man‎Jan Peter Jan "den jongen" Maes‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/08093C7649A442959D64E0A870F147F4
505 Jenneken weduwe wijlen Jan Anthonisse heeft overgegeven aen Pauwels haren wettigen sone, alle ende ijgelijcke de achterstelle der contributie vuijt wijsens den Boeck die wijlen haren man als borgemeester over den hoeck Ollant ende Houthem heeft bedient. Uijgenomen Jan Peeter Jan Maessen doude. Handrick Denisse, Jan Peter Maes de Jonge ende Tomas Peeters met Dirck Daniels etc. etc.
Datering: 1651
Pagina: 533
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449833&miview=ldt
38 Geeedt naer behoren tot setting der borgemeestersceelen op de landerijen, over de Oude Vrijheijt Jan Dircx afgegaen borgemeester, Lambert Kemps tegenwoordich schepen. Van Olland ende Houthum, Willem Laurens der Kinderen afgegaen borgemeester, JanPeeter Jan Maes de jongen. Bosch ende Varenhout, Jan Jan Vervoort afgegaen borgemeester, Peeter Matijssen Versanvoort. Neijnssel ende Vressel, Jan Jan Rutte afgegaen borgemeester, Jan Willems der Kijnderen. Eert ende Eversche, Dirck Baltis van de Rijdt ende Ariaen Jan Coppens. Bersselaer Eijmbert Rutten ende Ruth Aerts.
Datering: 1660
Pagina: 49
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.56&minr=12449852&miview=ldt
57 .... , Jan Peeter Jan Maes den jonge. ....
Datering: 1662
Pagina: 76
Plaats: Sint-Oedenrode

DELING
GEZIN:
Jan Peters Jan Maes de jongen [wijlen] x Meriken Ariaen Horkens [wijlen]
- Peter
- Jan
- Thomas
- Heijltien x Goijert Jans van Dinter
- Meriken x Jan Wouters
- Lijsken x Gerit Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623752&miview=ldt
224 Peter Jan ende Thomas gebroederen soonen weijlen Jan Peters Jan Maes de jongen, bij den selve Jan Peters ende bij wijlen Meriken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Ariaen Horkens te samen verweckt. Goijert Jans van Dinter als man ende momboir vanHeijltien sijne huijsvrouwe. Jan Wouters als man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouw ende Gerit Dircx als man ende momboir van Lijsken sijne huijsvrouw, gesusteren, dochteren Jan Peters Jan Maes ende Meriken Ariaens voorgenoempt. Hebben onderling ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijding van de goederen, vermits der doot van henne voorschreven ouders erffelijck aen gecomen soomen verclaerde. Aen Goijert van Dinter o.a. een huijs, schuer schop met hetesthuijs ende boomgaert ende landerijen daer aen leggende. Gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffvenis Aert Gerits Bunten aen de ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen erffenis Thoams Jan Peters Vermetten, anderen eijnde aende gemeijne strate. Aen de anderen parcelen land.
Datering: 1668
Pagina: 237
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd
[bron]
Eerste kind is onwettig. Dus gehuwd rond 1633-1634?

Niet gevonden bij jansen:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-HYHG?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 612 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Peters voor 1700
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-H93L-R?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1696 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Petrus voor 1700
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H979-C?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 1724 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Niet gevonden in index BHIC (Mei2022)(Jan2024).
met:

Kinderen:

1.
womanHeijlken Jan Peter Jan Maes‏
Gedoopt ‎29 aug 1633 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd samen met echtgenoot in akte 224 van 1668: "Jan Peters Jan Maes de jongen x Meriken Ariaen Horkens"
Zie huwelijk geboren rond 1659-26=1633

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-3Y8S?cc=2037960&wc=SM4X-C6X%3A346029401%2C346638201%2C348961901
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 1073 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
onwettig
Joannes
Petrus, Joannes
Adrianus, Maria
Doop: 29 Augustus 1633
Sint Oedenrode RK Doop- en trouwboek 1607-1635

