man‎Herman Jan Stockelmans‏‎
Geboren ‎± 1553
[bron]
Zie akte 179 van 10 mei 1594 - 41 jaar - dus geboren rond 1553.

Zie akte 195 van 23 juni 1593. Deze noemt zowel patroniem 'Jan' als echtgenote Jenneke Joorden Jans van Hersel. Dus vader is Jan.

Genoemd in akte 111 van 3 augustus 1571 met voogd - dus minderjarig. Dus geboren na 1571-20=1551
Genoemd in akte 098 van 15 april 1575 zonder voogd - dus meerderjarig. Dus geboren voor 1575-20=1554

Waarom is vader Jan Jacob Stockelmans?
- Ene Jan Jacob Stockelmans heeft daadwerkelijk een zoon Herman. Zie akte 111 van 3 augustus 1571
- De zoon Herman van bovengenoemd Jan Jacob Stockelmans was op 3 augustus 1571 minderjarig. Dit klopt met geboortejaar ABT1553.

============
ONDEROZEK voogd "Rutger Janssn. van Kerkoerle" over "Frederick, Jan, Herman en Jenneken" genoemd in akte 111.

In onderstaande akte 132 van 1 maart 1566 genoemd als voogd over "Marie, Frederick, Jan en Jenneken". Geen Hermans - wel een Marie ????

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
295
Rutger zoon wijlen Jan van Kerkoerle, Marten Gijsbrecht Vlemmincks als man van Aechtken dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, verder Jan Joosten als man van Aleijt dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, Jan Stockelmans als weduwnaar van Ijken dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, en nog Gijsbrecht Willems van den Huevel als voogd over het minderjarige kind van wijlen Pauwels Rutgers verwekt bij wijlen Marie dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, verkopen hierbij...
Datum en getuigen als boven. (22 november 1558)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
132
Jan Jan Stockelmans als daartoe gemachtigd zijnde vanwege Henrick Jan Stockelmans zoals ons voldoende is gebleken uit een procuratie voor schepenen d.d. 21 februari 1566, genoemde Jan en Rutger Janssoen van Kerkoerle als voogden nog over Marie, Frederick, Jan en Jenneken, wettige kinderen van wijlen Jan Stockelmans verwekt bij diens vrouw Ijken wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans, verkopen nu ...
Datum 1 maart 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1568
245
Het is zo dat Ijken Stockelmans echtgenote van Zander Janssen (Zander is concierge van het St. Jorisgasthuis, JT ) heeft verklaard dat ...
Datum 17 oktober 1568
.
253
Jan zoon Joerdens van den Velde heeft beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans, waarbij zijzelf het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 december 1568)
Genoemde Ijken uit de vorige akte met Jan Stockelmans als voogd over het kind van deze Ijken en Genoemde Jan Stockelmans, staat aflossing van deze rente altijd toe ...
Datum en getuigen als boven.
.
286
Peter zoon Eliaes Benedictus als voogd over de kinderen van Jan Andries Wouters verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Henrick van den Schoet en met hem Willem zoon van genoemde Jan Andriessen Wouters, voor een vijfde deel, verder Ijken dochter van Henrick van den Schoet weduwe van Jan Jacop Stockelmans met haar man Zander Janssoen, nog Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van genoemde Jan ( Jan Andries Wouters of Jan Jacop Stockelmans ? ), voor hem zelf en ook voor Henrick zoon van genoemde Jan, nog Jan zoon Jan Stockelmans en Rutger Janssen als voogden over de andere minderjarige kinderen van genoemde Jan en verder genoemde Jan Stockelmans nog als gemachtigde voor genoemde Henrick, samen voor vier vijfde, verkopen ...
Datum 31 januari 1568

Ook genoemd in 14 Testament, 24-4-1608 als getuige! Zie notitie bij persoon.

Overleden ‎14 aug 1614
[bron]
Genoemd in akte 120 & 122 van mei 1614.
Genoemd als wijlen in akte 235 van 1 december 1614.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
Pagina 282)
Anno 1613
Op Nieuwjaarsavond van het jaar 1613 zijn als schepenen beedigd :
1. Herman Stockelmans, overleden op 14 augustus 1614
...
‎, leeftijd ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN, MINDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
111
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans en Rutger Janssn. van Kerkoerle als voogden over Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman, op grond van een verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hun erfdelen inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum als boven (3 augustus 1571)
Zie ook 112

MEERDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1575.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1575
098
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft beloofd om aan Jan Alaert Schepens een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen. ...
Datum en getuigen als boven.(15 april 1575)

SCHEPEN - indien geboren rond 1553 dan leeftijd is 30.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1583
Vandaag op .... ( blanko gelaten ) januari 1583 zijn onderstaande personen vanwege de koning als schepenen aangesteld
7. Herman Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
182
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft verklaard ...
Datum en getuigen als boven. (27 december 1584)

EERSTE VERMELDING JENNEKEN - Zie volledig bij echtgenote.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
017
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken, ...
Datum als boven (3 februari 1586)

ZOON JAN NOG MINDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
095
... verder Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als vader van zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Cathalijnen dochter van genoemde Henrick van der Meulen ...
Datum 12 maart 1586

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE - zie volledig bij echtgenote.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
176
...en nog Herman Jan Stockelmans als man van genoemde Jenneken ...
Datum als boven (14 mei 1587)

PATRONIEM JAN - SCHEPEN - VADER WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
060
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans onze collega schepen ...

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
151
Jan zoon wijlen Philips van Hersell, Jenneken dochter wijlen Jan van Hersell daarbij geassisteerd door haar zoon Dielis verwekt bij Jan Dielis, Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken dochter van Joorden Janssn. van Hersell voor zichzelf en ook optredend voor Henrik Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, Jan Peters Verhoeven als vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, hebben eenboedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze hebben verkregen in het testament van Aleijdt dochter van Jan van Hersell, waarbij ze verklaren deze goederen enige jaren geleden al te hebben verdeeld en eerst nu pas op schrift hebben gesteld. ...
Datum als boven (14 mei 1592)
.
152
Jan zoon wijlen Philips van Hersell als vader en voogd waarvoor hij optreedt, Dielis zoon wijlen Jan Dielis Snellaerts verwekt bij Jenneke dochter van Jan van Hersell, deze laatste voor zichzelf en ook optredend voor zijn broers, verder Herman Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Jenneken dochter Joorden Janssn. van Hersell en ook optredend voor Henrick Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter Joorden Jans van Hersell, en verder Jan Peter Goijaerts van der Hoeven als vader van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Jans van Hersell, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze middels testament verkregen hebben van Elisabeth dochter van Philips van Hersell, zoals zij verklaarden. ...
Datum en getuigen als boven.

