man‎Evert Peter Everts van Houtum‏‎
Zoon van Peter Everts van Houtum en N.N.‏.
Geboren ‎± 1677 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 208 van 1704 genoemd als "Evert Peter Everts" samen met echtgenote.
NB: Naam 'van Houtum' komt niet terug in aktes noch dopen.

Zie huwelijk: "leeftijd 23, geboren te Sint-Oedenrode"
ABT1677

TODO ZOEK NOGMAALS

In BHIC geen kind E*v* met vader pe* in St.O. (Nov2019).

Getuigen:
Wilhelmus: Godefridus van Dinter & Peter Evers
Jan: Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Elisabetha: Ioannes Peters & Maria Wauters
Henrica: Theodorus Dirx & Adriana Rovers
Maria Anna: Eduardus Iansen & Maria Hendrix

Dopen Everards St.O.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-HXD7?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 712 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Dopen Evers St.O.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-HXTM?cc=2037960&wc=SM4F-6TP%3A346029401%2C346638201%2C348946001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Dopen 1738-1777 > image 743 of 3180; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niets met vader genaamd Peter.

[Gebruikersnotities]
IN DIT TIJDVAK OOK: "Evert Peeter Huercx man ende momboir Jenneken leste weduwe van Thijs Thijssen van de Heuvel sijne tegenwoordige huijsvrouw"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636609&miview=ldt
26 Soo heeft Willem van de Laer in geregte verpachtinge uijtgegeven aen Evert Peters, een huijs, hoff, schuer, teul, hoij ende weijlanden in sulcker groote ende voegen soo ende gelijck Willem Cluijtmans tegenwoordigh in sijn gebruijck is hebbende, met noch eene heijcamp, tesamen gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt Sint Oedenrode onder Houthem. Borger is sijn vader Peeter Everts ende Goort Goorts van Dinter.
Datering: 1703
Pagina: 65
Plaats: Sint-Oedenrode

NOEMT OUDERS ECHTGENOTE EN PATRONIEM:
- Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter
- Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625991&miview=ldt
208 Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter. Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter. Peter, Stans ende Goort kijnderen Goort van Dinter verweckt bij Hijlcken Peter Jan Maes voorschreven. Jan Linders van de Loo man ende momboir van Jenneken dochter Goort van Dintert. Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter ende Ariaentien Goorts van Dinter weduwe van wijlen Handrick Franssen van Dinter. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Goort van Dinter verweckt bijden voorschreven Heijlken Peter Jan Maes sijne gewesen huijsvrouw. O.a. een huijs, schuer off schop, den hoff ende seven lopense teullandt daer bij gelegen ter plaetse Ollandt onder Houtem. Met den eene sijde de weduwe de Heer van Nulandt, de andere sijde juffrouw Petronella Blanckers, met den eene eijnde Gerardt Dircx tot opde gemeijne straet. Hebben sij vercoft aen Jan Jan Wouters. O.a. chijns aent boeck van Helmont.
Datering: 1704
Pagina: 344
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626155&miview=ldt
161 Heijl Jan Peeters weduwe van Goort Jansse van Dinter. Hans Goort ende Ariaentie kijnderen van de voorschreven Goort Janssen van Dinter ende van de gemelte Heijlken. Jan Linders van de Loo als man ende momboir van Jenneken dochter Goort Janssen van Dinter ende Evert Peeters als man ende momboir van Cathalijn oock dochter des voorschreven Goort Jansse van Dinter een stucken teullant genaempt het Broecklant. Gelegen ter plaetse onder de gehuchte van Houtem. Hem vercoopere bij coope van Jan Wouter den Ouden aengecomen. Hebben sij vercoft aen Peeter Goorts van Dinter soone van de voornoemde Goort Janssen van Dinter ende Heijlke voorschreven.
Datering: 1710
Pagina: 276
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626304&miview=ldt
310 Jenneke Jansse van Delft naergelatene weduwe van Jan Peeters van Houtum woonende binnen den dorpe van Schijndel geassisteert met Gijsbert Ariaens van de Schoot tot haere vercooren momboir. Heeft vercoft aen Evert Peter Evers o.a. een derde part in huijs, hof met het aangelagh, gelegen ter plaetse Ollant. Neffens erffve de eene sijde Joost Lambers van der Heijde, de andere sijde N. van der Putte, de eene eijnde de gemeijne straet, de ander eijnde Marten Hurcx.
Datering: 1713
Pagina: 644
Plaats: Sint-Oedenrode

