken Gijsbert van den Boogart
- Jan
- Marijken x Dielis Hendrick Smits
- Metgen x Jan Hendrick Willems van Herethum (kids: Gijsbert en Willem)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213530&miview=ldt
72 Jan zoon van Jan Seberts verwekt bij Lijsken dochter van Gijsbert van den Boogart, Dielis Hendrick Smits man van Marijken dochter van Jan Seberts & Lijsken, Gijsbert en Willem broers kinderen van wijlen Jan zoon van Hendrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts & Lijsken, met een scheiding en deling ...
Datering: 21.3.1646
Plaats: SchijndelVoor meer informatie: bertho@derikx.com