man‎Goijaert Jacobs Schellekens‏‎
Zoon van Jacobus Andries Schellekens en N.N.‏.
Overleden ‎9 aug 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 201 van 2 december 1634.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84922 Begraafinschrijving Goort Jacob Schellekens, 11-08-1663
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Goort Jacob Schellekens
Folio: 38
Begraafdatum: 11-08-1663
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 40 of 90 - 00040_D_Oirschot_0039_0037v-0038.jpg
"den xi(?) dito G(?)oort Jacob Schellekens"


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76694 Begraafinschrijving Godefridus Jacobus Schellekens, 09-08-1663
Overledene: Godefridus Jacobus Schellekens
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 09-08-1663
Folio: 145
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 146 of 193 - 00146_D_Oirschot_0005_0144v-0145.jpg
"9 Godefridus Jacobi Schellekens ex spoordonck"


BHIC: OpenArchives
Overledene Godefridus Jacobus Schellekens
overleden op 09-08-1663 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 145
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎11 aug 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
346
Henrick Arien Oerlemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert zoon wijlen Andries Schellekens vanwege geleend geld die per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar anno 1631, een bedrag van 100 gulden te zullen betalen ....
Datum en getuigen als boven. (14 december 1630)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
243
Dirck Wouters die nu 24 jaar oud is zoals hij verklaarde, belooft hierbij om voortaan aan Goijaert zoon wijlen Jacop Andries Schellekens een jaarlijkse rente te gaan betalen van 6 gulden, steeds vervallend op St. Jansdag en voor de eerste keer per a.s. St. Jansdag anno 1632, vrij van alle belastingen en heffingen, op onderpand van een hofstad, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Henrick Henricks van Ginhoven, Dries Aerts, Peter Gijsberts van Doren, de gemeenschappelijke straat aldaar. Nog op onderpand van een stuk akkerland, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jasper Janssen van Esch, Andries Aerts, de verkoper zelf, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft het onderpand in voldoende goede staat te houden ter betaling van de rente. Datum 5 juli 1631, getuigen Kemps en Schepens.
De rente is altijd aflosbaar op St. Jansdag van elk jaar tegen betaling van 100 gulden samen met alle achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
Bartholomeus Frank Verrijt uit de vorige akte belooft als schuldenaar om aan Goijaert Jacop Andries Schellekens die terzake van geleend geld per a.s. St. Jansdag over een jaar, anno 1633
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald, datum 10 oktober 1640, getuige Verhoeven.
die een bedrag van 200 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl 12 gulden als rente. Indien het geld dan niet wordt terugbetaald, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Datum 9 juni 1632, getuigen Nistelroij en Scheijntgens.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
031
Henrick Arien Oerlemans heeft als schuldenaar beloofd om aan Goijaert zoon wijlen Jacop Andries Schellekens terzake van geleend geld, per a.s. Maria Lichtmisdag die een bedrag van 200 gulden te zullen betalen met onderwijl een rente van 11 gulden. Indien Henrick dan niet terugbetaalt, zal hij daarna steeds de zelfde rente moeten blijven voldoen totdat de hoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
In marge : Met instemming van Jan van Herlaer als man van Catharina Jacop Schellekens doorgehaald welke rente deze Catharina middels overdracht van haar broer Goijaert had verkregen. Datum 1 maart 1638, getuigen Velde en Francken.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
301
Goijaert zoon wijlen Jacob Andries Scellekens verkoopt hierbij een kapitaal van 100 gulden dat Andries Jacobs van Ginhoven hem had beloofd voor schepenen te Oirschot met een rente van 6 gulden en verder verkoopt hij nog het kapitaal van 50 gulden met 3 gulden als rente welk bedrag Henrik Henrick Toorkens aan hem had beloofd voor meester Wouter van Stiphout als openbaar notaris en getuigen. De beide kapitalen worden nu verkocht aan Sijmen zoon van Peter Dircks van den Heuvel als wettige man vanMaria dochter van wijlen Jacob Andries Scellekens en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 2 december 1634, getuigen Velde en Stockelmans.
.
302
Goijaert zoon wijlen Jacob Andries Scellekens verkoopt hierbij een kapitaal van 200 gulden met een rente van 12 gulden daarover zoals aan hem is beloofd door Barthel Francken voor schepenen in Oirschot en verder verkoopt hij nog een kapitaal van 50 gulden dat Aert Gijsberts van Croonenburch nog aan hem verschuldigd is. Beide vorderingen verkoopt hij nu aan zijn broer Andries zoon Jacob Scellekens en de verkoper
belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum en getuigen als boven.
.
303
Willemken dochter van Pauwels Antonissen, weduwe van Aert Dielis Snellaerts met haar voogd heeft als schuldenaresse beloofd om aan Andries zoon wijlen Jacob Scellekens vanwege door Jacob Scellekens geleend geld dat is ontvangen door genoemde Aert Dielissen ( Snellaerts, JT ), die per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 25 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl een rente van 30 stuivers. Inidein het kapitaal dan niet worden terugbetaald, zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat dehoofdsom is voldaan. Datum en getuigen als boven.
.
304
Goijaert zoon wijlen Jacob Scellekens belooft hierbij om aan zijn broer Andries die voor a.s. Kerstmis een bedrag van
In marge : Deze obligatie van 75 gulden is met alle achterstand met instemming van partijen afgelost en doorgehaald. Datum 30 januari 1652, getuigen Eijmert, Frentrop en van Achel, schepenen.
75 gulden te zullen gaan betalen, met onderwijl een rente van 4 gulden en 10 stuivers. Daarbij geldt de conditie van het doorlopen van de rente totdat er is voldaan. Datum en getuigen als boven.

Gehuwd
[bron]
ZEER ONZEKER!!!!!!!!!!!!

Waarom:
- Doopgetuige "Andreas Jacobus Scellekens" is broer

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
47379 Trouwinschrijving Godefridus Jacobs en Joanna Gerards, 23-01-1635
Bruid: Joanna Gerards
Bruidegom: Godefridus Jacobs
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 06-01-1635
Trouwdatum: 23-01-1635
Folio: 28v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


Kinderen in index met vader G.J.
Maria : Doopinschrijving Godefridus Jacobus Vader Oirschot 30-01-1637 x Joanna - getuigen: Joannes Nicolaus & Maria Jans & Maria Wouters
Aleijdis: Doopinschrijving Godefridus Jacobus Vader Oirschot 04-03-1639 x Joanna Jacobissen - getuigen: Nicolaus Jacobus & Joanna Gaspars
Jacobus: Godefridus Jacobs vader 09-05-1642 Oirschot DTB doopakte x Anna Gerardus Hoppenbrouwer - getuigen: Egidius Hoppenbrouwer & Maria Jans
Gerardus: Godefridus Jacobus vader 27-02-1645 Oirschot DTB doopakte x Joanna Gerardus de Hoppenbrouwer - getuigen: Andreas Jacobus Scellekens & Margareta Joannes Stockermans

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Gerardus Godefridus, 27-02-1645
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Gerardus Godefridus
Vader: Godefridus Jacobus
Moeder: Joanna Gerardus de Hoppenbrouwer
Getuige: Andreas Jacobus Scellekens & Margareta Joannes Stockermans
Folio: 168v
Doopdatum: 27-02-1645
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com