man‎Aart Jans Teunissen‏‎
Zoon van Jan Thonissen en N.N.‏.
Overleden ‎24 feb 1718 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Jansen
op 24-02-1718 te Wanroij
echtgenoot van Joanna Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 70r01
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.543&minr=11693670&miview=ldt
134 Jan Hendrik Lambers en zijn vrouw Maritje Janssen; Geurt Geurts aen den Dijk en Pouwel Hermens als momb. over de onmundige kinderen van voors. Maritje Janssen uit haar eerste huwelijk met Jan Pouwelsen, dragen over aan Aert Jansse en zijn vrouw Jenneke Peters, 4 mergen bouwland,... Nog een vervallen huis met toebehoren ...
Datering: 29-04-1705
Soort akte: Verkoop
Plaats: Wanroij

GEEFT: AARTS THEUNISSEN als alternatieve naam!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.257&minr=13127630&miview=ldt
37 Voor schepenen van Wanroij verscheen Jenneke Peters weduwe van Aart Jans, geassisteerd met Jan Willems Hoffmans, in deze haar gekoren momboir. Stelt zich borg voor haar zoon Jan Aarts Theunissen en dat voor de helft van de penningen als onverhoopt aan de boedel van wijlen Theunis Willems Hoffmans mocht te kort komen, dewelke door Thijske Jans nagelaten weduwe van de meergemelde Theunis Hoffmans aan de voorschreven Jan Aarts Theunissen haar comparante zoon in volle eigendom, vermits betalende de schulden, is gecedeerd, getransporteerd en overgegeven en alzo ingevolge die stipulatie bij haar overgenomen, uitwijzend zekere akte van cessie, gepasseerd tot Wanroij 17-10-1727.
Datering: 21-10-1728
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556494&miview=ldt
22 ... Om hen weer overeind te helpen, heeft de schoonmoeder van Maria Peters, met name Jenneke Peters, wed. v. Aart Jans, ...
Datering: 14-10-1733
Soort akte: Afstand
Plaats: Wanroij

Welke "genoemde echtelieden" zijn overleden? - Waarschijnlijk Aart Jans Teunissen x Joanna Peters
Peter Aarts x Maria Roeloffs (Lot1)
Catharina Aarts (meerderjarige dochter) (Lot3)
Jan Aarts x Elisabeth Peters (Lot4)
Pouwel Jans x Maria Henrix (Lot2)
Jan Hendrix x Maria Jans (Lot2)
Jan Aart Jans en Maria Peters (Lot5 aan kids van dit paar) (Maria Peters leeft nog - Jan Aart Jan voor 1730 overleden)
- Sebilla Jans (meerderjarig)
- Hendik Jan (meerderjarig)
- vier minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556510&miview=ldt
38 Peter Aarts en Maria Roeloffs el.; Catharina Aarts, meerderjarige dochter, met momber Wouter Willems; Jan Aarts en Elisabeth Peters el.; Pouwel Jans e.v. Maria Hendrix; Jan Hendrix e.v. Maria Jans; Sebilla Jans, meerderjarige dochter van Jan AartJans en Maria Peters, in leven el., met de gesubs. Scholtus Anthonij Hermans als momboir; alsmede Hendrick Peters en Thijs Peters, als momboirs over de vier minderjarige kinderen van genoemde Jan en Maria; zich mede borg stellend voor Hendrik Jans, meerderjarige zoon van genoemde echtelieden, verklaarden, met vergunning van “den Heere Amptman der stadt Grave en Land van Cuijck”, dd. 6-08-1730, t.b.v. de genoemde minderjarigen, tot scheiding en deling te zijn gekomen van de door de genoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen in vijf loten. ...
Datering: 25-3-1738
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij

Gehuwd
[bron]
Op BHIC geen indexen noch aktes huwelijken Wanroij van rond 1677. (Jul2022).

Optie:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Aert Janssen
Bruid Jenneken Peeters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-08-1675
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 3, blad 13r
Gemeente: Den Dungen
Periode: 1658-1683
Religie: Rooms-Katholiek
Geen scan bij index (Jul2022).
Page 131 of 158 - 1433_003_132
Getuigen maar geen verder info


Den Dungen ligt 35km van Wanroij.
Geen kids van dit stel gevonden in Den Dungen (Jul2022).
met:

womanJoanna Peters‏
Overleden ‎± 1738
[bron]
Genoemd in akte 37 van 21-10-1728.
Genoemd in akte 22 van 14-10-1733.

