man‎Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏‎

[Gebruikersnotities]
PERSOON DRIEMAAL MAAL IN STAMBOOM. VIA DOCHTER ELISABETHA EN VIA ZOON WILLEM EN VIA ZOON GIJSBERT.

WIE ZIJN DIT?
https://proxy.archieven.nl/235/2D2923539349489E92CADE6A5BE0B4C1
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
31 los briefje met de volgende namen Dirck van den Heuvel, Gysbert van den Bogert en Hanrick, Libert, Emken en Jan
Datering: 1562-1564

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324499&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
79 ... 19 december 1595, .. betalingsgelofte, Emken wedue Gysbert van den Bogert, ... 28 december 1595, ...
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324744&miview=ldt
69 Bauwen Mateeus Dielis, verkoop, jannen Gysbertss. van den Bogert tot behoeff van Emken sijne moeder, een camp hoijvelts oft weijvelts met een busselken onder dLutteleijnde in Elde, ... 27 juni 1597 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324745&miview=ldt
70 jan Gijsberts van den Boghert in naam van Emken zijne moeder, verkoop, Bauwen Mateeus Dieliss., eenen acker tuellants 3 lop. onder den Borne, Emken vercopersse, voorts rontsomme aen die gemeijnt, slotformule, 27 juni 1597, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324977&miview=ldt
302 ... , Emken wedue Gysbert van den Boghert, ...15 april 1599, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/C08693F466E5493389BE62AA6195A996
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
529 ... , Emken wedue Gysbert van den Boghert, ... 4 mei 1600, ...
Datering: 1597-1600

Dit is waarschijnlijk zijn zoon:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224669&miview=ldt
55 Gijsbert Gijsbertss. vanden Boghert, Dirick Lamers, Henrick Tonis Corsten, Jan Huijgen van Berckel resp. borgemeesteren binnen desen dorpe inden jaere 1601, ...
Datering: 1605-1612

DELING:
Gijsbert Gijsberts van den Bogert x Emken Henrick Diricx van den Huevel
- Gijsbert
- Jan
- Willem
- Iken x Willem Tonis Jan Penincx
- Henricxken x Gerart Jan Lamberts
- Elizabeth x Jan Zebert Janssen
- Heesken x Dirick Diricx van Kessel
- Catarina x Daniel Henricx van Gerwen
- Emken x Huijbrecht Henrick Willemss
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling ....
Datering: 1605-1612
Zie 156
https://proxy.archieven.nl/235/EFEB0D8E242141CFA8ABDFC465A5CC83
156 ... 24 mei 1608 ...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224780&miview=ldt
166 alle die staecken van 1605 cuijlen hoppen, Hanrick Jan Henricx, Gerart Claessen, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochter Gijsbers van den Bogaert, Daniel Henricx van Gerwen man van Catarina dochter van Gijsbert van den Bogaert, seeckere erfmangelinge, 20 januarij 1609, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224817&miview=ldt
203 Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochteren wijlen Gijsberts van den Bogaert ende Emken syne huijsvrauwe, scheiding en deling, erfgenamen wijlen Gijsbert van den Bogaert dd. 28 mei 1608, huijs schuer esthuijs schoppe ende ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224818&miview=ldt
204 een nieuwe duervartte aen de grote schoppe, 20 januari 1609, testes Gijsbert Janssen ende Peter Henricx scepenen, Gijsbert ende Jan gebroederen kynderen Gijsberts van den Bogaert, Gijsbert van den Bogaert ende Emken syne huijsvrauwe, twee stucken lants 12 lop. onder den Borne aende Meijgraeff, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224821&miview=ldt
207 Gijsbert en Jan van den Bogaert, den Cortsten Acker aende Meijgraef, lant aen den Schutsboom, Dirck Diricxss. van Kessel man van Hadewijch, Willem Tonis Pennincx mam van Iken beyde dochteren van Gijsbert van den Bogert ende wjlen Emken zijnre huisvrauwe, huijs hoff schuer ende erffenisse onder het Lutteleijnde in de Cuijl, eenen camp groesvelts in Elde , Tonis Gerits, eenen ecker tuellants genoemt Cuijksvelt, eenen acker tuellants in Pastoorstiende 4 ½ lop., eenen camp groesvelts in Elde inSchrijvershoeve, eenen acker tuellants onder Delschot inden Bogart
Datering: 1605-1612

ECHGTENOTEN DOCHTERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224890&miview=ldt
276 ... 23 maart 1605, ...vercocht, Jannen Gijsberts van den Bogaert , Daniel Henricx van Gerwen ende Jannen Zebert ……1/3 van huijs hoff schuer erffenisse 9 strepen int geheel 35 lop. onder het Lutteleijnde, .... schepenbrief 24 mei 1608...
Datering: 1605-1612
Schijndel

ECHGTENOTEN DOCHTERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224914&miview=ldt
300 Jan Gijsbers van den Boghert, huijs hoff ende erffenisse, Daniel Henricx van Gerwen ende Jan Zebert Janssen, 24 mei 1608, ...
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228455&miview=ldt
23 Daniel Henricx van Gerwen man van Catarijn, Huijbrecht Henrick Willemss. man van Emken resp. dochteren van Gijsbert van den Bogert ende Emken dochter Henrick Dirix van den Heuvel, guederen wijlen Gijsberts van den Bogert ende Emken, huijs schuer schoppe hoff ende erffenisse...
... Schijndelse schepenbrief dd. 28 mei 1608, erfmangelinge dd. 20 january 1609, , Gerart Jan Lamberts man van Henricxken dochter van Gijsbert van den Bogert, Ardt Willem Gerits wonende tot Sint Oedenrode momboir over de vier kynderen wijlen Gerart Jan Lamers ende Henricxken, den camp heijvelt onder St.Oedenrode
Datering: 1612-1615
Schijndel

ZOON en ECHTGENOTEN DOCHTERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051050&miview=ldt
2 Jan Gijsbert van den Bogart d’Oude, Daniel Hanricx van Gerwen en Jan Sebert Janssen met een deling van huis schuur en hof in 9 strepen onder Lutteleijndt omtrent de Schrijvershoef
Datering: 17.7.1631
Plaats: Schijndel

