man‎Willem Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏‎
Overleden ‎± 1636
[bron]
Genoemd in akte 67 van 2.11.1634.
Echgenote genoemd als weduwe in akte 183 van 10.4.1638.

[Gebruikersnotities]
PERSOON ZIT IN STAMBOOM

NB IN DIT TIJDVAK LEEFT OOK ENE Willem Gijsberts Jansen van den Bogaert.
IS DEZE WILLEM DE ZOON VAN GIJSBERT JANSSEN vdB of van GIJSBERT GIJSBERTS vdB ????
Doopgetuigen bij de doop van de kids van dochter Joanna Willem Gijsberts vdB:
- Doopgetuige "Joannes Seberti Joannis" is echtgenoot van Elisabetha Gijsberts van den Bogaert
- Doopgetuige "Daniel van Gerwen" is de echtgenoot van Catarina Gijsberts van den Bogaert
Dit matched met het ouderlijk gezin van Gijsbert Gijsberts vdB.
Zie akte 157.

OUDERLIJK GEZIN:
Gijsbert Gijsberts van den Bogert x Emken Henrick Diricx van den Huevel
- Gijsbert
- Jan
- Willem
- Iken x Willem Tonis Jan Penincx
- Henricxken x Gerart Jan Lamberts
- Elizabeth x Jan Zebert Janssen
- Heesken x Dirick Diricx van Kessel
- Catarina x Daniel Henricx van Gwerwen
- Emken x Huijbrecht Henrick Willemss
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375878&miview=ldt
93 Willem Gijsbers van den Bogert tegenwoordig borgemeester tot Schijndel mert betalingsgelofte aan ...
Datering: 2.11.1606
Plaats: Schijndel

JAN ZEBERTS is echtgenoot van zus Elisabetha
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228601&miview=ldt
169 2 gl .aen Willem Gijsberts van den Boogart, 2 obligatien geloeft by Jan Gijsberts van den Bogart ende Jan Zebertss., 12 februari 1614, testes Jan Gijsberts van den Boogart, Adam van Gerwen ende Jan Amijssen
Datering: 1612-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229726&miview=ldt
233 Willem Gijsberts van den Bogaert man van Yda dochter Jan Huijberts van der Haigen, vercocht, Gerit van de Ven, een stuck groesbeemt 4 ½ lop. onder Wijbosch inde Hardebeemden,...
27 april 1621 ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

Antonia Luijcas Henricx de Junger x Jan Huijberts Verhaigen
- Ijda x Willem Gijsbert van den Bogart
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart (2e man)
- Jan
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, ...
Datering: 1620-1623

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856561&miview=ldt
12 ... en Willem Gijsbertss. van den Boghert oud 48 jaar ...
Datering: 30.3.1620
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856622&miview=ldt
73 Verklaring ter instantie van Jan Ardt Reijnderss. vader van Peter en Claes waarbij Willem Gijsberts van den Bogaert oud 49 jaar (?) en Jan Ardt Ardtss. oud 24 jaar dienstknecht bij Willem
Datering: 18.11.1621
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230130&miview=ldt
122 Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers, Willem Gijsberts van den Bogart ende Henrick zoone Henrick Willemss. , scheiding en deling, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856654&miview=ldt
105 Jan Henricx van Gerwen en Jan Luijcas schepenen geven aan dat voor hen is verschenen Willem Gijsberts van den Bogairt oud 50 jaar en Jan zoon van Jan Bartholomeussen oud 34 jaar met een verklaring over een zwartbruine ruin [10.6.1623]; ...
Datering: 16.6.1623
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856799&miview=ldt
99 ... met een verklaring over een zwartbruine aftandse merrie met diverse kenmerken uit de eigen paarden van Willem Gijsberts van den Bogart [1.8.1633]; idem verscheen Daniel Henricx van Gerwen oud 70 jaar en Willem Gijsberts van den Bogart oud 60 jaar met een verklaring ter instantie van Delis Corstiaens over een aftandse kastanjebruine merrie met diverse kenmerken [1.8.1633]; ...
Datering: 1.8.1633
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856810&miview=ldt
110 Verschenen is Michiel Ruttger Claessen oud 70 jaar, Jan Lambert Schoenmakers oud 40 jaar met een verklaring ter instantie van Willem Gijsberts van den Boogart en Michiel verklaart hoe dat hij 40 jaar geleden heeft helpen arbeiden Jan Huijberts Verhaigen toenterijd secretaris alhier op een stuk land onder Wijbosch ter plaatse aan het Broek en genoemd den Hardencamp nu toebehorende aan Willem Gijsberts van den Boogart man van Yda zijn vrouw dochter van Jan Huijberts en dat daar destijds een sloot lag met een wal bepoot met pootsel die hij heeft helpen graven en daarbij staat nu een esthuis en Jan Lamberts verklaart dat hij zo’n 18 jaren geleden dienstknecht is geweest bij Willem Gijsberts van den Boogart en geholpen heeft
Datering: 12.9.1634
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051311&miview=ldt
67 Willem Gijsberts van den Boogart heeft verkocht aan Gijsbert Willem Gijsberts van den Boogart zijn zoon land onder Wijbosch in de Berisacker aan de Verbrande Vonder
Datering: 2.11.1634
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856883&miview=ldt
183 Voor Hendrick Smits en Marten Adriaens zijn verschenen Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar en Jan Jansen van der Meulen oud 35 jaar met een verklaring ter instantie van Yda weduwe van Willem Gijsberts van den Boogart over een aftandse roodbruine merrie met diverse kenmerken [9.4.1638]; ...
Datering: 10.4.1638
Plaats: Schijndel

