man‎Daniel Henricx van Gerwen‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856616&miview=ldt
67 Daniel van Gerwen oud 58 jaar geeft aan dat hij 18 jaren geleden het secretarisambt heeft bediend van Schijndel en destijds voor de ingezetenen heeft opgetekend ...
... – daarna volgt een potloodaantekening van archivaris Van Bokhoven dat Schijnden in R 88 op 16 augustus 1633 een Daniel Henricx van Gerwen oud 70 jaren en op 27 februari 1636 Daniel van Gerwen 70 jaren
Datering: [1603]
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375830&miview=ldt
45 Daniel Henricx van Gerwen wil verkopen huis esthuis hof en erffenissen onder het Lutteleijnde met belendingen, met last aan Jan Delis opte Dungen, aan de H.Geest te Schijndel, een cijns aan de Heer van Helmond, aan ...
Datering: 6 december 1607
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229493&miview=ldt
329 Willem Antomis, kynderen Bartolomeus Ryckart, 21 november 1617, testes Daniel Henricx van Gerwen ende Dirick Diricx schepenen, D.Gerwen secretaris 1617, D. van Kessel, Jan Gijsberts van den Bogart ende Jan Gijsbert Janss. van den Bogart
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856561&miview=ldt
12 Lambert Symon Janss. van der Hagen en Henrick Willems van den Oetelaer schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Adam Gerartss. van Gerwen medeschepen en Willem Gijsbertss. van den Boghert oud 48 jaar die ter instantie van Daniel Henricxss. van Gerwen ook nabuur met een verklaring over twee paarden die hij in bezit heeft waarbij diverse kenmerken worden genoemd betreffende kleur manen voeten etc. al behoorlijk op leeftijd en die hij in 1606 heeft gekocht van Antonis Reijnders wonende teLith die ze had gekocht toen ze ’n jaar oud waren van Peter Henric Peters
Datering: 30.3.1620
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856644&miview=ldt
95 Heer en Meester Andries van den Bogart pastoor te Schijndel heeft wederroepen en teniet gedaan zijn testament met alle opgenomen legaten ten overstaan van de schepenen Lambert Sijmons van der Haigen en Corstiaen Elias van de Laershcot [10.1.1623]; idem verklaren genoemde schepenen dat Heer en Meester Andries van den Bogart pastoor te Schijndel heeft geconstitueerd en gevolmacht de eerzame en discrete Daniel Henricx van Gerwen om namens hem te compareren voor de wethouders
Datering: 10.1.1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856597&miview=ldt
48 De schepenen Lambert Dymons van der Hagen en Jan Henricxss. van Gerwen verklaren dat voor hen zijn verschenen Adan Geritss. afgegane schepen en Willem Gijsbers van den Bogert de huidige borgemeester hebben ter instantie van Daniel Henricxss. van Gerwen verklaard dat men te Sint Michielsgetsel op de hoeve genoemd de Pettelaer een driejarige roodbruine ruin heeft gekocht met diverse uiterlijke kenmerken mbt manen, een kol op het hoofd etc.
Datering: 10.6.1623
Schijndel

LEEFTIJD - Geboren rond 1623-60= 1563
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856656&miview=ldt
107 Schepenen Jan Henricx van Gerwen en Gijsbert Anthonis Smits met een verklaring dat voor hen is verschenen Daniel Henricx van Gerwen oud 60 jaar en Jan zoon van Jan Henricx van Gerwen oud 30 jaar over een kastanjebruine merrie van hun eigen paarden [17.6.1623]; ...
Datering: 17.6.1623
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856698&miview=ldt
149 Lambert Sijmons van der Haigen en Daniel Henricx van Gerwen schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen ... 4.1.1627 ...
Datering: 4.1.1627
Schijndel

ZIE HUWELIJK - KIDS KLOPPEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051051&miview=ldt
3 Daniel Henricx van Gerwen 1/3 in huis schuur hof en landerijen en zijn kinderen Gijsbert en Elisabeth
Datering: 16.7.1631
Plaats: Schijndel