Jan Janssn. van Ostaden x Margriet Henrick Geverts
- Margriet
- Marieke x Gerard Jan Gerards
Joorden Jans van Hersel x Margriet Henrick Geverts
- Jenneke x Herman Jan Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
195
Dirck Ghijsbrecht Hoppenbrouwers heeft steeds een jaarlijkse rente geheven op het goed van de weduwe en kinderen van Margriet dochter van Henrick Geverts en wel 6 lopen rogge Oirschotse maat, waarvan nu de transportbrief in het ongerede is geraakt door deze oorlogstroebelen. Om Dirck weer in zijn recht te bevestigen, dat hij van diens ouders heeft verkregen bij de boedelscheiding met zijn broers en zusters, zijn onderstaande partijen hier voor schepenen verschenen, te weten Margriet Jan Janssn.van Ostaden verwekt bij Margriet Henrick Geverts geassisteerd door haar zwager Gerard Jan Gerards waarbij deze Gerard als man van Marieke dochter van genoemde Jan en Margriet, voor een helft opkomt en verder is verschenen Herman Jan Stockelmans als man van Jenneke dochter van Joorden Jans van Hersel verwekt bij Margriet Henrick Geverts, voor de andere helft van de renteverplichting van 6 lopen roggen per jaar Oirschotse maat die elk jaar op Maria Lichtmisdag moet worden betaald en de eerste termijn opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag. De rente wordt nu op vastgelegd op onderpand van alle goederen van deze Margriet Henrick Geverts, die afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, en welke goedern zijn gelegen In Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijck. Datum 23 juni 1593 ...
Zie ook 196

LEEFTIJD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
179
... , Herman Stockelmans oud ca. 41 jaar, inwoners van Oirschot ... het volgende verklaard. Circa 30 jaar geleden is het gebeurd dat zij toen in pacht hebben gehad een tiende gelegen in Oirschot genoemd de Kempentiende ...etcetc ... een hofstede dievroeger in bezit was van Iken weduwe van Jan Stockelmans, ...
Datum 10 mei 1594

ZUSSEN EERSTE ECHTGENOTE: Geertruit en Judith
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
087
Geertruit dochter van wijlen Henrick Janssn. van der Meulen geassisteerd door Herman Jan Stockelmans haar hierbij gekozen voogd waarbij deze Herman ook gemachtigd is vanwege Judith ook dochter van genoemde Henrick van der Meulen, zoals blijkt uit een procuratiebrief van Oirschot d.d. 9 augustus j.l., verkopen een huis, ...
Datum 5 april 1596"
Zie ook akte 088.

MOEDER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
224
Herman Jan Stockelmans vanwege zijn moeder en Jan Peters de Cordt hebben als schuldenaars beloofd aan Erven van Laarhoven een bedrag van 16 gulden 13 stuivers en een oort te betalen per a.s. St. Gielisdag. Datum 5 december 1600
.
248
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd ...
Datum 26 maart 1601(?)

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605a
038
Simon Goert Peters heeft als schuldenaar beloofd om aan Rutger Mathijs Oerselmans en aan Herman Jan Stockelmans als voogden over Jan zoon wijlen Gerart Lambers van Crieckenbeeck een bedrag van ...
Datum 6 april 1605
Zie ook 039 & 041

BROER JAN HEEFT DOCHTER ANNA
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
136
... beloofd om aan Herman Stockelmans ten behoeve van Anna dochter van Jan Stockelmans, de broer van genoemde Herman, een bedrag van...
Datum als boven (laatste mei 1606)

SCHOONZUS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
074
Goijaert Henrick Goorts eerder genoemd, verklaart dat Herman Stokkelmans namens zijn schoonzus Grietgen, in de bovengenoemde pacht aan hem Goijaert anderhalve lopen rogge per jaar heeft afbetaald ...
Datum en getuigen als boven. (12 februari 1607)

WIENS TESTAMENT IS DIT????
RHCE:
NTI-15207-5 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Dierick Toerkens
14 Testament, 24-4-1608
Persoon in RA:
Stockelmans, Mariken Jans
Stockelmans, Henrick Herman
Stockelmans, Meriken Henricx
Stockelmans, Ieken Hermans
Oerselmans, Mariken jacobs
Stockelmans, Anneken Jans
Stockelmans, Herman
Vlemmincx, Dielis Niclaes (getuige)
Kerckoerle van, Jan Rutgerss (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 24-4-1608
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15207 Dierick Toerkens, notaris Oirschot, 1584-1611
Inventarisnummer: 5


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1608.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1608
132
... Desalniettemin blijkt nu dat Herman Stokkelmans als rentmeester van het grote gasthuis in Oirschot en t.b.v. dit zelfde gasthuis, uit genoemd weiland een pacht eist van 7 lopen roggen per jaar, die 30 jaar of meer achterstallig is. ...
Datum de laatste april 1608

ZWAGER van Margriet dochter van Jan Janssen van Ostaden en Margriet Henrik Geverts van Ostaeden (margriet is een halfzus van echtgenote Jenneken Joorden van Hersel)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
106
Margriet dochter wijlen Jan Janssen van Ostaden verwekt bij Margriet dochter Henrik Geverts van Ostaeden geassisteerd met haar voogd en zwager Herman Stockelmans, verkoopt het 1/4e deel van een huis met tuin, schuur en bijbehorende gronden en houtopstand dat ze heeft geerfd na het overlijden van haar vader Jan en haar moeder Margriet. ...
Datum de laatste maart 1609

