man‎Leonardus Egidius "Leendert Gielens" van Doren‏‎
Zoon van Egidius van Doren en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
ZIE ONDER: TWEE GELIJKNAMIGE PERSONEN IN TIJDVAK

PERSONEN GENAAMD LEENDERT IN 1695:
.
http://web.archive.org/web/20050526145307/http://home-1.wolmail.nl/~jleest/Dinther%20hoofdlijst.htm
De Hoofdlijst van Dinther anno 1695.
Heckenhoeck
Leendert Gielens, Ariken zijn vrouw, Michiel en Goyaert kinderen minderj.
boven 16 jaar 2
onder 16 2
.
Commerstraet
Leendert Dooremans, Jenneken zijn vrouw, Lijneken, Marij en Peternel
boven 16 jaar 4
onder 16 1

===

WELKE VAN DE TWEE IS DIT?
LEEFTIJD 23J - ABT1664
https://proxy.archieven.nl/235/82195676ABF3482987F8A54A06442DC8
7603.5 Index schepenprotocol Dinther (7603.5)
263 Voor schepenen verscheen Leendert Gielens oud ca. 23 jaar en Gerit Peeters oud ca. 24 jaar en hebben een verklaring afgelegd. ...
waar Leendert Gielens als deponent knecht is en er thans woont. ... Datum 30 april 1687
Datering: 1687

https://proxy.archieven.nl/235/8C60AF69AA284B4F802220ACA82545EC
233 Dinsdag 16 februari 1706. ... , Lenart Gielens als presente borgemeester, ...
Datering: 1706

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
IS HIJ OVERLEDEN???
Wilbert Adriaen Timmers
- ? x Leendert Gielens <== Hij of zij overleden... Hij tekent als schepen? Twee gelijknamige personen in tijdvak!
-- minderjarige kids [voogden Jan Luijcassen en Dirck Geelings]
- Peeter
- Lijsbeth, Jan, Eijken en Adriaen
https://proxy.archieven.nl/235/DDF9D1BBEDD844AF8E341A7E25DE0048
7603.48 Index schepenprotocol Dinther (7603.48)
204 Deling tussen Jan Luijcassen en Dirck Geelings als voogden over de minderjarige kinderen van Leendert Gielens, verder Peeter Wilbers (=Peeter Wilbert AdriaenTimmers), nog Lijsbeth, Jan, Eijken en Adriaen als kinderen van Wilbert Adriaen Timmers. ...
Genoemde minderjarige kinderen van Leendert Gielens erven een huis, tuin en aanliggend land groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Dinther aan de Heijlhaeren, ...
Getuigen hierbij de heer drossaard Broekhuijzen en Leendert Gielens als schepen. Datum 24 januari 1711. ...
Datering: 1711

ZIE HIERBOVEN - ZELFDE VOOGDEN. HOE ZIT HET NU??????
https://proxy.archieven.nl/235/ABA647116B094853A54BA2DA1FB16C6B
7603.49 Index schepenprotocol Dinther (7603.49)
3 Voor de drossaard van Broekhuijsen en Aert Joosten als president verscheen Machiel Jan Linders, Lendert Gielens mede handelend voor zijn broer Goort en verklaren dat ze nu in staat zijn om in eigen persoon het beheer te voeren over hun bezit en danken hun voogden Jan Luijcassen en Dirck Geerlinx (?) voor hun gevoerde bewind. (003) Datum 4 december 1711, ....
Datering: 1711

ZONEN VERKOPEN AAN HUN OOM
https://proxy.archieven.nl/235/7650F650055947BAB5A39B7210DE75FC
7603.49 Index schepenprotocol Dinther (7603.49)
66 Machiel Leenders en Goort Leenders geassisteerd met diens voogd Dirck Geerlings verkopen aan Adriaen Wilbors (=van der Ven, JT) de twee derde parten van een huis, tuin en de helft van het aanliggend land, alhier te Dinther aan de Helhaeren, ...
zoals de comparanten van hun grootmoeder hebben geerfd en hen in een deling was toebedeeld. ...
Datering: 1714