Onderstaande akte geeft:
ERFGENAMEN VAN "Dirck Dircix van Kessel" de zoon van Heesken Gijsbert G. vd B. en Dirck van Kessel.
Jan Aert Dircx van Kessel
- Adriaen
- Maria x Jan Janssen de Bruijn
- Jenneken x Ruth Jan Dircx Sanders
- Dirck (wijlen - 5 kids - Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren)
Jan Dircx van Kessel
- Adriaen
- Catarina x Peeter Corstaien Anthonis van Sochel
Adriaen Janssen van Kessel
- Jan
- Maryken x Dirck Jan Bevers
Dircxken Janssen van Kessel (? naar wie refereert zijn zuster?)
Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart
- Handricken x Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan
- Bartel
Handrick Gijsbert Smits x Maria Jan Dircx van Sochel
- Jan
- Anna x Aert van Heck (onzeker)
- Wilhelma x Claes zoon van Barthilomeus
- Gijsbert (kind Gijsbert - Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren)
Jan Gijsberts van den Boogart (DIT IS DUS DEN OUDEN)
- Gijsbert
- Marijken
- Heesken
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Jenneken x Reijnder Laurens Jan Laurenssen
- Handrick (overleden)
Willem Gijsberts van den Boogart (wijlen)
- Gijsbert
- Jan
- Emken ( Pieter van Griensven haar momboir)
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen (zoon Jan, dochter Handricxken)
mogelijk hertrouwd met Jan Janssen Verwetering (zoon Jan)
hebben dochter Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen(5 minderjarige kinderen)
rol Jan Delis Janssen?
Jan Gijsberts van den Bogaert (in de marge) (DIT IS DUS DEN JONGE)
- Hendrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Haebraeken
Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs.,
Jan Gerits van der Heyden
- Styntgen x Lambert Rutten van den Hulst (mede voor Gerart Handrick Jan???)
- Maryken x Gerart Janssen Verweteringh
- Anthonis (4 kids - Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren )
Bartholomeus Ryckarts van den Boogart
- Bartel
Gijsbert Janssen van den Boogart
- Catarina x Daniel Hendrix van Gerwen (zoon Gijsbert)
Jan Seberts <== Echtgenoot van dochter Elisabeth G.G. vd B.
- Jan
- Maryken x Delis Handrick Smits
- Metgen x Jan Handricx van Herethum (zonen Gijsbert en Willem )
Gijsbert Janssen van den Boogart,
- Emken x Huybert Handricx van Herethum (dochter Maryken )
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Jan Janssen de Bruijn man van Maria, Ruth Jan Dircx Sanders man van Jenneken beiden dochters van Jan Aert Dircx van Kessel, Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Adriaen zoon van Jan Dircx van Kessel, Peeter zoon van Corstaien Anthonis van Sochel man van Catarina dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel, Lambert zoon van Dirck Jan Bevers man van Maryken dochter van Adriaen Janssen van Kessel, Dircxken zijn zuster, Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan man van Handricken dochter van Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart en Bartel de zoon van Gijsbrecht van den Boogart, Jan zoon van Handrick Gijsbert Smits mede voor Aert van Heck man van Anna, Claes zoon van Barthilomeus man van Wilhelma dochter van Handrick Gijsbert Smits en Maria zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van Sochel, Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren over Gijsbert onmondig kind van Gijsbert Handrick Smits, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Vervolg:
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs., Lambert Rutten van den Hulst man van Styntgen dochter van Jan Gerits van der Heyden, mede voor Gerart Handrick Jan en Gerart Janssen Verweteringh man van Maryken dochter van Jan Gerits van der Heyden, Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren over de vier minderjarige kinderen vanwijlen Anthonis zoon van Jan Gerits van der Heijden, Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart, mede voor Gijsbert zoon van Daniel Hendrix van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Jan zoon van Jan Seberts, Delis Handrick Smits man van Maryken dochter van Jan Seberts mede Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

Jan Gijsberts van den Boogart <==== Dit is de zoon van Gijsbert Gijsberts Gijsberts vd B
- Handrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Habraecken
Jan Seberts <=== Echtgenoot van dochter Elisabeth
- Metgen x Jan Handrick Willems van Herethum (zoon Gijsbert)
-- Gijsbert
-- Willem (Adriaen Goirts Verhaegen voor)
Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden
- Maryken
- Gijsbert
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Heesken x Jan Lambert Reijnders van der Haegen
- Jenneken x Reijnder Laurens Janssen
- Handrick (overleden)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375430&miview=ldt
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan Maryken weduwe van Anthonis Handrick Vuchts zijn gerechte portie van een casteeltien oft sleutien [vgl. slotje Bogaard] schuur esthuis schop en landerijen 10 lop., Handrick Jan de Meulder, Jan Delis Spierincx, metlast aan de vicaris te Schijndel
Datering: 25.11.1666
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Overleden voor 1596 - heeft negen kinderen - 9x1.5=14 - dus gehuwd voor 1582.
met:

womanEmken Henrick Diricx van den Heuvel‏
Overleden ‎± 1608
[bron]
Erfdeling akte 157 met datering 1605-1612 van na 24 mei 1608.

[Gebruikersnotities]
PERSOON DRIEMAAL MAAL IN STAMBOOM. VIA DOCHTER ELISABETHA EN VIA ZOON WILLEM EN VIA ZOON GIJSBERT.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022858&miview=ldt
81 Libert Dyrckss. van den Hoevell man van Emken wettige dochter van wijlen Jan van den Oetelaer heeft opgedragen Emken dr.v.wijlen Henrick van den Hoevell drie gedeelten van 2 morgen hooiland gemeindelick geheiten die Laeck aent Elschot op die Heesackersteege ... 22 januari 1535 ...
Datering: 22 januari 1536
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235123&miview=ldt
209 ... genompt op die Stege naast Emken Henrickx dochter van den Hoevel, ...
Datering: 26 januari 1550
Plaats: Schijndel

Kinderen:

1.
womanElizabetha Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
PERSOON ZIT IN STAMBOOM

Gijsbert Gijsberts van den Bogert x Emken Henrick Diricx van den Huevel
- Gijsbert
- Jan
- Willem
- Iken x Willem Tonis Jan Penincx
- Henricxken x Gerart Jan Lamberts
- Elizabeth x Jan Zebert Janssen
- Heesken x Dirick Diricx van Kessel
- Catarina x Daniel Henricx van Gwerwen
- Emken x Huijbrecht Henrick Willemss
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.68&minr=16051050&miview=ldt
2 Jan Gijsbert van den Bogart d’Oude, Daniel Hanricx van Gerwen en Jan Sebert Janssen met een deling van huis schuur en hof in 9 strepen onder Lutteleijndt omtrent de Schrijvershoef
Datering: 17.7.1631
Plaats: Schijndel

2.
manWillem Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏
Overleden ‎± 1636
[bron]
Genoemd in akte 67 van 2.11.1634.
Echgenote genoemd als weduwe in akte 183 van 10.4.1638.

