man‎Jan Aertsen Verkuijlen‏‎

[Gebruikersnotities]
WAARSCHIJNLIJK DEN JONGEN - GEEN DIRECT BEWIJS

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351246&miview=ldt
387 Catarina wedue wijlen Ardt janss. Vercuijlen, afstand van tochtrecht, Jan sone Ardt janss. Vercuijlen, Jan Rutger Janss. man van Laentgen, Peter Lambert Peeters man van IJcken wittige dochteren van Ardt Janss. ende Catarina, Henrick Willem Peters ende Jan Ardt Reynders momboiren van Jannen soone Ardt Janss. ende Catarina alnoch onmundich, te betalen de vs. wedue haren leven geduerende 50 gl., een mudde roggen wel gehavent coren, een mauwer boeckweijts, veertien lb. boteren, vier hondert elsenrijs, vier verckens hammen elck wegende tien lb. [= pond], vier steen vlas, vier voijer torffs
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351248&miview=ldt
389 Jan soone Ardt Janss. Vercuijlen by Arden ende Catarina dochter Huijbert Gerarts Verhagen tsamen verweckt, Jan soone Rutger Janss. man van Laentgen, Peeter lambert Peters man van IJken wittige dochteren Ardt Janss. ende Catarina, Henrick Willem Peters ende Jan Ardt Reynders omboiren van Jannen onmundich soone Ardt Janss. ende Catarina, scheiding en deling, ...
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351321&miview=ldt
462 Jan soone Ardt Janssen Vercuijlen, Jan Rutger Jan Rutten man van Laentgen, Peter Lambert Peters man van IJken dochter van Ardt Janss., Henrick Willem Peters en Ardt Reynders momboiren van Jannen onmundich soone van Ardt Janssen Vercuijlen, verkoop, Jannen Diricx van Kessel, eenen camp hoijvelts onder het Elschot in d’Everdonck, ... 18 maart 1605 ...
Datering: 1600-1605
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224802&miview=ldt
188 Jan Ardt Janssen Vercuijlen, vercocht, Art Wouters, eenen camp groesvelts onder het Wijbosch genoemt d’Everdonck, ... 2 september 1608 ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224932&miview=ldt
318 Jan Ardt Reijnders, betalingsgelofte, Corstiaen Gerit Corstiaens, Jan Ardt Janssen Vercuijlen die Jonge, ... 15 maart 1610...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229531&miview=ldt
38 ... Jan zoone Ardt Janss. Vercuylen de Jonge, transport, Henrick zoone Willem Peterss., een stuck groeslants oft hoijbeemts een bunder onder tWijbosch inde Hardebeemde, ... 20 juli 1619 ... Jan Ruth Janss. man van Laengen dochter Ardt Jans Vercuijlen als naeste bloetverwant Jan Artss. Vercuijlen de Jonge, vernadering, dat stuck groeslants op 20 july getransporteerd Henrick Willem Peterss., 23 july 1619,...
Datering: 1620-1623
Schijndel

"Jannen ende Jannen geborderen soonen Arts Vercuijlen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230281&miview=ldt
273 Jan zoone Huybert Spiericnx, erfmangelinge, Henrick zoone Henrick Willemss. 4 lop. lant onder tWijbosch inde Weu. Jannen ende Jannen geborderen soonen Arts Vercuijlen, Henrick ende Mechtelt kynderen Peeter Schijmans, Peeter Lamberts van de Vorstenbosch, erffgenamen Claes daniel Smolders, 14 gl. aen Mariken van Hees, 3 gl. aen Jan Jans Adriaens, 10 october 1625, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

ANNEKEN x CORNELIS HENDRICKS (VAN HELMONT) is dochter van DEN OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051459&miview=ldt
125 Jan Aerdt Dircx van Vechel gebruiker van de goederen toebehorende Cornelis Hendrickx man van Anneken dochter van Jan Aerts Vercuijlen d’Oude, Lambert Symons van der Haigen met een betalingsgelofte aan genoemde Jan
Datering: 8.3.1636
Plaats: Schijndel