Willem Gijsberts van den Boogart x Yda Jan Huijberts Verhaigen
- Gijsbert
- Jan
- Emerentiana
- Jenneken x Claes jan Aertsen
- Marijkenx x Jochem Henrick Boogarts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213521&miview=ldt
63 Gijsbert en Jan broers, Emerentiana hun zuster, Claes jan Aertsen man van Jenneken, Jochem Henrick Boogarts man van Marijken kinderen van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart verwekt bij Yda dochter van Jan Huijberts Verhaigen, met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard esthuis schuur en erf 5 lop. onder tWijbosch aent Broeck, ...
Datering: [1646]
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213518&miview=ldt
60 Jan Dirck Rombouts man van zaliger Marijken dochter van Ruth Lamberts heeft verkocht aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart en Yda zijn vrouw land onder tWijbosch, met last van een ½ vat rogge aan de Vier Biddende Orden
Datering: 5.3.1646
Plaats: Schijndel

Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
-- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (???)
Jan Delis Janssen
NB: Dirck Dircix van Kessel is de echtgenoot van Heesken Gijsbert Gijsberts van de Bogaert.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
... allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, ....
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379209&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 6, folio 213 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen bij deijlinghe Jenneken dochter Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts vander Hagen Anthonisken weduwe mit een kijndt Jan Huberts vander Hagen I stuiver
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Willem Gijsberts van den Boogart
- Jan
- Marijken x Jochem Hanrick Boogarts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375244&miview=ldt
23 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel en Jan Janssen de Bruijn man van Maria dochter van Jan Aerts van Kessel mede voor Jenneken hun zuster vrouw van Ruth Jan Dorck Sanders en voor de kinderen van wijlen Dirck zoon Jan Aert Dircx van Kessel,Peeter zoon van Corst Anthonis van Sochel man van Catarina zijn vrouw dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel en mede voor Marijken en Dircxken zijn zussen dochters van Adriaen Janssen vs., Herman zoon van Pauwels Wijnantsvan Rosanman van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart mede voor de kinderen en kindskinderen van Handrick Gijsbert Smits en Maria dochter van Jan Dircx van Sochel geassisteerd door Pauwels Cornelis Pennincx, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Delissen man van Emken beiden dochters van Jan Gijsberts van den Boogart, Jan zoon van Willem Gijsberts van den Boogart, Jochem Hanrick Boogarts man van Marijken dochter van Willem van den Boogart, idem voor de kinderen van Jan Symons van den Venne, Hendrick zoon van Jan Gerits van der Heijden mede voor zijn broers en zussen, Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart, idem Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart mede voor zijn andere zussen, Gijsbert zoon van Daniel Henrix van Gerwen verwekt bij Catarina zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, mede voor Jan Jan Seberts en Dielis Handrick Smits man en momboir van Marijken dochter van Jan Seberts, ook Marijken dochter van Huijbert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Goijart Janssen van den Boogart en hebben gemachtigd Gijsbert Willems van den Boogart, Dielis Handrick Smits en Jan Janssen de Bruijn erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Pauwels Wijnants van Rosan met een erfdeling of verkoping van meubels en huisraad eikenhout schaarhout etc.
Datering: 9.3.21665
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379185&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 4, folio 212 Plaatsnaam: Schijndel
Gijsbert Willems vanden Bogart emptor Anneken dochter Jan Arts Vercuijllen een vande vijff kijnderen Die vijff kijnderen Jan Arts Vercuijllen Jan Arts Vercuijllen een vande 4 kijnderen Die 4 kijnderen Lijntien Huberts Verhaghen Lijntien Huberts Verhaghen in 3 texten I braspenninck
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Gehuwd
[bron]
Zie akte 63 van 1646 en akte 4 van 15.4.1665.
met:

