man‎Jan Huijberts Verhagen‏‎

Gehuwd met:

womanAntonia Luijcas Henricx "Tonisken" de Jonger‏
1e huwelijk met: Jan Huijberts Verhagen, 2e huwelijk met: Gijsbert Gijsbert Gijsberts van den Bogaert
[Gebruikersnotities]
BEIDE HAAR KIDS KOMEN IN DE STAMBOOM VOOR.
DUS HAAR BEIDE ECHTGENOTEN OOK.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324091&miview=ldt
64 Tonisken nagelaten wedue Jan Huijberts, betalingsgelofte,... 20 juni 1589 ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714102&miview=ldt
415 Deze akte is doorgestreept.
Peter soene wylen Rombout Henrick Lamberts heeft beloofd 100 Carolus gulen te betalen aan Gysbert soene wylen Gijsberts van den Bogaert als man van Thonisken dochter van wijlen Luycas Henricx de Jonger.
Getuigen: Dirck Thonis Roeffen en Merten Meeus Janssen, scepenen in Vechel
Bijschrft: 'is gecasseert ten begeren van Gijsbert van den Bogaert ende Thonisken zynen huysfrou voerscreven'. Actum: 14-02-1594
Datering: 24-02-1592
Plaats: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324518&miview=ldt
98 ... , Tonisken eertyts wedue Jan Huijberts Verhagen tegenwordich huysvrau Gijsberts van den Boghert, .... 17 januari 1596 ...
Datering: 1595-1597
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351315&miview=ldt
456 actum et testes ut supra, Henrick Gering Henricxss., betalingsgelofte, erfgenamen Michiel Janss., seeckere erfdeijlinge van jan ende Henrick kynderen Gerong Henricx, Wouter Lamberts man van Aelken dochter Gerong Henricx, Gijsbert Gijsberts van den Bogaert man van Antonia eertijts wedue Jan Huijberts Verhagen, Henrick Henricx Vercuijlen
Datering: 1600-1605
Schijndel

WEDUWE:
HEEFT TWEE KIDS - BIJ IEDERE ECHTGENOOT EEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228675&miview=ldt
243 Tonisken weduwe wijlen Gijsbert Gijsberts van den Boogart, afstand van tochtrecht, tbv haere twee kijnderen verweckt d’een bij Gijsbert d’ander bij Jan Huijberts hairen ierste man, ... 21 november 1614, ...
Datering: 1612-1615
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229260&miview=ldt
96 ... , Antonia weduwe Gijsbert Gijsberts van den Bogart, ... 11 juny 1616, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229416&miview=ldt
252 ... Tonisken wedue Gijsbert van den Bogart met hairen kynderen, ...
Datering: 1615-1619
Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, Jan Goyart Weijgergancx, eenen middelwech, de gemeijn straet, 5 strepen lants 12 lop. ter plaetse, Ardt Janss. van Goch, Jan Gijsberts van den Bogart, Vrou van de Leemput, eenen camp groeslants oft hoijbeemt achter aen de strepen het Cleijn Geerdoncxken
Datering: 1620-1623

Kind:

1.
womanYda Jan Huijberts Verhagen‏

[Gebruikersnotities]
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Jan Huijberts Verhaigen
- Ijda x Willem Gijsbert van den Bogart
Antonia Luijcas Henricx de Junger x Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart (2e man)
- Jan
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229497&miview=ldt
4 Willem zoone Gijsbert van den Bogart man van IJda dochter Jan Huijberts Verhaigen verweckt bij Antonia dochter Luijcas Henricx de Junger, Jan zoone Gjsbert Gijsbertss. van den Bogart ende Antonia dochter Luijcas de Junger haeren 2e man, scheiding en deling, int tracteren van de houwelycxse voorwairde, huijs hoff esthuijs metten lande 5 lop. binnen de heerlijkheid Dinter aent Buege, ...
Datering: 1620-1623

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379185&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 2, folio 211 Plaatsnaam: Schijndel
Jenneke dochter Willem Gijsberts van den Bogart een van de 5 kijnderen De vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts Verhaghen ende
Jan ende Engelke kijnderen Merike dochter Jan Peter Lamberts van de Vorstenbosch verweckt bij Pauwels Henricx Merike Jan Peter Lamberts van Vorstenbos VII1/2 ort
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379209&miview=ldt
NTI-12063-333 Trancripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 482, blz. 6, folio 213 Plaatsnaam: Schijndel
Jan soon Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen bij deijlinghe Jenneken dochter Willem Gijsberts vanden Bogart een vande 5 kijnderen Die vijff kijnderen Icken dochter Jan Huberts vander Hagen Anthonisken weduwe mit een kijndt Jan Huberts vander Hagen I stuiver
Datering: 1585/1642
Plaatsnaam: Schijndel
Toegangsnummer: 12063 Heerlijkheid Helmond, 1300-1781
Inventarisnummer: 333


Voor meer informatie: bertho@derikx.com