man‎Joannes Gijsbertus de Bie‏‎
Gedoopt ‎20 apr 1714 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk:
leeftijd c. 22, geboren te Sint-Oedenrode
ABT1713

BHIC: OpenArchives
Dopeling Ioannes de Bi
Vader Gisbertus Tomae de Bi
Moeder Anna Maria
Getuige Theodorus de Bi & Meghtildis Hijmes
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-04-1714
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 11v
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎26 jan 1791 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Jan de Bie
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 26-01-1791
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 11, blad 129-18
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1747-1802
Religie: Nederduits Gereformeerd


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H1JT?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 3250 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bie de
Jan
Begraafdatum: 26 Januari 1791
Sint Oedenrode NH Begraafregister 1747-1802

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.263&minr=17337605&miview=ldt
482.263 Index schepenprotocol Liempde (482.263)
.... Jan Gijsbert de Bie, inwoner te Rooij...
Datering: 1738-1750
Pagina: 42v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.263&minr=17337606&miview=ldt
482.263 Index schepenprotocol Liempde (482.263)
... merkteken van Jan Gijsberts de Bie ...
Datering: 1738-1750
Pagina: 43r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.263&minr=17337608&miview=ldt
482.263 Index schepenprotocol Liempde (482.263)
... Jan Gijsbert de Bie, naaste bloedverwant paternel ...
Datering: 1738-1750
Pagina: 44r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.138&minr=11627270&miview=ldt
166 Schuldbekentenis door Annamaria van de Wiel weduwe Gijsbert de Bie ende Jan Gijsbers de Bie haaren meerderjarige zoon aan Joost van Erp. In de marge vermelding van: de erffgenamen van Joost van Erp o.a. Evert van Erp, afgelost 1789.
Datering: 1742
Pagina: 339
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11640985&miview=ldt
50 Anna maria van der Wiele weduwe Gijsbert de Bie inwoondersse alhier, dewelke verklaarde volmagtig te maken haaren zoon Jan Gijsberts de Bie, omme sig te begeven binnen de stad Amsterdam bij Heer Wissel Bouwman en Hermanus Bosman, executeurs over den boedel en naarlatenschap van wijlen Gijsbert van der Wiele haar broeder, overleeeden tot Amsterdam. Van welke boedel en naarlatenschap sij comparante is geworden universeele erffgenaam. Dat haar zoon haar zaken daar gaat waar nemen.
Datering: 1745
Pagina: 203
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.214&minr=17006778&miview=ldt
482.214 Index schepenprotocol Liempde (482.214)
Jan Gijsberts de Bie ...
Datering: 1746-1758
Pagina: 63r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.215&minr=17007493&miview=ldt
482.215 Index schepenprotocol Liempde (482.215)
... Jan Gijsbert de Bie ...
Datering: 1758-1774
Pagina: 119v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17009172&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
... Jan Gijsberd de Bie ...
Datering: 1784-1794
Pagina: 174v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.217&minr=17009007&miview=ldt
482.217 Index schepenprotocol Liempde (482.217)
... Jan Gijsberts de Bie wonend te St. Oedenrode ...
Datering: 1784-1794
Pagina: 80v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/1AC3828175F3481D93770B2826C20C54
178.440 Resoluties Raad van State (178.440)
48 ... Jan Gijsnert de Bie en Maria Jan Gijsberts de Bie aan het beneficie Paxionis 1 mud rogge, ...
Datering: woensdag 30 november 1785
Pagina: 2123
Plaats: Hertogenbosch, 's- / Heeswijk / Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.267&minr=17374079&miview=ldt
482.267 Index schepenprotocol Liempde (482.267)
Jan Gijsberd de Bie, inwoner St. Oedenrode, verkoper van een half huis etc. te Liempde ...
Datering: 1787-1797
Pagina: 60v
Plaats: Liempde
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.267&minr=17374086&miview=ldt
64r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.267&minr=17374085&miview=ldt
63v
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.267&minr=17374083&miview=ldt
62v
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.267&minr=17374081&miview=ldt
61v