Zie akte 38 van 25-3-1738. Erfdeling in notitie bij echtgenoot.

Geen akten wanroij rond 1738 beschikbaar noch op BHIC noch op FamilySearch.(Jun2019).

Kinderen:

1.
manJoannes Aerdts Jans‏
Gedoopt ‎11 sep 1677 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 22 van 14-10-1733
Genoemd als "Jan Aart Jans"
Ook ouders genoemd: "Jenneke Peters, wed. v. Aart Jans"

Zie ook ongenummerde akte van 25.01.1741: "Maria Peters in eerste huwelijk bij Jan Aert Jans".
Ouders: "dat uit de nalatenschap van Aert Jans en Jenneke Peters, grootouders van de kinderen"
Zie notitie bij Maria Peters.

Geboren voor 1706-20=1686

Getuigen:
Huwelijk: Petrus Aerdts et Matthias Peters
Sibilla: Peter Aerts et Hendriksen Hendriks
Joannes: Aert Jansen et Maria Jansen
Sijbilla: Petrus Aerdts et Maria Mechtildis Gerits
Henricus: Jacobus Hendriks(?) et Joanna Aerts
Cornelius: Arnoldus Hendriks et Maria Roeloffs <== Ene Maria Roeloffs was gehuwed met Petrus Aerts
Anna: Joannes Roeloffs et sz(?) Catharina Aerdts <== Ene Joannes Roeloffs is mogelijk de echtgenoot van zus Anna Aerdts Jans.
Arnoldus: Petrus Aerdts et Maria Peters
Maria: Mathias Peters et Wilbertjen Aerdts
Catharina: Anthonius Willems et Maria Tijssen
Catharina: Joannis Aerdts et Catharina Hendrien(?)
Petronella: Henricus hendrix et Elijsabatha Jansse

BHIC:
Dopeling Joannes Teunissen
Vader Aerdt Jans Teunissen
Moeder Jenneken N.N.
Getuige Anneken Jan Roeloffs & Willem Teunissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1677
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 4r06
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 7 of 155 - 1460_001_004_R.jpg
"ss willem Teunissen en Anneken Jan Roeloffs"

BHIC:
Dopeling Joannes Teunissen
Vader Aerdt Jans Teunissen
Moeder Jenneken N.N.
Getuige Willem Teunissen & Anneken Jan Roelofs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-09-1677
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 6R09
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
OUDERS: "Jenneke Peters, wed. v. Aart Jans"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556494&miview=ldt
22 Gecompareerd zijn Derk Theunissen en Maria Peters, eerder wed. v. Jan Aart Jans, nu hertrouwd met de eerste comparant in deze, wonende te St. Hubert op de Voort; te kennen gevende dat op 5 juli 1733 ’s nachts “haare huisinge, stallinge, schop, verkenskooij, en voorts alle haare hooffelijke en meubilaire goederen door eene stevige en onverwaghte brand, totaliter zijn geruineert, in de assche geleght, en tot een puijnhoop geworden”. Om hen weer overeind te helpen, heeft de schoonmoeder van Maria Peters, met name Jenneke Peters, wed. v. Aart Jans, de goedheid gehad de tweede comparant nu al een kapitale som van 800 Caroli gls uit te keren, zonder dat zij daartoe gedurende haar leven verplicht was, als voorschot op het later door Maria Peters te verwachten erfdeel van haar schoonvader Aart Jans. Daartegenover doet Maria Peters afstand van toekomstige aanspraken op zowel “reële als persoonlijke goederen, gout, silver, gemunt, offte ongemunt, niets uijtgesondert”.
Datering: 14-10-1733
Soort akte: Afstand
Plaats: Wanroij

2.
manPetrus Aerdts Jans‏
Gedoopt ‎15 nov 1679 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Peter Jans
Vader Arnoldus Jans
Moeder Jenneken N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-11-1679
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 9 of 155 - 1460_001_006_R.jpg
"op den 15 november 1679 is gedoopt peter soone van Aert Jans Jenneken uxor susceptores ??? Jans en hensken(?) Jans"

BHIC:
Dopeling Peter Jans
Vader Aert Jans
Moeder Jenneken N.N.
Getuige Niel Jans
Diversen: Door plaatsvervangers.
Getuige Heelken Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-11-1679
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 8L03
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎19 jun 1763 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Samen genoemd in akte 26 van 10-9-1734: "Peter Aerds, e.v. Maria Roeloffs"