womanYda Jan Huijberts Verhagen‏

[Gebruikersnotities]
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Jan Huijberts Verhaigen
- Ijda x Willem Gijsbert van den Bogart
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart (2e man)
- Jan
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, ...
Datering: 1620-1623

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379185&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 2, folio 211 Plaatsnaam: Schijndel
Jenneke dochter Willem Gijsberts van den Bogart een van de 5 kijnderen De vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts Verhaghen ende
Jan ende Engelke kijnderen Merike dochter Jan Peter Lamberts van de Vorstenbosch verweckt bij Pauwels Henricx Merike Jan Peter Lamberts van Vorstenbos VII1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379209&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 6, folio 213 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen bij deijlinghe Jenneken dochter Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts vander Hagen Anthonisken weduwe mit een kijndt Jan Huberts vander Hagen I stuiver
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Kinderen:

1.
womanJoanna Willem Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
-- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (???)
Jan Delis Janssen
NB: Dirck Dircix van Kessel is de echtgenoot van Heesken Gijsbert Gijsberts van de Bogaert. Dit is een tante van Joanna Willem Gijsberts vdB.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
... allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

Willem Gijsberts van den Boogart x Yda Jan Huijberts Verhaigen
- Gijsbert
- Jan
- Emerentiana
- Jenneken x Claes jan Aertsen
- Marijkenx x Jochem Henrick Boogarts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213521&miview=ldt
63 Gijsbert en Jan broers, Emerentiana hun zuster, Claes jan Aertsen man van Jenneken, Jochem Henrick Boogarts man van Marijken kinderen van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart verwekt bij Yda dochter van Jan Huijberts Verhaigen, met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard esthuis schuur en erf 5 lop. onder tWijbosch aent Broeck, ...
Datering: [1646]
Plaats: Schijndel

