man‎Gerardus Corst Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎19 aug 1669 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk tweede genoemd als "Gerrit Korst Leeners van Casteren"

Met dank aan
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-houtum/I1997.php

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Gerit Corstiaen Leenders & Merike
19-08-1669 Peter Leenders & Willemeijn Jansen

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerit Corstiaen Leenders
Vader Corstiaen Leenders
Moeder Merike N.N.
Getuige Willemeijn Jansen & Peter Leenders
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-08-1669
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 156-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Waarom:
- Stiefmoeder "Quirina Corst Lijnders" is doopgetuige

Doopgetuigen:
Maria: Elisabeth Lendert Artsen & Petrus Peters
Christianus: Quirina Corst Lijnders & Joannes Peters van Alebeek
Maria: Agnes Evert Schuermans & Joannes Tunnis Toeback
Arnoldus: Catharina Claesse & Adrianus Segeri Timmermans
Gerardus: Elisabeth Hendrix & Theodorus Dirck Loens

Overleden ‎1 mrt 1717 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte op pagina 128v Datering: 1714-1716 van 9-maart-1715.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte pagina 78r van 31-aug-1717.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte op pagina 91v Datering: 1716-1719 van 20-nov-1717
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 5 van 6 januari 1726.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerit Corsten van Casteren
overleden op 01-03-1717 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel, laat kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 77-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334825&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
Maria Peters van Aarlebeeck, vrouw van Gerit, wonend alhier onder Gemonde, aldaar tapnering doende
Gerit Corsten van Casteren, man van
heer Isaacq Elsevier, drossaard
Dirck Fusters (soms geschreven als Fuijsters), meestersmid wonend te Gemonde onder Boxtel, was beschonken
Datering: 1714-1716
Pagina: 127r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334827&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
meester Jacob Biben, schepen
Philip Mans, schepen
merkteken van Marie Peters van Aarlebeeck, vrouw van
Gerit Corsten van Casteren, man van
Datering: 1714-1716
Pagina: 128v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina
Page254 of 459 - 5121-080-0254.jpg
"heden negenden maart anno ...vijftien"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334874&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
...
Gerit Corsten van Casteren, inwoner St. Michielsgestel, oud ca. 48 jaar (1715)
Datering: 1714-1716
Pagina: 173r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016233&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Adriaan Janssen Timmermans
Cornelis Poudrooijen
Gerit Corst Leenderts van Casteren
Leendert Aarts
Datering: 1716-1717
Pagina: 211r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.81&minr=14670067&miview=ldt
5121.81 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.81)
...
Aelbert van der Camme, naast zijn brouwerij heeft hij nog een huis onder Gemonde hier bewoond door de weduwe van Gerit Corsten van Casteren. Daar is een brouwerij met een brouwketel zonder kuip zodat er niet gebrouwen kan worden, maar als die kuip is hersteld kan men brouwen. De ketel is geijkt zijnde 6 en een halve ton groot.
de weduwe van Gerit Corsten van Casteren
Datering: 1716-1719
Pagina: 78r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 160 of 467 - 5121-081-0160.jpg
"... desen eenendertigsten augustij anno seventien hondert seventien...."

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.81&minr=14670085&miview=ldt
5121.81 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.81)
... de weduwe van Gerit Corsten van Casteren, tap- of brouwnering doende te St. Michielsgestel
Datering: 1716-1719
Pagina: 91v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 187 of 467 - 5121-081-0187.jpg
"... desen twintigsten November anno ???? en seventien"

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603778&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
... Maria weduwe van Gerrit Corsten van Casteren...
Datering: 1718-1734
Pagina: 158r (scan 161 rechts)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

https://proxy.archieven.nl/235/854F2901817D4065BEAFE6FC3CB06FCF
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
108 Voor mij Willem Mans notaris en getuigen verscheen Aelbert van der Cammen oud-schepen en inwoner van St. Michielsgestel ter ener zijde en Willem Janssen van Aelen ter andere zijde en de eerste comparant verklaart aan de tweede comparant zijn huis schuur, esthuis en land te hebben verhuurd, groot ca. 10 lopenzaad gelegen te Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel zoals de weduwe van Gerard Corsten van Casteren thans bewoont. ...
Datering: 25-01-1721
Pagina: 247r
Plaats: Den Dungen