BHIC: OpenArchives
Dopeling Helena Adriani
Diversen: natuurlijke dochter
Vader Joannes Petri
Moeder Maria Adriani
Getuige Margareta Petri & Leonardus Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-08-1633
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding doop- en trouwregister, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 1, blad 110r09
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1607-1635
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Ouderlijk gezin:
Jan Peters Jan Maes de jongen x Meriken Ariaen Horkens
- Peter
- Jan
- Thomas
- Heijltien x Goijert Jans van Dinter
- Meriken x Jan Wouters
- Lijsken x Gerit Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623752&miview=ldt
224 Peter Jan ende Thomas gebroederen soonen weijlen Jan Peters Jan Maes de jongen, bij den selve Jan Peters ende bij wijlen Meriken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Ariaen Horkens te samen verweckt. Goijert Jans van Dinter als man ende momboir vanHeijltien sijne huijsvrouwe. Jan Wouters als man ende momboir van Meriken sijne huijsvrouw ende Gerit Dircx als man ende momboir van Lijsken sijne huijsvrouw, gesusteren, dochteren Jan Peters Jan Maes ende Meriken Ariaens voorgenoempt. Hebben onderling ende met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlinge ende erffscheijding van de goederen, vermits der doot van henne voorschreven ouders erffelijck aen gecomen soomen verclaerde. Aen Goijert van Dinter o.a. een huijs, schuer schop met hetesthuijs ende boomgaert ende landerijen daer aen leggende. Gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffvenis Aert Gerits Bunten aen de ander sijde, streckende metten eenen eijnde aen erffenis Thoams Jan Peters Vermetten, anderen eijnde aende gemeijne strate. Aen de anderen parcelen land.
Datering: 1668
Pagina: 237
Plaats: Sint-Oedenrode

2.
man‎Peter Jan Peter Jan Maes‏‎
Gedoopt ‎7 jun 1635 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Masii
Vader Joannes Masii
Moeder Maria N.N.
Getuige Petrus Mathiae & Helena Thomae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-06-1635
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 7-22
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
GEEN UITSLUITSEL - Twee opties.

Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-HBS6?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 640 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Jan Peeter Jan Maessen, Peeter
Aerien Dirck Migiels, Leijneke
Onder: 7 jan 1659
Trouw: 29 juni 1659
Sint Oedenrode Schepentrouwboek 1650-1662

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Petrus Joannes Petrus Maes
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Sint Oedenrode
Huwelijken 1650-1682, 1696-1764
Afbeelding 22 van 638
7 juni 1659
Hij trouwt met Catharina Adrianus Theodorus
.
Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-9WLD?cc=2037960&wc=SM4Z-2NL%3A346028501%2C346638201%2C347378101
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Sint Oedenrode > Huwelijken 1650-1682, 1696-1764 > image 22 of 638; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Niet leesbaar voor mij.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Petrus Joannes Petrus Maes
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Nederlands Hervormde
Sint Oedenrode
Lidmaten, Attestaties, Ge...uwen 1650-1792, 1741-1805
Afbeelding 156&226 van 314
Hij 25,zij 22. ?? En Gerardus Joannes van de Mosselaar haar broer als getuigen
4 november 1668
.
Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-S2V5?cc=2037960&wc=SM48-924%3A346028901%2C346638201%2C954370201
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Sint Oedenrode > Lidmaten, Attestaties, Geboorten 1733-1965 Lidmaten 1649, 1660-1740 Ondertrouw 1650-1740 Trouwen 1650-1792, 1741-1805 > image 156 of 314; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"den 20 8bris Peter jan maes JM Madalas(?) jans van de Morselen(?) JD beijde van ...."
.
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QJ-SL82?cc=2037960&wc=SM48-924%3A346028901%2C346638201%2C954370201
: 22 August 2014), Nederlands Hervormde > Sint Oedenrode > Lidmaten, Attestaties, Geboorten 1733-1965 Lidmaten 1649, 1660-1740 Ondertrouw 1650-1740 Trouwen 1650-1792, 1741-1805 > image 226 of 314; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"Peter Jan Maes JM & Magdalena jan vande moeselaer(?) ... 4 9ber 1668"