[Gebruikersnotities]
PERSOON ZIT IN STAMBOOM

NB IN DIT TIJDVAK LEEFT OOK ENE Willem Gijsberts Jansen van den Bogaert.
IS DEZE WILLEM DE ZOON VAN GIJSBERT JANSSEN vdB of van GIJSBERT GIJSBERTS vdB ????
Doopgetuigen bij de doop van de kids van dochter Joanna Willem Gijsberts vdB:
- Doopgetuige "Joannes Seberti Joannis" is echtgenoot van Elisabetha Gijsberts van den Bogaert
- Doopgetuige "Daniel van Gerwen" is de echtgenoot van Catarina Gijsberts van den Bogaert
Dit matched met het ouderlijk gezin van Gijsbert Gijsberts vdB.
Zie akte 157.

OUDERLIJK GEZIN:
Gijsbert Gijsberts van den Bogert x Emken Henrick Diricx van den Huevel
- Gijsbert
- Jan
- Willem
- Iken x Willem Tonis Jan Penincx
- Henricxken x Gerart Jan Lamberts
- Elizabeth x Jan Zebert Janssen
- Heesken x Dirick Diricx van Kessel
- Catarina x Daniel Henricx van Gwerwen
- Emken x Huijbrecht Henrick Willemss
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224771&miview=ldt
157 Gysbrecht Janssen van den Bogaert ende Peter Henrick Huijberts scepenen, Gijsbrecht ende Jan ende Willem gebroederen kynderen wijlen Gijsbert Gijsbertss. van den Bogaert byden vs. Gijsbert ende Emken dochter wijlen Henrick Diricx van den Huevel tsamen verweckt, Willem soone Tonis Jan Penincx man van Iken, Gerart Jan Lamberts man van Henricxken, Jan Zebert Janssen man van Elizabeth, Dirick Diricx van Kessel man van Heesken, Daniel Henricx van Gwerwen man van Catarina, Huijbrecht Henrick Willemss man van Emken repective dochteren ende kijnderen Gijsberts van den Bogaert ende Emken vs., scheiding en deling ....
Datering: 1605-1612
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375878&miview=ldt
93 Willem Gijsbers van den Bogert tegenwoordig borgemeester tot Schijndel mert betalingsgelofte aan ...
Datering: 2.11.1606
Plaats: Schijndel

JAN ZEBERTS is echtgenoot van zus Elisabetha
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228601&miview=ldt
169 2 gl .aen Willem Gijsberts van den Boogart, 2 obligatien geloeft by Jan Gijsberts van den Bogart ende Jan Zebertss., 12 februari 1614, testes Jan Gijsberts van den Boogart, Adam van Gerwen ende Jan Amijssen
Datering: 1612-1615

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229726&miview=ldt
233 Willem Gijsberts van den Bogaert man van Yda dochter Jan Huijberts van der Haigen, vercocht, Gerit van de Ven, een stuck groesbeemt 4 ½ lop. onder Wijbosch inde Hardebeemden,...
27 april 1621 ...
Datering: 1620-1623
Schijndel

Antonia Luijcas Henricx de Junger x Jan Huijberts Verhaigen
- Ijda x Willem Gijsbert van den Bogart
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart (2e man)
- Jan
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, ...
Datering: 1620-1623

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856561&miview=ldt
12 ... en Willem Gijsbertss. van den Boghert oud 48 jaar ...
Datering: 30.3.1620
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856622&miview=ldt
73 Verklaring ter instantie van Jan Ardt Reijnderss. vader van Peter en Claes waarbij Willem Gijsberts van den Bogaert oud 49 jaar (?) en Jan Ardt Ardtss. oud 24 jaar dienstknecht bij Willem
Datering: 18.11.1621
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230130&miview=ldt
122 Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers, Willem Gijsberts van den Bogart ende Henrick zoone Henrick Willemss. , scheiding en deling, ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.87&minr=17856654&miview=ldt
105 Jan Henricx van Gerwen en Jan Luijcas schepenen geven aan dat voor hen is verschenen Willem Gijsberts van den Bogairt oud 50 jaar en Jan zoon van Jan Bartholomeussen oud 34 jaar met een verklaring over een zwartbruine ruin [10.6.1623]; ...
Datering: 16.6.1623
Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856799&miview=ldt
99 ... met een verklaring over een zwartbruine aftandse merrie met diverse kenmerken uit de eigen paarden van Willem Gijsberts van den Bogart [1.8.1633]; idem verscheen Daniel Henricx van Gerwen oud 70 jaar en Willem Gijsberts van den Bogart oud 60 jaar met een verklaring ter instantie van Delis Corstiaens over een aftandse kastanjebruine merrie met diverse kenmerken [1.8.1633]; ...
Datering: 1.8.1633
Plaats: Schijndel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856810&miview=ldt
110 Verschenen is Michiel Ruttger Claessen oud 70 jaar, Jan Lambert Schoenmakers oud 40 jaar met een verklaring ter instantie van Willem Gijsberts van den Boogart en Michiel verklaart hoe dat hij 40 jaar geleden heeft helpen arbeiden Jan Huijberts Verhaigen toenterijd secretaris alhier op een stuk land onder Wijbosch ter plaatse aan het Broek en genoemd den Hardencamp nu toebehorende aan Willem Gijsberts van den Boogart man van Yda zijn vrouw dochter van Jan Huijberts en dat daar destijds een sloot lag met een wal bepoot met pootsel die hij heeft helpen graven en daarbij staat nu een esthuis en Jan Lamberts verklaart dat hij zo’n 18 jaren geleden dienstknecht is geweest bij Willem Gijsberts van den Boogart en geholpen heeft
Datering: 12.9.1634
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051311&miview=ldt
67 Willem Gijsberts van den Boogart heeft verkocht aan Gijsbert Willem Gijsberts van den Boogart zijn zoon land onder Wijbosch in de Berisacker aan de Verbrande Vonder
Datering: 2.11.1634
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.88&minr=17856883&miview=ldt
183 Voor Hendrick Smits en Marten Adriaens zijn verschenen Jan Aert Dircx van Vechel oud 50 jaar en Jan Jansen van der Meulen oud 35 jaar met een verklaring ter instantie van Yda weduwe van Willem Gijsberts van den Boogart over een aftandse roodbruine merrie met diverse kenmerken [9.4.1638]; ...
Datering: 10.4.1638
Plaats: Schijndel