Ondertrouwd ‎24 apr 1694.
Gehuwd (religieus) ‎9 mei 1694 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerrit Korsten van Casteren
wonende te Gemonde
Bruid Marij Antonisse
wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-04-1694
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 24-04-1694
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 15r09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerrit Korst Lijnders
Bruid Marijke Thunnijssen
Getuige Johan Gerrit van Lijtt & Hennik Wouters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-05-1694
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 206-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-houtum/I1997.php
Zij zijn op 24 april 1694 te Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland in ondertrouw gegaan.
Brontekst: ... Gerrit Korsten van Casteren J.M. met Mary Antonissen J.D. beide geb. en won. te Gemonde...etc (Bron: RA, dtb St. M.gestel, Boek 4 blz. 15)
(ongeveer 1 jaar gehuwd) met:

womanMarij Teunes Toeback‏
Overleden ‎1 jan 1696 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Marij Teunes Toeback
overleden op 01-01-1696 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel
echtgenote van Geret Leenders van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 4-09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kind:

1.
woman‎Maria Gerits van Casteren‏‎
Gedoopt ‎6 jul 1695 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Lijnders
Vader Gerardus Korst Lijnders
Moeder Maria Thunnisse
Getuige Elisabeth Lendert Artsen & Petrus Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-07-1695
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎17 nov 1695 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Casteren
overleden op 17-11-1695 te Gemonde.
Diversen: kind, onder Gestel
Vader Geret Leenders van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 4-08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd
2e huwelijk
man‎Gerardus Corst Leenderts van Casteren‏‎


Ondertrouwd ‎10 mei 1697 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎29 mei 1697 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerrit Korst Leeners van Casteren
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Marij Peters van Aarlebeek
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-05-1697
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 10-05-1697
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1684-1735, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 33, blad 20r02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1684-1735
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerardus Korst Lijnders
Bruid Marijke Peters van Alebeek
Getuige Hendrick Evert de Beever & Gijl Jan Korsten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-05-1697
Plaats: Gemonde
BronvermeldingRooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 209-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


HIJ WEDUWNAAR:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-houtum/I1997.php
Hij is getrouwd met (2) Maria Petrus van Alebeek op 29 mei 1697 te Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Brontekst: ....Gerrit Korst Leeners van Casteren, weduwnaar, met Mary Peters van Aarlebeek J.D. beide van Gemonde....etc (Bron: RA, dtb St. M.gestel, boek 4 blz. 20)

BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Casteren
overleden op 05-06-1701 te Gemonde.
Diversen: kind, onder Roeij
Vader Geret Corst Leenders van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 21-07
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. van Casteren
overleden op 10-01-1706 te Gemonde.
Diversen: kind, onder Gestel
Vader Gerith Corsten van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 38-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Overledene N.N. Corsten
overleden op 07-02-1710 te Gemonde.
Diversen: kind, onder Gestel
Vader Gerith Corsten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 53-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

(ongeveer 19 jaar gehuwd) met:

womanMaria Peters van Aarlebeek‏
Dochter van Peter van Aarlebeek en N.N.‏.
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "geboren te Gemonde"
Geboren voor 1697-20=1677

Doopgetuigen:
Christianus: Quirina Corst Lijnders & Joannes Peters van Alebeek
Maria: Agnes Evert Schuermans & Joannes Tunnis Toeback
Arnoldus: Catharina Claesse & Adrianus Segeri Timmermans
Gerardus: Elisabeth Hendrix & Theodorus Dirck Loens

OPTIE:
Maria: Peter Peters vader 01-04-1669 Boxtel DTB doopakte x Petronella N.N. [uit gemonde]

TWIJFEL
- Akte 57 van 1717: "Peeter Peetersse van Aerle beeck als vader en vooght van Maria sijne minderjarige dogtere bij Perijn Ariaens sijne eerster huijsvrouwe verweck".
- De echtgenoot van Maria, Gerardus Corst Leenderts van Casteren, overleed op 01-03-1717. Kan toch niet dat Maria daarna weer als JD wordt aangemerkt???
NIET VERWERKT IVM TWIJFEL (Mei2023).

===
Onderzoek doopgetuige: "Joannes Peters van Alebeek"
BROER?