PETER LAMBERTS vd V (echtgenoot Ida) verkocht aan DEN JONGE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051675&miview=ldt
341 Peeter Lamberts van den Vorstenbosch heeft verkocht land opte Witacker dat hij in koop had verkregen tegen Jan Aertsen Vercuijlen de Jonge zoals blijkt uit een Schijndelse schepenbrief dd. 5 februari 1622 aan Gijsbert Willems van den Boogart
Datering: 22.1.1639
Plaats: Schijndel

ZOON AERT EN ZOON PETER x Anneken Lambert Claessen ????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213638&miview=ldt
180 Peter Jan Aerdtsen van der Cuijlen man van Anneken dochter van Lambert Claessen en heeft verkocht Aerdt Jan Aerdts van den Cuijlen een timmerplaats in de Hautert, cijns aan de rentmeester der domeinen en informatie over de kooppenningen met in de marge een notitie dd. 17 november 1650
Datering: 6.11.1647
Plaats: Schijndel

ZOON ARDT x Heesken Jan Hugo van Berckel.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213637&miview=ldt
179 Aerdt Janssen van der Cuijler weduwnaar van Heesken dochter van Jan Hugo van Berckel heeft verkocht een kamp hooiland de Buecken onder tWijbosch bij de Cnoddencamp
Datering: 6.11.1647
Plaats: Schijndel

Lambert Claessen x Marijken Ruth Lamberts van Sochel,
- Willemken x Jan Heijmens
- Marijken x Peeter Delis van den Acker
Anthonis Janssen Gielens
Peeter Jan Aerdtsen
Aerdt Jans van der Cuijlen x Heesken van Hugo van Berckel
Peter (broer van bovenstaande Aert)
?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213642&miview=ldt
184 Jan Heijmens weduwnaar van wijlen Willemken dochter van Lambert Claessen verwekt bij Marijken dochte rvan Ruth Lamberts van Sochel, momboir van Willem zijn minderjarige zoon, Anthonis Janssen Gielens en Peeter Jan Aerdtsen, Peeter Delis van den Acker van der van Jan zijn minderjarige zoon nagelaten weduwnaar van wijlen Marijken zijn vrouw dochter van Lambert & Marijken vs. en met hem Hendrick Delis zijn broer en Peeter Jan Aerts, Aerdt Jans van der Cuijlen met zez minderjarige mkinderen verwekt bij Heesken zaliger dochter van Jan Hugo van Berckel en met hem Peeter zijn broer en Huogo Jans van Berckel, met een scheiding en deling met o.a. land in de Hautert, land ter plaatse, idem land ter plaatse
Datering: 13.11.1647
Plaats: Schijndel

DOCHTER IDA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213811&miview=ldt
65 Jan zoon van Peeter Heijms man van Marijken dochter van Peeter Lamberts van den Vorstenbosch verwekt bij Yda dochte rvan Jan Aerdts Vercuijlen met betalingsgelofte aan Jan natuurlijke zoon van Marijken verwekt bij Willem zoon van Dirck Willems van den Oetelaer ‘ende dat in gerechter puerder aelmisse om Goodts wille’, een cijns uit land in de Berisacker en uit hooiland onder tWijbosch over het Broeck, cijns aan de Heer van Heeswijk, met diverse condities, kinderen en kindskinderen van PeeterLambert & Yda
Datering: 9.12.1649
Plaats: Schijndel

DOCHTER IDA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213810&miview=ldt
64 Peeter Hendrick Servaessen man van Arnolda dochter van Gijsbert Adriaen Meussen man van Catarina, Jan Hendrick Bernarts man van Quirina [zeer dubieus], Jan Adriaen Peeters man van Anneken, Jan Jan Peeter Heijms man van Marijken alle dochters van Peeter Lamberts van den Vorstenbosch en verwekt bij Yda dochter van Jan Aerts Vercuijlen met een scheiding en deling met o.a
Datering: 9.12.1649
Plaats: Schijndel

