man‎Jochem Handrick Bogaerts‏‎
Overleden ‎20 okt 1682 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Tweede dochter gedoopt te Heeswijk.

Getuige:
Joachimus Henrici Bogerts getuige 20-03-1646 Heeswijk DTB doopakte
Joachimus Henrici Bogart getuige 02-01-1647 Schijndel DTB doopakte - bij Joannes Guilhelmi x Johanna N.N.
Joachimus Henrici Bogarts getuige 21-07-1653 Schijndel DTB doopakte
Joachimus Henrici Bogarts getuige 04-08-1656 Schijndel DTB doopakte
Joachimus Henrici Bogarts getuige 09-10-1657 Schijndel DTB doopakte
Joachimus Henrici Bogaerts getuige 21-01-1667 Schijndel DTB doopakte
Joachimus Henrici Booghaerts getuige 07-01-1672 Heeswijk DTB doopakte
Joachimus Henrici Boogarts getuige 15-08-1676 Veghel DTB doopakte - Peter ex Schijndel

BHIC: OpenArchives
Overledene Joachim Bogaerts
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-10-1682
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
laet achter 2 kinderen in het Wijbosch
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd


Gehuwd (religieus) ‎7 sep 1639 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joachimus Henrici Bogarts
Bruid Maria Wilhelmi van den Bogaert
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-1639
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2021r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Wilhelmus Gijsbertus van den Bogaert
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 384 of 818
7 september 1639

Zie akte 41 van 23-02-1656: Twee dochters.
Zie akte 72: Jenneken en Lisbeth

Kids:
Joanna: Joachim Henrici Bogaerts vader 16-06-1640 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Maria Joannis Gisberti van den Bogaert & Henricus Bogaerts
Elizabetha: Joachimus Henrici Bogarts vader 03-06-1645 Heeswijk DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Barbara Petri Adriani
(ongeveer 43 jaar gehuwd) met:

womanMaria Willem Gijsberts van den Bogaert‏
, 1e huwelijk met: Jan Jan Lucas Jans, ‎2e huwelijk met: Jochem Handrick Bogaerts
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197496&miview=ldt
53 Huwelijkse voorwaarden tussen Jochem zoon van Hendrick jochems en Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Bogart
Datering: 2.9.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051884&miview=ldt
161 Questie ende verschil tussen Ruth zoon van Jan Ruth Jansse en Jan Lucas Jans, Jan Jan Henricx Verweteringe gewezen man van Marijken dochtervan Jan Lucas, Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart weduwe wijlen Jan Jan Lucas en tegenwoordige vrouw van Jochem Hendrick Boogarts, het minderjarig kind van wijlen Jan zoon van Jan Lucas en Marijken,...
Datering: 18.3.1641
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213603&miview=ldt
145 Joochem zoon van Hendrick Bogarts man van marijken dochter van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart heeft verkocht Lambertgen weduwe van wijlen Aerdt Henricx Vercuijlen land onder tWijbosch
Datering: 19.3.1647
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214184&miview=ldt
106 Jan Jansen Verweteringe weduwe van wijlen Marijken dochter van Lucas Jans verwekt bij Anneken dochter van Hendrick Jacops en hun kinderen Jan Lucas en Anneken, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Lucas Jans verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsberts van den Boogart en Hugo van Berckel verwekt bij Jenneken dochter van Willem Janssen opte Hoeven weduwe van wijlen Jan Lucas Jans, adraen Hendrick Faessen Schoenmakers man van Hilleken, Embert Jans Verweteringe man van Jenneken, Mathijs Peeters Verweteringe gewezen man van Catarina dochter van Embert Hugo & Jenneken, Gerit Hendrick Jans en Jan Lambert Dircx momboiren van de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan Hendrick Jans verwekt bij Marijken dochter van Embert & Jenneken, Pieter Gijsberts en Jan Hugo van Berckel momboiren van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan Gijsberts verwekt bij Arnolda dochter van Embert & Jenneken, hebben een akkoord gesloten i.v.m. goederen van Jan Lucas & Jenneken o.a. land in de Everdonck
Datering: 9.2.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214194&miview=ldt
116 Jan zoon van Jan Jans Verwetringe, Jan Jansse Verweteringe vander van Lucas verwekt bij Maijken dochter van Jan Lucas Jans, Gijsbert Willems van den Boogart en Jan Aerdt Dircx van Vechel momboiren over Willem onmondige zoon van Jan Lucas verwektbij Marijken dochter van Willem Gijberts van den Boogart met een scheiding en deling o.a. huis esthuis hof boomgaard en erf 4 lop. onder tWijbosch omtrent de Capelle, met last aan Anneken Somers, cijns aan de Heer van Helmond, Aerdt Jan Faessen, aanhet altaar van Sint Anthonis te Berlicum , land in de Loosbraeck, nog een stuk ter plaatse, nog een stuk ter plaatse, cijns aan de Heer van Helmond, land omtrent de Stege, het ruimen van een schuur en gebruik van de est voor 10 jaren, , land omtrentde Capelle in Wijbosch, last aan het St. Anthonisaltaar in de kerk van Berlicum, aan Jan Dirck Lenarts binnen den Bosch, aan Hendrick Martens te Berlicum, 21 bomen uit het oude gedeelte gesmet, land in de Loosbraeck, land aen den Onderstal
Datering: 3.3.1654
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330520&miview=ldt
181 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Handrick Bogaerts, inwoners te Schijndel, herdgang Weijenbosch. Merieken was eerder gehuwd met Jan Jan Luijcas en heeft een zoon Willem uit dat huwelijk, welke Jan Jan Luijcas om het leven is gebracht door Rut Jan Rutten
Datering: 09-03-1654
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330596&miview=ldt
41 Testament van Joachim Handrick Bogaerts en zijn vrouw Meriken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert, inwoners te Schijndel. Meriken was eerder getrouwd met Jan zoon Jan Luijcas en had daarbij zoon Willem verwekt. Haar eerste man is onnozel om het leven gekomen en ze heeft daarom geen bezit meer uit dat huwelijk, de zoon krijgt 90 gulden vanwege zoengeld van de dader Ruth Jan Rutten. Verder hebben ze twee dochters uit het huidige huwelijk
Datering: 23-02-1656
Pagina: 127
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.77&minr=16214343&miview=ldt
265 Aerdt Jan Faessen Schoenmaeckeers heeft gedeeld met zijn mede-erfgenamen en hem is te deel gevallen een rente uit goederen van Jan Luijcas Janssen waarvan de constitutiebrief onvindbaar is, Jan Janssen Verwetering weduwnaar van Marijken dochter van Jan Luijcas, Gijsbert Willems van den Bogaert voogd over Willem minderjarige zoon van Jan zoon van Jan Luijcas
Datering: 27.3.1656
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375114&miview=ldt
161 Jan Jan Peeters man van Maryken dochter van Peeter Lamberts van den Vorstenbos verwekt bij Yda dochter van Aert Vercuijlen heeft verkocht Jochem Henrick Boogaerts en zijn twee kinderen verwekt bij Marijken dochter van Willem Gijsbert van den Boogaert land onder tWijbosch genoemd Berisacker
Datering: 11.3.1661
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525776&miview=ldt
72 Overeenkomst over het testament van Joachim Hendrick Bogaerts en wijlen zijn vrouw Marieken dochter van Willem Gijsbert van de Bogaert die in hun testament op 23 februari 1656 voor notaris Jan van de Heuvel aan Willem voorzoon van Merieken verwekt bij Jan Jan Luijcas en aan Jenneken en Lisbeth haar twee voordochters verwekt bij haar tweede man Joachim Bogaerts o.a. 300 gulden hadden vermaakt en ook dat deze Willem als hij zou trouwen 250 gulden als huwelijksuitzet zou krijgen en nog 90 gulden vanwege een zoenovereenkomst van wijlen zijn vader (die werd vermoord). Vandaag hebben Joachim ter ener zijde en Willem als meerderjarige zoon van Jan Jan Luijcas en nu is getrouwd, beiden in Schijndel wonend, door bemiddeling van goede mannen eenafspraak gemaakt. Willem verklaart voor de 250 gulden en de 90 gulden te zijn voldaan. Over de 300 gulden zal Joachim Bogaerts per a.s. St. Bavodag anno 1670 aan Willem 150 gulden betalen en Willem mag verder zolang hij leeft de helft van anderhalvemorgen land gebruiken onder Kessel. Willem moet daaruit wel de dorpslasten en verpondingen betalen. Verder doet Willem afstand van verdere aanspraken vanwege zijn ouders en zal Jenneken en Lisbeth daarmee niet verder lastigvallen. Joachim houdt verder de zeggenschap over zijn bezit te Dinther. Na dood van Joachim zullen alle voor- en nakinderen van Merieken dochter van Willem Gijsberts van de Bogaert evenveel krijgen. Actum St. Michielsgestel
Datering: 09-10-1670
Pagina: 157
Plaats: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com