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407464&miview=ldt
9 Soo sullen de meerderjarige kijnderen van Evert Peeters voor alle man vercoopen verschijde coope coore schaer soo van rogh als haver.
1713
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626400&miview=ldt
72 Peeter Goorts van Dinter, Han Goorts van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneken Goorts van Dinter, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe wijlen Hend. Frans Rovers geassisteert met Hendrik Hombergh tot haere vercoopere momboir. Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goort van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter noch in qualiteit als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verweckt de selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort, sijne gewesene huijsvrouw ende Lijsebeth Blommaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter doen hij leefde. Eene camp teullant gelegen inde Donderdonk. Haer vercoopere van haer vader als grootvader erffelijck aengecomen. Hebben sij vercoft aen Jan Lambers van der Heijde. Aen Wouter Tijs Corsten een stuck teullant, gelegen ter plaetse Houtem.
Datering: 1715
Pagina: 139
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638801&miview=ldt
39 Soo sullen de erfgenamen Goort van Dinter te weete met name Peeter Goort van Dinter, Hans Goort van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneke Goorts van Dinter sijne huijsvrouw, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe van wijle Hand. Frans Rovers, Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goorts van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijle Goort Goorts van Dinter inwoonder alhier ende Lijsebth Blommeaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter als moeder over haer minderjarigh kint verwekt bij wijle den voorschreven Jan van Dinter inwoondersse der stadt 's-Hertogenbosch, teullandt vercoopen. Vercocht aen Jan Lambers van der Heijde.
Datering: 1715
Pagina: 147
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410427&miview=ldt
18 Delen van een akte, vermelding van: Willem Willems en een huijs. Sijn broeder Goort Goorts van Dinter. .... Tijs Tijsse den knecht voor tgeene hij int leven van Goort Goorts van Dinter had verdient. Willem Willems den Raijmakers voort maake van de dootkist. Evert Peeter Evers. ...
Datering: 1717
Pagina: 783-904
Plaats: Sint-Oedenrode

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.137&minr=11626943&miview=ldt
54 Jacobus Vermeulen curateur over den geabandonneerde boedel wijle Peeter Goorts van Dinter als hij leefde borgemeester deser vrijheijt. Een parceel teulland ter plaatse Houtum. Opgedragen aan ende ten behoeve van Goort Evert Peeters.
Datering: 1731
Pagina: 118
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.137&minr=11627024&miview=ldt
135 Aart Geerits Vervoort, een parceel teullant genaamt het Visgeweer. Gelegen ter Plaatse Houtum. Haar transportant erffelijk aangecome volgena vernadering van Evert Peeters. Opgedragen aan Evert Peeter Evers.
Datering: 1733
Pagina: 277
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.138&minr=11627200&miview=ldt
96 ... geleegen tot Houtum, aan erve dee sijde Evert Peeter Evers, dander sijde Dirk Dircx voorschreven.
Datering: 1739
Pagina: 190
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627538&miview=ldt
28 Willem Evers van Hautum, Goort Jan Maasin huwelijk hebbende Maria Evers van Houtum, hebben getransporteert aan de weduwe Gijsbert de Bie o.a. gedeelte in een huijs, hoff en aangelagh, geleege tot Houtum. Hem transportant aangekomen bij successie van hunne ouders.
Datering: 1749
Plaats: Sint-Oedenrode

Ondertrouwd ‎28 aug 1700 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎12 sep 1700 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 23 jaar
[bron]
BHIC:
Bruidegom Evert Peters
leeftijd 23, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Catalijn Goort van Dinter
leeftijd 25, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-09-1700
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 28-08-1700
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 15, blad 51-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1696-1724
Religie: Schepenbank


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H97S-6?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1702 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peters, Evert
Dinter, Catalijn Goorts van
ondertrouw: 28 Augustus 1700
trouw: 12 September 1700
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1696-1724
met:

womanCatalijn Goorts van Dinter‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar
Geboren ‎± 1675 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in aktes bij echtgenoot!

Zie huwelijk: "leeftijd 25, geboren te Sint-Oedenrode"
ABT1675

Getuigen:
Wilhelmus: Godefridus van Dinter & Peter Evers
Jan: Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Elisabetha: Ioannes Peters & Maria Wauters
Henrica: Theodorus Dirx & Adriana Rovers
Maria Anna: Eduardus Iansen & Maria Hendrix

Niet gevonden in fiches dopen St.O bij Dinther.