Willem Gijsberts van den Boogart x Yda Jan Huijberts Verhaigen
- Gijsbert
- Jan
- Emerentiana
- Jenneken x Claes jan Aertsen
- Marijkenx x Jochem Henrick Boogarts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213521&miview=ldt
63 Gijsbert en Jan broers, Emerentiana hun zuster, Claes jan Aertsen man van Jenneken, Jochem Henrick Boogarts man van Marijken kinderen van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart verwekt bij Yda dochter van Jan Huijberts Verhaigen, met een scheiding en deling met o.a. huis hof boomgaard esthuis schuur en erf 5 lop. onder tWijbosch aent Broeck, ...
Datering: [1646]
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.74&minr=16213518&miview=ldt
60 Jan Dirck Rombouts man van zaliger Marijken dochter van Ruth Lamberts heeft verkocht aan de kinderen en erfgenamen van wijlen Willem Gijsberts van den Boogart en Yda zijn vrouw land onder tWijbosch, met last van een ½ vat rogge aan de Vier Biddende Orden
Datering: 5.3.1646
Plaats: Schijndel

Onderstaande akte geeft:
Willem Gijsberts van den Boogart
- Gijsbert
- Jan
- Emken
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen
-- Jan
-- Handricxken
-- Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen (5 minderjarige kinderen)
-- Jenneken x Jan Jan Janssen Verwetering (???)
Jan Delis Janssen
NB: Dirck Dircix van Kessel is de echtgenoot van Heesken Gijsbert Gijsberts van de Bogaert.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4
... Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, ...
... allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, ....
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379209&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 6, folio 213 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen bij deijlinghe Jenneken dochter Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts vander Hagen Anthonisken weduwe mit een kijndt Jan Huberts vander Hagen I stuiver
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

Willem Gijsberts van den Boogart
- Jan
- Marijken x Jochem Hanrick Boogarts
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375244&miview=ldt
23 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel en Jan Janssen de Bruijn man van Maria dochter van Jan Aerts van Kessel mede voor Jenneken hun zuster vrouw van Ruth Jan Dorck Sanders en voor de kinderen van wijlen Dirck zoon Jan Aert Dircx van Kessel,Peeter zoon van Corst Anthonis van Sochel man van Catarina zijn vrouw dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel en mede voor Marijken en Dircxken zijn zussen dochters van Adriaen Janssen vs., Herman zoon van Pauwels Wijnantsvan Rosanman van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart mede voor de kinderen en kindskinderen van Handrick Gijsbert Smits en Maria dochter van Jan Dircx van Sochel geassisteerd door Pauwels Cornelis Pennincx, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Delissen man van Emken beiden dochters van Jan Gijsberts van den Boogart, Jan zoon van Willem Gijsberts van den Boogart, Jochem Hanrick Boogarts man van Marijken dochter van Willem van den Boogart, idem voor de kinderen van Jan Symons van den Venne, Hendrick zoon van Jan Gerits van der Heijden mede voor zijn broers en zussen, Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart, idem Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart mede voor zijn andere zussen, Gijsbert zoon van Daniel Henrix van Gerwen verwekt bij Catarina zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, mede voor Jan Jan Seberts en Dielis Handrick Smits man en momboir van Marijken dochter van Jan Seberts, ook Marijken dochter van Huijbert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Goijart Janssen van den Boogart en hebben gemachtigd Gijsbert Willems van den Boogart, Dielis Handrick Smits en Jan Janssen de Bruijn erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Pauwels Wijnants van Rosan met een erfdeling of verkoping van meubels en huisraad eikenhout schaarhout etc.
Datering: 9.3.21665
Plaats: Schijndel

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379185&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 4, folio 212 Plaatsnaam: Schijndel
Gijsbert Willems vanden Bogart emptor Anneken dochter Jan Arts Vercuijllen een vande vijff kijnderen Die vijff kijnderen Jan Arts Vercuijllen Jan Arts Vercuijllen een vande 4 kijnderen Die 4 kijnderen Lijntien Huberts Verhaghen Lijntien Huberts Verhaghen in 3 texten I braspenninck
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

3.
manGijsbert Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
PERSOON ZIT IN STAMBOOM

Zie ook akte 98 hieronder.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324091&miview=ldt
64 Tonisken nagelaten wedue Jan Huijberts, betalingsgelofte,... 20 juni 1589 ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714102&miview=ldt
415 Deze akte is doorgestreept.
Peter soene wylen Rombout Henrick Lamberts heeft beloofd 100 Carolus gulen te betalen aan Gysbert soene wylen Gijsberts van den Bogaert als man van Thonisken dochter van wijlen Luycas Henricx de Jonger.
Getuigen: Dirck Thonis Roeffen en Merten Meeus Janssen, scepenen in Vechel
Bijschrft: 'is gecasseert ten begeren van Gijsbert van den Bogaert ende Thonisken zynen huysfrou voerscreven'. Actum: 14-02-1594
Datering: 24-02-1592
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324518&miview=ldt
98 ... , Tonisken eertyts wedue Jan Huijberts Verhagen tegenwordich huysvrau Gijsberts van den Boghert, .... 17 januari 1596 ...
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351315&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
456 actum et testes ut supra, Henrick Gering Henricxss., betalingsgelofte, erfgenamen Michiel Janss., seeckere erfdeijlinge van jan ende Henrick kynderen Gerong Henricx, Wouter Lamberts man van Aelken dochter Gerong Henricx, Gijsbert Gijsberts van den Bogaert man van Antonia eertijts wedue Jan Huijberts Verhagen, Henrick Henricx Vercuijlen
Datering: 1600-1605
Zie 455 en 457
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351314&miview=ldt
455 16 maart 1605 ...
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351316&miview=ldt
457 ... 26 december 1606