IDA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213763&miview=ldt
17 Op 29 november 1649 hebben de schepenen na drie zondagse proclamaties en opgeroepen door de vorster verklaard dat zijn getrouwd Willem zoon van Hendrick van Amstel en Margriet dochter van Mr. Abraham Witbols beiden ingezetenen alhier in presentievan Niclaes van Griensven, Gerit Verhaigen en Jan Henrick Voets – tussenzin : IJda nagelaten weduwe van wijlen Peeter Lamberts van den Vorstenbosch bij donatie inter vivos [tijdens haar leven] – vervolgakte: Jan zoon van Jan Peeter Heijms man van Marijken dochter van P.L. van de Vorstenbosch [= Peeter Lamberts bedoeld] verwekt bij IJda dochter van Jan Aerts Vercuijlen met betalingsgelofte aan Jan natuurlijke zoon van Marijken verwekt bij Willem zoon van Dirck Willems van den Oetelaer, ‘ter gerechter puerder aelmissen van godts wille’ een rente of cijns uit de goederen ‘op hodie nomine uxoris’[heden in naam van zijn vrouw] te deel gevallen, met cijns aan de Heer van Heeswijk, onder bepaalde vermelde condities
Datering: 9.12.1649
Plaats: Schijndel

MOMBOIR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214086&miview=ldt
8 Peeter Janssen Timmers weduwnaar van Marijken dochter van Jan Elias van de Laerschoth zijn gewezen huisvrouw, verwijzend naar testament voor schepenen en secretaris van Heeswijk dd. 31 oktober 1647, Jacob Peeters meerjarige zoon van Peeter Janssen& Marijken, ook met kennis van Jan Aertsen Vercuijlen de Jonge momboir van de kinderen van Peeter & Marijken, hebben verkocht Elias zoon van Jan van de Laerschoth, land in de Lobbenhoef, schepenbrief aano 1625
Datering: 17.3.1653
Plaats: Schijndel