PATRONIEM JAN in combinatie met RENTMEESTER Lintermans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
241
... In marge : Deze rente van twee gulden is samen met de achterstand ervan afgelost aan Herman zoon Jan Stockelmans als rentmeester voor Silvester zoon Jacop Lintermans. Datum 29 mei 1656 ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
208
Herman Stockelmans en met hem zijn zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd aan ..
Datum en getuigen als boven. (1 augustus 1611)
Zie ook 209 & 210

BROER FREDERICK:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
326
Goijaert Peters Verhoeven als gemachtigde voor Frederick zoon Jan Stockelmans, die in Antwerpen woont, ...
Het perceel wordt nu verkocht aan Herman Jan Stockelmans ...
Datum 23 december 1611

ONDUIDELIJK!!!
Henrick Geverts van Ostaden x Margriet
- Marijke x Gerit Janssen van der Heijden
- Margriet heeft dochter Iken (overleden) x Henrick Michiels van de Schoot
- Jenneke x Herman Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
345
Gerit Janssen van der Heijden als man van Marijke, verder Margriet en nog Herman Stockelmans als man van Jenneke, die mede optreedt voor Henrick Michiels van de Schoot als weduwnaar van Iken, dochter van vermelde Margriet, zijnde alle wettige dochters van wijlen Henrick Geverts van Ostaden, hebben nu een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze bij het overlijden van hun moeder Margriet hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt vermelde Gerit mede namens Margriet, zijnde de zuster van zijn vrouw, ... Bij deze verdeling krijgt Herman Stockelmans in zijn hoedanigheden ...

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
Pagina 282)
Anno 1613
Op Nieuwjaarsavond van het jaar 1613 zijn als schepenen beedigd :
1. Herman Stockelmans, overleden op 14 augustus 1614
...

PATRONIEM JAN
VOOGD EN RENTMEESTER SILVESTER JACOP LINTERMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
047
Gaspar zoon wijlen Jan van Esch heeft hierbij beloofd om aan Herman zoon Jan Stockelmans als voogd over Silvester zoon van wijlen meester Jacop Lintermans ...
Datum 7 februari 1613
.
128
... beloofd om aan Herman Stockelmans als rentmeester en voogd over Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, ...
Datum 14 mei 1613

PRESIDENT-SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
294
... en aan de geachte heer Herman Stockelmans onze president-schepen, ...
Datum 2 december 1613

RENTMEESTER VAN SILVESTER JACOB LINTERMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
122
Jan Peters de Cort heeft als schuldenaar beloofd om aan Herman Stockelmans als rentmeester van Silvester zoon wijlen meester Jacobs Lintermans en ten behoeve ook van deze Silvester, ...
Datum 17 mei 1614

WIJLEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
235
... Hij verkoopt de rente nu samen met alle achterstand daarvan aan Jan zoon wijlen Herman Stockelmans ten behoeve van Silvester zoon wijlen Meester Jacob Lintermans ...
Datum 1 december 1614

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1617
Los002
Op 26 maart 1616 heeft Jacob Jan Dircks ( Keijmps ) volgens de opdracht daartoe van het Hof ( van Brabant ) zijn eed afgelegd als schepen van Oirschot in plaats van Herman Stockelmans die overleden is, getuigen daarbij waren D. Hoppenbrouwer, Ven, Nistelroij en Jan Jan Goossens als schepenen. (Herman Stockelmans is nooit in 1616 als schepen of hoe dan ook vermeld, mogelijk is hij abusievelijk niet op de lijst van schepenen van het jaar 1616 op het schutblad vermeld. Het bijzondere is datper 6 februari 1616, zie opsomming hierboven, deze Herman Stockelmans dan ook geen schepen is. Misschien treedt Herman Stockelmans op namens de schout of namens de heer van Oirschot om de eed af te nemen?, JT.)

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
118 Testament, 10-7-1621
Persoon in RA:
Ostaden van, Margareta Jans
Stockelmans, Herman (Wed. van Jenneke Jans van Ostaden overleden)
Ostaden van, Jenneke Jans (Overleden echtg. van Herman Stockelmans)
Ostaden van, Jan Henricx ( overleden )
Ostaden van, Emken Jan Henricx
Ostaden van, Grietken Jan Henricx
Stockelmans, Joirdaen Herman
Stockelmans, Iken Herman
Stockelmans, Catharina Herman
Stockelmans, Henrick Herman
Stockelmans, Maijken Herman
Stockelmans, Margriet Herman
Ostaden van, Marijken Jans (Echtg. van Gerardt Janss)
Janss, Gerardt (Echtg. van Marijken Jans van Ostaden)
Ostade van, Gerardt (Kanunnik, priester)
Cuijck van, Wouter (Kanunnik, priester)
Merode (Houffalize), Werner (getuige)
Ostaden van, Niclaes Willems (getuige)
Toponiem in RA: Boterwijk, Spoordonk
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 10-7-1621
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15210 Lambrecht van Boxtel, notaris Oirschot, 1619-1627
Inventarisnummer: 14


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
Los023
Er was een bepaald geschil ontstaan tussen Jacobs Michiels van den Schoot, als eisende partij en de weduwe en erfgenamen van Herman Stockelmans als gedaagde partij m.b.t. een stuk land genoemd de Stertakker gelegen in de herdgang Spoordonk, ter plaatse Boterwijk genoemd. Genoemde Jacob had dit stuk grond verkocht aan genoemde Stokkelmans toen die nog leefde en daarvoor wordt nu een proces gevoerd. Het is nu zover gevorderd dat er vonnis gewezen gaat worden en daarom zijn partijen overeengekomenom de zaak in der minne te regelen middels 'goede mannen'. Het volgende is overeengekomen : Genoemde weduwe en haar kinderen zal ten eeuwige dagen in bezit blijven van genoemde akker, zonder daarbij door genoemde Jacob te zullen worden gehinderd. Jacob moet dan wel een bepaald bedrag aan de weduwe betalen vanwege door haar gemaakte kosten in dit proces, welk bedrag zij verklaart te hebben ontvangen. En hiermede zullen alle geschillen dienaangaande volledig zijn opgelost. Verder heeft Jacob de beledigingen teruggenomen die hij in het onderhavige proces tegen genoemde Stokkelmans had geuit en hij zegt dat hem dit spijt en zegt dat genoemde Stokkelmans en diens erfgenamen voor hem eerzame personen zijn. Hij belooft dit akkoord te zullen nakomen. Datum 16 september 1620, getuigen Nistelroij en Houbraken. (Getekend: Niclaes van Nistelroij).