WEDUWE:
ECHTGNOTE HEEFT TWEE KIDS - BIJ IEDERE ECHTGENOOT EEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228675&miview=ldt
243 Tonisken weduwe wijlen Gijsbert Gijsberts van den Boogart, afstand van tochtrecht, tbv haere twee kijnderen verweckt d’een bij Gijsbert d’ander bij Jan Huijberts hairen ierste man, ... 21 november 1614, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229260&miview=ldt
96 ... , Antonia weduwe Gijsbert Gijsberts van den Bogart, ... 11 juny 1616, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229416&miview=ldt
252 ... Tonisken wedue Gijsbert van den Bogart met hairen kynderen, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

Antonia Luijcas Henricx de Junger x Jan Huijberts Verhaigen
- IJda x - Willem Gijsbert van den Bogart
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart
- Jan
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, Jan Goyart Weijgergancx, eenen middelwech, de gemeijn straet, 5 strepen lants 12 lop. ter plaetse, Ardt Janss. van Goch, Jan Gijsberts van den Bogart, Vrou van de Leemput, eenen camp groeslants oft hoijbeemt achter aen de strepen het Cleijn Geerdoncxken
Datering: 1620-1623

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379261&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 483, blz. 2, folio 221
Datering: 1585/1642
Transcriptie:
Henrick soon Jan Gijsberts vanden Bogart <== Kleinoon Henrick
Merike weduwe ende 6 kijnderen <== Echtgenote van zoon Jan.
Jan Gijsberts vanden Bogart aent Wijbos <== Deze Gijsberts vd B.
Tunnisken weduwe mit een kijndt Gijsbert Gijsberts vanden Bogart <== Echtgenote -- NB !!! "mit een kijndt" - dus maar 1 kind???
III stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

4.
manJan Gijsbert Gijsberts "den ouden" van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
TWEE HUWELIJKEN IN 1615 MET Joannes Ghisberti van den Bogaert.
WIE IS WIE. ZIE NOTITIE BIJ HUWELIJK.

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230094&miview=ldt
86 Dirick Jans Bevers ende Corstiaen Elias van de Laerschot schepenen, Jan Gijsberts van den Bogart man van Peeterken, Dielis Joosten man van Jenneken, Pauwels Henrick Diricxss. man van Mariken, Jan Peter Heijms man van Katalijn ,Dirick Henricxss. ende Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by wijlen Heijlken , alle dochteren Jans Peeters ende Engelken zyn huijsvrou dochter Henrick Janss. van Rullen tsamen verweckt, scheiding en deling ...
Datering: 1623-1626
Schijndel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051411&miview=ldt
77 Momboirseed van Dirck Dircx van Kessel en Peeter Lamberts van den Vorstenbosch tbv Peeterken nagelaten weduwe van Jan Gijsberts van den Bogart d’Oude tegenwoordig de vrouw van Jan Lambert Claessen en kinderen
Datering: 23.3.1637
Plaats: Schijndel

Onderstaande ake geeft:
Jan Gijsberts van den Boogart <==== Is dit dan een zoon van Gijsbert Gijsberts Gijsberts vd B?
- Handrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Habraecken
Jan Seberts
- Metgen x Jan Handrick Willems van Herethum (zoon Gijsbert)
-- Gijsbert
-- Willem (Adriaen Goirts Verhaegen voor)
Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden <==== DEN OUDEN
- Maryken
- Gijsbert
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Heesken x Jan Lambert Reijnders van der Haegen
- Jenneken x Reijnder Laurens Janssen
- Handrick (overleden)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375430&miview=ldt
68 Handrick en Willem zonen van Jan Gijsberts van den Boogart, Symon Luycas Habraecken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gijsbert zoon van Jan Handrick Willems van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, Adriaen Goirts Verhaegen mede voor Willem zoon van Jan Handricx en Metgen, Maryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken, Jan Lambert Reijnders van der Haegen man van Heesken, Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsberts, mede in naam van Handrick Jan Gijsberts hun overleden broer allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircx van Kessel hebben getransporteerd aan Maryken weduwe van Anthonis Handrick Vuchts zijn gerechte portie van een casteeltien oft sleutien [vgl. slotje Bogaard] schuur esthuis schop en landerijen 10 lop., Handrick Jan de Meulder, Jan Delis Spierincx, metlast aan de vicaris te Schijndel
Datering:
25.11.1666
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324744&miview=ldt
69 Bauwen Mateeus Dielis, verkoop, jannen Gysbertss. van den Bogert tot behoeff van Emken sijne moeder, een camp hoijvelts oft weijvelts met een busselken onder dLutteleijnde in Elde, ... 27 juni 1597 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13324745&miview=ldt
70 jan Gijsberts van den Boghert in naam van Emken zijne moeder, verkoop, Bauwen Mateeus Dieliss., eenen acker tuellants 3 lop. onder den Borne, Emken vercopersse, voorts rontsomme aen die gemeijnt, slotformule, 27 juni 1597, ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.24&minr=12515493&miview=ldt
27 Verklaring van Gijsbert, Handrick, Heesken en Meriken bejaarde kinderen van Jan Gijsberts van den Bogaert verwekt bij Peterken dochter van Jan Peters te Schijndel, Anthonis Willem Jacobs man van Metken, Jan Thonis Dielis man van Emken, Reijnder Laurenssen man van Jenneken, alle drie dochters van Jan Gijsberts van den Bogaert en zijn vrouw Peterken en ze geven aan dat hun moeder en schoonmoeder in haar 2e huwelijk met Jan Lamberts heeft vermaakt aan Jasper zoon van Paulus Wijnants van Rosan een schepenschuldbrief van 200 gl., gepasseerd te Schijndel ten overstaan van Willem Janssen van Herethum en Servaes Cornelis Dircx
Datering: 2 januari 1665
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331052&miview=ldt
142 Contract tussen de kinderen van Jan Gijsberts van de Bogaert verwekt bij Peterken Jan Peters. Daarbij verklaren Gijsbert, Henrick, Heesken en Mariken meerderjarige kinderen van Jan Gijsbert van de Bogaert verwekt bij Peterken dochter Jan Peters,inwoners van Schijndel, verder Antonis Willem Jacobs als man van Metken, Jan Thonis Dielis als man van Jenneke ook dochters van Jan Gijsberts van de Bogaert en Peterken, dat Jenneke in haar tweede huwelijk met Jan Lamberts hen een erfelijke rente heeft vermaakt ten behoeve van Jasper zoon Paulus Wijnants van Rossem zijnde een kapitaal van 200 gulden, waarvoor hun moeder en Gijsbert en Henrick borg hebben gestaan. Ze beloven deze rente voortaan samen te gaan betalen zodat Gijsbert en Henrick voor niet meer dan elk 1/7e deel daarin aansprakelijk zijn. Actum Schijndel
Datering: 02-01-1665
Plaats: Sint-Michielsgestel

