man‎Daem Gerarts van Gerwen‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.53&minr=13105652&miview=ldt
151 Lambert Peterss., gehuerdt ende gepacht, huys hoff ende erffenisse onder de prochie van Uden, Jan Jan Dirck Scoemeker als borg, Jan en Aert syn brueder, betalingsgeofte, 97 gl., Adam soen wilner Gerit Janss. van Gerwen, Peter Claess. man van Margriet, Jan Dielis soen wilner Tonis Willemss. man van Elisabet gesusteren ende dochteren Gerits van Gerwen ende Mechteld synder huysvrau, scheiding en deling van zekere erfgueden hen aenverstorven nae dode van hennen auders, betalen 32 gl. aen Faes Hanricx
Datering: 1574-1576
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324150&miview=ldt
123 Jan Franss., vernadering als naest vanden bloede, vs, acker saetlants by Lambert Franss. zynen broeder vercocht aen Damen Geraerts van Gerwen, actum ut testes ut supra, 6 april 1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324149&miview=ldt
122 2 april 1590, testes Zebert Janss. ende Gyb Janss. scepenen, Lambert Franss. van Dooren, verkoop, Daniel Geraerts van Gerwen, eenen acker saetlants ix lopensaet onder dLutteleijnde ter plaetsen genoempt in Vertruijenheij, de heijligeest tot Schijndel, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224913&miview=ldt
299
.. 17 april 1608, Daem Gerits van Gerwen, Pauwels Jorissen, Henrick Niclaessen van Berckel, Peter Willemsse ende Delis Corstiaens van der Aa poirteren der stadt van sHertogenbossche, Peter Willems van Griensven, D.Gerwen secretaris 1608
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228654&miview=ldt
222 Gijsbert Janssen van den Boogart ende Adam Gerits van Gerwen schepenen, .... 5 juli 1614 ....
Datering: 1612-1615
Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 155 vam 1600-1605.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com