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Successie van Jan Adriaans van Sleeuwen en Adriaantje Jan Gijsbers
.
Adriaan Wilbers van de Ven
- Maria x Johannes Hendrik Claassen
- Anneke x Claas Peter Penninx
- Catalijne x Cornelis Janssen van Erp
- Clara [weduwe] x Johannes Jansen Heesackers
- Jan
-- Johannes en Peter
[Adriana Wilbers van de Ven] x Leendert van Doorn <===
- Michiel
- Geert
Dirk Penninx
- Andries
- Gerarda x Michiel Hendrix te Puijflijk
- Dirksken x Jan Janssen te Winssen
Peter Wilbers van de Ven
- Jacob
https://proxy.archieven.nl/235/CEB9575149B24F1096F69425B6920DE3
7603.98 Index schepenprotocol Dinther (7603.98)
21 Johannes Adriaans van Sleeuwen uit Dinther voor 1/5 part in de helft; Lucia Adriaans van Sleeuwen te ’s-Hertogenbosch voor 1/5 part in de helft voor zich en als gevolmachtigde van Anneke Adriaans van Sleeuwen uit Geffen gehuwd met Jan Nelis Claassen voor 1/5 part in de helft; Johannes Adriaans van Sleeuwen voornoemd en Hendrik Corsten van Gogh, beiden uit Dinther als voogden over de 6 minderjarige kinderen van Dirk Adriaans van Sleeuwen uit zijn huwelijk met Hendrien Corsten van Gogh ook voor 1/5 part in de helft; Bartel Peter Rovers; Hendrik Cornelissen van Elswijck gehuwd met Ardina Peter Rovers; Jenneke, meerderjarige dochter van Claas Corsten van Gogh, allen te Dinther; Bartel Rovers voornoemd als gevolmachtigde namens zijn afwezige broer Willem Peter Rovers, wonend te Holland voor 1/5 part in de helft; Johannes Hendrik Claassen te Dinther gehuwd met Maria; Claas Peter Penninx te Middelrode gehuwd met Anneke; Cornelis Janssen van Erp te Uden gehuwd met Catalijne; voornoemde vrouwen zijn allen dochters van Adriaan Wilbers van de Ven; Clara Adriaan Wilbers van de Ven te Schijndel weduwe van Johannes Jansen Heesackers; Johannes en Peter als meerderjarige kinderen van Jan Wilbers van de Ven te Schijndel; Michiel van Doorn teHeeswijk en Geert van Doorn te Dinther als meerderjarige kinderen van Leendert van Doorn; Andries Dirk Penninx te Dinther voor zich en als gevolmachtigde van Michiel Hendrix te Puijflijk gehuwd met Gerardina Dirk Penninx; van Jan Janssen te Winssen gehuwd met Dirksken Dirk Penninx; Michiel van Doorn voornoemd als gevolmachtigde van Jacob Peter Wilbers van de Ven te Wijchen; elk voor 1/12 part in de overige helft verkopen een huis met land binnen Dinther; hen aangekomen uit successie van wijlen echtpaar Jan Adriaans van Sleeuwen en Adriaantje Jan Gijsbers, laatst gewoond te Uden. Verwijzing naar testament dd. 20-06-1738 voor notaris Jacobus van Oerle.
Datering: 23-2/9-3-1747
Zie ook 96 van 21-03-1747
https://proxy.archieven.nl/235/B13AB6BFF62A4392BF31C7F261B34929

===
ZIE HOOFDLIJST 1695 - LEENDERT EN ADRIANA GENOEMD.
DUS TWEE GELIJKNAMIGE PERSONEN IN TIJDVAK!!!!