HERMAN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
153
Losse kwitantie achter blz. 164 ( hoort bij blz. 156/157)
-------------------------------------------------------------------
Door mij in opdracht van Senor Silvester Lintermans ontvangen van Gijsbert Niclaes van den Spijker een bedrag van 200 gulden die Jan Henrick Niclaes van Nistelroij op 31 maart 1627 had beloofd aan genoemde Lintermans. Zie protocol d.d. 2 mei 1655, getekend : Herman Stockelmans. ( De rente op blz. 156/157 wordt daarentegen afgelost op 15 mei 1655 )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
340
... b.p. ... , de weduwe van Herman Stockelmans en de haren. ....
29 december 1628

JENNEKEN WEDUWE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 154 REGESTEN 1629
201
... b.p. .... Jenneken weduwe van Hermen Stockelmans, ...
Datum 9
augustus 1630

HERMAN STOCKELAMNS x Catharina Henrick Vermeulen
- Jan
HERMAN STOCKELAMNS x Jenneken Joorden Janssen van Hersel ("6 kinderen verwekt")
- Joorden
- Maijken x Jan Dielis Wouter Snellaerts
- Ida x Pauwels Joosten van der Lulsdonck
- Catharina x Adriaen Dielis Wouter Snellaerts
- Margriet x Jan Jacobs
- Henrick (overleden - voogden Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
017
Indertijd was wijlen Herman Stockelmans zaliger eerst gehuwd geweest met Catharina dochter van Henrick Vermuelen en had daarbij een zoon Jan verwekt en na het overlijden van Catharina is hij hertrouwd met Jenneken dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersel en heeft daarbij 6 kinderen verwekt. Deze Herman heeft in diens testament in zijn ziekbed destijds samen met vermelde Jenneken vastgelegd dat deze voorzoon Jan met diens nakinderen inzake al zijn bezittingen dat van hem afkomstig is, zou medelen gelijk met de andere kinderen zoals dat in dat testament staat. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen genoemde Jan zoon wijlen Herman Stockelmans, ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman als nazoon, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans verwekt in diens tweede huwelijk, verder zijn nog aanwezig Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken als partij ter andere zijde, en hebben verklaard het volgende akkoord te hebben gemaakt over het kindsdeel dat aan deze Jan Herman Stockelmans toebehoort. ...
Datum 25 januari 633
.
018
Joorden zoon van wijlen Herman Stockelmans verwekt bij deze Herman en bij wijlen Jenneke diens vrouw dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersele, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans en van vermelde Jenneken, verder aanwezig Jan Jan Peters Verhoeven en Aert Daniels de Roij als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde ouders. ...
... Bij deze verdeling krijgt Jan Jacobs namens zijn vrouw de schop en de grond aldaar zoals dat is afgepaald ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen, genoemde Pauwels, waarvan het is afgedeeld, Gerit Janssen, de straat aldaar. Verder krijgt hij een stuk land genoemde het Rijlant, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen van hiervoor, genoemde Pauwels waarvan het is afgedeeld, de beemd van de vermelde kinderen, Gerit Janssen, welke genoemdetwee stukken samen 4 lopenzaad groot moeten zijn. Verder krijgt hij het vierde deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Peter Gerits, Gerit Janssen, de kinderen van Claes Willems van Best, de vermelde kinderen van hiervoor. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Spoerdonck, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen en ook grenzend zoals hiervoor omschreven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, de dorpslasten en te moeten zorgenvoor onderhoud van wegen en waterlopen. ...
Datum 24 januari 1633

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
002
... b.p. ... , Jenneken weduwe van Herman Stockelmans, ...
Datum en getuigen als boven. (11 januari 1638)

Gehuwd
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - gezin inclusief beide echtgenotes.
met:

womanCatharina Henrick Vermeulen‏

[Gebruikersnotities]
Henrick Janssn. van der Meulen x Henriksken
- Geertruid
- Pauwels
- Juetken
- Cathalijnen x Herman Jan Stockelmans (hebben een zoon Jan)
- Jan x Marike (weduwe)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
095
Geertruid dochter van wijlen Henrick Janssn. van der Meulen voor zichzelf als ook optredend voor haar broer Pauwels, geassisteerd door haar voogd Jan van Esch, verder Juetken dochter van genoemde Henrick van der Meulen geassisteerd door Goossen Goijaert Smits haar hierbij gekozen voogd, verder Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als vader van zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Cathalijnen dochter van genoemde Henrick van der Meulen en nog Adriaen Danels als vorster namens Marike weduwe van Jan Henricks van der Meulen, die daarvoor door deze weduwe is gemachtigd maar welke Marike afwezig is, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de nalatenschap van genoemde Henrick en Henriksken zijn echtgenote....
Datum 12 maart 1586

Kind:

1.
manJan Herman Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
124
... Hij verkoopt deze rente aan Jan zoon Hermans Stokkelmans....
Datum en getuigen als boven. (2 februari 1607)
.
125
Jan Herman Stokkelmans belooft als schuldenaar te zullen betalen aan ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
208
Herman Stockelmans en met hem zijn zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd aan ..
Datum en getuigen als boven. (1 augustus 1611)
Zie ook 209 & 210

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1618.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1618
096
... Daarop is op 10 mei van dit jaar 1618 namen de hertog een nieuw bestuur gemaakt en zijn als schepenen (voor de eerste keer daarbij door de vermelde schout ) beedigd. ...
Raadsmannen : ...
4. Jan Herman Stockelmans