2.
womanMaria Willem Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197496&miview=ldt
53 Huwelijkse voorwaarden tussen Jochem zoon van Hendrick jochems en Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Bogart
Datering: 2.9.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051884&miview=ldt
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken,...
Datering: 18.3.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213603&miview=ldt
145 Joochem zoon van Hendrick Bogarts man van marijken dochter van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart heeft verkocht Lambertgen weduwe van wijlen Aerdt Henricx Vercuijlen land onder tWijbosch
Datering: 19.3.1647
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214184&miview=ldt
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214194&miview=ldt
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch omtrent de Capelle, met last aan Anneken Somers, cijns aan de Heer van Helmond, Aerdt Jan Faessen, aanhet altaar van Sint Anthonis te Berlicum , land in de Loosbraeck, nog een stuk ter plaatse, nog een stuk ter plaatse, cijns aan de Heer van Helmond, land omtrent de Stege, het ruimen van een schuur en gebruik van de est voor 10 jaren, , land omtrentde Capelle in Wijbosch, last aan het St. Anthonisaltaar in de kerk van Berlicum, aan Jan Dirck Lenarts binnen den Bosch, aan Hendrick Martens te Berlicum, 21 bomen uit het oude gedeelte gesmet, land in de Loosbraeck, land aen den Onderstal
Datering: 3.3.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330520&miview=ldt
181 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Handrick Bogaerts, inwoners te Schijndel, herdgang Weijenbosch. Merieken was eerder gehuwd met Jan Jan Luijcas en heeft een zoon Willem uit dat huwelijk, welke Jan Jan Luijcas om het leven is gebracht door Rut Jan Rutten
Datering: 09-03-1654
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330596&miview=ldt
41 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert, inwoners te Schijndel. Meriken was eerder getrouwd met Jan zoon Jan Luijcas en had daarbij zoon Willem verwekt. Haar eerste man is onnozel om het leven gekomen en ze heeft daarom geen bezit meer uit dat huwelijk, de zoon krijgt 90 gulden vanwege zoengeld van de dader Ruth Jan Rutten. Verder hebben ze twee dochters uit het huidige huwelijk
Datering: 23-02-1656
Pagina: 127
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214343&miview=ldt
265 Aerdt Jan Faessen Schoenmaeckeers heeft gedeeld met zijn mede-erfgenamen en hem is te deel gevallen een rente uit goederen van Jan Luijcas Janssen waarvan de constitutiebrief onvindbaar is, Jan Janssen Verwetering weduwnaar van Marijken dochter van Jan Luijcas, Gijsbert Willems van den Bogaert voogd over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Luijcas
Datering: 27.3.1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375114&miview=ldt
161 Jan Jan Peeters man van Maryken dochter van Peeter Lamberts van den Vorstenbos verwekt bij Yda dochter van Aert Vercuijlen heeft verkocht Jochem Henrick Boogaerts en zijn twee kinderen verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsbert van den Boogaert land onder tWijbosch genoemd Berisacker
Datering: 11.3.1661
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525776&miview=ldt
72 Overeenkomst over het testament van Joachim Hendrick Bogaerts en wijlen zijn vrouw Marieken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert die in hun testament op 23 februari 1656 voor notaris Jan van de Heuvel aan Willem voorzoon van Merieken verwekt bij Jan Jan Luijcas en aan Jenneken en Lisbeth haar twee voordochters verwekt bij haar tweede man Joachim Bogaerts o.a. 300 gulden hadden vermaakt en ook dat deze Willem als hij zou trouwen 250 gulden als huwelijksuitzet zou krijgen en nog 90 gulden vanwege een zoenovereenkomst van wijlen zijn vader (die werd vermoord). Vandaag hebben Joachim ter ener zijde en Willem als meerderjarige zoon van Jan Jan Luijcas en nu is getrouwd, beiden in Schijndel wonend, door bemiddeling van goede mannen eenafspraak gemaakt. Willem verklaart voor de 250 gulden en de 90 gulden te zijn voldaan. Over de 300 gulden zal Joachim Bogaerts per a.s. St. Bavodag anno 1670 aan Willem 150 gulden betalen en Willem mag verder zolang hij leeft de helft van anderhalvemorgen land gebruiken onder Kessel. Willem moet daaruit wel de dorpslasten en verpondingen betalen. Verder doet Willem afstand van verdere aanspraken vanwege zijn ouders en zal Jenneken en Lisbeth daarmee niet verder lastigvallen. Joachim houdt verder de zeggenschap over zijn bezit te Dinther. Na dood van Joachim zullen alle voor- en nakinderen van Merieken dochter van Willem Gijsberts van de Bogaert evenveel krijgen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 09-10-1670
Pagina: 157
Plaats: Sint-Michielsgestel

3.
woman‎Elizabetha Willem Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎6 jun 1605 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Elizabetha van de Bogaert
Geslacht v
Datum doop 06-06-1605
Plaats doop Schijndel
Vader Guilhelmus Gisberti van de Bogaert
Getuige Joannes Zeberti Joannis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 8v


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Elisabeth Wilhelmus Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 15 of 818
6 juni 1605
Getuigen Joannes Seberti Joannes, Henrica Gerardi Joannes uxor