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.192&minr=11643584&miview=ldt
128 Deijling tusschen Maria de Bie getrouwd met Jan Lodewijks. Jan van Oirschot weduwnaer van Gijsberdina de Bie, als vader en voogd over sijn ses minderjarige kinderen, beijde woonende alhier. Jan van de Mosselaer weduwnaar van Elisabeth de Bie, als vader en voogd over sijne twee minderjarige kinderen, woonagtig tot Best. Adriaantje der Kinderen weduwe van wijlen Willem de Bie, als moeder en voogdes over haar twee minderjarige kinderen, woonende tot Liempde. Hendrik Johannis en Elisabeth van Deursen, bijde mondige soone en dogter in haar eerste huwelijk verwekt bij Jan van Deursen woonende alhier. Te saamen alsoo erfgenaame van wijlen haare vader en grootvader Jan de Bie in sijn leeve inwoonder binnen deese Vrijheid. O.a. aan Maria de Bie, een bakhuijs met een dries, geleegen onder den heertgang Olland en Houtum, deen zijde en een eijnde de verdeelders, dander sijde en andere eijnde de gemeente. De verdere comparanten voornemens zijn haare goederen publiecq en voor alle man te vercoopen, o.a. een huijs, schuur en dies, geleegen onder Olland en Houtum. Aan erve met een zijde Maria de Bie, dander sijde de gemeene straat.
Datering: 1791
Pagina: 510
Plaats: Sint-Oedenrode

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.104&minr=12415482&miview=ldt
105 Maria de Bie getrouwd met Jan Lodewijkx, Jan van Oorschot weduenaar van Gijsbertina de Bie als vader en voogd over sijne ses minderjaarige kinderen bij voorsijde sijn geweesene huijsvrouw in egte verwekt, bijde wonende alhier. Jan van de Mosselaar weduenaar van Elisabeth de Bie als vader en voogd over sijne minderjaarige kinderen bij voorschreven sijne geweese huijsvrouw in egte verwekt woonagtig tot Best. Adriaantje der Kinderen wedue van wijlen Willem de Bie als moeder en voogdes over haare twee minderjaarige kinderen bij voorsijde haare man in egte verwekt woonende tot Liempde. Hendrik Johannis en Elisabeth van Deurssen bijde mondige zoonen en dogter van de eerstgenoemde comparant in haar eerste huwelijk verwekt bij Jan van Deurssenwoonende alhier te saamen, alsoo descendenten en erfgenamen van wijlen haare vader en grootvader Jan de Bie in sijn leeven inwoonder deezer vrijheijt. Verclaaren met macander te hebben gedeijlt de goederen als hun sijn aangekomen van wijlen voorschreven Jan de Bie. Aan Maria de Bie in huwelijk met Jan Lodewijks o.a. een bakhuis met een dries, gelegen onder Olland en Houtum. En alzoo de verdere comparanten voornemens zijn haare goederen publiecq te verkoopen, zoo zijn dezelve onverdeelt gebleeven o.a. een huijs, schuur en dries geleegen omder Olland en Houtum, aan erve met een zijde het eerste lot, dander zijde de gemeene straat. Genoemde parceelen o.a. de Bogt, den Heesacker, de Wijer, het visgeweer, de Eekens, de Maaij geleegen onder Liempde.
Datering: 1791
Pagina: 1087
Plaats: Sint-Oedenrode

Ondertrouwd ‎24 sep 1735 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎9 okt 1735 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 21 jaar
[bron]
Waarom:
- Bij hertrouwen bruidegom wordt eerste echtgenote genoemd als: "Lijsebeth Evert Peeter Everts"
- Bij doop kind Maria op 11 septeber 1737 genoemd als "Elisabeta van Hautum"
- Ene "joannes de bie" is doopgetugie bij doop van broer Willem Everts.
- Ene "Joannes de Bie" is doopgetugie bij doop van broer Jan Everts.
- Ene "Joannes Gisberti de Bie" is doopgetugie bij doop van zus Henrica Everts