ANNEKEN x CORNELIS HENDRICKS (VAN HELMONT) is dochter van DEN OUDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214085&miview=ldt
7 Handrick meerderjarige zoon van wijlen Cornelis Hendricx van Helmondt verwekt bij Anneken dochter van Jan Aerts Vercuijlen den Ouden, Jan Aertsen Vercuijlen de Jonge en Hendrick Peeters van den Boogaert momboiren van Aert en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Henricx & Anneken, hebben verkocht Gijsbert Willems van den Boogaert, land onder tWijbosch genoemt in de Berensacker...
Datering: 17.3.1653
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214296&miview=ldt
218 Peeter Jan Aertsen van der Cuijlen heeft getransporteerd aan Aert Jan Aertsen van der Cuijlen zijn broer land aan de Reijndersdijck
Datering: 3.11.1655
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330624&miview=ldt
69 Testament van Jan Janssen Verhoeven de jonge en zijn vrouw Cathelijn dochter van Jan Aerts Vercuijlen, inwoners van Schijndel herdgang Wijebosch. Hebben kinderen van elkaar
Datering: 28-11-1656
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515476&miview=ldt
10 Testament van Jan Janssen Verhoeven de Jonge en Catharina dochter van Jan Aertssen Vercuijlen te Schijndel onder Wijbosh, gepasseerd aldaar ten overstaan van Jan Jan Rutten en Handrick Willem Handricksen
Datering: 29 november 1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214394&miview=ldt
10 Jan Jan Aertsen Vercuijlen den Jonge met momboirseed over de kinderen van Jan Jansen Verhoeven den Jonge
Datering: 31.7.1657
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.78&minr=16214406&miview=ldt
22 ... als ook Jan Jan Aertsen Vercuijlen den Jonge en Peeter Janssen Verhoeven allen erfgenamen van Jan Geritsen Michielen hebben verkocht ...
Datering: 28.8.1657
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214150&miview=ldt
72 Catarina dochter van Jan Aertsen Vercuijlen weduwe van Jan Jansen Verhoeven de Jonge, testament van Catarina gepasseerd voor notaris Jan van den Heuvel op 29 november 1656,...
Datering: 31.8.1658
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330695&miview=ldt
140 Huwelijkse voorwaardes tussen Willem Willem Eijmberts van Gruenendael, geassisteerd door zijn ooms Jan Aert Dircks van Vechel en Aert Gerits Scuppen, met Cathelijn dochter Jan Aerts Vercuijlen weduwe van Jan Jans Verhoeven de jonge. Catharina heeft al voorkinderen van inwoners te Schijndel herdgang Hermaelen. Hebben kinderen
Datering: 31-08-1658
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375030&miview=ldt
77 Kwestie of geschil gerezen tussen Jan Jan Aertsen Vercuilen man van Barbara Cornelis Pennincx voorheen weduwe van Handrick Aertsen van Helmont aan de ene kant en Dirck Dircx van Kessel en Peeter van Griensven als momboiren van de drie minderjarige voorkinderen van barbara verwekt door Handrick Aertsen van Helmont aan de andere kant i.v.m. een bedrag van 650 gl., advies van rechtsgeleerden, een akkoord is hierop gevolgd, met naschrift
Datering: 15.4.1659
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375004&miview=ldt
51 Catharina dochter van Jan Aertss. Vercuijlen weduwe van wijlen Jan Janssen Verhoeven de Jonge met Aert Jan Aerts haar momboir verwijzend naar een testament gepasseerd voor notaris Van den Heuvel op 29 november 1656 en zou betalen aan Jan Aert Dircx van Vecgel [vgl. Veghel] een rente uit land onder Wijbosch en voorts worden genoemd Handrick Jan Gijsberts van den Boogaert man van Handricxken dochter van Jan Dircx van Veghel
Datering: 17.4.1659
Plaats: Schijndel

HEESWIJK <-> Catharina
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375045&miview=ldt
92 Jan Aertsen Vercuijlen uit Heeswijk heeft verkocht aan Willem Willem Eymberts van Gruenendael de man van Catarina voorheen weduwe van wijlen Jan Janssen Verhoeven de Jonge land onder Wijbosch naast het erf van o.a. Mr. Claes Corstiaens, cijns intboek van Middelrode
Datering: 6.10.1659
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937694&miview=ldt
23 Codicil (onderhands testament) van Willem Groenendaal en Catharina Jan Aertse Vercuijlen weduwe van Jan Jansse Verhoeven
Datering: 1663-1684
Schijndel

PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331015&miview=ldt
105 Tetsament van Peter Jan Aerts Vercuijlen en zijn vrouw Anneken dochter van Lambert Claessen, inwoners te Schijndel. Ze vermaken de langstlevende van hen beiden een perceel land onder Schijndel en het vruchtgebruik van al hun bezit. Hun 2 wettigekinderen zijn Hendrick, Meriken en Jenneken. Actum Schijndel
Datering: 06-07-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375460&miview=ldt
27 Handrick Cornelis van Helmont woonachtig te Vught van dezelfde Cornelis en Anneken dochter van Jan Aerts Vercuijlen verwekt, heeft verkocht Handrick Jan Gijsberts van den Boogart land ondert Wijbosch in Berisacker en hij heeft verkocht Willem Willems van Gruenendael land ter plaatse
Datering: 20.6.1667
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375463&miview=ldt
30 Jan Jan Aertsen Vercuijlen den Jonge man van Barbara dochter van Cornelis Wouter Pennincx verwekt bij Maria dochter van Pauwels Wijnants van Rosan heeft verkocht ...
Datering: 17.9.1667
Plaats: SchijndelZie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224816&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224798&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224708&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375848&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228621&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229670&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.19.B&minr=11561130&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.19.B&minr=11561207&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048740&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214289&miview=ldt