Niet in index BHIC (Nov2021).
Vader Go* J* met moeder H*L*
Adriana: Godefridus Joannis vader 29-03-1670 Oss DTB doopakte
Joanna: Godefridus Janssen vader 01-10-1670 Woensel DTB doopakte
Godefridus: Godefridus Jansens vader 26-10-1670 Breda DTB doopakte <== Breda ligt 60km van Dinther and StO.
Gertrudis: Godefridus Joannes vader 24-11-1673 Woensel DTB doopakte
Joanna: Godefridus Joannis vader 29-08-1674 Oss DTB doopakte

Niet in index BHIC kind ?at* met vader Go* in St.O. (Apr2022).

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.133&minr=11625991&miview=ldt
208 Heijlken Peter Jan Maes weduwe van wijlen Goort Janssen van Dinter. Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter. Peter, Stans ende Goort kijnderen Goort van Dinter verweckt bij Hijlcken Peter Jan Maes voorschreven. Jan Linders van de Loo man ende momboir van Jenneken dochter Goort van Dintert. Evert Peter Everts man ende momboir van Catalijn sijn vrouw, dochtere van den voornoemde van Dinter ende Ariaentien Goorts van Dinter weduwe van wijlen Handrick Franssen van Dinter. Alle kinderen ende erffgenamen van wijlen Goort van Dinter verweckt bijden voorschreven Heijlken Peter Jan Maes sijne gewesen huijsvrouw. O.a. een huijs, schuer off schop, den hoff ende seven lopense teullandt daer bij gelegen ter plaetse Ollandt onder Houtem. Met den eene sijde de weduwe de Heer van Nulandt, de andere sijde juffrouw Petronella Blanckers, met den eene eijnde Gerardt Dircx tot opde gemeijne straet. Hebben sij vercoft aen Jan Jan Wouters. O.a. chijns aent boeck van Helmont.
Datering: 1704
Pagina: 344
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626155&miview=ldt
161 Heijl Jan Peeters weduwe van Goort Jansse van Dinter. Hans Goort ende Ariaentie kijnderen van de voorschreven Goort Janssen van Dinter ende van de gemelte Heijlken. Jan Linders van de Loo als man ende momboir van Jenneken dochter Goort Janssen van Dinter ende Evert Peeters als man ende momboir van Cathalijn oock dochter des voorschreven Goort Jansse van Dinter een stucken teullant genaempt het Broecklant. Gelegen ter plaetse onder de gehuchte van Houtem. Hem vercoopere bij coope van Jan Wouter den Ouden aengecomen. Hebben sij vercoft aen Peeter Goorts van Dinter soone van de voornoemde Goort Janssen van Dinter ende Heijlke voorschreven.
Datering: 1710
Pagina: 276
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626400&miview=ldt
72 Peeter Goorts van Dinter, Han Goorts van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneken Goorts van Dinter, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe wijlen Hend. Frans Rovers geassisteert met Hendrik Hombergh tot haere vercoopere momboir. Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goort van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter noch in qualiteit als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijlen Goort Goorts van Dinter verweckt de selve ende bij wijle Anneke Tijsse Versantvoort, sijne gewesene huijsvrouw ende Lijsebeth Blommaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter doen hij leefde. Eene camp teullant gelegen inde Donderdonk. Haer vercoopere van haer vader als grootvader erffelijck aengecomen. Hebben sij vercoft aen Jan Lambers van der Heijde. Aen Wouter Tijs Corsten een stuck teullant, gelegen ter plaetse Houtem.
Datering: 1715
Pagina: 139
Plaats: Sint-Oedenrode

Kinderen:

1.
manWilhelmus Everds van Houtum‏
Gedoopt ‎20 feb 1701 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Wilhelmus Peters
Vader Eduardus Peters
Moeder Catarina
Getuige Godefridus van Dinter & Peter Evers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-02-1701
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 47v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-W9D3-B?cc=2037960&wc=SM4F-929%3A346029401%2C346638201%2C348948201
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1685 > image 1559 of 3595; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peters
Wilhelmus
Eduardus
Catarina
20 Februari 1701

http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_DoopDtb3.pdf
20-02-1701 Wilhelmus
V: Eduardus Peters
M: Catarina
Gt:Godefridus van Dinter
Peter Evers

Begraven ‎27 dec 1771 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenote dus na 30-06-1768.
Weduwnaar in testament akte 52 op 12 november 1770.
Akte 70 van 1772 openbare verkoop door erfgenamen.