[Gebruikersnotities]
Mogelijk gehuwd met "Dirck Joris Dircx"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375219&miview=ldt
266 linksboven een notitie dd. uit 1710 – Willem Joris Jan Adriaen en Claes broers zonen van wijlen Dirck Joris Dircx en Lijsken zijn vrouw dochter van Willem Gijsberts Willems van den Boogart en Gijsbert Willems van den Boogaert en Michiel Corsten van Hees momboiren over Huybert Jenneken Marijken Lijsken en Anneken inderjarige kinderen n Dirck Joris & Lijsken, Jan Ariens van Casteren als moederlijke momboir en Jan Peeter Jan Maessen den Jonge als vaderlijke momboir van zijn zes kinderen verwekt bijh Merijkem dochter van Ariaen van Catseren, Peeter meerderjarige zoon van Jan Ariens van Casteren, Jan Jongbloet man van Maria dochter van Lijsken Ariens van Casteren, Amma dochter van Otto van Oldenburch zoon van wijlen Lijsken Ariens van Casteren, Claes zoon van Peeter Ariens van Casteren, metgen dochter van Peeter Ariens van Casteren, Daem Dem Horcx man van Maria dochter van Lenart Ariens van Casteren mitsgaders Jan Janssen Quintijns en Jan Ariens van Casteren als momboiren van de zes minderjarige kinderen van Lanart Ariens, Adriaen Joris Dircx en Catarina zijn vrouw hebben verkocht Laurens Marten Ariens huis hof boomgaard en landerijen in de Broeckstraet, een weikamp
Datering: z.d. [1658-1662]
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590059&miview=ldt
28 ... , verder nog Willem, Joris , Arien en Claes meerderjarige kinderen van wijlen Dirck Joris Dircks en Michiel Corsten van Hees en Gijsbert van de Boogaert als voogden over de minderjarige kinderen van Dirck Joris, zoals gemachtigd met een schepenbankdecreet van Schijndel d.d. 23 maart 1662, verder Daem Damen als man van Maria dochter van Lenaert Ariens van Casteren, alle erfgenamen van wijlen Arien Joris Dircks en van Lijntken Ariens van Casteren, ...
Datering: 23-03-1662
Plaats: Sint-Michielsgestel

====
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196906&miview=ldt
110 Dirck en Adriaen broers kinderen van Joris Dircx verwekt bij Marijken dochte rvan Adriaen Adriaens met scheiding en deling met o.a. huis hof de halve boomgaard en land in de Broekstraat, esthuis en halve hof en halve boomgaard en land ter plaatse, met last aan de erfgenamen van Henrick Voets tbv het St.Sebastiaensaltaar in de kerk van Schijndel
Datering: 10.2.1645
Plaats: Schijndel

4.
manGijsbertus Willem Gijsberts van den Bogaert‏
Gedoopt ‎13 jul 1608 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Gijsbertus Gijsberti
Vader Guihelmus Gijsberti
Getuige Hubertus Henrici Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-07-1608
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 23v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Gijsbertus Wilhelmus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 30 of 818

Begraven ‎21 aug 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Gijsbert Willems van den Boogaert
Geslacht m
Soort registratie begraafakte
Religie NG
Diversen laet achter 3 kinderen in het Wijbosch
Plaats Schijndel
Plaats overlijden Schijndel
Datum begraven 21-08-1683
Periode 1667-1671, 1676-1698
Deel Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-58FJ?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 1185 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Boogaert
Gijsberts Willems van den
3kn
Begraafdatum: 25/1(?) aug 1683
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