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Leonardus Egidij
Bruid Maria Nicolaij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-02-1694
Plaats: Dinther
Bijzonderheden: Getuigen: Paulus Nicolaij en Joannes Henrici de Smidt
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1677-1753, 1778-1812, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 18, blad 23
Gemeente: Dinther
Periode: 1677-1812
Religie: Rooms-Katholiek


https://proxy.archieven.nl/235/EED359C1B85E4CAEBB09DDFF22616F12
7603.46 Index schepenprotocol Dinther (7603.46)
287 Verschenen is Leendert Gielens als man van Marija dcochter van Claes Pouwels van Gogh, en verkoopt ... gelegen te Dinther in de Boeckaert genoemd den Bunt, ...
Datering: 1696

https://proxy.archieven.nl/235/FF877CC51A7F42B8AF0BADEA700554D6
7603.45 Index schepenprotocol Dinther (7603.45)
317 Verschenen is Peeter Claessen van Goch, Corst Claessen van Goch en Leendert Gielens als man van Marije dochter van Pouwels Claessen van Goch en verklaren van Willem Jacobs, Metjen Jacobs en van Jenneken Jacobs de som van 300 gulden te hebben ontvangen samen met de rente. ...
Datering: 1697

https://proxy.archieven.nl/235/8EB12DDCEF5F4BBBAE7EC88D3CB39DBE
603.48 Index schepenprotocol Dinther (7603.48)
201 Verschenen zijn Corstiaen Claessen van Gogh, Leendert Gielens en Adriaen Janssen Hommelis, en verkopen aan Poulus Claessen van Gogh 3 achtste parten van een stuk weiland of hooiland, in totaal groot 4 morgens of circa 15 karren hooigewas, genoemd de Bulten, gelegen te Dinther bij de watermolen, belendend de rivier de Aa, ...
Datering: 1710

IS DAT DEZE? VADER GENOEMD
https://proxy.archieven.nl/235/4AA84D97312F44C7ACC03AA7277004E4
7613.9 Index schepenprotocol Heeswijk (7613.9)
3 Leendert Gielens verkoopt aan Lammert Hendrickx Vuchts, een obligatie van 200 gulden kapitaal van zijn vader Gielen Leenders van 26-1-1689 staande ten laste van het corpus van Heeswijk.
Datering: 25-09-1711

LEEFTIJD PAST NIET MET HUWELIJK IN 1687 MAAR WEL MET HUWELIJK IN 1695.
LEEFTIJD 42J - ABT1670
https://proxy.archieven.nl/235/A1D3C85599764DF79ED5DA07773378B3
5113.8 Index notarieel protocol Schijndel (5113.8)
47 Verklaring van Lendert Gielen oud 42 jaar en Anthony Huijbers 41 jaar beiden schepen der grondheerlijkheid Heeswijk en Dinther die hebben aangegeven ...
Datering: 13 september 1712

https://proxy.archieven.nl/235/9608352B0FBE45E1A08A07C275A24FB9
7603.32 Index schepenprotocol Dinther (7603.32)
41 Heren schepenen hebben het verzoek gelezen dat is ingediend door Paulus Claessen van Gogh en Jan Janssen van der Aa als voogden over Hendrick als minderjarige zoon van Leendert Gielens verwekt bij Maria Claessen van Gogh, waarin de voogden toestemming vragen om naast de meerderjarige kinderen van Leendert, openbaaa zoveel bezit te verkopen als nodig is om de schulden af te lossen. ... 31 januari 1731 ...
Datering: 1731
Zie ook 40
https://proxy.archieven.nl/235/3CA24885E1F44B17AAB667E0A2E9C02F

Leendert Gielens x Maria Claassen van Gogh
- Michiel
- Jan
- Claas [meerderjarig]
- Leendert [meerderjarig]
- minderjarige kids [voogden Paulus Claassen van Gogh en Jan Janssen van der Aa]
.
https://proxy.archieven.nl/235/DA76B96908B2431EA69BD2E2FCFF0955
7603.97 Index schepenprotocol Dinther (7603.97)
15 Michiel en Jan, zonen van Leendert Gielens uit zijn huwelijk met Maria Claassen van Gogh; Jan Leendert Gielens voornoemd, tevens gelaste van zijn meerderjarige broers Claas en Leendert; Paulus Claassen van Gogh en Jan Janssen van der Aa als momboirs over de minderjarige kinderen van voornoemd echtpaar, allen als erfgenamen van wijlen hun ouders verkopen huis met hof en diverse percelen land. ....
Datering: 31-01-1731