BELASTINGONTVANGER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1620
Henrik Willem Berchmans die in Bergeijk woont verklaart erfgenaam te zijn van wijlen heer Antonis Bruinicks en aanspraken te hebben in het volgende. Hij verklaart dat Jan Herman Stockelmans als algemeen belastingontvanger voor Oirschot die opdracht heeft de dorpslasten van Oirschot af te handelen en waarbij aan hem door deze Stockelmans een betalingsaanwijzing was gedaan ...
Datum 29 januari 1620

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
316
Henrik zoon Willem Peter Heijligen heeft als schuldenaar beloofd om, vanwege geleend geld, aan Jan zoon Herman Stokkelmans onze collega-schepen, als rentmeester voor en ten behoeve van Silvester zoon Mr. Jacob Lintermans een bedrag van ...
Datum 29 december 1625

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
131
Genoemde Willem Peters van Kimmenae uit de vorige akte heeft beloofd aan Jan Herman Stockelmans namens vermelde Dirk Jan Rutger Brouwers een bedrag van 50 gulden te zullen voldoen welk bedrag deze Dirk aan vermelde Jan Stockelmans schuldig was vanweg de aankoop van een perceel. Hij belooft deze Dirck Jan Rutger Brouwers daarvoor verder te vrijwaren voor die schuld. Datum en getuigen als boven.
.
139
Jan Henrick Niclaessen van Nistelroij heeft beloofd aan Jan Herman Stockelmans als rentmeester voor en ten behoeve van senor Silvester Lintermans, die een jaarlijkse rente van 11 gulden te gaan betalen, ....
Zie ook 214, 258, 279

SCHEPEN EN RENTMEESTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
010
Wouter zoon Henrick Henricks van Ghinhoven en Michiel Antonis Huiskens hebben beloofd om aan Jan Herman Stockelmans onze collega-schepen als rentmeester voor en ten behoeve ook van Silvester Lintermans, die een jaarlijkse rente van 55 gulden te gaanbetalen, ...

ZWAGER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
135
Marieken dochter van wijlen Peter Goijaerts Verhoeven, weduwe van Jan Wouter Heijmans, ... verkoopt hierbij haar erfdeel dat ze van haar ouders heeft geerfd, ... Ze verkoopt de genoemde bezittingen nu aan Jan Herman Stockelmans en aan Simon Goijaerts Verhoeven, zijnde haar zwager ( of schoonzoon ? ) en haar neef.
Datum 13 maart 1632

JAN HERMAN (weduwnaar) x Ijken Goijaert Peters Verhoeven
JOORDEN HERMAN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
003
Jan Hermen Stockelmans als weduwnaar van Ijken dochter van Goijaert Peters Verhoeven, waarbij ook deze Goijaert Peters Verhoeven aanwezig is als grootvader (Goijaert is dus de grootvader, JT) van zijn kinderen verkregen bij vermelde Iken, daarbij nog geassisteerd door zijn zoon Hermen en zijn dochter Margriet, die daarmee instemmen, verkopen hierbij een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Odulphus Jan Goossens, de gemeenschappelijke straat, de weduwe en kinderen van Peter Wouters van de Venne. Ze verkopen dit bezit na een advies daarover van Sijmen Goijaerts Verhoeven en van Joorden Hermen Stockelmans, zijnde de ooms van deze kinderen, en ruilen het nu tegen ...
Datum en getuigen als boven. (2 januari 1634)

SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
100
Wij, Jacob Dircks van de Velde, Jacob Jan Dirck Keijmps, Jan Herman Stockelmans, Willem Niclaes Scepens, Peter Cornelis Francken, Dirck Balthasars van den Huevel en Joorden Jan Peters Verhoeven, schepenen van Oirschot ...
Datum 30 maart 1638

JAN STOCKELMANS weduwnaar van Ida
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
228
Simon en Maria, kinderen van wijlen Goijaert Peters Verhoeven, en verder Jan Stockelmans als weduwnaar van Ida, ook dochter van Goijaert Peters Verhoeven, welke Maria is vergezeld door haar voogd, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat Goijaert Peters Verhoeven geeft nagelaten zoals ze verklaarden. ...
Datum 27 augustus 1638

SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
288
... Aldus opgemaakt te huize van de testatrice staande in Oirschot herdgang Spoordonk op 25 oktober 1638, in aanwezigheid van Jan Herman Stockelmans en Peter Cornelis Francken schepenen die deze akte in plaats van de testatrice die verklaarde niet te kunnen schrijven, hebben ondertekend.

JOHAN STOCKELMANS (SCHEPEN) HERTROUWD? x Margriet Henrick de Leeuw
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
209
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten, verder zijn broers Joost en Guilliam, Johan van Elmpt als man van Geertruit, nog Johan Stockelmans onze collega schepen als man van Margriet, verder Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria en Johan van Esch als man van Catharina en verder nog Helena, zijnde allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw verwekt door deze Henrik bij wijlen diens vrouw Maria dochter van wijlen Geraert Alaert Schepens, welke Helene is geassisteerd door haar daarin aangewezen voogd, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat is nagelaten door hun overleden ouders zoals ze verklaarden. ...
Bij deze verdeling krijgen Johan Stockelmans en Gerart Goossens, resp. schepen en secretaris, ten behoeve van hun echtgenotes het huis met schuur, tuin, boomgaard etc. genoemd de Moerman, samen met de aanplant op het voorerf, gelegen in Oirschot ...
Datum 21 juli 1639

RENTMEESTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
215
... Hij verkoopt het kapitaal nu aan Jan Herman Stockelmans als rentmeester van en ten behoeve van het gasthuis van wijlen heer Amelrijck Boots, om dat kapitaal na zijn dood de ontvangem en niet eerder dan als zodanig. ...
Datum 8 augustus 1639

JAN STOCKELMANS (SCHEPEN) x MARGRIET HENRICK DE LEEUW
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
231
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten verder Jan en Willem, gebroeders, nog hun zuster Heijlken, verder Jan Stockelmans onze medeschepen als man van Margriet en Gerard Goossens onze secretaris als man van Maria, nog Jan van Esch als man Catharina zijnde allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw, welke Heijlken is geassisteerd door Niclaes Jacops als haar toegewezen voogd, hebben hierbij machtiging gegeven aan hun broer Joost en aan Jan van Elmpt als man van Geertruit, zijnde hun zwager, om namens hen al hun vorderingen te innen die wijlen hun vader Henrik had uitstaan. ...
Datum 22 augustus 1639
.
233
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten, verder zijn broer Guilliam, Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Margriet, Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria, zijnde gezusters en allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw, verwekt door wijlen Henrik bij diens vrouw Merieke Gerit Schepens, welke genoemde Stockelman en Goossens nadrukkelijk verklaren dat ze bij de dood van hun ouders bepaalde leengoederen hebben geerfd die tot verschillende leenhoven behoren en ze machtigen daarom hierbij deze Stockelmans en Goossens hun zwagers zijnde om namen hen het leenverhef daarvoor te doen voor de leenhoven waar zulks nodig is,...