[Gebruikersnotities]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379761&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 497, blz. 12, folio 233 v Plaatsnaam: Schijndel
Dirck Willem Jan Luecken man van Eijken met 2 kijnderen erffrecht De weduwe ende 4 / 3 kijnderen Bartel Gijsberts vanden Bogart Bartel soone Gijsbert Willems vande Bogart verweckt bij Catarijn Bartholomeusen Gijsbert Willems weduwer ende 3 kijnderenvan Catharijn Barthlomeusen Catharina dochter Bartholomeus Gerincx ende
Jenneken dochter van Willem Smits De weduwe Willem Tunis Smits met 6 kijnderen Willem Teunis Smits verweckt bij Margriet Gerincx De 3 kijnderen van Margriet dochter Catarijn Gerincx Margriet dochter Catharina Gerincx huijsvrouw Anthonis Adriaen Gerart Smits IIII denarii veteri de selveI denarii novi I stuiver II denarii
Datering: 1643/1714
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229935&miview=ldt
442 Jan Servaes Schoenmakers, betalingsgelofte, Bartolomeus Geerincx, 3 lop. lant onder tWijbosch opte Witacker, Matijs Willem Peters, Willem Gijsberts van den Bogaert, aende gemeijn vaerwegen, 9 december 1622, testes Lambert Symons van der Haigen ende Jan Henricx van Gerwen schepenen, in de marge: notitie dd. 21 december 1635, Gijsbert Willem Gijsbert van den Bogart man van Catarina dochter van Meus Geerincx, quod attestor P. van Griensven secretaris 1635
Datering: 1620-1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213803&miview=ldt
57 Gijsbert Willems van den Boogart heeft verkocht aan zijn broer Jan hooiland in de Everdonck
Datering: 15.9.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.84&minr=16197307&miview=ldt
180 Deling onder de kinderen van Gijsbert Willems van den Boogert
Datering: 1681-1684
Plaats: Schijndel

5.
woman‎Ermgardis Willem Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎15 mei 1611 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Emgardis van den Boogaert
Geslacht v
Datum doop 15-05-1611
Plaats doop Schijndel
Vader Guiliemus Gisberti van den Boogaert
Getuige Ida Henrici Emberti van den Vorstenbosch
Getuige Guilielmus Anthony Pennincx
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 41v


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Emgardis Wilhelmus Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 48 of 818
15 mei 1611

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213574&miview=ldt
116 Hugo Gijsberts van Berckel weduwnaar van Hester dochter van Jan Hendricx van den Oetelaer heeft verkocht aan Hugo Jans van Berckel land in de Hautert met last aan Emken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart, aan Peeter Boudewijns binenn Den Bosch, aan Dirck Peeters, aan Hugo Jans van Berckel
Datering: 4.12.1646
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213691&miview=ldt
233 vervolg van scan 404 – betalingsgelofte aan Emken dochte rvan Willem Gijsberts van den Boogart een cijns uit huis hof en erf in de Hautert met als belending de Bacxdijck
Datering: 19.6.1648
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213941&miview=ldt
43 Lana weduwe van wijlen Lambert Arien Hermans met betalingsgelofte aan Emken dochter van Willem Gijsberts van den Boogaert een rente uit hooiland in Marsmanshorck, met in de marge een notitie dd. 29 mei 1656
Datering: 9.5.1651
Plaats: Schijndel

NB: "Claes Jan Aerdts" is ehcgenoot van zus Joanna.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.76&minr=16213957&miview=ldt
59 Dirck Peeter Jan Gerits en Dileis Henrick Smits huidige H.Geestmeesters aan de ene kant en Claes Jan Aerdts in naam van Emken zijn sachoonzuster dochter van Willem Gijsberts van den Boogaert aan de andere kant met een akkoord over een afpaling omeen weg te leggen
Datering: 10.7.1651
Plaats: Schijndel

6.
woman‎Catharina Willem Gijsberts van den Bogaert‏‎
Gedoopt ‎14 apr 1615 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Catharina van den Bogaert
Geslacht v
Datum doop 14-04-1615
Plaats doop Schijndel
Vader Wilhelmus G..... van den Bogaert
Getuige Johanna Theodori van Kessel
Getuige Johannes Rutgeri
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 69r


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Catharina Wilhelmus Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 75 of 818
14 april 1615

7.
manJoannes Willem Gijsberts van den Bogaert‏
Gedoopt ‎17 jan 1618 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes van den Boogaert
Geslacht m
Datum doop 17-01-1618
Plaats doop Schijndel
Vader Guilhelmus Gisberti van den Boogaert
Getuige Maria Joannis Gisberti van den Boogaert
Getuige Petrus Lamberti Nollen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 1
Folio/pagina 87v


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Wilhelmus Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 94 of 818


Voor meer informatie: bertho@derikx.com