Mogelijk:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-34S1?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1301 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum van
Willem
Begraafdatum: 27 December 1771
Sint Oedenrode NH Begraafregister 1747-1802

BHIC: OpenArchives
Overledene Willem van Houtum
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-12-1771
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 69-11
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.100&minr=12415248&miview=ldt
38 Copie uit het Rentboek van 22 october voldaan door Peter Simon Evers 1739 t/m 1752. O.a. aan Jan Linder den kleermaker. Jan van der Heijden den kleermaker. Den oude Wesenbeeck. Marie Verweteringh. De pannehoef tot Bockstel. Het goet tot Liempde. Willem Evers van Houtum. Meester van Son tot Bockstel. . Catelijn Verweteringe. Hendrik Verwetering.
Datering: 1752
Pagina: 839
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.12&minr=11645104&miview=ldt
52 Testament van Willem Everts van Houtum weduwnaar van Willemijna Clerx inwoonder alhier. Genoemde personen: sijne soone Lambert en sijn dogter Elisabeth beijde bij hem tans nog inwoonende en zijn kinderen Peeter en Goordina.
Datering: 12 november 1770
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.86&minr=12450541&miview=ldt
70 Soo sullen de kinderen en erfgenamen van Willem Evers van Houtum voor alle man verkoopen paerd, koebeesten, meubilen en inboel.
Datering: 1772
Pagina: 919
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.86&minr=12450522&miview=ldt
51 Soo sullen de kinderen en erfgenamen van Willem Evers van Houtum publicq verkoopen schaare ten velde staande.
Datering: 1772
Pagina: 681
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
manJan Everds van Houtum‏
Gedoopt ‎27 nov 1706 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Jan Evert Peeters"
Bij doop zoon Theodorus genoemd als "Joannes Evert Peters"
Zie huwelijk: geboren rond 1734-26=1708 in St Oedenrode.

Waarom:
- Patroniem, geboorteplaats en tijdvak correct.
- Doopgetuige "Wilhelma Nicolai Clerx" is echtgenoot van broer Wilhelmus.
- Moeder (Catharina van dinter) doopgetuige bij dochter Helena?
- Wie is doopgetuige (3X) Wilhelma van Houtum???????
- Doopgetuige "Joannes de Bie" is echtgenoot van zus Elisabeth

Getuigen:
Theodorus: -
Godefridus: Catharina Evers
Johanna: Daniel Lambers et guilielma van houtum
Adriana: guilielmus van houtum et maria Schoenmakers
Helena: Rut van Curinge et Catharina van dinter
Elisabeth: Adrianus gerbrans et wilhelma van houtum
Everardus: guilielmus van houtum et maria van Dinter
Catharina: guilielmus van houtum et petronilla van kuringe
Lambertus: Wilhelma van Houtum & Joannes de Bie
Petrus: Maria Gerebrans & Wilhelmus van Houthum
Petronella: Wilhelma Nicolai Clerx & Rutgerus van Curingen

BHIC: OpenArchives
Dopeling Ioannes Evers
Vader Eduardus Peter Evers
Moeder Catarina
Getuige Petrus van Dinter & Gertrudis Ian Evers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-11-1706
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding
Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 3, blad 59r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1675-1710
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.mercurion.nl/genea/Bronbewerkingen/StOedenr_DoopDtb3.pdf
27-11-1706 Ioannes
V: Eduardus Peter Evers
M: Catarina
Gt:Petrus van Dinter
Gertrudis Ian Evers

Begraven ‎4 mei 1785 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Boedeldeling rond 1784-1794

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Evertze van Houtum
Diversen: begraven op het kerkhof, een gescheijden bed, wettigh geboorte naergelaten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 04-05-1785
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 29r09
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster
Page 56 of 96 - 1833-05-29r
"4 de Op de kerkhoft begraven Jan evertze van houtum, Een geschrijden(?) Bed, Wettige geboorte naergelaten"


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes van Houtum
weduwnaar van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 04-05-1785
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 315-20
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek
Page 320 of 436 - 1833-03-318v
"joes van houtum viduus"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-CQMY?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 382 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum, van
Joannes, weduwnaar
( elders:) Jan Evertse van Houtum
Begraafdatum: 4 mei 1785