VOLLEDIG patroniem: "Peeter Jan Peter Jan Maes"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623863&miview=ldt
335 Peeter Jan Peter Jan Maes, een groes bemken ter plaetse Houtem, vercocht aen Christijn weduwe van Janssen Schuttjens.
Datering: 1671
Pagina: 403
Plaats: Sint-Oedenrode

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.120&minr=11623980&miview=ldt
26 De voorschreven momboiren hebben gelooft Peter Jan Peter Maes te ontheffen costeloos ende schadeloos te houden, van alsulcke jaeren pachtinge als hij heeft gedaen van Willem Jan Meester Peters ter saecke van seckere ackre teulant gelegen binnen deser vrijheijt ter plaetse Ollant, gemeijnlijck genoemt Jan Roelants Camp.
Datering: 1673
Pagina: 34
Plaats: Sint-Oedenrode

Waarschijnlijk:
Dan geboren rond 1689-53=1636
Genoemde "Jan Wouters" is mogelijk de echtgenoot van zus Maria.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635476&miview=ldt
219 Peeter Jan Maes aut omtrent 53 jaeren ende Handrick Janssen van Liemde out omtrent 50 jaeren beijden inwoonderen alhier. Die welcken hebben ten versoecken van Jan Wouters mede inwoonderen alhier, waer ende waerachtich te weesen. als dat hij deponent noch seer wel indachtich ende kennelijck te sijn, als dat Handrick Janssen Raessen soo wanneer haer edele mogende inden jaeren 168. , de thiende tot Helmond inde kerck verpachten, dat hij voorschreven Handrick als dan hadde gepacht een clamp thiende genoempt pastoors tiendeken etc.
Datering: 1689
Pagina: 381
Plaats: Sint-Oedenrode

Peeter Jan Maes x Cathalijn Ariaan Dircx
- Jenneke x Wouter Rijnders
- Ariaan x Johannis Bebbers
- Marijken x Carel Bielens
- Meggel
- Maria
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11638925&miview=ldt
14 Wouter Rijnders man ende momboir van Jenneke Peeter Jan Maes sijne tegenswoordige huijsvrouwe, Johannis Bebbers inwoondere tot Boxtel als man ende momboir van Ariaan Peeter Jan Maes sijne huijsvrouwe, Carel Bielens woonende tot S' Bosch als man ende momboir van Maijken Peeter Jan Maes, sijnen huijsvrouwe. Meggel ende Maria Peeter Jan Maes geassisteert met Hendrik Cornelisse de Gruijter tot haare vercooren momboir in desen. Alle kinderen ende erfgenamen van wijlen Peeter Jan Maes verwekt bij de selve ende bij wijle Cathalijn Ariaan Dircx sijn geweesene huijsvrouwe, die welcke verclaerde met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van goederen hen luijden mits doodt ende afflijvigheijt van henne voorschreven ouders erffelijk aengecomen.
Datering: 1717
Pagina: 38
Plaats: Sint-Oedenrode

3.
womanMeriken Jan Peter Jan Maes‏
Geboren ‎± 1637 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.

Zie huwelijk: "leeftijd 23, geboren te Sint-Oedenrode"
ABt1637

Niet gevonden in fiches. zie notitie diversen bij vader.

Niet gevonden in index BHIC (Feb2023).

4.
manJan Jan Peter Jan Maes‏
Geboren ‎± 1640 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.
Zie huwelijk - geboren rond 1669-29=1640 te Sint-Oedenrode.