VORSTENBOSCH: ".. Jan Gijsberts vande Bogart verweckt bij Peterken sijn huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch.."
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623756&miview=ldt
228 De heer Peter van Griensven secretaris tot Schijndel als actie ende transport hebbende soo hij verclaerde van Hendrick soone Pauwels Hendrick Bevers, ende Mariken sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van Vorstenbosch ende Catharina Jans ende alnoch transport hebbende van Jan Anthonis Dilis als wettige man ende momboir van Emken sijn huijsvrouwem dochtere Jan Gijsberts van den Bogaert ende Peterkens van de Vorstenbosch. Jan Peter Heijms den jongen bij den selve Jan Peeter Heijms ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van de Vorstenbosch voorschreven te samen verweckt ende alnoch Jan Pauwels Reniers ende Gijsbert soone Jan Gijsberts van den Bogaert voornoemt, soo voor hem selve als mede last ende procuratie hebbende van Evert Aert Everts bij den selven ende Catharina sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters vanden Vorstenbosch voorschreven verweckt. Anthonis Willem van de Auwen huijsen als wettige man ende momboir van Engeltien sijne huijsvrouwe dochtere Aert Everts ende Catharina voornoemt. Jan ende Dielis gebroederen soonen wijlen Jan Peters Heijms verweckt bij Catharina sijne huijsvrouwe dochtere Jan Peters van den Vorstenbosch voorschreven. Hendrick Lambert Amelis als wettige man ende momboir van Maijken alswettige man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe, dochteren Jan Peters ende Catharina voornoemt. Margriet ende Engeltien dochtere wijlen Pauwels Hendrick Bevers ende Maijken Jan Peters voorschreven. Anthonis Willem Jacobs als wettige man ende momboir van Metien sijn huijsvrouwe. Jan Lambert Reijnders van der Hagen als wettige man ende momboir van Heesken sijn huijsvrouwe ende Reijndert Laurens Jans als wettige man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe alle wettige dochtere Jan Gijsberts vande Bogart verweckt bij Peterken sijn huijsvrouwe, dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch met Mariken henne susteren…… in dier qualiteit erffgenaemen van Jenneken dochtere Jan Peters van der Vorstenbosch.
Vervolg:
Hebben vercocht Gerit Jan Sijmons van der Weijven een stuxken teulants, gelegen onder de prochie van Sint Oedenrode ter plaetse Eerde.
Datering: 1668
Pagina: 249
Plaats: Sint-Oedenrode

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379659&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 493, blz. 12, folio 215 vv
Datering:1643/1714
Transcriptie:
Willem Joost Voghels bij coop
de ses erffgenamen van Heeske
Heeske dochter Jan Gijsberts vanden Bogart een vande ses kijnderen
de ses kijnderen van Peterke Jan Peters van Vorstenbosch
Peterke dochter Jan Peters Lamberts van Vorstenbosch ende
de weduwe ende 4 kijnderen Dielis Jan Peters
Evert Arts ende Dielis Jan Peters emptores
Henrick Lambert Melis bij coop van Jan soon Catharina voorschreven ende
Merike dochter Catharina Jan Peter Lamberts van Vorstenbosch
de 2 kijnderen Catharina dochter Jan Peter Lamberts van Vorstenbosch
Merike ende JanIII denarii veteri
de selveI ort veteri
de selveVI denarii veteri
II stuivers
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333


6.
womanHenricxken Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224780&miview=ldt
166 alle die staecken van 1605 cuijlen hoppen, Hanrick Jan Henricx, Gerart Claessen, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochter Gijsbers van den Bogaert, Daniel Henricx van Gerwen man van Catarina dochter van Gijsbert van den Bogaert, seeckere erfmangelinge, 20 januarij 1609, testes Gijsbert Janssen ende Peter Henricx
Datering: 1605-1612
Schijndel

BEIDE WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.109&minr=11617581&miview=ldt
21 ... Hebben in die qualiteit overgegeven Jannen soene Gijsbert vande Bogart als mombair ende curateur van Heijlwich dochtere wijlen Gerart Jan Lamberssen verweckt bij wijlen Hanricken sijn huijsvrouwe dochter wijlen Gijsberts vande Bogart voirschreven enen acker lants, gelegen aent Deerde.
Datering: 1613
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/7113CE15DA074BD0931F7E9AD9EC189E
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
23 ... Schijndelse schepenbrief dd. 28 mei 1608, erfmangelinge dd. 20 january 1609, , Gerart Jan Lamberts man van Henricxken dochter van Gijsbert van den Bogert, Ardt Willem Gerits wonende tot Sint Oedenrode momboir over de vier kynderen wijlen Gerart Jan Lamers ende Henricxken, den camp heijvelt onder St.Oedenrode
Datering: 1612-1615
Verwijzing naar deze:
https://proxy.archieven.nl/235/6D1E5FE0D0AB45CB8F054361C9A51C22

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228457&miview=ldt
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
25 man van Mariken dochter van Gerart Jan Lamberts, Jan Gerits ende Jan Artssen, Anneken ende Heijlken onmundige kynderen Gerart Jan Lamers, Ardt Willem Gerits ende Jan Gijsberts van den Bogert momboiren van genoemde onmundige kynderen, seecker mangelinge, Huijbert Henricx, transport, kynderen Gerit Jan Lamberts, huijs hoff ende erffenisse onder Oirschot ende St.Oedenrode, 18 february 1613, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11618243&miview=ldt
257 Jan soene Gerit Jan Lambers van der Heijden. Jan Sijmons als man ende momboir van Mariken dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts vande zelven Gerarden ende Henrickxssen dochter Gijsbert vande Boemgaerdt. Sij hebben gedeijlt seeckere erffgoederen henaengecomen ende aenverstorven van wijlen Aenneken ende Heijlwich ock dochtere wijlen Gerit Jan Lamberts ende Henrickxssen voirgenoempt. Aen Jan Sijmons o.a. huijs, schop, hoff etc. gelegen binnen der prochie van Oirschot.
Datering: 1624
Plaats: Sint-Oedenrode