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Artz
overleden op 19-06-1763 te Wanroij.
echtgenoot van Maria Roeloefs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 141-32
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 83 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556498&miview=ldt
26 Jan Roeloffs; Peter Aerds, e.v. Maria Roeloffs; Gerrit Geurts en Jenneke Roelofs, El.; Hendrik Jordens en Peerken Roeloffs, El.; alsmede Maria Hendrix, Johanna Hendrix en Neesken Hendrix, onmondige kinderen van Hendrik Roeloffs en Maria Jacobs, geassisteerd door Rein Jacobs en Aloff Jacobs, als bloed- en aangestelde momboiren van genoemde minderjarige kinderen; allen kinderen en kindskinderen van Roeloff Jansz en Willemke Jordens; dewelke verklaarden dat ze een overeenkomst hebben bereikt omtot scheiding en deling te komen van de door de wijlen vader en moeder, grootvader en grootmoeder nagelaten reële goederen ...
Datering: 10-9-1734
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648431&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Jan Roelofs; Peter Aerts gehuwd met Maria Roelofs; Gerrit Geurts gehuwd met Jenneke Roelofs; Hendrik Jordens en Peerke Roelofs, mitsgaders Maria Hendrix, Johanna Hendrix en Neeske Hendrix, onmondige kinderen van Hendrik Roelofs en Maria Jacobs, geassisteerd met Reijn Jacobs en Aleff Jacobs als bloed-momboiren over de minderjarigen; allen kinderen en kindskinderen van Roelof Jans en Willemke Jordens, hebben op 10.09.1734 voor het gericht van Wanroij een erfmagescheid opgericht.
Datering: 25.09.1734
Plaats: Wanroij

3.
woman‎Catharina Aerdts Jans‏‎
Gedoopt ‎17 okt 1682 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Catharina Jansen
Vader Aert Jansen
Moeder Jenneken Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-10-1682
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 15 of 155 - 1460_001_009_R.jpg
"ss Derck Claes et Marij aertds"

BHIC:
Dopeling Catharina Jansen
Vader Aert Jansen
Moeder Jenneken Peters
Getuige Marij Aerdts & Derck Claes
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-10-1682
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 11R10
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


4.
womanAnna Aerdts Jans‏
Gedoopt ‎1 apr 1684 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Anna Jansen
Vader Aert Jansen
Moeder Jenneken Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-04-1684
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 18 of 155 - 1460_001_010_V.jpg
"ss marten Hermans en Aeltjen peters"

BHIC:
Dopeling Anna Jansen
Vader Aert Jansen
Moeder Jenneken Peters
Getuige Marten Hermens & Aeltjen Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-04-1684
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 13R06
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1711
[bron]
Laatste kind gedoop op 29-08-1709.
In akte 2 van 12-6-1711 is echtgenoot genoemd als weduwnaar. Zie notitie bij echtgenoot.

Overlijden Anna Aerdts Jans niet gevonden in aktes begraven Wanroij 1709-1711 start op page 133 of 155.

Niet gevonden in index BHIC (Mei2022).
‎, leeftijd ongeveer 27 jaar

5.
manJoannes Aerdts Jans‏
Gedoopt ‎8 jul 1688 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Jansen
Vader Aerdt Jansen
Moeder Jenneken Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-07-1688
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 27 of 155 - 1460_001_015_R.jpg
"ss Jan Aerdts et Heijmken tomassen"

BHIC:
Dopeling Joannes Jansen
Vader Aerdt Jansen
Moeder Jenneken Peters
Getuige Heijmken Tomassen & Jan Aerdts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-07-1688
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 18L06
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎13 feb 1758 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/3c691457-8236-45b9-82eb-750938e14eb0
Begraven 1740-1760
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 2
Page 147 of 159
"1758
11 febr
13 dito joannes arts maritus Elisabeth Peeters"

