man‎Jan Thonissen‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

CORRECT? Iedereen heet JANS - wie zijn nu de zonen/dochters?

Jan Thonisse
- Neeske x Jan Jans
- Thonisken x Willem Jans
- Jenneken x Aert Jans
- Berber x Jan Aerts
Kids van Pauwelke Jordens (momboir Jorden Jan Meuijen en Jan Thonissen)
Willemke Jordens (momboir Jan Geurtz)
- Gerit Jans
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.542&minr=11826549&miview=ldt
205 Akte van opdracht door Jan Thonisse met zijn kinderen, Jan Jans gehuwd met Neeske; Willem Jans gehuwd met Thonisken; Aert Jans gehuwd met Jenneken; Jan Aerts gehuwd met Berber; Jorden Jan Meuijen en Jan Thonissen als momboir over de onmondige kinderen nagelaten door Pauwelke Jordens; Jan Geurtz als momb. over Willemke Jordens; Gerit Jans voor zich. Aan Aert Jans gehuwd met Thoniske, van een huis, schuur, turfschop en bouw- en weiland van ongeveer 9 morgen, waarvan een stuk bouwland en het daarop staand getimmerte en dat gelegen is over de straat tegenover het huis; een stuk bouwland, gelegen aan het Broek en een stuk land, gelegen op het Hoogveld en een hooikamp, gelegen onder Mill en nog 2 kampen land.
Datering: 28-05-1677
Soort akte: Transport
Plaats: Mill

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.542&minr=11826548&miview=ldt
204 Akte van opdracht door Jan Thonissen met zijn kinderen: Jan Jans gehuwd met Neeske; Willem Jans gehuwd met Thonisken; Aert Jans gehuwd met Jenneken; Aert Jans gehuwd met Thonisken; Jan Aertz gehuwd met Berber; Gerrit Jans voor zich. Aan Jorden Jans van de helft van: a: een huis, schuur en bouw- en weiland... b: een stuk bouwland en weiland,...
Datering: 28-05-1677
Soort akte: Transport
Plaats: Mill

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manAart Jans Teunissen‏
Overleden ‎24 feb 1718 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Jansen
op 24-02-1718 te Wanroij
echtgenoot van Joanna Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 70r01
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.543&minr=11693670&miview=ldt
134 Jan Hendrik Lambers en zijn vrouw Maritje Janssen; Geurt Geurts aen den Dijk en Pouwel Hermens als momb. over de onmundige kinderen van voors. Maritje Janssen uit haar eerste huwelijk met Jan Pouwelsen, dragen over aan Aert Jansse en zijn vrouw Jenneke Peters, 4 mergen bouwland,... Nog een vervallen huis met toebehoren ...
Datering: 29-04-1705
Soort akte: Verkoop
Plaats: Wanroij

GEEFT: AARTS THEUNISSEN als alternatieve naam!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.257&minr=13127630&miview=ldt
37 Voor schepenen van Wanroij verscheen Jenneke Peters weduwe van Aart Jans, geassisteerd met Jan Willems Hoffmans, in deze haar gekoren momboir. Stelt zich borg voor haar zoon Jan Aarts Theunissen en dat voor de helft van de penningen als onverhoopt aan de boedel van wijlen Theunis Willems Hoffmans mocht te kort komen, dewelke door Thijske Jans nagelaten weduwe van de meergemelde Theunis Hoffmans aan de voorschreven Jan Aarts Theunissen haar comparante zoon in volle eigendom, vermits betalende de schulden, is gecedeerd, getransporteerd en overgegeven en alzo ingevolge die stipulatie bij haar overgenomen, uitwijzend zekere akte van cessie, gepasseerd tot Wanroij 17-10-1727.
Datering: 21-10-1728
Soort akte: Borgstelling
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556494&miview=ldt
22 ... Om hen weer overeind te helpen, heeft de schoonmoeder van Maria Peters, met name Jenneke Peters, wed. v. Aart Jans, ...
Datering: 14-10-1733
Soort akte: Afstand
Plaats: Wanroij

Welke "genoemde echtelieden" zijn overleden? - Waarschijnlijk Aart Jans Teunissen x Joanna Peters
Peter Aarts x Maria Roeloffs (Lot1)
Catharina Aarts (meerderjarige dochter) (Lot3)
Jan Aarts x Elisabeth Peters (Lot4)
Pouwel Jans x Maria Henrix (Lot2)
Jan Hendrix x Maria Jans (Lot2)
Jan Aart Jans en Maria Peters (Lot5 aan kids van dit paar) (Maria Peters leeft nog - Jan Aart Jan voor 1730 overleden)
- Sebilla Jans (meerderjarig)
- Hendik Jan (meerderjarig)
- vier minderjarige kinderen
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.561&minr=11556510&miview=ldt
38 Peter Aarts en Maria Roeloffs el.; Catharina Aarts, meerderjarige dochter, met momber Wouter Willems; Jan Aarts en Elisabeth Peters el.; Pouwel Jans e.v. Maria Hendrix; Jan Hendrix e.v. Maria Jans; Sebilla Jans, meerderjarige dochter van Jan AartJans en Maria Peters, in leven el., met de gesubs. Scholtus Anthonij Hermans als momboir; alsmede Hendrick Peters en Thijs Peters, als momboirs over de vier minderjarige kinderen van genoemde Jan en Maria; zich mede borg stellend voor Hendrik Jans, meerderjarige zoon van genoemde echtelieden, verklaarden, met vergunning van “den Heere Amptman der stadt Grave en Land van Cuijck”, dd. 6-08-1730, t.b.v. de genoemde minderjarigen, tot scheiding en deling te zijn gekomen van de door de genoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen in vijf loten. ...
Datering: 25-3-1738
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Wanroij


Voor meer informatie: bertho@derikx.com