7.
womanCatarina Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.61&minr=14224780&miview=ldt
166 alle die staecken van 1605 cuijlen hoppen, Hanrick Jan Henricx, Gerart Claessen, Gerart Jan Lamers man van Henricxken dochter Gijsbers van den Bogaert, Daniel Henricx van Gerwen man van Catarina dochter van Gijsbert van den Bogaert, seeckere erfmangelinge, 20 januarij 1609, testes Gijsbert Janssen ende Peter Henricx
Datering: 1605-1612
Schijndel

8.
womanEmken Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229201&miview=ldt
37 Huijbert zoone Henrick Willemss. man van Emken dochter van Gijsbert van den Bogart, vercocht, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I51285.php
Geeft
"Huijbert Henricx Willems van Heretum"
Waarom???
In onderstaande aktes klopt patroniem Emken niet!
Echter in akte 22 staat volledig patroniem van H.H.W. samen met van Herethum.


".. ook Marijken dochter van Huijbert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Goijart Janssen van den Boogart .."
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375244&miview=ldt
23 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel en Jan Janssen de Bruijn man van Maria dochter van Jan Aerts van Kessel mede voor Jenneken hun zuster vrouw van Ruth Jan Dorck Sanders en voor de kinderen van wijlen Dirck zoon Jan Aert Dircx van Kessel,Peeter zoon van Corst Anthonis van Sochel man van Catarina zijn vrouw dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel en mede voor Marijken en Dircxken zijn zussen dochters van Adriaen Janssen vs., Herman zoon van Pauwels Wijnantsvan Rosanman van Handricxken dochter van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart mede voor de kinderen en kindskinderen van Handrick Gijsbert Smits en Maria dochter van Jan Dircx van Sochel geassisteerd door Pauwels Cornelis Pennincx, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Delissen man van Emken beiden dochters van Jan Gijsberts van den Boogart, Jan zoon van Willem Gijsberts van den Boogart, Jochem Hanrick Boogarts man van Marijken dochter van Willem van den Boogart, idem voor de kinderen van Jan Symons van den Venne, Hendrick zoon van Jan Gerits van der Heijden mede voor zijn broers en zussen, Bartel zoon van Gijsbert Bartholomeussen van den Boogart, idem Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart mede voor zijn andere zussen, Gijsbert zoon van Daniel Henrix van Gerwen verwekt bij Catarina zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Gijsbert en Willem broers zonen van wijlen Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts, mede voor Jan Jan Seberts en Dielis Handrick Smits man en momboir van Marijken dochter van Jan Seberts, ook Marijken dochter van Huijbert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Goijart Janssen van den Boogart en hebben gemachtigd Gijsbert Willems van den Boogart, Dielis Handrick Smits en Jan Janssen de Bruijn erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Pauwels Wijnants van Rosan met een erfdeling of verkoping van meubels en huisraad eikenhout schaarhout etc.
Datering: 9.3.21665
Plaats: Schijndel

Zie ondersaan: "Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Jan Janssen de Bruijn man van Maria, Ruth Jan Dircx Sanders man van Jenneken beiden dochters van Jan Aert Dircx van Kessel, Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Adriaen zoon van Jan Dircx van Kessel, Peeter zoon van Corstaien Anthonis van Sochel man van Catarina dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel, Lambert zoon van Dirck Jan Bevers man van Maryken dochter van Adriaen Janssen van Kessel, Dircxken zijn zuster, Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan man van Handricken dochter van Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart en Bartel de zoon van Gijsbrecht van den Boogart, Jan zoon van Handrick Gijsbert Smits mede voor Aert van Heck man van Anna, Claes zoon van Barthilomeus man van Wilhelma dochter van Handrick Gijsbert Smits en Maria zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van Sochel, Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren over Gijsbert onmondig kind van Gijsbert Handrick Smits, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Vervolg:
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs., Lambert Rutten van den Hulst man van Styntgen dochter van Jan Gerits van der Heyden, mede voor Gerart Handrick Jan en Gerart Janssen Verweteringh man van Maryken dochter van Jan Gerits van der Heyden, Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren over de vier minderjarige kinderen vanwijlen Anthonis zoon van Jan Gerits van der Heijden, Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart, mede voor Gijsbert zoon van Daniel Hendrix van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Jan zoon van Jan Seberts, Delis Handrick Smits man van Maryken dochter van Jan Seberts mede Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel

Geeft: "marijken dochter van Huybrecht Handrick Willems van herethum verwekt bij Emken dochter van Gijsbert van den Boogart"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375455&miview=ldt
22 Reijnder Laurens Janssen man van Jenneken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart den Ouden en marijken dochter van Huybrecht Handrick Willems van herethum verwekt bij Emken dochter van Gijsbert van den Boogart samen met Peter van Griensven hebben verkocht Joost Anthonis Vuchts 1/3 van huis schop washuis hof boomgaard en landerijen 8 lop. onder Elschot hen aangekomen bij een deling van goederen van Dirck Dircx van Kessel met in de marge een notitie dd. 16 december 1684, cijns aan de Heer van Helmond
Datering: 5.5.1667
Plaats: Schijndel

9.
womanHeesken Gijsbert Gijsberts van den Bogaert‏

[Gebruikersnotities]
DIT IS WAARSCHLIJK DE VROUW VAN HAAR ZOON DIRK DIRK V KESSEL.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937679&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
8 Testament van de vrouw van Dirk van Kessel
Datering: 1663-1684
Pagina: 10r
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel
Page 21 of 561 - 5122-142-0021.jpg
Onder: "... dag van de maand februari ??? vijf en sestig ..."