!!!
LEENDERT GIELENS VAN DER BURGT
https://proxy.archieven.nl/235/F9192087498A43B0B35AF7381DC127AA
7603.97 Index schepenprotocol Dinther (7603.97)
17 Jan Leendert Gielens, zoon van Leendert Gielens van der Burgt uit diens huwelijk met Maria Claassen van Gogh voor zich en als gevolmachtigde, volgens volmacht dd. 03-05-1732 voor schepenen van Dinther, namens zijn meerderjarige broers, Claas en Leendert; Corstiaan Claassen van Gogh en Jan Janssen van der Aa als momboirs over Hendrik, minderjarige zoon van voornoemd echtpaar verkopen ...
Datering: 02/16-01-1733


Kids:
Michael: Leonardus Gielen vader 16-09-1695 Heeswijk DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Paulus Claessen & Leonarda Gielen
Elisabeth: Leonardus Gielens vader 11-09-1697 Heeswijk DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Andreas Corsters & Heijken Janssen Bunthof
Joannes: Leonardus Gilens vader 16-04-1699 Heeswijk DTB doopakte x Maria van Gogh - getuigen: Peter Jansen van Bunthof & Anna Maria van Gogh
Arnoldus: Leonardus Gilens vader 10-01-1703 Heeswijk DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Joannes Joannis Bunthof & Arike Aerts van Gogh
Elisabeth: Leonardus Gielens vader 23-12-1704 Dinther DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Joannes Jansen Bunthoff & Henrica Henrici Vercuijlen
Leonardus: Leonardus Gielens vader 26-12-1705 Dinther DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Adrianus Jansen & Adriana Jansen
Elisabeth: Leonardus Gielens vader 13-03-1709 Dinther DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Matheus Joannes Bunthoff & Petronella Pauwels
Henricus: Leonardus Gielens vader 30-05-1711 Dinther DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Jannes Bunthofs & Elisabeth Pauli van Uden
Sophia: Leonardus Gielens vader 04-01-1715 Dinther DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Arnoldus Jansen van Haselbergh & Helena Jansen van Haselbergh

Gehuwd (religieus) ‎13 jun 1687 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Leonardus Egidij
Bruid Adriana Willebrordi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 13-06-1687
Plaats: Dinther
Bijzonderheden: Getuigen: Cornelius Lamberti en Joanna Petri Steenberghen
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1677-1753, 1778-1812, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 18, blad 19
Gemeente: Dinther
Periode: 1677-1812
Religie: Rooms-Katholiek

met:

womanAdriana Willibrordus‏

[Gebruikersnotities]
Successie van Jan Adriaans van Sleeuwen en Adriaantje Jan Gijsbers
.
Adriaan Wilbers van de Ven
- Maria x Johannes Hendrik Claassen
- Anneke x Claas Peter Penninx
- Catalijne x Cornelis Janssen van Erp
- Clara [weduwe] x Johannes Jansen Heesackers
- Jan
-- Johannes en Peter
[Adriana Wilbers van de Ven] x Leendert van Doorn <===
- Michiel
- Geert
Dirk Penninx
- Andries
- Gerarda x Michiel Hendrix te Puijflijk
- Dirksken x Jan Janssen te Winssen
Peter Wilbers van de Ven
- Jacob
https://proxy.archieven.nl/235/CEB9575149B24F1096F69425B6920DE3
7603.98 Index schepenprotocol Dinther (7603.98)
21 Johannes Adriaans van Sleeuwen uit Dinther voor 1/5 part in de helft; Lucia Adriaans van Sleeuwen te ’s-Hertogenbosch voor 1/5 part in de helft voor zich en als gevolmachtigde van Anneke Adriaans van Sleeuwen uit Geffen gehuwd met Jan Nelis Claassen voor 1/5 part in de helft; Johannes Adriaans van Sleeuwen voornoemd en Hendrik Corsten van Gogh, beiden uit Dinther als voogden over de 6 minderjarige kinderen van Dirk Adriaans van Sleeuwen uit zijn huwelijk met Hendrien Corsten van Gogh ook voor 1/5 part in de helft; Bartel Peter Rovers; Hendrik Cornelissen van Elswijck gehuwd met Ardina Peter Rovers; Jenneke, meerderjarige dochter van Claas Corsten van Gogh, allen te Dinther; Bartel Rovers voornoemd als gevolmachtigde namens zijn afwezige broer Willem Peter Rovers, wonend te Holland voor 1/5 part in de helft; Johannes Hendrik Claassen te Dinther gehuwd met Maria; Claas Peter Penninx te Middelrode gehuwd met Anneke; Cornelis Janssen van Erp te Uden gehuwd met Catalijne; voornoemde vrouwen zijn allen dochters van Adriaan Wilbers van de Ven; Clara Adriaan Wilbers van de Ven te Schijndel weduwe van Johannes Jansen Heesackers; Johannes en Peter als meerderjarige kinderen van Jan Wilbers van de Ven te Schijndel; Michiel van Doorn teHeeswijk en Geert van Doorn te Dinther als meerderjarige kinderen van Leendert van Doorn; Andries Dirk Penninx te Dinther voor zich en als gevolmachtigde van Michiel Hendrix te Puijflijk gehuwd met Gerardina Dirk Penninx; van Jan Janssen te Winssen gehuwd met Dirksken Dirk Penninx; Michiel van Doorn voornoemd als gevolmachtigde van Jacob Peter Wilbers van de Ven te Wijchen; elk voor 1/12 part in de overige helft verkopen een huis met land binnen Dinther; hen aangekomen uit successie van wijlen echtpaar Jan Adriaans van Sleeuwen en Adriaantje Jan Gijsbers, laatst gewoond te Uden. Verwijzing naar testament dd. 20-06-1738 voor notaris Jacobus van Oerle.
Datering: 23-2/9-3-1747
Zie ook 96 van 21-03-1747
https://proxy.archieven.nl/235/B13AB6BFF62A4392BF31C7F261B34929

Wilbert Adriaen Timmers
- ? x Leendert Gielens
-- minderjarige kids [voogden Jan Luijcassen en Dirck Geelings]
- Peeter
- Lijsbeth, Jan, Eijken en Adriaen
https://proxy.archieven.nl/235/DDF9D1BBEDD844AF8E341A7E25DE0048
7603.48 Index schepenprotocol Dinther (7603.48)
204 Deling tussen Jan Luijcassen en Dirck Geelings als voogden over de minderjarige kinderen van Leendert Gielens, verder Peeter Wilbers (=Peeter Wilbert AdriaenTimmers), nog Lijsbeth, Jan, Eijken en Adriaen als kinderen van Wilbert Adriaen Timmers. ...
Genoemde minderjarige kinderen van Leendert Gielens erven een huis, tuin en aanliggend land groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Dinther aan de Heijlhaeren, ...
Getuigen hierbij de heer drossaard Broekhuijzen en Leendert Gielens als schepen. Datum 24 januari 1711. ...
Datering: 1711
.
https://proxy.archieven.nl/235/A7977F31341945158D6D0541C8A7AD13
7603.48 Index schepenprotocol Dinther (7603.48)
205 Verschenen is Adriaan Wilberts (=Timmers, JT) cum suis die ook handelt voor de verdere kinderen van Anneken (?) Wilbert Adriaen Timmers en verkopen aan Jenneke Jan Gijsbers het derde part van twee kaptalen samen 400 gulden ten laste van het corpus van Dinther. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af ta hndelen. Getuigen de heer drossaard Broekhuijzen en Leendert Gielens als schepen, datum 26 januari 1711, ...
Datering: 1711

Kinderen:

1.
manEgidius Leonardi "Michiel" van Doren‏
Gedoopt ‎30 jul 1688 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Egidius Egidii
Vader Leonardus Egidii
Moeder Adriana N.N.
Getuige Joannes Willibrordi & Wilhelmina Theodori
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-07-1688
Plaats: Dinther
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1673-1709, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 1, blad 20
Gemeente: Dinther
Periode: 1673-1709
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎5 mrt 1771 Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 54 opening van het testament op 16-01-1772.