MARGRIET HENRICK DE LEEUW x Herbert Niclaes Herberts van Wijntelre
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
061
... Barbara als weduwe van Niclaes Herberts van Wijntelre vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Ze verkopen deze rentes nu aan Jan Stockelmans als man van Margriet dochter van wijlen Henricks de Leeuw die eerder weduwe was van Herbert zoon van wijlen Niclaes Herberts van Wijntelre en van vermelde Barbara. ...
Datum 3 februari 1640
.
062
Heer Antonis Verrijt, priester als beheerder van de fabriek van de O.L. Vrouwekerk in Oirschot en mede als kapelaan van de St. Peterskerk ter ener zijde en Jan Stockelmans als man van Margriet dochter van wijlen Henricks de Leeuw tevoren weduwe van Herbert Niclaessen van Wijntelre ter andere zijde, hebben verklaard met elkaar een ruil te hebben gedaan van de navolgende rentes en pachten zoals ze verklaren. ...

MARGRIET HENRICK DE LEEUW
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
158
Wij, Jacob Dircks van de Velde, Jacop Jan Dirck Keijmps, Jan Herman Stockelmans, Willem Niclaes Scepens, Dirck Baltus van den Heuvel en Joorden Jan Peters Verhoeven, schepenen van Oirschot, ...
Datum 16 mei 1640
.
161
Jan Stockelmans als man van Margriet en Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria, beiden dochters zijnde van wijlen Henrick de Leeuw, voor een helft daarin, verder Willem zoon wijlen Jan Gerit Alaert Scepens voor de andere helft, hebben verklaard met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van een hooibeemd genoemd de Elsdonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten. ...2e huwelijk
man‎Herman Jan Stockelmans‏‎


Gehuwd (religieus) ‎voor 3 feb 1586
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - gezin inclusief beide echtgenotes.

Zie akte 17 gehuwd voor 3 februari 1586.
(ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Joorden Janssen van Hersel‏
Overleden ‎2 sep 1632 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 018 van 24 januari 1633 genoemd als "Joorden zoon van wijlen Herman Stockelmans verwekt bij deze Herman en bij wijlen Jenneke diens vrouw dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersele"
Nog genoemd in akte 2 van 11 januari 1638 als weduwe?

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
89617 Begraafinschrijving Joanna Hermannus Stockelmans, 02-09-1632
Overledene: Joanna Hermannus Stockelmans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 02-09-1632
Folio: 123
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Hermannus Stockelmans
overleden op 02-09-1632 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 123
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
188
Jan zoon Peter Goijaerts van der Hoeven weduwnaar van Henrieksken dochter van wijlen Joorden Janssn. van Hersel doet hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik inzake alle bezittingen, huis, grond, rentes etc. en wel aan Goijaerden van der Hoeven en Hermannen Stockelmans als voogden over en ten behoeve van zijn kinderen Joorden, Jan, Iken en Marieken, nog minderjarig zijnde. ...
Datum 13 september 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
017
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken, verder Henrick zoon wijlen Michiels van der Schoot als man van Ijken, gezusters en dochters van wijlen Joorden Philips van Hersel, verder nog Goijaert zoon wijlen Peters van der Hoeven en genoemde Herman Stockelmans als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Peters van der Hoeven verwekt bij Henrickske dochter van genoemde Joorden Philips van Hersel, verkopen nu ...
Datum als boven (3 februari 1586)

Margriet Henrick Geverts van Ostade x Jan Janssn. van Ostaden
- Margriet
- Marijke x Gerart Janssn. (in 254 genoemd als Gerit Janssen van Beerse)
Margriet Henrick Geverts van Ostade x Joorden Janssn. van Hersel
- Ijken x Henrick Michiels van de Schoot
- Janneken x Herman Jan Stockelmans
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
176
Margriet dochter van Henrick Geverts van Ostade is indertijd in het huwelijk getreden met Jan Janssn. van Ostaden en nadien nog met Joorden Janssn. van Hersel en heeft in beide huwelijken kinderen verkregen, n.l. bij Jan twee dochters, Margriet en Marieke en bij Joorden ook twee dochters n.l. Ijken en Janneken en Margriet heeft in beide huwelijken bepaalde goederen ingebracht. Om hierover in de toekomst geen meningsverschillen te krijgen is daarom nu verschenen Gerart Janssn. als man van genoemde Marijke die voor zichzelf optreedt en ook voor zijn schoonzus Margriet, partij enerzijds en verder Henrick Michiels van de Schoot als man van Ijken en nog Herman Jan Stockelmans als man van genoemde Jenneken en hebben samen met genoemde Margriet die daarbij is vergezeld door haar voogd, het volgende akkoord gemaakt. ... De kinderen gaan ermee akkoord dat hun moeder Margriet de goederen die ze nu bezit zal mogen blijen bezitten zolang ze leeft ...
Datum als boven (14 mei 1587)
Zie ook 177
.
254
... heeft verklaard dat Margriet dochter van Henrick Gheverts van Ostaden en Jan Peter Simons de Cort als man van Mechtelden weduwe van Jan Henrick Gheverts van Ostaden, aan hem een pacht van een mudde rogge per jaar hebben afgelost, ...
Datum 28 november 1587
In marge : ... verklaren hierbij dat Jan Peters de Cort als man van Mechteld, Herman Stockelmans als man van Jenneken, Gerit Janssen van Beerse als man Marieke en verder Grietgen dochter van Margriet Geverts, allen gezusters en dochters van MargrietGeverts, aan hen van de pacht van drie mudde rogge per jaar ... Datum 20 juni 1609

