man‎Joannes Goorts van Dinter‏‎
Gedoopt ‎12 aug 1663 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van Dinther
Vader Godefridus Joannis van Dinther
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Matthias Adami & Maria Adami
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-08-1663
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 74-12
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-WRW2?cc=2037960&wc=SM4X-166%3A346029401%2C346638201%2C348944802
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1738 > image 1909 of 1921; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

Begraven ‎nov 1700 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 208 van 1704 genoemd als wijlen: "Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter".
In akte 39 van 1715 genoemd als overleden.
In akte 72 van 1715 genoemd als overleden.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=210863852
Datum 1/11/1700
Parochie/kerk Kruiskerk
Naam archief Archief Sint-Jan 1629-1810
inventarisnummer 288
Naam Jan van Dinter
Rol Begravene
Soldaatkind 0
Afbeelding akte
Geen scan beschikbaar. Klik hier om naar de akte te gaan.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=178442569
Datum 3/11/1700
Parochie/kerk Kruiskerk
Begraafplaats Kerkhof
Archiefnummer 1
Naam archief Oud Stadsarchief
inventarisnummer 6130
Naam Jan van Dinter
Rol Begravene
Soldaatkind 0
Afbeelding akte
Geen scan beschikbaar. Klik hier om naar de akte te gaan.

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/7AE41D94372642A087D4BADF39E17021
122 Schuldbekentenis door Peeter Joosten ende Helena Dancqers ende Theodora Dancqers gesusters inwoondersse der stadt Shertogenbosch geassisteert met Jan Goorts van Dinther tot haere vercoren mombaer. Dat de armen van den Heilige Geest met de kinderen die Jan Danqers sal comen te verwekken bij Mechtelt dochter des voorschreven Peeter Joosten sijne huijsvrouwe niet belast noch beswaert sal werde in geene handen manieren.
Datering: 1690
Pagina: 212
Plaats: Sint-Oedenrode

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635528&miview=ldt
271 Wij Johan van Heessel ende Mathijs Versantvoort, schepenen der Vrijheijt Sint Oedenrode hooftplaets van Pedelandt certificeren voor Jan Goorts van Dinther, geboortigh van deeser vrijheijt, woonende tegenwoordigh bij de secretaris, ten tijt van drij jaeren als kneght gedient ende sigh selven altijt eerlijck ende vromelijck heeft gedragen in handel ende wandel soo als een eerlijck jonghman betaemt, sonder van hem itwas ter contrarie gehoort te hebben. Ende als hij gemelte requirant verclaerdehem verbonde ende in dienste begeven te hebben bijde heer de Lariveere, capiteijn ten dienste van deese lande voorden tijt van een jaer, nu veertien dagen ofte daer omtrent, aanvanck nemende onder conditie nochtans dat hij requirant met een halff jaer sal mogen scheijde, mits drij maende te voorens aen sijn heer te verwittegen. ....
Datering: 1691
Pagina: 519
Plaats: Sint-Oedenrode

EEN KIND EN WEDUWE WOONACHTIG IN DEN BOSCH!
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.171&minr=11638801&miview=ldt
39 Soo sullen de erfgenamen Goort van Dinter te weete met name Peeter Goort van Dinter, Hans Goort van Dinter, Jan Lenders van de Loo als man ende momboir van Jenneke Goorts van Dinter sijne huijsvrouw, Ariaentie Goorts van Dinter weduwe van wijle Hand. Frans Rovers, Evert Peeter Evers als man ende momboir van Cathalijn Goorts van Dinter ende die voorschreven Peeter Goorts van Dinter als momboir van de twee onmundige kijnderen van wijle Goort Goorts van Dinter inwoonder alhier ende Lijsebth Blommeaerts als in huwelijk gehadt hebbende Jan Goorts van Dinter als moeder over haer minderjarigh kint verwekt bij wijle den voorschreven Jan van Dinter inwoondersse der stadt 's-Hertogenbosch, teullandt vercoopen. Vercocht aen Jan Lambers van der Heijde.
Datering: 1715
Pagina: 147
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd (religieus) ‎10 nov 1696 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 208 van 1704: "Elisabeth Blommers weduwe wijlen Jan Goorts van Dinter".
Zie akte 39 van 1715: Een kind en weduwe woonachtig in DenBosch.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=7-2&id=1478288473
Datum 10/11/1696
Archiefnummer 0019
Archief Doop-, trouw- en begraafboeken [DTB] als retroacta van de registers va nde burgerlijke stand van 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer 169
Bruidegom militair ja/nee True
Opmerkingen Ruijter onder de heer Ritmeester Pijper Weduwe van Louis Hijnsbergen
Naam Jan Gors
Rol Bruidegom
Afkomstig uit Dinter
Naam Elisabeth Blommerts
Rol Bruid
Afbeelding akte Geen scan beschikbaar.

https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=7-2&id=1478079722
Identificatie NT.OT.0000015
Datum 10/11/1696
Soort Ondertrouw voor 1811 's-Hertogenbosch
Toegang Ondertrouw voor 1811 's-Hertogenbosch
Archiefnummer 0019
Archief Doop-, trouw- en begraafboeken [DTB] als retroacta van de registers va nde burgerlijke stand van 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer 169
Bruidegom militair ja/nee
Opmerkingen Ruijter onder de heer Ritmeester Pijper Weduwe van Louis Hijnsbergen
Personen
Naam: Gors, Jan
Geslacht: m
Rol: Bruidegom
Afkomstig uit: Dinter
Naam: Blommerts, Elisabeth
Geslacht: v
Rol: Bruid

Geen borgbrief gevonden op BHIC (Dec2019).

Kids:
Godefridus: Joannes Dinther van vader 13-10-1697 's-Hertogenbosch DTB doopakte x Elisabeth Spaniers - getuigen: Theodorus Jakobus & Helena van Dinther & Joanna Henricus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefridus van Dinther
Vader Joannes van Dinther
Moeder Elisabeth Spaniers
Getuige Theodorus Jakobus & Helena van Dinther & Joanna Henricus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-10-1697
Plaats: 's-Hertogenbosch
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1695-1705, archiefnummer 8056, inventarisnummer 18
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Periode: 1695-1705
Religie: Rooms-Katholiek


https://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?id=750354292
Identificatie NT000725077
Datum 13/10/1697
Soort Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-018
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Verder zelfde informatie
(ongeveer 4 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com