man‎Willem Tonis Jan Pennincx‏‎
Gedoopt ‎± 1571
[bron]
Genoemd in akte 157 van 1605-1612 als "Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken". Zie notitie bij de vader van zijn echtgenote.

Ouders genoemd in 71 "Jan ende Willem gebroederen zoonen wijlen Antonis Jan Pennincx byden selven Antonis ende Jenneken Jans van Berkel tsamen verweckt"

Zie akte 145 van 22.8.1636: leeftijd 65 - dus geboren rond 1636-65=1571.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324918&miview=ldt
243 ... 2 april 1585, ... , de wedue Tonis Pennincx, 12 januari 1588, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
484 ... , de wedue Tonis Jan Pennincx, ...
Datering: 1600-1605
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351056&miview=ldt
197 Ardt Jan Willems, Willem Eymbert janss ende Willem Tonis Pennincx, betalingsgelofte, ...20 december 1602, ...
Datering: 1600-1605
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224916&miview=ldt
302 Tonis Jan Eijmers ende Laentgen syn suster, Antonis als momboir van de onmundige kynderen Daniel Henric Daniels verweckt by vs. Laentgen, Eijmbert Huijgen van Berckel, ontvangstbevestiging, 3 februari 1610, testes Gijsbert Janssen ende Delis Henricx scepenen, Roeloff Lamberts man van Aelken dochter van wijlen Jan Goijarts van den Bogaert byden vs. Jannen ende Aelken dochter Tomas Peters tsamen verweckt, Willem Goijarts van den Bogaert ende Antonis Jan Eijmberts momboiren van de onmundige kynderen Goijart soone Jan Goijerts voors. verweckt bij Heijlken dochter Jan Eijmbert Voets, Willem Tonis Pennincx, onmundige kynderen wijlen Ardt Tonis Pennincx verweckt by Ariken dochter Jan Goijarts, scheiding en deling, Jan Roeloffs, huijs schuer etc. onder Delschot inden Bogaert, wedue Gijsbert van den Bogart, Peter Henrick Peters, de wedue Gijsbert Janssen tot aen den Cruijthoff, het graefken naest der straten
Datering: 1605-1612
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224850&miview=ldt
236 ... , 23 mei 1609, Willem Tonis Pennincx ende Claes Willem Delis van Beeck, betalingsgelofte, ... 23 mei 1609 ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228460&miview=ldt
28 ... op 29 december 1612 en op 8 maart 1613, ... de wedue Tonis Jan Pennincx, ... 20 maart 1613 ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229459&miview=ldt
295 ... , vercocht, Tonisen soone Jan Tomas Pennincx, .... 16 january 1618, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

WAT IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229439&miview=ldt
275 Arien soone Arrdt Antonissen Pennincx, Arien Antonis Gerits man van Jenneken, Willem Antonis Pennincx man van Anneken ende Yken dochteren des vs. Ardt Antonis Pennincx en zijn vrouw Ariek ndochter Jans Goyarts, scheiding en deling, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229235&miview=ldt
71 Jan ende Willem gebroederen zoonen wijlen Antonis Jan Pennincx byden selven Antonis ende Jenneken Jans van Berkel tsamen verweckt, Dielis Jan Diricx, Cornelis Faessen man van IJken byede dochteren van Antonis Pennincx ende Jenneken, drije onmundige kijnderen van wijlen Ardt zoone des vs. Antonis, Arien Antonis Geritss. man van Jenneken des vs. Ardt Antonissen, scheiding en deling, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229236&miview=ldt
72 ... , Willem zoone Antonis Pennincx, ... Jan Antonis Pennincx, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230289&miview=ldt
281 ... 4 february 1626 ... , Willem Anthonis Pennincx, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051388&miview=ldt
54 Condities i.v.m. een verkoop van Aerdt Jan Meus aan Willem Antonis Pennincx van land onder Wijbosch in de Hardebeemden
Datering: 1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051353&miview=ldt
19 ... , hebben verkocht Willem Anthonis Pennincx hooiland onder Delschot in Reijndersdijck en int Neerlant ...
Datering: 3.5.1635 en 5.5.1635
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051374&miview=ldt
40 Lambert Reijnder Henricx van der Haigenman van Appolonia dochte rvan Peter Hugo van Berkel en diens vrouw Fijken dochter van Jan Verhoeven d’Oude heeft verkocht Willem Anthonis Pennincx land in de Hardebeemden onder Wijbosch met cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 23.6.1635
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856845&miview=ldt
145 Jan Verhoeven en Goossen Jans schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Willem Anthonis Pennincx oud 65 jaar en ... waarbij Willem getuigt dat hij altijd en van jongs af aan heeft verkeerd ter plaatse in de Beemde en daar vaak heeft gereden met paarden naar het Broek te weten van en uit d’Apelterenstege "...
Datering: 22.8.1636
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051410&miview=ldt
76 Momboirseed van Laureijns Jan Laureijnssen en Willem Anthonis Pennincx en Jan Goyarts Janssen over de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Laureijnssen verwekt bij IJken dochter van Aert Anthonis Pennincx
Datering: 17.2.1637
Plaats: Schijndel

