man‎Peter Jacobs Smits‏‎
Zoon van Jacobus Smits en N.N.‏.
Overleden ‎± 1728
[bron]
Testament akte 169 van 24-9-1728.
Genoemd als wijlen in akte van 06.11.1728.

Niet gevonden in index BHIC (Jul2020)(Jul2022)(Mei2024).
Geen aktes op BHIC voor Wanroij periode 1724-1739 (Jun2019)(Jul2022).

https://proxy.archieven.nl/235/3EEFE9BCAA3846F78A085CBF56B09E80
19 ... weduwe Peter Jacobs Smit;
Datering: 21-01-1728
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/1C41E65598634FEBA39EEC066724C85D
Datering: 28-2-1728

[Gebruikersnotities]
DEZE PERSOON ZIT TWEEMAAL IN DE STAMBOOM!

MARIJKE JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/5743555291684AFD98CEF8F0AFD2EC53
7040.545 Index schepenprotocol Mill (7040.545)
12 Cent Meeuwsen Maes en Heijnderijn Dirx echtelieden te Neerloon hebben verkocht aan Peter Jacobse Smits en Marijke Janssen echtelieden; Heijnderick Ambrosius en Jeuxke Janssen zijn vrouw een huis, schuur, smidse en drie hollandse mergen bouw- en weiland bestaande uit een stuk bouwland op het Hoogvelt, ... grenzend aan o.a. Niel Jacobs, ... alles gelegen te Wanroij. ...
Datering: 24-8-1706

MARIJKE JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/27E4331F9DE64A3CA44FB2A5DF198A16
7040.543 Index schepenprotocol Mill (7040.543)
159 Cent Meeusen Maas en zijn vrouw Hendrijn Dirx, wonende te Neerloon, dragen over aan Peter Jacobse Smits en zijn vrouw Marijke Janssen en aan Hendrick Ambrosius en zijn vrouw Jeuxken Janssen, een huis, schuur en smits alsmede ... e.z. Niel Jacobs, ... Alles gelegen onder Wanroij. ...
Datering: 24-08-1706

PETER EN NIEL JACOBS
https://proxy.archieven.nl/235/D1AD0526B9B84E7B8F194794C3A3FB58
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
52 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706

https://proxy.archieven.nl/235/115CDD82B6B94E54BD62323BBE624B07
7040.576 Index schepenprotocol Wanroij (7040.576)
14 Opdracht door Hermanus de Swart, deurwaarder, en Pieter Antony Meuleman als rentmr. van het Catharina Gasthuijs te Grave. Aan Peter Jacobs Smits en zijn erven, een huijsplaetsken hoff en het onderhorige land genaamd de Somerman onder Wanroij aen de Peel ...
Datering: 22-9-1721

TESTAMENT DELING IN DRIE
https://proxy.archieven.nl/235/B1D54447E8A7479F97C4182A8789D041
7127.7 Index notarieel protocol Cuijk (7127.7)
69 Peter Jacobs, wonende te Wanroij maakt zijn testament en benoemt daarin tot erfgenamen voor een derde deel de vier kinderen van Reijntje Peters, met namen Marija, Alegonda, Jacob en Berber Peters; het tweede derde part gaat aan de vier kinderen van Jacomijna Peters en Kersten Zeelen, met namen Maria, Antonetta, Marcillus en Jenneken Kerstens en het laatste derde part aan Jenneken Peters gehuwd met Jorden Reijnen.
Datering: 24-9-1728
Pagina: 0205-0208
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630081&miview=ldt
169 Peter Jacobs, t.b.v. de kinderen van Reijntje Peters, met name: Merija; Alegonda; Jacob en Berber Peters voor het derde part en de vier kinderen van Jacomijn Peters gehuwd met Kersten Zeelen, met name: Maria; Antonetta; Marcillis en Jenneken, een derde part en het laatste derde part voor Jenneke Peters gehuwd met Jorden Reijnen, of haar kinderen.
Datering: 24.09.1728
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

ECHTGENOTE: MARIA JANS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648091&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Allegonda en Barbara Peters, minderjarige kinderen van wijlen Peter Peters en Reijntje Peters, willen met de verdere vrienden en erfgenamen van Peter Jacobs Smit en Maria Jans, hun gewezen grootvader en grootmoeder, goederen verkopen. Tot momboirs worden aangesteld Jan Roelofs en Jan Aerts, neven van moederszijde.
Datering: 06.11.1728
Plaats: Wanroij