Zie ook den jongen:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228505&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228501&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228450&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229385&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229332&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229914&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229849&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229848&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229677&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230069&miview=ldt

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manClaes Jan Aertsen Verkuijlen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213749&miview=ldt
3 Gijsbert Willems van den Bogaert en Aert Janssen Vercuijlen momboiren van de minderjarige zoontje [zeer dubieus] van wijlen Claes Jan Aertsen Vercuijlen verwekt bij Jenneken Willems, Haersken Claessen met Henricus van Schoonhoven , Jan Delis Janssen man van Teunisken Cales janssen , Jan Jan Aerts man van Cathalijn dochter van Claes jan Aerts, Jan Jans Verwetering man van Jenneken dochters van Claes & Jenneken, met een scheiding en deling met o.a. ... akte wordt afgebroken
Datering: [1649]
Plaats: Schijndel

Jan Aertsen van der Cuijlen
- Peter x Anneken Lambert Claessen
- Claes [NIET GENOEMD]
-- Hendricxken x Jan Lamberts Symons van der Hagen
--- Meriken en Jenneken
.
https://proxy.archieven.nl/235/4DB3AA4B3C344193B52F4034D8AC677A
5116.24 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.24)
28 Testament van Peter Jan Aertsen van der Cuijlen en Anneken dochter van Lambert Claessen echtelieden te Schijndel waarin voorts genoemd worden: een perceel akkerland genoemd den Duijn onder Wijbosch groot een malderzaad, Jan Lambert Schoenmakers, de weduwe Jan Handrick Lenarts, Hendricxken weduwe van Jan Lamberts Symons van der Hagen, Handrick, Meriken en Jenneken hun wettige kinderen, gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Mathijs Peters van der Meulen en Jan Lamberts van der Hagen de Jonge
Datering: 6 juli 1664

Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
-- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (???)
Jan Delis Janssen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11525916&miview=ldt
12 Andere inventaris van Claes Jan Aertsen Vercuijlen, zijnde hun schoonvader, zoals verdeeld tussen Jan en Amijs als broers die een gemeenschappelijke huishouding voeren. Jan verklaart dat Amijs hem daarvoor heeft betaald
Datering: 27-06-1673
Pagina: 28
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379626&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 492, blz. 12, folio 210 v Plaatsnaam: Schijndel
Claes soone Jan Delis Janssen Jan Delis Janssen weduwer ende drije kijnderen van Anthoniske voorschreven Anthoniske dochter Nicolaes Jan Arts vander Cuijlen de vijff kijnderen Nicolaes Jan Arts vander Cuijlen Jenneke dochter Willem Gijsberts vanden Bogart huijsvrouw Nicolaes Jan Arts vander Cuijlenende
Willem Joost Vogels bij coop de 4 / 3 kijnderen van Jan Jan Henssen ende Adriaen Gijsberts vander Schoot bij coop ende de 2 kijnderen van Willem Dries Teuens Goort soone Matheus Anthonis ende de 2 kijnderen van Willem Dries Teuwes de 3 erffgenamen van Jan Matheus Anthonis de weduwe Jan Matheijes Anthonissen Jan Matheussen Anthonissen bij coop Jan ende Engelken kijnderen Merike dochter Jan Peter Lamberts van Vorstenbosch XII denarii novi I stuiver XIIII denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379718&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 495, blz. 8, folio 222 vv Plaatsnaam: Schijndel
de 3 / 2 kijnderen van Hanricxken Niclaes Jan Arts vander Cuijlen bij versterff / bij dijlinge Hanricxken dochter Nicolaes Jan Arts vander Cuijlen de vijff kijnderen Nicolaes Jan Arts vander Cuijlen Jenneke dochter Willem Gijsberts vanden Bogart huijsvrouw Nicolaes Jan Arts vander CuijlenIX denarii I ort novi I stuiver X denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333


Voor meer informatie: bertho@derikx.com