GENOEMD MET ZWAGER EN ECHTGENOOT VAN ZUS VAN ZIJN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051050&miview=ldt
2 Jan Gijsbert van den Bogart d’Oude, Daniel Hanricx van Gerwen en Jan Sebert Janssen met een deling van huis schuur en hof in 9 strepen onder Lutteleijndt omtrent de Schrijvershoef
Datering: 17.7.1631
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051710&miview=ldt
376 Daniel Hendricx van Gerwen mede voor Jan Seberts zij nzwager , verklarende dat de erfgenamen van wijlen Gerit Martens aan hem hebben afgelost een bepaalde rente
Datering: 17.12.1632
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1633-70=1563
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856799&miview=ldt
99 ... [1.8.1633]; idem verscheen Daniel van Gerwen oud 70 jaar met een verklaring over een zwartbruine aftandse merrie met diverse kenmerken uit de eigen paarden van Willem Gijsberts van den Bogart [1.8.1633]; idem verscheen Daniel Henricx van Gerwen oud 70 jaar en Willem Gijsberts van den Bogart oud 60 jaar met een verklaring ter instantie van Delis Corstiaens over een aftandse kastanjebruine merrie met diverse kenmerken [1.8.1633]; ...
Datering: 1.8.1633
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051364&miview=ldt
30 Jan Adams van Gerwen met betalingsgelofte aan Pauwels Pauwels Otthen [vgl. Otten] en Daniel Henricx van Gerwenm Kan minderjarig kind van Jan Gerits van gerwen met in de marge een notitie dd. 24 mei 1653
Datering: 12.6.1635
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1636-70=1566
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856828&miview=ldt
128 Goosen Jans en Aert Jans van den Borne schepenen verjlaren dat voor hen is verschenen Daniel van Gerwen oud 70 jaar en Jan Adams van Gerwen oud 50 jaar met een getuigenis der waarheid ...
Datering: 7.3.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051471&miview=ldt
137 Jan Gijsberts van den Boogart transporteert aan Daniel Henricx van Gerwen land onder het Lutteleijnde met in de marge een notitie dd. 8 januari 1644
Datering: 7.4.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856833&miview=ldt
133 Verklaring instantie van Daniel Henricx van Gerwen over een eenjarig zwartbruin merrieveulen met diverse kenmerken van de paarden van genoemde Daniel [4.5.1636] ...
Datering: 4.5.1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052038&miview=ldt
315 Gijsbert zoon van Daniel Henricx van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert van den Boogart, Corstiaen Delis van der Aa man van Elisabeth dochte rvan Danielk & Catarina, met een scheiding en deling met o.a. huis schop esthuis en erf onder tLutteleijndt, ...
Datering: 6.3.1643
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.91&minr=16197525&miview=ldt
82 Testament van Corstiaen Delis van der Aa en Lijsken dochter van Daniel Henricx van Gerwen
Datering: 3.11.1644
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 157 van 1605-1612.

Kids:
Elizabetha: Daniel Gerwen van vader 10-07-1604 Schijndel DTB doopakte x Catharina - getuigen: Joannes Nicolai Danielis & Maria Rudolphi
Gisbertus: Daniel Gerwen van vader 07-04-1606 Schijndel DTB doopakte x Catharina - getuigen: Wilhelmus Antonij & Hester Johannis Henrici & Gerardus Johannis Lamberti
Henricus: Daniel Henrici Gerwen de vader 19-07-1608 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Joannes Zeberti & Mechtildis Joannis Gisberti vande Boogaert

Waarom:
- Getuige "Wilhelmus Antonij" is echtgenoot van zus Iken.
- Getuige "Joannes Zeberti" is echtgenoot van zus Elisabeth
met:

womanCatarina Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224780&miview=ldt
166 alle die staecken van 1605 cuijlen hoppen, Hanrick Jan Henricx, Gerart Claessen, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochter Gijsbers van den Bogaert, Daniel Henricx van Gerwen man van Catarina dochter van Gijsbert van den Bogaert, seeckere erfmangelinge, 20 januarij 1609, testes Gijsbert Janssen ende Peter Henricx
Datering: 1605-1612
Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com