GEZIN:
Peter Jacobs Smits
- Reijntje Peters x Peter Jacobs (niet genoemd in akte)
-- Allegonda Peters x Peter Gerrits van Kempen
-- Jacob Peters x Gertruijd Theunissen
-- Maria Peters x Egbert Jans
- Jacomijn Peters x Kersten Ceelen (niet genoemd in akte)
-- Maria Kerstens x Thijs Geurts
-- Anthonetta Kerstens x Wijn Adams
-- Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels (Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels zijn momb over mindej kids van ..)
- Jenneke Peters x Jorden Reijnen (niet genoemd in akte)
-- Maria Jordens x Jan Willems
-- Cornelis Jordens x Gertruijd Jans
-- Jan Jordens
.
https://proxy.archieven.nl/235/3B4C0C975BEB4DC8B2E0E5BD4F090124
7040.588 Index schepenprotocol Wanroij (7040.588)
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

Gehuwd
[bron]
Echtgenote genoemd in
- Dispensatie huwelijk kleindochter.
- akte van 06.11.1728: "erfgenamen van Peter Jacobs Smit en Maria Jans"

Niet gevonden in index BHIC (Jul2020)(Jul2022)(Mei2024).
met:

Kinderen:

1.
womanJacomijn Peters "Jeucksken" Smits‏
Overleden ‎18 dec 1705 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 578 van 30.09.1706. Echtgenoot hertrouwd.

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacomijn Kerstens
op 18-12-1705 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 66v20
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
WEDUWNAAR
https://proxy.archieven.nl/235/D1AD0526B9B84E7B8F194794C3A3FB58
7127.1 Index notarieel protocol Cuijk (7127.1)
52 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706

ECHTGENOOT HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.1&minr=12629911&miview=ldt
578 Kersten Zeelen, wednr. van Jacomijne Peters, geass. met Peter Jacobs, Niel Jacobs en Jan Zeelen als momb. over zijn vier kinderen, ter eenre en Maria Aben, wed. van Aert Jans, geass. met Geurt Aben, Claes Theunissen en Aert Hendricx, ter andere.
Datering: 30.09.1706
Soort akte: Huwelijkscontract
Plaats: Wanroij

TESTAMENT VADER:
https://proxy.archieven.nl/235/B1D54447E8A7479F97C4182A8789D041
7127.7 Index notarieel protocol Cuijk (7127.7)
69 Peter Jacobs, wonende te Wanroij maakt zijn testament en benoemt daarin tot erfgenamen voor een derde deel de vier kinderen van Reijntje Peters, met namen Marija, Alegonda, Jacob en Berber Peters; het tweede derde part gaat aan de vier kinderen van Jacomijna Peters en Kersten Zeelen, met namen Maria, Antonetta, Marcillus en Jenneken Kerstens en het laatste derde part aan Jenneken Peters gehuwd met Jorden Reijnen.
Datering: 24-9-1728

ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630081&miview=ldt
169 Peter Jacobs, t.b.v. de kinderen van Reijntje Peters, met name: Merija; Alegonda; Jacob en Berber Peters voor het derde part en de vier kinderen van Jacomijn Peters gehuwd met Kersten Zeelen, met name: Maria; Antonetta; Marcillis en Jenneken, een derde part en het laatste derde part voor Jenneke Peters gehuwd met Jorden Reijnen, of haar kinderen.
Datering: 24.09.1728
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

Peter Jacobs Smits
- Allegonda Peters x Peter Gerrits van Kempen
- Jacob Peters x Gertruijd Theunissen
- Maria Peters x Egbert Jans
- Jacomijn Peters x Kersten Ceelen (niet genoemd in akte)
-- Maria Kerstens x Thijs Geurts
-- Anthonetta Kerstens x Wijn Adams
-- Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels (Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels zijn momb over mindej kids van ..)
- Jenneke Peters x Jorden Reijnen (niet genoemd in akte)
-- Maria Jordens x Jan Willems
-- Cornelis Jordens x Gertruijd Jans
-- Jan Jordens
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.588&minr=11428692&miview=ldt
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij

2.
womanReijntje Peters Smits‏
Overleden ‎15 mei 1705 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte van 06.11.1728 genoemd als wijlen.