Johan Peters bruidegom 30-05-1683 Gemonde DTB trouwakte x Merijken Dirx
Johannes Peters bruidegom 16-05-1694 Gemonde DTB trouwakte x Jenneken Johan Aries

Petrus: Joannes Peters Alebeek van vader 25-02-1687 Gemonde DTB doopakte x Maria Jansen - getuigen: Jenneke Thunnissen van Vegel & Peter Peters van Alebeek

Franciscus: Johan Peters Alebeek van vader 20-03-1692 Gemonde DTB doopakte x Maria Hendrick - getuigen: Leiske Peters & Govert Ariaen Janssen
Henricus: Johannes Petri Aerlebeeck van vader 14-04-1694 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Jacobus Johannis van Bocxtel

Anna: Johannes Petri Aerlebeeck van vader 11-08-1695 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Maria Theodori Schuermans - getuigen: Lambert Driessen (Gemonde) & Johanna Jan Arien Jacobs

Catharina: Johannes Petri Aerlebeeck van vader 24-02-1697 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Maria Petri Dircx - getuigen: Gerardus Johannis Jacobs & Maria Petri van Aerlebeeck

===
Onderzoek doopgetuige "Agnes Evert Schuermans"

Evert Peter Schuurmans bruidegom 17-01-1659 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Angenees Goierts Tijssen [hij 28 zij 29]
Evert Peters Schuermans bruidegom 01-02-1660 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Agnees Goierts Tijsse

Evert Schuermans relatie 06-02-1724 Gemonde DTB begraafakte - overleden is Neesken weduwe van Evert Schuermans

Begraven ‎23 feb 1753 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd als weduwe in akte 5 van 6 januari 1726.
Genoemd in akte 167 van 1746.
AFT1746

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
Diversen: laat na haar kinderen, onder Gestel
weduwe van Gerret van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-02-1753
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 271-06
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
Misschien want huwt pas een paar maanden later - dus nog minderjarug.
Maar waarom:
.
https://proxy.archieven.nl/235/F7F5A94613984309818D466604012A76
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
37
... Peter van Aerlebeeck, als vader van zijn minderjarige dochter Maria verwekt bij Pereijntie dochter van Adriaen Peter Reijnen verwekt bij Claasken Mattijs Meussen ...
Datering: 9 januari 1697
Pagina: 74r
Plaats: Den Dungen

VADER?
Dick Willems van der Steen x Anna Huijberts Zegers (grootmoeder is Jenneke Matijs Meusse)
Peeter Peetersse van Aerle beeck x Perijn Ariaens (1e vrouw) (moeder was Cathalijn Materis Meussen)
- Maria [minderjarig] <=== MINDERJARIG IN 1717 ????????????????????
Agneeske natuurlijke dogtere Goijert Mathijs Meussen
Bartholomeus Matijs Meussen
- Matijs ende Hendrick ende Ariaentje
Jan Matijs Meussen
- Cathalijn x Jan Peeters van Overbeeck
- Matijs ende Bartholomeus
Jan soone Lambert Jan Ariaens x Jenneken Matijs Meussen
- Maria x Hendrik Claessen
- Magdalena x Hendrik Evers
Ariaen soone Lambert Jan Ariaens x Jenneken Matijs Meussen
- Lambert Matijs ende Jan
- Maria x Jan Henricx van Roosmalen
- Claesken, Catalijn ende Adriaentje
Eijcken dogtere Lambert Jan Ariaens
- Bartolemeus x Jenneke Meussen
-- Jan
Lambert ende Jenneke voorschreven
- Merieke
-- Lamert Jacobs
Huijbert Zegers x Margriet dochtere Lambert ende Jenneke voorschreven
- Teuntje x Gijsbert van der Horst
Paulus Adriaen Peeter Rijne ende Cathalijn Matijs Meussen.
- Cathalijn x Claes Gerits
-- Peeter ende Hendrik
- Lijsbet x Hendrik Willems
- Maria x Peeter Wouters
etc
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891386&miview=ldt
7636.156 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.156)
57 Ter instantie van de arme tot Gemonde. Dick Willems van der Steen als man ende momboir van Anna Huijberts Zegers waer van grootmoeder was Jenneke Matijs Meusse, ende Peeter Peetersse van Aerle beeck als vader en vooght van Maria sijne minderjarige dogtere bij Perijn Ariaens sijne eerster huijsvrouwe verweck, waervan moeder was Cathalijn Materis Meussen, soo voor haar selve als mede inden name ende gemechtight van Agneeske natuurlijke dogtere Goijert Mathijs Meussen. ...
... inne procuratie voor Johan Wijnants de Lahaije als openbaar notaris ende seeckere getuijgen tot Mastricht gepasseert in dato den 16 januarij 1697. Ende de voorschreven geconstitueerden alnogh in de name van de twee onmundige kinderen Franck Janse van den Brant bij Merieke Matijs Meussen verweckt van de vier onmundige kinderen van Matijs Lambert Jan Adriaens daer grootmoeder af was Jenneken Matijs Meussen ende van Maria minderjarige dogter Peeter van Aerlebeeck, waervan grootmoeder was Cattalijn Matijs Meussen. Alsoo gemegtight bij authorisatie van heeren schepenen deser stat gestelt op de marge der register aen hen ten dienst fine overgelevert in dato den negentiende januarij 1697. ...
Datering: 1717
Pagina: 157
Plaats: Sint-Oedenrode