HERTROUWDE. zie onder???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197489&miview=ldt
46 Inventaris van goederen nagelaten door Willem Anthonis Pennincx man van Neesken nagelaten weduwe van Delis Jan Delis
Datering: 20.8.1638
Plaats: Schijndel

HERTROUWDE. zie onder???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051667&miview=ldt
333 Jacop Jan Henricx met betalingsgelofte aan Jan Rutten zijn schoonvader , Anthonis Jan Anthonis Pennincx en Anthony Dielis momboiren over de minderjarige kinderen van Willem Anthony Pennincx die zijn verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten uit land onder Wijbosch in de Hulsebraeck bij de St.Barbarenecker, nabuurcijns
Datering: 12.11.1638
Plaats: Schijndel

DRIE MAAL GETROUWD???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051681&miview=ldt
347 Willem Anthonis Pennincx nagelaten weduwnaar van Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Ruth Janssen en nadien getrouwd met Neesken zijn 3e vrouw weduwe van wijlen Delis Jan Delis en Willem had in zijn weduwnaarsstaat een stuk land verkregen van Aert Jans Meeus en land in de Beemden en bij Reijndersdijck en land in koop verkregen tegen de erfgenamen van Jan van den Auwenhuijs
Datering: 10.23.1639
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051684&miview=ldt
350 Jan Ruth Janssen met betalingsgelofte van Willem Anthonis Pennincx te restitueren aan de minderjarige kinderen van Willem vs. verwekt bij Heijlken dochter van Jan Rutten
Datering: 18.2.1639
Plaats: Schijndel

WIE IS DIT???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.114&minr=11619351&miview=ldt
120 Adriaen sone wijlen Joost Everaerts als man ende momboir Geertruijt sijne huijsvrouw dochtere wijlen Jan Adriaen Niclaes Mercx met Agneta dochtere wijlen Jan Adriaens voirschreven wedue wijlen Willem Anthonis Pennincx geassisteert met enen momboir bij haer tot desen vercoren....
Datering: 1640
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16051806&miview=ldt
83 Neesken weduwe van wijlen Willems Anthonis Pennincx dochter van Jan Adriaen Claes Mercx, Adriaen Joost Everts man van Gerarda dochter van Jan Adriaen Claes vs. met een scheiding en deling, o.a. land onder de Borne, land onder Wijbosch opte Stege in Leunenhoef, grondcijns aan de Heer van Helmont, aan Sander Dirck Sanders
Datering: 31.3.1640
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052043&miview=ldt
320 Mercelia weduwe van wijlen Thomas Gerits van den Acker met betalingsgelofte aan Neesken weduwe van wijlen Willem Anthonis Pennincx
Datering: 17.3.1643
Plaats: Schijndel

???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052068&miview=ldt
.. , Willem Anthonis Pennincx verwekt bij Heijlken dochter van Jan & Laentgen,...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.79&minr=17375164&miview=ldt
211 Aert zoon van Jan Rutten en Anthonis zoon van wijlen Willem Pennincx verweekt bij Heijlken zijn vrouw dochter van Jan Rutten met een scheiding en deling met o.a. hooiland onder tWijbosch bij het erf van Jonker Herenhoven , hooiland ter plaatse
Datering: 10.10.1661
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 157 van 1605-1612: "Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com