BHIC: OpenArchives
Overledene Michiel van Doorn
op 05-03-1771 te Heeswijk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Heeswijk
Bronvermelding
Heeswijk Abdij van Berne begraafboek 1763-1838, archiefnummer 1441, inventarisnummer 14, blad 3-11
Gemeente: Heeswijk
Periode: 1763-1838
Pagina 3 / 21
"5 mart michiel van doorn"

‎, leeftijd ongeveer 82 jaar
[Gebruikersnotities]
BIJ HUWELIJK GENOEMD ALS "Michael Lenarts Doremans"

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/F7A1870A764446B8A620906A59FF5805
7603.20 Index schepenprotocol Dinther (7603.20)
49 ... Michiel Leendert Gielens, meester-smid en inwoner Dinther, aanlegger. ...
Datering: 1725

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.50&minr=12044118&miview=ldt
70 Ondervraging door Willem Aenhuijs van Michiel van Doorn inwoner van Heeswijk, president van Heeswijk, die verklaart niet te weten van de vechtpartij van Hendrik Vorstenbosch te Heeswijk op 30 september, kermis te Heeswijk. ...
Datering: 16 februari 1732
Plaats: Nuland

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.21&minr=11591908&miview=ldt
8 Michiel van Doorn en Hendrick Peijnenborgh, schepenen van Heeswijk verklaren ...
Datering: 16-11-1752
Soort akte: Getuigschrift
Plaats: Heeswijk

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.36&minr=12620019&miview=ldt
101 Kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0.
Michiel van Doorn, wonend te Heeswijk, borgen: Leendert van Doorn, horlosiemaker, Hendrik van Doorn, de laatste 2 zonen van de eerste en wonend te Den Bosch, hebben een schuld aan Heer Adriaan Schoonhees/ Schoneus, van 400-0-0 a 4%. Den Bosch 28 augustus 1754, ...
Datering: 2 oktober 1754
Plaats: Nuland

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.23&minr=11592288&miview=ldt
54 Opening van besloten testament van wijlen Michiel van Doorn gehuwd met Jenneken Martens van Loon. Testament aangereikt door Leendert van Doorn en zijn zwagers Gerit Hanegraaf en Johannes van Heeswijk. Erfgenamen: de onmondige kinderen van wijlen Willem Michiel van Doorn gehuwd met Maria Willem Pennings; Aard Paulus Bunthof gehuwd met Adriana Michiel van Doorn; Hendrik Michiel van Doorn; Johannes van Heeswijk gehuwd met Eerke Michiel van Doorn; Leonardus Michiel van Doorn; Gerrit Hanegraaf gehuwd met Hendrina Michiel van Doorn; Jan van Delft gehuwd met Johanna Michiel van Doorn. Goederen o.a.: hooiland in den gemeenen beemt; teulland in het Heeswijkse kerkveld; teulland opden Flieracker in het kerkveld; de halve balledonk langs de revierde Aa; Peter Goossens veldjens, de sandacker; de groote slagvonder; colen campken; het hopveld in den muggenhoek.
Datering: 16-01-1772
Pagina: 252-265
Soort akte: Testament
Plaats: Heeswijk

2.
man‎Arnoldus Leonardi van Doren‏‎
Gedoopt ‎25 sep 1689 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Arnoldus Egidii
Vader Leonardus Egidii
Moeder Adriana N.N.
Getuige Anthonius Judoci Spirinx & Maria Arnoldi Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-09-1689
Plaats: Dinther
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1673-1709, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 1, blad 22
Gemeente: Dinther
Periode: 1673-1709
Religie: Rooms-Katholiek


3.
manJoannes Leonardi van Doren‏
Gedoopt ‎21 jan 1691 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Egidii
Vader Leonardus Egidii
Moeder Adriana N.N.
Getuige Joannes Cornelii & Elisabeth Willibrordi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-01-1691
Plaats: Dinther
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1673-1709, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 1, blad 25
Gemeente: Dinther
Periode: 1673-1709
Religie: Rooms-Katholiek


4.
manGodefridus Leonardi van Doren‏
Gedoopt ‎8 nov 1692 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij doop zoon Wilhemus (in de stamboom) genoemd als "Vader Godefridus Lenders van Doren". Dus vader is Leendert.