Niet gevonden in fiches. zie notitie diversen bij vader.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625649&miview=ldt
51 Peeter Jan Maes een derde part in eenen heijcamp genoempt den Camp, gelegen ter plaetse onder den hoeck van Houtem. Hem vercooper van sijnen broerder Thomas aengecomen. Heeft hij vercofft aen Gerardt Dircx van Rijsinge.
Datering: 1695
Pagina: 77
Plaats: Sint-Oedenrode

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636590&miview=ldt
7 Soo sullen Gerit Dircx van Rijsinge en Corstiaen Goijers als mombere vande onmondige kinderen, mitsgaders de meerderjaerige kinderen wijlen Jan Peter Maes verweckt bij Maijken Linders sijne huijsvrouwe verpachten een huijs, hoff, schuer, schop metomtrent seven lopense teullant, ofte soo groot ende klijn tselve gestaen ende gelegen is ter plaetse Ollandt onder Houtum. Soo ende gelijck door de voorschreven kinderen tegenwoordich gebruijckt wert. Pachter Jacob Thijssen. Borger sijn broeder Jan Thonis Thijssen
Datering: 1703
Pagina: 17
Plaats: Sint-Oedenrode

Noemt: wijlen Jan Jan Peeter Maes x wjilen Maijken Lenarts
Noemt: Peeter Goort van Dinter - Mogelijk een zoon van Goort van Dinter de echtgnoot van zus Heijlken.
Noemt: Gerit Dierckx van Rijsinge - Echtgenoot van zus Elisabeth!
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.94&minr=12410400&miview=ldt
21 Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Gerit Dierckx van Rijsinge ende Corstiaen Goijers van de Ven als momboiren vande onmondige kijnderen wijlen Jan Jan Peeter Maes verweckt bijde selve ende bij wijlen Maijken Lenarts sijne gewesene huijsvrouw. Soo hebben sij vercofft van alderhande meubelen van huijsraet mitsgaders pert, koijen, hoij, stroij als van alderhande graene soo van rogge, haver als andersints. Verder vermelding van o.a. Peeter Luijcas van Ham. Ariaen Kerckhoff. Joost van Erp. Jan Kempts. Peeter Janssen vande Donck. Jan Huijberts. Wouter Reijnders. Jan Janssen de Jonghe. Joost Brock. Herman Kremers. Maria Maes een der erffgenaem en kijnt van wijlen des voorschreven Jan Jan Maes. Peeter Evers. Wouter Wouter Thijssen. Mathijs Janssen Vogels. Lambert Frans Rovers. Jan Aerts Haubraecken. Peeter Goort van Dinter. Johan van de Sande. De Gulde broeders van Sint Catharina. Wouter Joosten van Erp. Aert Cornelisse. Ariaen de Smit. Johannes van Heretum. Jan Thomas Sanders. Gerit Dierckx. Corstiaen Goijerts.
Datering: 1704
Pagina: 649-680
Plaats: Sint-Oedenrode

5.
womanElisabeta Jan Peter Jan Maes‏
Gedoopt ‎9 sep 1640 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.

Misschien:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-3YF5?cc=2037960&wc=SM4X-C6X%3A346029401%2C346638201%2C348961901
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 997 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Joannes
Elisabeta
Petrus, Joannes
Maria
Doop: 9 september 1640
Sint Oedenrode RK doop- en trouwboek 1634-1664

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeta Petri
Vader Joannes Petri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Gerardi & Gertrudis Leonardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-09-1640
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 25-08
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.132&minr=11625649&miview=ldt
51 Peeter Jan Maes een derde part in eenen heijcamp genoempt den Camp, gelegen ter plaetse onder den hoeck van Houtem. Hem vercooper van sijnen broerder Thomas aengecomen. Heeft hij vercofft aen Gerardt Dircx van Rijsinge.
Datering: 1695
Pagina: 77
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.167&minr=11636590&miview=ldt
7 Soo sullen Gerit Dircx van Rijsinge en Corstiaen Goijers als mombere vande onmondige kinderen, mitsgaders de meerderjaerige kinderen wijlen Jan Peter Maes verweckt bij Maijken Linders sijne huijsvrouwe verpachten een huijs, hoff, schuer, schop metomtrent seven lopense teullant, ofte soo groot ende klijn tselve gestaen ende gelegen is ter plaetse Ollandt onder Houtum. Soo ende gelijck door de voorschreven kinderen tegenwoordich gebruijckt wert. Pachter Jacob Thijssen. Borger sijn broeder Jan Thonis Thijssen
Datering: 1703
Pagina: 17
Plaats: Sint-Oedenrode

