man‎Dirick Diricx van Kessel‏‎

[Gebruikersnotities]
VOLGENS:

Zie brabants_leeuw_1952_2_29_37.pdf
De Eigenaren van het kasteeltje onder ""den Boogaard" te Schijndel, in de volksmond "Sleutjes Spook" genaamd.
...
Dirck Aerts van Kessel-schepen van Schijndel-
had bij zijn vrouw Maricken van Driel drie
kinderen n.l.
a Aerdt van Kessel, gehuwd met Marijken Wil-
lem Geerincx;
b Dirck van Kessel, gehuwd met Hadewirjck Gijs-
bertsdr. van den Boogaard;
c Jan van Kessel, gehuwd met Heylken Jan Hen-
drick Otten.
VI. Bij, akte voor schepenen van Schijndel dd.
20 Januari 1606 (Schijndel R.61,fol.1v) werd
het slotje geërfd door laatstbedoelde Dirck
van Kessel. In deze akte staat; "Het slotje
of Spijker huijs".
Dirck van Kessel en Hadewijck van den Boogaard
hadden slechts één kind, genaamd:
VII. Dirck van Kessel, geboren +-1585. Deze
werd de opvolgende eigenaar van "Sleutjes
Spook". Hij was vele malen schepen van Schijndel
en gehuwd met Jenneken Pauwelsdr. Wijnants
van Resand . Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij
stierven kort na elkander, nl. op 21 en 28
Februari van het jaar 1665 (Schijndel R.269).
...
Op 1? Februari 1665 (Schijndel R.14-2,fol.
10) testeerden Dirck van Kessel en Jenneken
Wijnants van Resand voor schepenen van Schijndel.
Dirck van Kessel maakte tot zijn erfgenamen
zijn neven en nichten, zowel van vadersals
van moederszijde.


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224625&miview=ldt
11 3 januari 1606, testes Bogert Janss. ende Jan Mijss. scepenen, Henrick Janssen, Dirck ende Jan gebroederen kynderen wijlen Dirck Ardts van Kessel byden selven Diricken ende wijlen Mariken dochter Dirk Alarts [potloodnotitie in de marge] van der Hagen tsamen verweckt, scheiding en deling, Art is te deel gevallen ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224626&miview=ldt
12 ... Dirck is te deel gevallen die Aude Hostat [doorgehaald: metten slootgen oft spycker huijs schuer schoppen ersthuijs ende alle de huijsinge ende timmeragie daerop staende ende gerechticheyt van den boomgaert ende potinge daer bij ende op staende metten groesvelt hoff toebehoirten ende vier stucken lants achter aen gelegen tsamen ontrent ses loopense onder het Elschot *

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 157 van 1605-1612.

Geen kids gevonden op BHIC bij Kessel Schijndel (Apr2019).
Index dopen Schijndel BHIC begint op 1605

ZOON:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077843&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
138 ... Dirck Dirckssen van Kessel (74), alle drie oud-schepenen van Schijndel; ...
Datering: 13-11-1660
Dus zoon geboren rond 1660-74=1586.
Dus gehuwd voor 1585.
met:

womanHeesken Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
DIT IS WAARSCHLIJK DE VROUW VAN HAAR ZOON DIRK DIRK V KESSEL.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937679&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
8 Testament van de vrouw van Dirk van Kessel
Datering: 1663-1684
Pagina: 10r
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
Page 21 of 561 - 5122-142-0021.jpg
Onder: "... dag van de maand februari ??? vijf en sestig ..."

ZOON:
Onderstaande akte geeft:
ERFGENAMEN VAN "Dirck Dircix van Kessel" de zoon van Heesken Gijsbert G. vd B. en Dirck van Kessel.
Jan Aert Dircx van Kessel
- Adriaen
- Maria x Jan Janssen de Bruijn
- Jenneken x Ruth Jan Dircx Sanders
- Dirck (wijlen - 5 kids - Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren)
Jan Dircx van Kessel
- Adriaen
- Catarina x Peeter Corstaien Anthonis van Sochel
Adriaen Janssen van Kessel
- Jan
- Maryken x Dirck Jan Bevers
Dircxken Janssen van Kessel (? naar wie refereert zijn zuster?)
Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart
- Handricken x Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan
- Bartel
Handrick Gijsbert Smits x Maria Jan Dircx van Sochel
- Jan
- Anna x Aert van Heck (onzeker)
- Wilhelma x Claes zoon van Barthilomeus
- Gijsbert (kind Gijsbert - Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren)
Jan Gijsberts van den Boogart (DIT IS DUS DEN OUDEN)
- Gijsbert
- Marijken
- Heesken
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Jenneken x Reijnder Laurens Jan Laurenssen
- Handrick (overleden)
Willem Gijsberts van den Boogart (wijlen)
- Gijsbert
- Jan
- Emken ( Pieter van Griensven haar momboir)
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen (zoon Jan, dochter Handricxken)
mogelijk hertrouwd met Jan Janssen Verwetering (zoon Jan)
hebben dochter Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen(5 minderjarige kinderen)
rol Jan Delis Janssen?
Jan Gijsberts van den Bogaert (in de marge) (DIT IS DUS DEN JONGE)
- Hendrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Haebraeken
Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs.,
Jan Gerits van der Heyden
- Styntgen x Lambert Rutten van den Hulst (mede voor Gerart Handrick Jan???)
- Maryken x Gerart Janssen Verweteringh
- Anthonis (4 kids - Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren )
Bartholomeus Ryckarts van den Boogart
- Bartel
Gijsbert Janssen van den Boogart
- Catarina x Daniel Hendrix van Gerwen (zoon Gijsbert)
Jan Seberts <== Echtgenoot van dochter Elisabeth G.G. vd B.
- Jan
- Maryken x Delis Handrick Smits
- Metgen x Jan Handricx van Herethum (zonen Gijsbert en Willem )
Gijsbert Janssen van den Boogart,
- Emken x Huybert Handricx van Herethum (dochter Maryken )
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Jan Janssen de Bruijn man van Maria, Ruth Jan Dircx Sanders man van Jenneken beiden dochters van Jan Aert Dircx van Kessel, Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Adriaen zoon van Jan Dircx van Kessel, Peeter zoon van Corstaien Anthonis van Sochel man van Catarina dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel, Lambert zoon van Dirck Jan Bevers man van Maryken dochter van Adriaen Janssen van Kessel, Dircxken zijn zuster, Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan man van Handricken dochter van Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart en Bartel de zoon van Gijsbrecht van den Boogart, Jan zoon van Handrick Gijsbert Smits mede voor Aert van Heck man van Anna, Claes zoon van Barthilomeus man van Wilhelma dochter van Handrick Gijsbert Smits en Maria zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van Sochel, Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren over Gijsbert onmondig kind van Gijsbert Handrick Smits, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Vervolg:
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs., Lambert Rutten van den Hulst man van Styntgen dochter van Jan Gerits van der Heyden, mede voor Gerart Handrick Jan en Gerart Janssen Verweteringh man van Maryken dochter van Jan Gerits van der Heyden, Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren over de vier minderjarige kinderen vanwijlen Anthonis zoon van Jan Gerits van der Heijden, Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart, mede voor Gijsbert zoon van Daniel Hendrix van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Jan zoon van Jan Seberts, Delis Handrick Smits man van Maryken dochter van Jan Seberts mede Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com