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.179&minr=11640593&miview=ldt
23 Deijling tussen Rutt Dirk Frensse van Ceuringe, Daniel Schoenmakers als in huwelijk hebbende Marie Dirx van Ceuringe, Jan Evert Peeters als in huwelijk hebbende Cathalijn Dirx van Ceuringe, van de goederen hen luijden mits doode en afflijvigheijtvan Dirk Frensse van Cueringe ende Jenneke sijne huijsvrouwe henne ouders respectieve aangecomen soo sij verclaarde. O.a. aan Rutt Dirx van Ceuring een huijs, hoff en aangelagh, geleegen binnen deser vrijheijt ter plaatse tot Olant, deene sijde en een eijnde de gemeene straat, dander sijde de heer van Hanswijk, dander eijnde Jacobus Homberge. Aan Jan Evert Peeters een huijs en hof, gelegen ter plaatse Ollant, deen sijde de heer Santvoort, dander sijde de heer Rogier Leefdaal, met een eijnde, dander eijnde de straat.
Datering: 1735
Pagina: 84
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909051&miview=ldt
15709 Houtum, Jan Everds van (van Sint-Oedenrode - naar Liempde)
Voornaam: Jan Everds
Achternaam: Houtum, van
Bijzonderheden: geen bijzonderheden vermeld
Datum afgifte: 16-06-1753
Plaats afgifte: Sint-Oedenrode
Plaats bestemming: Liempde
Vindplaats: Liempde O.A.A. 921 nr. 1v
Toegangsnummer: 1794
Inventarisnummer: 921

CURINGE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.141&minr=11628212&miview=ldt
103 Rut Dirks van Curinge transporteert aan Jan Evers van Houtum woonende te Liempde, een parceel hoijlands, geleegen onder Olland en Houtum genaamt het Eeusel.
Datering: 1757
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.214&minr=17007248&miview=ldt
482.214 Index schepenprotocol Liempde (482.214)
... Jan Everds van Houtum, overdracht collectboeken...
Datering: 1746-1758
Plaats: Liempde