Getuigen:
Huwelijk: Michael van Doren en Adrianus Martens van Loon
Eerste huwelijk:
Leonardus: Wilhelmina Theodori Geerlincx & Joannes Daendels
Joannes: Joanna Joannis Lenders van Doren & Michael Lenders van Doren
Tweede huwelijk:
Wilhelmus: Henricus Adriaens & Joanna Jansen
Arnolda: Joanna Martini van Loon & Michael van de Ven
Joannes: Joanna Joannis Danielis & Adrianus Willebrordi van de Ven
Adriana: Petrus Willebrordi van de Ven & Maria Wilhelmi Stoffels
Joannes: Albertina Joannis Peeters & Martinus van Loon
Maria: Maria Theodori Wijgerranck & Arnoldus Hendrickx
Henrica: Wilhelmina Henrici Ariens & Henricus Henrici Ariens
Adrianus: Theodorus Wassenbergh & Maria Adriani van de Ven
Lamberta: Arnoldus Pauli Hendrickx & Alegondis Theodori Weygerganckx

Waarom:
- Broer: Michael aka Egidius (2x bij doop en bij huwelijk)
- Doopgetuige "Joanna Martini van Loon" is echtgenote van broer Egidius.

BHIC: OpenArchives
Kind Godefridus Egidii
Geslacht Man
Datum doop 08-11-1692
Plaats doop Dinther
Vader Leonardus Egidii
Moeder Adriana N.N.
Getuige Adriana Godefridi
Getuige Joannes Theodori
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1673-1709
Plaats Dinther
Toegangsnr. 1432
Inv.nr. 1
Folio/pagina 27
Religie RK


Gezin:
Egidius: Egidii Leonardus Vader Dinther 30-07-1688 doopakte
Arnoldus: Egidii Leonardus Vader Dinther 25-09-1689 doopakte
Joannes: Egidii Leonardus Vader Dinther 21-01-1691 doopakte
Godefridus: Egidii Leonardus Vader Dinther 08-11-1692 doopakte

Begraven ‎16 dec 1771 Dinther, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie schepenakte 54 in notitie bij persoon: overleden voor 2-9-1779.

Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-H9QT?cc=2037960&wc=SM48-168%3A346029401%2C346252901%2C347971002
: 22 August 2014), Alle religies > Dinther > Index, Dopen 1618-1810 Index, Trouwen 1618-1807 Index, Begraven 1618-1807 > image 1958 of 3743; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Doorn, Govert van
begr: 16 dec 1771
Dinther 1740-1806 Begraafboek

BHIC: OpenArchives
Overledene Godefridus van Doren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 16-12-1771
Plaats: Dinther
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1763-1815, archiefnummer 1432, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 21, blad 13-10
Gemeente: Dinther
Periode: 1763-1815
Religie: Rooms-Katholiek
Page 13 of 153 - 1892-022-013
"16ta Decembris sepultus est Godefridus van Doren oibus(?) ???/? munitius(?)"


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7603.76&minr=12070887&miview=ldt
65 Cornelis Aart Jacobs, oud omtrent 28 jaar; Goort van Doorn, oud omtrent 36 jaar; Jan Janse van Erp, oud omtrent 48 jaar en Adriaan Wilbers van de Ven, oud omtrent 56 jaar, allen wonende te Dinther verklaren ter requisitie van Jan Tonij Welte, wonende te Dinther verklaren, dat zij op 6-4-1730 hebben gezien, dat Gerard Willem van Cranenburg, deurwaarder bij Jan Tonijs koeien uit de stal heeft gehaald en naar de vorster heeft geleid, waar ze publiek zijn verkocht en dat Jan Tonis te kennen heeft gegeven, dat hij een copie van de condities wilde hebben.
Datering: 19-4-1730
Dinther

GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7603.76&minr=12071006&miview=ldt
7603.76 Index schepenprotocol Dinther (7603.76)
184 Hendrick Jacob Pijper, predikant te Schijndel en Liempde gehuwd met Johanna de Jongh, weduwe van Meester Willem van Oosterwijk verhuurt aan Wijnant Daniel, meester smid wonende te Dinther een huis, hof en aangelag, teulland en hooiveldje te Dinther, wat het laasts id gebruikt door Goort Leenders van Doorn. De huur is voor termijn van 6 jaar en jaarlijks 30 gulden.
Datering: 7-5-1733

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7302.83&minr=13574734&miview=ldt
132 Goort van Doorn als man en voogd van Lamberdina dochter van Hendrik Adriaen Hendrix en Eerken Craanen, Lammert Lammerts en Dirk Zebers voogden van Wilhelmina onmondige dochter van Hendrik Adriaen Hendrix en Maria Joosten van de Laarschot, Aert en Hendrik mondige zonen van Hendrik Adriaen Hendrix en Maria Joosten van de Laarschot hebben een berkstuk en vierde part van berkstuk hooiland in de Bleeken waarvan de rest toebehoort aan Cornelis Geerts overgedragen aan Dirk Zebers. Verder ook nog een geslag hooiland in de Oude Bleeke.
Datering: 01-02-1735
Pagina: 167B-170
Soort akte: Transport
Plaats: Heesch
Toegangsnummer: 7302
Inventarisnummer: 83
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Heesch

Persoon "Willemina Hendrik Adriaen Hendrix" is stiefzus van echtgenote Lamberta.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7302.83&minr=13574787&miview=ldt
7302.83 Index schepenprotocol Heesch (7302.83)
185 Gerrit Claessen van de Loo gehuwd met Willemina Hendrik Adriaen Hendrix heeft hooiland in de Bleeke en hooiland in de Oude Bleeken en wat gekocht was van Goort van Doorn cum suis overgedragen aan Antonij Peters van de Verdonk uit Heeswijk.
Datering: 16-06-1739

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7603.77&minr=12060448&miview=ldt
7603.77 Index schepenprotocol Dinther (7603.77)
153 Jan Thomas Aerts, Mathijs Peter Franken, Adriaan Peter Kelders en Peter Donnettée, wonende te Dinther verklaren ter requisitie van Jan Bart Ramaker, drossaard van Dinther, dat ze op verleden woensdag 17-2-1740 ’s avonds ten huize van Goort van Doorn, herbergier te Dinther zijn geweest en dat daar ook aanwezig was Pieter van Zusteren uit Dinther, die ze hebben horen zeggen tegen voormelde van Doorn: Gij zijt een schelm en hem met een mes in zijn arm stak.
Datering: 23-2-1740

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/D4569C99A92D44B3BFBD43F2178FFD4C
7603.22 Index schepenprotocol Dinther (7603.22)
281 rechtdag woensdag 8 september 1773, present schepenen, behalve van Sleeuwen en van de Verdonk.
Arnoldus van Hijnsbergen, koopman te Dinther, eiser en aanlegger. Eist 10 gulden 4 stuivers 12 penningen wegens geleverde winkelwaren
de weduwe van Goort van Doorn, inwoonster Dinther, gedaagde. Zoon Adriaan van Doorn, ontkent de rekening van diens moeder.
Datering: 1773

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7603.86&minr=12137512&miview=ldt
54 Lamberdien Hendriks Rombouts weduwe van Goort van Doorn, wonende te Dinther verklaart in te stemmen met aanstaand huwelijk van haar zoon Arij van Doorn met Maria van Rooij weduwe van Jan van den Houdt, wonende te Gorinchem.
Datering: 2-9-1779
Pagina: 246 -247
Soort akte: Huwelijkstoestemming
Plaats: Dinther
Toegangsnummer: 7603
Inventarisnummer: 86
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Dinther


Voor meer informatie: bertho@derikx.com