Jan Philips van Hersel
Jenneken Jan van Hersel x Jan Dielis Snellaerts (hebben zoon Dielis)
Jenneken Joorden Janssn van Hersel x Hermans Jan Stockelmans
Iken Joorden Janssn van Hersel x Henrik Michiels van de Schoot (weduwnaar)
Henriksken Joorden Janssn van Hersel x Jan Peters Goijaerts Verhoeven
Aleijdt Jan van Hersel (overledene)
Elisabeth Philips van Hersel (overledene)
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
151
Jan zoon wijlen Philips van Hersell, Jenneken dochter wijlen Jan van Hersell daarbij geassisteerd door haar zoon Dielis verwekt bij Jan Dielis, Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken dochter van Joorden Janssn. van Hersell voor zichzelf en ook optredend voor Henrik Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, Jan Peters Verhoeven als vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, hebben eenboedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze hebben verkregen in het testament van Aleijdt dochter van Jan van Hersell, waarbij ze verklaren deze goederen enige jaren geleden al te hebben verdeeld en eerst nu pas op schrift hebben gesteld. ...
Datum als boven (14 mei 1592)
.
152
Jan zoon wijlen Philips van Hersell als vader en voogd waarvoor hij optreedt, Dielis zoon wijlen Jan Dielis Snellaerts verwekt bij Jenneke dochter van Jan van Hersell, deze laatste voor zichzelf en ook optredend voor zijn broers, verder Herman Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Jenneken dochter Joorden Janssn. van Hersell en ook optredend voor Henrick Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter Joorden Jans van Hersell, en verder Jan Peter Goijaerts van der Hoeven als vader van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Jans van Hersell, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze middels testament verkregen hebben van Elisabeth dochter van Philips van Hersell, zoals zij verklaarden. ...
Datum en getuigen als boven.

Jan Janssn. van Ostaden x Margriet Henrick Geverts
- Margriet
- Marieke x Gerard Jan Gerards
Joorden Jans van Hersel x Margriet Henrick Geverts
- Jenneke x Herman Jan Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
195
Dirck Ghijsbrecht Hoppenbrouwers heeft steeds een jaarlijkse rente geheven op het goed van de weduwe en kinderen van Margriet dochter van Henrick Geverts en wel 6 lopen rogge Oirschotse maat, waarvan nu de transportbrief in het ongerede is geraakt door deze oorlogstroebelen. Om Dirck weer in zijn recht te bevestigen, dat hij van diens ouders heeft verkregen bij de boedelscheiding met zijn broers en zusters, zijn onderstaande partijen hier voor schepenen verschenen, te weten Margriet Jan Janssn.van Ostaden verwekt bij Margriet Henrick Geverts geassisteerd door haar zwager Gerard Jan Gerards waarbij deze Gerard als man van Marieke dochter van genoemde Jan en Margriet, voor een helft opkomt en verder is verschenen Herman Jan Stockelmans als man van Jenneke dochter van Joorden Jans van Hersel verwekt bij Margriet Henrick Geverts, voor de andere helft van de renteverplichting van 6 lopen roggen per jaar Oirschotse maat die elk jaar op Maria Lichtmisdag moet worden betaald en de eerste termijn opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag. De rente wordt nu op vastgelegd op onderpand van alle goederen van deze Margriet Henrick Geverts, die afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, en welke goedern zijn gelegen In Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijck. Datum 23 juni 1593 ...
Zie ook 196

Margriet dochter van Jan Janssen van Ostaden en Margriet Henrik Geverts van Ostaeden (margriet is een halfzus van echtgenote Jenneken Joorden van Hersel)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
106
Margriet dochter wijlen Jan Janssen van Ostaden verwekt bij Margriet dochter Henrik Geverts van Ostaeden geassisteerd met haar voogd en zwager Herman Stockelmans, verkoopt het 1/4e deel van een huis met tuin, schuur en bijbehorende gronden en houtopstand dat ze heeft geerfd na het overlijden van haar vader Jan en haar moeder Margriet. ...
Datum de laatste maart 1609

Henrick Geverts van Ostaden x Margriet
- Marijke x Gerit Janssen van der Heijden
- Margriet heeft dochter Iken (overleden) x Henrick Michiels van de Schoot
- Jenneke x Herman Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
345
Gerit Janssen van der Heijden als man van Marijke, verder Margriet en nog Herman Stockelmans als man van Jenneke, die mede optreedt voor Henrick Michiels van de Schoot als weduwnaar van Iken, dochter van vermelde Margriet, zijnde alle wettige dochters van wijlen Henrick Geverts van Ostaden, hebben nu een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze bij het overlijden van hun moeder Margriet hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt vermelde Gerit mede namens Margriet, zijnde de zuster van zijn vrouw, ... Bij deze verdeling krijgt Herman Stockelmans in zijn hoedanigheden ...

Kinderen:

1.
womanMargareta Herman "Margriet" Stockelmans‏
Overleden ‎11 sep 1655 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatte kind gedoopt op 23-03-1642.
Zie onderaan - overleden voor 30-5-1663.

Meerdere Margareta Stockermans in deze periode:
- Margareta Henricus Stockermans bruid 20-01-1641 Oirschot DTB trouwakte x Joannes Arnoldus de Roij
- Margareta Stockermans x Joannes Jacobus Snellarts (zie doop 30-7-1645) <== WIE IS DIT?
- Margareta Janssen bruid 21-02-1640 Oirschot DTB trouwakte x Guielmus Janssen
- Margareta Joannes Stockermans x Guielmus Joannes van den Kerchof (zie doop 24-11-1655)

Tijdlijn:
Margareta Stockermans overledene 11-09-1655 Oirschot DTB begraafakte
Margareta Joannes Stockermans moeder 24-11-1655 Oirschot DTB doopakte x Guielmus Joannes van den Kerchof
Margareta Stockermans moeder 12-11-1657 Oirschot DTB doopakte x Joannes de Roij (dus dit is Margareta Henricus Stockermans)

Geen andere goede opties in BHIC met Marg* in combinatie met j* (Jan2020).