BHIC:
Overledene Joannes Arts
overleden op 13-02-1758 te Wanroij.
echtgenoot van Elisabeth Peeters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1740-1760, archiefnummer 1460, inventarisnummer 2, blad 74r20
Gemeente: Wanroij
Periode: 1740-1760
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556651&miview=ldt
16 Opdracht door Dirck van Dueren en Hendrina Jans. Aan Jan Aerts Theunissen gehuwd met Elisabeth Peters, een huijsken met moeshoff onder Wanroij achter de kerk gelegen...
Datering: 4-2-1722
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.566&minr=13102546&miview=ldt
19 ... verkopen aan Jan Aarts Theunissen en Elisabeth Peters zijn vrouw, alsmede aan Jan Nelissen en Anneke Jans echtelieden: een huis, schuur, brouwerij en moeshof met een mergen bouwland in Wanroij, ...
Datering: 21-01-1728
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.576&minr=11556668&miview=ldt
33 ... Aan Jan Arts Theunissen gehuwd met Elisabeth Peters en Jan Nielen en Anneke Jans, van a. van een huijs, schuur brouwerij en moeshoff ...
Datering: 28-2-1728
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.566&minr=13102658&miview=ldt
131 ... ; Jan Aarts en Elisabeth Peters echtelieden; ...
Datering: 19-09-1739
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.577&minr=11556720&miview=ldt
35 ... , Jan Aarts gehuwd met Elisabeth Peters, ...
Datering: 23-9-1739
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.577&minr=11556719&miview=ldt
34 .. , Jan Aarts gehuwd met Elisabeth Peters, ...
Datering: 26-9-1739
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556519&miview=ldt
47 ... .; Jan Aarts en Elisabeth Peters el.; ...
Datering: 18-2-1740
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij

NOEMT PARTONIEM THEUNISSEN!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556761&miview=ldt
29 ... Aan Jan Aarts Theunissen gehuwd met Elisabeth Peters, van a. van een huijs, schuur, schop, backhuijs, verkenskooy en moeshof met 3½ mergen bouw- en weiland, gelegen aan de Verloren Hoek onder Wanroij, ...
Datering: 16-3-1745
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.589&minr=11428774&miview=ldt
74 Op verzoek van Jan Aarts Teunissen en zijn vrouw Elisabeth Peeters, in het openbaar te verkopen haaf en meubilaire goederen. Betreft huisraad, gereedschap en werktuigen, kleding, vee, waaronder bijcorven en flink aantal schapen, etc. Voor totaalbedrag van f. 426.10.0. Jan Aarts Theunissen en Elisabeth Peters, alsmede Elisabeth Gerrits, wed. van Hendrik Jans, machtigen hun zonen en schoonbroers om namens hen de koopsom te innen.
Datering: 20-02-1755
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.584&minr=11557105&miview=ldt
7 Contract tussen Elisabeth Peeters, wed. van Jan Aerts Theunissen, geass.met haar zoon Cornelis Jans, en Arnoldus Peters, neef. Elisabeth Gerrits, wed. Hendrik Jans, hij is in 1755 te Escharen overleden, geass. met Derk Aerts alsmede haar kind Johanna Hendriks, geass. met Arnoldus Jans en Hendrik Peter Aarts, geven toestemming om de goederen te mogen verkopen vanwege de schulden. Tevens inzake de erfenis van het eerder overleden kind Gerardus Hendriks. Elisabeth Peeters zal de schulden ad. F. 400,- overnemen. Elisabeth Gerrits wil gaan hertrouwen met Dirk Aerts.
Datering: 12-1-1760
Soort akte: Overeenkomst
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.559&minr=12070751&miview=ldt
10 Cornelis Jans weduwnaar van Maria Tijssen, geassisteerd met Geurt Tijssen en Cornelis Jans, bloedmomb. over zijn twee minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Maria Albers, meerderjarige dochter, geassisteerd met Johannis Albers haar momb., bruid ter andere zijde. De kinderen erven ook van grootvader Thijs Geurts de goederen welke nu nog bij grootmoeder Maria Kerstens in bezit zijn. Verder nog de goederen van de moeder van de bruidegom Elisabeth Peeters weduwe van Jan Aerts. Alsmede de goederen van de grootmoeder van de bruid, Christina Gerrits weduwe van Albert Jans.
Datering: 7-5-1761
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij

6.
woman‎Maria Aerdts Jans‏‎
Gedoopt ‎18 okt 1690 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Maria Jansen
Vader Aerdt Jansen
Moeder Jenneken Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1690
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b59332bf-ece0-178d-88a8-33079a41348d
Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723 1655-1723
Gemeente Wanroij
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 1460
Inventarisnummer 1
Page 31 of 155 - 1460_001_017_R.jpg
"ss Jorden Jans et Aelken Jansen"

BHIC:
Dopeling Maria Jansen
Vader Aert Jansen
Moeder Jenneken Peters
Getuige Jorden Jans & Aelken Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1690
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 20L05
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com