BHIC:
Bruidegom Jan Gijsbers de Bie
leeftijd c. 22, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongeman
Bruid Lijsebet Everts
leeftijd c. 22, geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-10-1735
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 24-09-1735
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 17, blad 161-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1724-1749
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Gijsberti de Bie
Bruid Elisabeta Evers
Getuige Maria Crol
Getuige N.N. Bogaerts
Diversen: reverendus dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-10-1735
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Sint-Oedenrode trouwboek 1726-1781, archiefnummer 1449, inventarisnummer 32, blad 29-04
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1781
Religie: Rooms-Katholiek


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-W3JP?cc=2037960&wc=SM4X-RMH%3A346029401%2C346638201%2C348952001
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen, Fiches, Huwelijken 1704 > image 2574 of 3637; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Bie. Jan Gijsbers de
Everts Lijsbet
Ondertrouw: 24 September 1735
Trouw: 9 October 1735
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1724-1749

Kids:
Gerardus: Joannes Gijsberti Bie de vader 26-01-1736 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elisabeta Evers - getuigen: Anna Maria Gijsberti de Bie
Maria: Joannes Bie de vader 11-09-1737 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elisabeta van Hautem - getuigen: Guilelmus van Hautem & Anna Maria de Bie
Gijsbertus: Joannes Bie de vader 18-09-1741 Sint-Oedenrode DTB doopakte x Elizabetha Evers - getuigen: Joannes Evers & Anna Maria de Bie

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-W9M7-N?cc=2037960&wc=SM4X-166%3A346029401%2C346638201%2C348944802
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1738 > image 1022 of 1921; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Gerardus - 26 Januari 1736

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-WY64?cc=2037960&wc=SM4X-166%3A346029401%2C346638201%2C348944802
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1738 > image 1023 of 1921; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Gijsbertus - 18 september 1741(?)

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-W9MS-M?cc=2037960&wc=SM4X-166%3A346029401%2C346638201%2C348944802
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1738 > image 1035 of 1921; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Maria - 11 septeber 1737
Moeder: Elisabeta van Hautum

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerardus de Bie
Vader Joannes Gijsberti de Bie
Moeder Elisabeta Evers
Getuige Anna Maria Gijsberti de Bie
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-01-1736
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 7, blad 57r06
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1726-1737
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Bruidegom Jan Gijsberts de Bie
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode
Bruid Jenneken Janssen van den Hurk
geboren te Sint-Oedenrode, wonende te Sint-Oedenrode
Eerdere vrouw Lijsebeth Evert Peeter Everts <======= Volledig patroniem
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-10-1743
Plaats: Sint-Oedenrode
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-10-1743
Bronvermelding Trouwen, 1741-1805, archiefnummer 1449, inventarisnummer 37c, blad 9-01
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1741-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd


Gehuwd (religieus) ‎9 okt 1735 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland (6 of 7 jaar gehuwd) met:

womanElisabetha Everds van Houtum‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 24 jaar
Gedoopt ‎15 apr 1711 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Nij hertrouwen echtgenoot genoemd als "Eerdere vrouw Lijsebeth Evert Peeter Everts"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeta Peters
Vader Eduardus Peters
Moeder Catarina
Getuige Ioannes Peters & Maria Wauters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-04-1711
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 4, blad 2r
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1711-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-W9D6-3?cc=2037960&wc=SM4F-929%3A346029401%2C346638201%2C348948201
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1685 > image 1507 of 3595; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Peters
Elisabetha
Eduardus
Catarina
15 april 1711

Overleden ‎1742
[bron]
Laatste kind gedoopt op 18 september 1741
Echtgenoot hertrouwd op 27-10-1743
ABT1742

Op BHIC noch op familysearch zijn begraafaktes beschikbaar van dit tijdvak.
Geen index BHIC van dit tijdvak (Nov2021).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Bie (niet bij ELisabet noch Lijsken)

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Evers (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-38K2?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 321 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Peters (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-3XQ7?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 2795 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Houtum (niet bij ELisabet noch Lijsken)
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-34HC?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 1271 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in fiches familysearch St Oedenrode bij Hautum
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-3CQ3?cc=2037960&wc=SM4X-4WB%3A346029401%2C346638201%2C348957701 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Overlijden 1755 > image 627 of 3661; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com