Momboir van kids van wijlen Jan Jan Peeter Maes & wijlen Maijken Lenarts
Noemt: wijlen Jan Jan Peeter Maes x wijlen Maijken Lenarts
Noemt: Peeter Goort van Dinter - Mogelijk een zoon van Goort van Dinter de echtgnoot van zus Heijlken.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.94&minr=12410400&miview=ldt
21 Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Gerit Dierckx van Rijsinge ende Corstiaen Goijers van de Ven als momboiren vande onmondige kijnderen wijlen Jan Jan Peeter Maes verweckt bijde selve ende bij wijlen Maijken Lenarts sijne gewesene huijsvrouw. Soo hebben sij vercofft van alderhande meubelen van huijsraet mitsgaders pert, koijen, hoij, stroij als van alderhande graene soo van rogge, haver als andersints. Verder vermelding van o.a. Peeter Luijcas van Ham. Ariaen Kerckhoff. Joost van Erp. Jan Kempts. Peeter Janssen vande Donck. Jan Huijberts. Wouter Reijnders. Jan Janssen de Jonghe. Joost Brock. Herman Kremers. Maria Maes een der erffgenaem en kijnt van wijlen des voorschreven Jan Jan Maes. Peeter Evers. Wouter Wouter Thijssen. Mathijs Janssen Vogels. Lambert Frans Rovers. Jan Aerts Haubraecken. Peeter Goort van Dinter. Johan van de Sande. De Gulde broeders van Sint Catharina. Wouter Joosten van Erp. Aert Cornelisse. Ariaen de Smit. Johannes van Heretum. Jan Thomas Sanders. Gerit Dierckx. Corstiaen Goijerts.
Datering: 1704
Pagina: 649-680
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.134&minr=11626314&miview=ldt
320 Jan Evers van Hees woonende tot Vucht een derde part in een stuck teullant genaempt den Heijacker, gelegen ter plaetse Houtum. Hem vercooper bij versterf van Jan Dirck Otters sijne neef erffelijck aengecomen. Heeft hij vercoft aen Lijske Jan Peeter Jan Maes weduwe wijle Gerit Dircx van Rijsinge.
Datering: 1713
Pagina: 669
Plaats: Sint-Oedenrode

6.
man‎Thomas Jan Peter Jan Maes‏‎
Gedoopt ‎4 dec 1645 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 224 van 1668. Zie notitie bij vader.

Misschien:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-35YJ?cc=2037960&wc=SM4X-C6X%3A346029401%2C346638201%2C348961901
: 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Dopen 1777, 1685 > image 1772 of 3589; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Joannes
Thomas
Petrus, Joannes
Maria
Doop: 4 december 1645
Sint Oedenrode RK Doop- en trouwboek 1634-1664

BHIC: OpenArchives
Dopeling Thomas Petri
Vader Joannes Petri
Moeder Maria N.N.
Getuige Arnoldus Joannis & Joanna Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-12-1645
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Dopen, archiefnummer 1449, BHIC, inventarisnummer 2, blad 53-03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1634-1664
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Onderzoek:

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-HYF1?cc=2037960&wc=SM4F-VZ9%3A346029401%2C346638201%2C348955102 : 22 August 2014), Alle religies > Sint Oedenrode > Fiches, Huwelijken 1704 Fiches, Overlijden 1755 > image 668 of 3603; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Janssen, Thomas
Breugel, Dinghge Thijs Peters
Onder: 23 nov 1675
Trouw: 14 dec 1675


Voor meer informatie: bertho@derikx.com