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.20&minr=19015200&miview=ldt
5 Maria Peters van Aerlebeecq, weduwe van Gerard Corst Leenderts van Casteren wonend te Gemonde onder St. Oedenrode, schuldbekentenis wegens geleend geld
Aelbert van der Cammen, schepen van St. Michielsgestel, geldschieter
Leendert Corsten van Casteren, voogd als notarisgetuige St. Michielsgestel 1726
Jan Peters van Aerlebeecq, voogd als notarisgetuige St. Michielsgestel 1726
Marten van de Ven, inwoner Den Dungen als notarisgetuige St. Michielsgestel 1726
Adriaen van Helvoirt, inwoner en notarisgetuige St. Michielsgestel 1726
Datering: actum St. Michielsgestel 6 januari 1726
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.86&minr=15322141&miview=ldt
5121.86 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.86)
...
de weduwe van Gerit Corsten van Casteren op het Berselair, haar bezit wordt in beslag genomen vanwege achterstallige betaling
...
Datering: 1730-1733
Pagina: 22r
Plaats: Sint-Michielsgestel

NOEMT TESTAMENT GEPASSEERD 1700 - TODO ZOEK - Niet gevonden (Mei2023).
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.139&minr=11627442&miview=ldt
167 Schuldbekentenis door Maria Peeters van Aarlebeek weduwe wijlen Geerard Corst Leendert van Casteren woonende tot Gemonde geassisteert met Jan de La Court, gebruijkende de magt aan haar gegeven door haare voornoemde geweesene man volgens den testamente gepasseert 1700, ende Geerard meerderjarige zoon van Maria Peeters van Aarlebeek en wijlen Geerard Corstiaan Leenders van Casteren. Aan Michiel Janse van de Sande regeerende armmeester tot Gemonde. Verder vermelding van Aalbert van der Camme, Paulus Corsten.
Datering: 1746
Pagina: 304
Plaats: Sint-Oedenrode

HERTROUWD??? GEEN EERDERE MAN GENOEMD IN AKTE - DUS NIET?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.92&minr=14663995&miview=ldt
5121.92 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.92)
Dirck Paulise van de Langenberg, wonend in de Broekstraat onder Schijndel, lijst van nagelaten bezit door wijlen zijn vrouw Maria
wijlen Maria Aarts van der Heijden, eerder vrouw van
Paulus , Peternel en Annamarie, kinderen van Dirck Paulis van de Langenberg verwekt bij Maria
Marie Peters van Aarlebeeck, tweede vrouw van Dirck
Datering: 1746-1748
Pagina: 108r
Plaats: Sint-Michielsgestel

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Dirk Paulusse van de Langenberg
Bruid Marie Peters van Aerlebeek
Eerdere vrouw Marie Aertz van der Heijden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-11-1747
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1726-1764, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 34, blad 49v
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1726-1764
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 99 of 176 - 258-186-49v
"item den selven 26 dito alhier getrouwt Dirk Paulusse van de Langeberg wednr van Marie Aertz van der Heijden en Marie Peters van Aerlebeek"


Dirk Paulsen Langenberg van de bruidegom 18-04-1733 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Marie Aerts van der Heijden (Eerdere man Peter van der Schoot )
Dierck Langenberg van de relatie 31-12-1746 Gemonde DTB begraafakte = Maria Aerts
Dirk Paulusse Langenberg van de bruidegom 26-11-1747 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Marie Peters van Aerlebeek (Eerdere vrouw Marie Aertz van der Heijden) GEEN EERDERE MAN?
Drick Langenberg van den relatie 23-11-1768 Gemonde DTB begraafakte = Maria N.N.
Derk Langenberg van den bruidegom 11-02-1770 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte Eerdere vrouw: Maria Peters

Kinderen:

1.
manChristianus Gerits van Casteren‏
Gedoopt ‎12 okt 1698 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Christianus Lijnders
Vader Gerardus Corst Lijnders
Moeder Maria Peters
Getuige Quirina Corst Lijnders & Joannes Peters van Alebeek
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-10-1698
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎17 nov 1762 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Corstiaan van Casteren
Diversen: laat na kinderen, onder Gestel
weduwnaar van N.N. N.N
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 17-11-1762
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 291-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 292 of 434 - 1445_013_291
"den 17 dito is begraven Corstiaan van Corsten wed laat na kinderen onder gestel"


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.81&minr=14670163&miview=ldt
5121.81 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.81)
...
Corstiaan Gerits van Casteren, oud 19 jaar (in 1718)
Datering: 1716-1719
Pagina: 146r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.83&minr=13596607&miview=ldt
5121.83 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.83)
merkteken van Jan Jacobs van der Aa
Antononet Cornelisse van Balcum, vrouw van, oud ca. 25 jaar
merkteken van Nicolaes Broeckmans
Corstiaen Gerits van Casteren, man van
...
Datering: 1723-1726
Pagina: 41v (scan 86 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.262&minr=17337164&miview=ldt
482.262 Index schepenprotocol Liempde (482.262)
Corstiaan Gerits van Casteren, inwoner van Gemonde onder St. Michielsgestel, man van Anthonetta (van Ballecum), verkoper van een perceel
Anthonetta van Ballecum, vrouw van Corstiaen (van Casteren)
...
Datering: 1724-1738
Pagina: 6v
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/7CCFF3729DF848F4AC2AD3B0CAE8DE8D
5121.66 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.66)
Anthonetta van Balcum, vrouw van
Cornelis, Corstiaen, Albert, Paulus, Pieter en Anna Maria, meerderjarige kinderen van wijlen Korstiaan Gerrits van Kasteren verwekt bij diens vrouw Anthonetta, wonend te St. Oedenrode, Boxtel en St. Michielsgestel
Adriaan Clomp, nabij de schutsboom onder Gemonde
Datering: 1753-1763
Pagina: 249r (scan 502 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/43023F1C728D46F5B7C57529F83E960A
5121.66 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.66)
Cornelis, Corstiaan, Albert, Paulus, Pieter en Anna Maria, alle 6 kinderen van Corstiaan Gerrits van Kasteren
...
Datering: 1753-1763
Pagina: 156r (scan 314 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.97&minr=15745561&miview=ldt
5121.97 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.97)
...
Corstiaan Gerrits van Kasteren, weduwaar van Anthonetta (van Balkom), heeft meerderjarige kinderen
wijlen Anthonetta van Balkom eerder vrouw van Corstiaan (van Kasteren)
Johannes en Adriaan Wilbert Clomp
Cornelis, Corstiaan, Albert, Paulus, Pieter en Anna Maria, kinderen van Corstiaan Gerrits van Kasteren verwekt bij Anthonetta
Datering: 1756-1761
Pagina: 170v
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
woman‎Maria Gerits van Casteren‏‎
Gedoopt ‎5 jul 1703 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Lijnders
Vader Gerardus Korste Lijnders
Moeder Maria Peters
Getuige Agnes Evert Schuermans & Joannes Tunnis Toeback
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-07-1703
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Arnoldus Gerits van Casteren‏‎
Gedoopt ‎3 okt 1705 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Arnoldus van Kasteren
Vader Gerardus Korsten van Kasteren
Moeder Maria Peters van Alebeek
Getuige Catharina Claesse & Adrianus Segeri Timmermans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-10-1705
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


4.
manGerardus Gerits "den oude" van Casteren‏
Gedoopt ‎9 dec 1707 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Gerardus Christiani van Kasteren" en geboren te Gemonde
Geboren voor 1730-20=1710
Bij doop dochter Adriana genoemd als "Gerardus Gerits van Casteren"

Zie akte op pagina 86r 1783-1787: "Geert van Kasteren den oude en diens vrouw Eerke, Eerke Teunis Aarts van Overbeek, vrouw van Geert"

Getuigen:
Gerardus: Maria Joannis van de Wiel & Christianus Gerardi van Kasteren
Catharina: Oda Leonardi van Overbeeck & Antonius Aerts van Overbeeck
Petronella: Antonia Christiani van Kasteren & Joannes Henrici van de Wiel
Arnoldus: Adriana Antonii de Cort & Walterus Henrici Timmermans
Adriana: Maria Joannis van de Wiel & Gerardus van Pinxten
Antonia: Maria Theodori van den Langenbergh & Adrianus van den Merendonck