MOGELIJK:

BHIC: OpenArchives
Overledene Reijntjen Peters
op 15-05-1705 te Wanroij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1695-1722, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1, blad 66v14
Gemeente: Wanroij
Periode: 1695-1722
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT GENOEMD ALS PETER PETERS
GENOEMD ALS WIJLEN
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=745.58&minr=12648091&miview=ldt
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Allegonda en Barbara Peters, minderjarige kinderen van wijlen Peter Peters en Reijntje Peters, willen met de verdere vrienden en erfgenamen van Peter Jacobs Smit en Maria Jans, hun gewezen grootvader en grootmoeder, goederen verkopen. Tot momboirs worden aangesteld Jan Roelofs en Jan Aerts, neven van moederszijde.
Datering: 06.11.1728
Plaats: Wanroij

3.
man‎Jacop Peter Smits‏‎
Gedoopt ‎15 mrt 1675 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Jacop Smit
Vader Petrus Jacobus Smit
Moeder Maaiken Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-01-1675
Plaats: Wanroij
Bijzonderheden: doopdatum niet bekend <========
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Jacob Smit
Vader Peter Jacobs Smit
Moeder Mariken Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-03-1675
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 5R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek
Page 5 of 196 - 1460-7-005
Geen getuigen genoemd.


4.
womanJoanna Peters Smits‏
Gedoopt ‎11 apr 1677 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 169 van 24-9-1728.

BHIC:
Dopeling Jenneken Smidts
Vader Peter Smidts
Moeder Maria N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-04-1677
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1655-1657, 1672-1723, archiefnummer 1460, inventarisnummer 1
Gemeente: Wanroij
Periode: 1655-1723
Religie: Rooms-Katholiek
Page 7 of 155 - 1460_001_004_R
Den 11 april is gedoopt Jenneken


BHIC:
Dopeling Jenneken Smidts
Vader Peter Smidts
Moeder Maria N.N.
Getuige Jacob Verhoeven & Jenneken Ermers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-04-1677
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Wanroij RK Dopen 1667-1784, Trouwen 1760-1803, archiefnummer 1460, BHIC, inventarisnummer 7, blad 6R04
Gemeente: Wanroij
Periode: 1667-1803
Religie: Rooms-Katholiek
Page 6 of 196 - 1460-7-006
11 april is gedoopt Jenneken


[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Peter Jacobx
- Reijntje Peters
-- Meija
-- Jacob
-- Berber
- Jacomijn Peters x Kersten Zeelen
- Jenneke Peters x Jorden Reijnen <===
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7127.4&minr=12630081&miview=ldt
169 Peter Jacobs, t.b.v. de kinderen van Reijntje Peters, met name: Merija; Alegonda; Jacob en Berber Peters voor het derde part en de vier kinderen van Jacomijn Peters gehuwd met Kersten Zeelen, met name: Maria; Antonetta; Marcillis en Jenneken, een derde part en het laatste derde part voor Jenneke Peters gehuwd met Jorden Reijnen, of haar kinderen.
Datering: 24.09.1728
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

TESTAMENT VADER NOEMT ECHTGENOOT:
https://proxy.archieven.nl/235/B1D54447E8A7479F97C4182A8789D041
69 Peter Jacobs, wonende te Wanroij maakt zijn testament en benoemt daarin tot erfgenamen voor een derde deel de vier kinderen van Reijntje Peters, met namen Marija, Alegonda, Jacob en Berber Peters; het tweede derde part gaat aan de vier kinderen van Jacomijna Peters en Kersten Zeelen, met namen Maria, Antonetta, Marcillus en Jenneken Kerstens en het laatste derde part aan Jenneken Peters gehuwd met Jorden Reijnen.
Datering: 24-9-1728
Pagina: 0205-0208
Soort akte: Testament
Plaats: Wanroij

GEZIN:
Jenneke Peters x Jorden Reijnen [NIET IN AKTE]
- Maria Jordens x Jan Willems
- Cornelis Jordens x Gertruijd Jans
- Jan Jordens
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.588&minr=11428692&miview=ldt
63 Op verzoek van Peter Gerrits van Kempen gehuwd met Allegonda Peters, Jacob Peters gehuwd met Gertruijd Theunissen, Egbert Jans gehuwd met Maria Peters, Thijs Geurts gehuwd met Maria Kerstens, Wijn Adams gehuwd met Anthonetta Kerstens, Jan Willemsgehuwd met Maria Jordens, Cornelis Jordens gehuwd met Gertruijd Jans, Jan Jordens, Thijs Geurts, Wijn Adams en Antony Pauwels als momb. over de minderjarige kinderen van Marcelis Kerstens en Gertruijd Pauwels, allen erfgen. van Peter Jacobs Smits enzijn huisvrouw, in het openbaar te verkopen slagen gesmet hout. Voor totaalbedrag van f. 124.0.0.
Datering: [1743-1745?]
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij


Voor meer informatie: bertho@derikx.com