ZOON:
Onderstaande akte geeft:
ERFGENAMEN VAN "Dirck Dircix van Kessel" de zoon van Heesken Gijsbert G. vd B. en Dirck van Kessel.
Jan Aert Dircx van Kessel
- Adriaen
- Maria x Jan Janssen de Bruijn
- Jenneken x Ruth Jan Dircx Sanders
- Dirck (wijlen - 5 kids - Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren)
Jan Dircx van Kessel
- Adriaen
- Catarina x Peeter Corstaien Anthonis van Sochel
Adriaen Janssen van Kessel
- Jan
- Maryken x Dirck Jan Bevers
Dircxken Janssen van Kessel (? naar wie refereert zijn zuster?)
Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart
- Handricken x Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan
- Bartel
Handrick Gijsbert Smits x Maria Jan Dircx van Sochel
- Jan
- Anna x Aert van Heck (onzeker)
- Wilhelma x Claes zoon van Barthilomeus
- Gijsbert (kind Gijsbert - Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren)
Jan Gijsberts van den Boogart (DIT IS DUS DEN OUDEN)
- Gijsbert
- Marijken
- Heesken
- Metgen x Anthonis Willem Jacobs
- Emken x Jan Anthonis Dielissen
- Jenneken x Reijnder Laurens Jan Laurenssen
- Handrick (overleden)
Willem Gijsberts van den Boogart (wijlen)
- Gijsbert
- Jan
- Emken ( Pieter van Griensven haar momboir)
- Maryken x Jochem Handrick Boogarts
- Jenneken x Claes Jan Aertsen van Ceulen (zoon Jan, dochter Handricxken)
mogelijk hertrouwd met Jan Janssen Verwetering (zoon Jan)
hebben dochter Catarina x Jan Jan Aertsen Verhaegen(5 minderjarige kinderen)
rol Jan Delis Janssen?
Jan Gijsberts van den Bogaert (in de marge) (DIT IS DUS DEN JONGE)
- Hendrick
- Willem
- Aryken x Symon Luycas Haebraeken
Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs.,
Jan Gerits van der Heyden
- Styntgen x Lambert Rutten van den Hulst (mede voor Gerart Handrick Jan???)
- Maryken x Gerart Janssen Verweteringh
- Anthonis (4 kids - Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren )
Bartholomeus Ryckarts van den Boogart
- Bartel
Gijsbert Janssen van den Boogart
- Catarina x Daniel Hendrix van Gerwen (zoon Gijsbert)
Jan Seberts <== Echtgenoot van dochter Elisabeth G.G. vd B.
- Jan
- Maryken x Delis Handrick Smits
- Metgen x Jan Handricx van Herethum (zonen Gijsbert en Willem )
Gijsbert Janssen van den Boogart,
- Emken x Huybert Handricx van Herethum (dochter Maryken )
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375366&miview=ldt
4 Adriaen zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Jan Janssen de Bruijn man van Maria, Ruth Jan Dircx Sanders man van Jenneken beiden dochters van Jan Aert Dircx van Kessel, Huybert Dirck Dielissen en Handrick Delis Pennincx momboiren over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Dirck zoon van Jan Aert Dircx van Kessel, Adriaen zoon van Jan Dircx van Kessel, Peeter zoon van Corstaien Anthonis van Sochel man van Catarina dochter van Jan Dircx vs., Jan zoon van Adriaen Janssen van Kessel, Lambert zoon van Dirck Jan Bevers man van Maryken dochter van Adriaen Janssen van Kessel, Dircxken zijn zuster, Herman zoon van Pauwels Wynants van Rosan man van Handricken dochter van Gijsbrecht Bartholomeuss. van den Boogart en Bartel de zoon van Gijsbrecht van den Boogart, Jan zoon van Handrick Gijsbert Smits mede voor Aert van Heck man van Anna, Claes zoon van Barthilomeus man van Wilhelma dochter van Handrick Gijsbert Smits en Maria zijn huisvrouw dochter van Jan Dircx van Sochel, Handrick Gijsbert Smits en Pauwels Cornelis Pennincx momboiren over Gijsbert onmondig kind van Gijsbert Handrick Smits, Gijsbert zoon van Jan Gijsberts van den Boogart mede voor Marijken en Heesken zijn zussen, Anthonis Willem Jacobs man van Metgen, Jan Anthonis Dielissen man van Emken en Reijnder zoon van Laurens Jan Laurenssen man van Jenneken allen dochters van Jan Gijsbert van den Boogart mede in naam van Handrick zoon van Jan van den Boogart hun overleden broer, Gijsbert en jan broers zonen van wijlen Willem Gijsberts avn den Boogart en Emken hun zuster met Pieter van Griensven haar momboir, Jochem Handrick Boogarts man van Maryken dochter van Willem van den Boogart, Jan zoon van Claes Jan Aertsen van Ceulen verwekt bij Jenneken dochter van Willem van den Boogart, Handricxken dochter van Claes Jan Aertsen & Jenneken, Jan zoon van Jan Janssen Verwetering man van Jenneken van den Boogart vs., Jan Delis Janssen vader van zijn twee minderjarige kinderen,
Vervolg:
Jan zoon van Jan Aertsen Verhaegen vader van zijn vijf minderjarige kinderen verwekt bij Catarina dochter van Claes & Jenneken, in de marge worden nog genoemd: Hendrick en Willem broers zonen van Jan Gijsberts van den Boogart en Symon Luycas Haebraeken man van Aryken dochter van Jan Gijsberts van den Boogart, Gerart zoon van Jan Symons van de Ven en Pauwels Symon Willems man van Jenneken dochter van Jan Laurens, Symon zoon van Jan Symons vs., Lambert Rutten van den Hulst man van Styntgen dochter van Jan Gerits van der Heyden, mede voor Gerart Handrick Jan en Gerart Janssen Verweteringh man van Maryken dochter van Jan Gerits van der Heyden, Gerart Jan Symons en Gerart Janssen Verwetering als momboiren over de vier minderjarige kinderen vanwijlen Anthonis zoon van Jan Gerits van der Heijden, Bartel zoon van Bartholomeus Ryckarts van den Boogart, mede voor Gijsbert zoon van Daniel Hendrix van Gerwen verwekt bij Catarina dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, Jan zoon van Jan Seberts, Delis Handrick Smits man van Maryken dochter van Jan Seberts mede Gijsbert en Willem broers zonen van Jan Handricx van Herethum verwekt bij Metgen dochter van Jan Seberts en Maryken dochter van Huybert Handricx van Herethum en Emken zijn vrouw dochter van Gijsbert Janssen van den Boogart, allen testamentaire erfgenamen van wijlen Dirck Dircix van Kessel, met een scheiding en deling ...
Datering: 15.4.1665
Plaats: Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com