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627503&miview=ldt
228 Jan Evers ende Jan Jan van Strijp inwoonende tot Liemde in huwelijk hebbende Hendrina. Hebben getransporteert aan Willem Overs inwoonder alhier, o.a. twee vijffde parten in een huijs, hoff en aangelagh, geleegen te Houtum, ....
Datering: 1748
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.142&minr=11628555&miview=ldt
132 Transport door Huijbert Eijmert Boere in huwelijk hebbende Cathalijn Janse van der Heide inwoonderen tot Oisterwijk aan Jan Evers van Houtum inwoonder tot Liempde een parceel teuland en groese, gelegen onder Olland en Houtum.
Datering: 1764
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.216&minr=17008864&miview=ldt
wijlen Anthonij van Scheijndel overleden te Liempde, inventarislijst
Jan Eeverds van Houtum, inwoner Liempde, voogd
Jan Leenders van de Loo, inwoner Liempde, voogd
Hendrien, Johannes en Maria, kinderen van Anthonij van Scheijndel verwekt bij Goverdien (van Houtum)
Goverdien Willems van Houtum, vrouw van Anthonij (van Scheijndel)
Datering: 1774-1784
Pagina: 357v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.266&minr=17340060&miview=ldt
Francis Andries van de Laar, inwoner Liempde, schuldbekentenis
Hendrickus van der Vleuten, inwoner Liempde
Evert Jan van Houtum, inwoner St. Oedenrode
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum), met name Johanna Marie, Everd, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Rutte
wijlen Adriaantje Jan van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laar)
Willem van der Heijde, voogd
Everd van Houtum, voogd
J. Oudemans, in marge, 1787
Datering: 1776-1787
Pagina: 296v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008937&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner St. Oedenrode, boedeldeling
Goijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Pieternel (van Houtum), wonend te Liempde
Pieternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrick van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Catrien van Houtum, vrouw van Hendrick (van Aerle)
Gooijert van der Braeken als man van Jenneke (van Houtum), wonend St. Oedenrode
Jenneke van Houtum, vrouw van Gooijaert (van der Braeken)
Eeverd van Houtum, wonend St. Oedenrode
wijlen Jan Eeverds van Houtum, bezit onder St. Oedenrode en Liempde
de minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer als man van Adriaantje (van Houtum)
Adriaantje Jan van Houtum, vrouw van Francis (van de Laer)
het minderjarig kind van Jan van der Heijden als man van wijlen Helena (van Houtum)
wijlen Helena Jan van Houtum, eerder vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 43r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008928&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
Dirck van Houtum, inwoner te St. Oedenrode, boedeldeling
Gooijaert van Houtum, inwoner te Gemonde onder Boxtel
Adriaan van den Meerakker als man van Peeternel (van Houtum), wonend te Liempde
Peeternel van Houtum, vrouw van Adriaan (van de Meerakker)
Hendrik van Aerle als man van Catrien (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Gooijert van der Braeken als man van Jenneken (van Houtum), wonend te St. Oedenrode
Eeverd van Houtum wonend te St. Oedenrode
Willem van der Heijden, wonend te Liempde
wijlen Jan Eeverds van Houtum
de 9 minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum) met name Johanna Maria, Everd, Anthonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 36r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008914&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
wijlen Jan Eeverds van Houtum
Lambert Schoenmakers 1783
Christiaan van de Ven
Lamberd Versantvoord
Willem van der Heijden
Dirck van Houtum
Gooijert van Houtum
Cathalijn Jan van Houtum
Pieternel Jan van Houtum
Everd Jan van Houtum
het minderjarig kind van Jan van der Heijden
de kinderen van Francis van de Laar
Gooijart van der Braeken
Datering: 1784-1794
Pagina: 29r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008912&miview=ldt
wijlen Jan Eeeverds van Houtum, weduwnaar van Cathalijn (van Kuringen), gewoond hebbend en overleden te Liempde in herdgang Casteren, inventarislijst
wijlen Cathalijn Dirck van Kuringen, eerder vrouw van Jan (van Houtum)
Everd van Houtum, wonend St.Oedenrode, voogd
Willem van der Heijden, wonend te Liempde, voogd
Johanna Marie, Everd, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johan en Ruth(9), minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laar verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum)
Johannes minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij wijlen Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, vrouw van Jan (van der Heijden)
Datering: 1784-1794
Pagina: 25r
Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17008908&miview=ldt
Adriaan van Dijk, loco-drossaard Liempde 1785
merkteken van Hendrickus Jan van den Broek
A. van Dijck, loco-drossaard Liempde 1785
J. van de Laer, schepen Liempde 1785
L. van de Laar, schepen Liempde 1785
A. Kreijvelt, loco-secretaris Liempde 1785
Jan Eeverds van Houtum, weduwnaar van Cathalijn (van Kuringen), inwoner Liempde
Johannamarie, Everdt, Antonij, Pieternel, Andries, Helena, Lamberdien, Johanna en Ruth, minderjarige kinderen van Francis Andries van de Laer verwekt bij wijlen Adriaantje (van Houtum)
wijlen Adriaantje van Houtum, eerder vrouw van Francis (van de Laer)
Johannis, minderjarige zoon van Jan van der Heijden verwekt bij wijlen Helena (van Houtum)
Helena Jan van Houtum, eerder vrouw van Jan (van der Heijden)
Everd van Houtum, wonend te St. Oedenrode, aangestelde voogd
Willem van der Heijden, inwoner te Liempde, aanstelling als voogd
Datering: 1784-1794
Pagina: 23r
Liempde

3.
womanElisabetha Everds van Houtum‏
Gedoopt ‎15 apr 1711 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Nij hertrouwen echtgenoot genoemd als "Eerdere vrouw Lijsebeth Evert Peeter Everts"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeta Peters
Vader Eduardus Peters
Moeder Catarina
Getuige Ioannes Peters & Maria Wauters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-04-1711
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 2r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-W9D6-3?cc=2037960&wc=SM4F-929%3A346029401%2C346638201%2C348948201
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1685 > image 1507 of 3595; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peters
Elisabetha
Eduardus
Catarina
15 april 1711

Overleden ‎1742
[bron]
Laatste kind gedoopt op 18 september 1741
Echtgenoot hertrouwd op 27-10-1743
ABT1742

Op BHIC noch op familysearch zijn begraafaktes beschikbaar van dit tijdvak.
Geen index BHIC van dit tijdvak (Nov2021).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Bie (niet bij ELisabet noch Lijsken)

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Evers (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-38K2?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 321 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Peters (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-3XQ7?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 2795 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Houtum (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-34HC?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1271 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Hautum
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-3CQ3?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 627 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar

4.
womanHenrica Everds van Houtum‏
Gedoopt ‎8 feb 1714 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Evers
Vader Evert Peer Evers
Moeder Catarina
Getuige Theodorus Dirx & Adriana Rovers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-02-1714
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 10v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎23 mei 1778 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Henrica N.N.
Diversen: uit Sint-Oedenrode
weduwe van Joannes van Strijp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-05-1778
Plaats: Liempde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1746-1810, archiefnummer 8069, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 309-12
Gemeente: Liempde
Periode: 1746-1810
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Overledene Hendrien N.N.
Diversen: begraven op het kerkhof, wettigh geboorte naergelaten
weduwe van Jan van Strijp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-05-1778
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1774-1781, archiefnummer 8069, inventarisnummer 8, blad 19-02
Gemeente: Liempde
Periode: 1774-1781
Religie: Koster


BHIC:
Overledene Hendrien N.N.
Diversen: wettig geboorte naargelaten
weduwe van Jan van Strijp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-05-1778
Plaats: Liempde
Bronvermelding Liempde registers van begravenen 1765-1803, archiefnummer 8069, inventarisnummer 5, blad 19v12
Gemeente: Liempde
Periode: 1765-1803
Religie: Koster


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-C8DF?cc=2037960&wc=SM4D-FMC%3A346029401%2C346564301%2C347693602
: 22 August 2014), Alle religies > Liempde > Index, Begraven 1626-1810 > image 1929 of 2634; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Strijp, van
Henrica, weduwe van Joannes
(uit Roij)
Begraafdatum: 23 mei 1778
Liempde RK Doop- Trouw- en Begraafboek 1746-1810

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.180&minr=11640667&miview=ldt
10 Ontlastbrief voor Hendrien Evers van Houtum in huwelijk hebbende Jan Claas Jorissen woonende tot Liempde.
Datering: 1737
Pagina: 10
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=125&miadt=235&miaet=18&micode=BORGBRIEVEN&minr=13909067&miview=ldt
15725 Houtum, Hendrien Evers van (van Sint-Oedenrode - naar Liempde)
Voornaam: Hendrien Evers
Achternaam: Houtum, van
Bijzonderheden: tr. Jan Claes Jorissen
Datum afgifte: 15-04-1737
Plaats afgifte: Sint-Oedenrode
Plaats bestemming: Liempde
Vindplaats: St-Oedenrode R 180 folio 6v
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 180

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627503&miview=ldt
228 Jan Evers ende Jan Jan van Strijp inwoonende tot Liemde in huwelijk hebbende Hendrina. Hebben getransporteert aan Willem Overs inwoonder alhier, o.a. twee vijffde parten in een huijs, hoff en aangelagh, geleegen te Houtum, aan erve deen sijde eneen einde de gemeente, dander sijde van der Putten, dander eijnde Claas van der Heijden.
Datering: 1748
Pagina: 430
Plaats: Sint-Oedenrode

5.
womanMaria Anna Everds van Houtum‏
Gedoopt ‎8 sep 1718 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Anna Peters
Vader Eduardus Peters
Moeder Catarina
Getuige Eduardus Iansen & Maria Hendrix
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-09-1718
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 25r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-W98T-X?cc=2037960&wc=SM4F-929%3A346029401%2C346638201%2C348948201 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1685 > image 1545 of 3595; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peters
Maria Anna
Eduardus
Catarina
8 september 1718

Begraven ‎24 apr 1788 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 6 september 1759.

Niet gevonden bij fiches begraven St.O. bij Maes.

Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-3433?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1292 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Houtum van
Maria Evert
Begraadatum 24 april 1788
Sint Oedenrode NH Begraafregister 1747-1802

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Evert van Houtum
echtgenote van Jan Maas
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 24-04-1788
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 120-16
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 120 of 179 - 1449_011_120
"den selve dito Maria Evert van houtum huysvrouw van Jan Maas"


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.140&minr=11627538&miview=ldt
28 Willem Evers van Hautum, Goort Jan Maasin huwelijk hebbende Maria Evers van Houtum, hebben getransporteert aan de weduwe Gijsbert de Bie o.a. gedeelte in een huijs, hoff en aangelagh, geleege tot Houtum. Hem transportant aangekomen bij successie van hunne ouders.
Datering: 1749
Plaats: Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com