Waarom:
- Bij huweijk is patroniem 'Christiani' en 'Geerts' genoemd. Matched met vader.
- Doopgetuige "Christianus Gerardi van Kasteren" is zijn broer.
- Doopgetuige "Antonia Christiani van Kasteren" is de echtgenote van zijn broer Christianus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerardus van Kasteren
Vader Gerardus Korste van Kasteren
Moeder Maria Peters
Getuige Elisabeth Hendrix & Theodorus Dirck Loens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-12-1707
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Gerrit Korsten Casteren van bruidegom 24-04-1694 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Marij Antonisse
Geret Leenders Casteren van vader 17-11-1695 Gemonde DTB begraafakte kind, onder Gestel
Gerrit Korst Leeners Casteren van bruidegom 29-05-1697 Sint-Michielsgestel DTB trouwakte x Marij Peters van Aarlebeek
Geret Corst Leenders Casteren van vader 05-06-1701 Gemonde DTB begraafakte kind, onder Roeij
Arnoldus: Gerardus Korsten Kasteren van vader 03-10-1705 Gemonde DTB doopakte x Maria Peters van Alebeek
Gerith Corsten Casteren van vader 10-01-1706 Gemonde DTB begraafakte x kind, onder Gestel
Gerardus: Gerardus Korste Kasteren van vader 09-12-1707 Gemonde DTB doopakte x Maria Peters

Begraven ‎5 sep 1798 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij persoon: Zet merkteken onder akte op pagina 245v Datering 1787-1798 van 07-Mei-1795.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Geeret van Casteren
Diversen: onder Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 05-09-1798
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 14, blad 86-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1782-1805
Religie: Schepenbank
Page 86 of 157 - 1445_014_086
"Den 5 is begrave Geerit van Casteren onder Boxtel"


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.100&minr=15062838&miview=ldt
5121.100 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.100)
meester Jan Louis Verster, drossaard
Barent Veeneka, schepen
merkteken van Hendrikus van Baakel
J. Meurs, secretaris
Geert van Kasteren den oude en diens vrouw Eerke
Eerke Teunis Aarts van Overbeek, vrouw van Geert
Johanna Geert de Gast weduwe van Geert (= Geert van Casteren de jonge)
wijlen Geert van Casteren de jonge, eerder man van Johanna
Adriaantje van Casteren, zuster van, dochter van wijlen Geert van Casteren de jonge
Anthonij, Willem, Gerardus en Johannes van Casteren, wonend te Boxtel, kinderen van wijlen Geert van Casteren de jonge, verklaring dat begin mei van dit jaar 1784 in Den Bosch resp. hun man, broer of vader is overleden door de val van een der muren langs de steenweg buiten de Vughterpoort (dat moet wel Geert van Casteren de jonge zijn die is overleden, JT)
Catharina Laheij, vrouw van Coenraad, gevangene door de krijgsraad van Den Bosch
Coenraad Niepels, gevangene in Den Bosch
Datering: 1783-1787
Pagina: 86r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Page 172 of 463 - 5121-100-0172.jpg
" ... den zestiende November 1700 vier en tachtig ..."

https://proxy.archieven.nl/235/A4954C4865E347A19869EAE222ABFA14
5121.70 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.70)
Geert van Kasteren de oude wonend te Gemonde onder Boxtel
de kinderen van Adriaan van Overbeek
Arnoldus van der Heijde
Dirk Vuijsters
Piet Jonkers, schoonzoon van, als man van Peternella, wonend te Boxtel
Peternella van Kasteren, dochter van Geert, vrouw van
Datering: 1787-1798
Pagina: 245r (scan 496 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/416EE6FD4CCF41AC915CD9AEDFE0E237
5121.70 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.70)
Dirck Simon Vuijsters, schepen
Pieter van Rooij, schepen
merkteken van Geert van Kasteren de oude
merkteken van Piet Jonkers
Jan van der Schoot
Johannes Wouter Timmermans
merkteken van Aart Geert van Kasteren
merkteken van Goijaert van Houtum
merkteken van Anthonij van Kasteren, mede namens zijn broers Willem, Gerard en Johannes van Kasteren
J. Meurs, secretaris
Datering: 1787-1798
Pagina: 245v (scan 497 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 497 of 754 - 5121-070-0497.jpg
"... den zevenden maij 1700 vijf en negentig ..."


Voor meer informatie: bertho@derikx.com