Dus mogelijk:
BHIC: OpenArchives
Overledene Margareta Stockermans
overleden op 11-09-1655 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 122v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
71 Overeenkomst, 30-5-1663
...
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Grietken Herman Stockelmans Weduwenaar )
Stockelmans, Grietken Herman (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Wijlen )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 30-5-1663
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
119 Transport, 10-12-1663
Persoon in RA:
oa.
Stockelmans, Catharina (Echtg. van Adriaen Dielis Snellarts )
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Margriet Stockelmans Weduwenaar)
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 3; wijlen )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 10-12-1663
Soort akte: Transport
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


[Gebruikersnotities]
HERMAN STOCKELAMNS x Catharina Henrick Vermeulen
- Jan
HERMAN STOCKELAMNS x Jenneken Joorden Janssen van Hersel (6 kids)
- Joorden
- Maijken x Jan Dielis Wouter Snellaerts
- Ida x Pauwels Joosten van der Lulsdonck
- Catharina x Adriaen Dielis Wouter Snellaerts
- Margriet x Jan Jacobs
- Henrick (overleden - voogden Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
017
Indertijd was wijlen Herman Stockelmans zaliger eerst gehuwd geweest met Catharina dochter van Henrick Vermuelen en had daarbij een zoon Jan verwekt en na het overlijden van Catharina is hij hertrouwd met Jenneken dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersel en heeft daarbij 6 kinderen verwekt. Deze Herman heeft in diens testament in zijn ziekbed destijds samen met vermelde Jenneken vastgelegd dat deze voorzoon Jan met diens nakinderen inzake al zijn bezittingen dat van hem afkomstig is, zou medelen gelijk met de andere kinderen zoals dat in dat testament staat. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen genoemde Jan zoon wijlen Herman Stockelmans, ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman als nazoon, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans verwekt in diens tweede huwelijk, verder zijn nog aanwezig Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken als partij ter andere zijde, en hebben verklaard het volgende akkoord te hebben gemaakt over het kindsdeel dat aan deze Jan Herman Stockelmans toebehoort. ...
Datum 25 januari 1633
.
018
Joorden zoon van wijlen Herman Stockelmans verwekt bij deze Herman en bij wijlen Jenneke diens vrouw dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersele, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans en van vermelde Jenneken, verder aanwezig Jan Jan Peters Verhoeven en Aert Daniels de Roij als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde ouders. ...
... Bij deze verdeling krijgt Jan Jacobs namens zijn vrouw de schop en de grond aldaar zoals dat is afgepaald ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen, genoemde Pauwels, waarvan het is afgedeeld, Gerit Janssen, de straat aldaar. Verder krijgt hij een stuk land genoemde het Rijlant, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen van hiervoor, genoemde Pauwels waarvan het is afgedeeld, de beemd van de vermelde kinderen, Gerit Janssen, welke genoemdetwee stukken samen 4 lopenzaad groot moeten zijn. Verder krijgt hij het vierde deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Peter Gerits, Gerit Janssen, de kinderen van Claes Willems van Best, de vermelde kinderen van hiervoor. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Spoerdonck, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen en ook grenzend zoals hiervoor omschreven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, de dorpslasten en te moeten zorgenvoor onderhoud van wegen en waterlopen. ...
Datum 24 januari 1633

RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
119 Transport, 10-12-1663
Persoon in RA:
1 Adriaen Dielis Snellarts - Echtg. van Catharina Stockelmans
2 Catharina Stockelmans - Echtg. van Adriaen Dielis Snellarts
3 Herman Stockelmans - Vader van 2
4 Jan Jacob Schellekens - Echtg. van Margriet Stockelmans - Weduwenaar
5 Margriet Stockelmans - Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 3; wijlen <====
6 Jacob Schellekens - Zoon van 4 en 5
7 Adriaen Schellekens - Zoon van 4 en 5
8 Jan Aerts de Roije - Echtg. van Margriet Stockelmans
9 Henrick Herman Stockelmans - Vader van 10
10 Margriet Stockelmans - Echtg. van Jan Aerts de Roije
11 Herman Snellaerts
12 Peeter Snellarts
13 Jan Dielis Snellarts - Vader van 11 en 12
14 Gerit Janssen van Gerwen - Echtg. van Margriet Snellarts
15 Margriet Snellarts - Echtg. van Gerit Janssen van Gerwen
...
Soort akte: Transport
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 119


2.
manJoorden Herman Stockelmans‏
Geboren ‎± 1588
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - ouderlijk gezin

Zie akte 264 van september1639: 51 jaar - Dus geboren rond 1639-51=1588
Zie akte 419 Attestatie, 3-3-1663 - 78 jaren - geboren rond 1585
Zie akte 39 Attestatie, 13-6-1661: 71 jaar - geboren rond 1661-71=1590
Zie akte 114 Attestatie, 28-4-1660 - 70 jaar - dus geboren rond 1660-70=1590
Zie akte 82 Attestatie, 23-10-1658 - 70 jaren - dus geboren rond 1588.

Begraven ‎5 apr 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 337: "met instemming van Joorden Stockelmans doorgehaald. Datum 17 april 1662".

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84916 Begraafinschrijving Joorden Herman Stockelmans, 05-04-1663
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Joorden Herman Stockelmans
Folio: 38
Begraafdatum: 05-04-1663
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76676 Begraafinschrijving Jordanus Stockermans, 06-04-1663
Overledene: Jordanus Stockermans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 06-04-1663
Folio: 144
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


BHIC: OpenArchives
Overledene Jordanus Stockermans
overleden op 06-04-1663 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 144
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Jordanus Stockermans
overleden op 08-08-1663 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 145
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1626.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 151 REGESTEN 1626
151
Jan Goijaerts heeft beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans die een bedrag van 150 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum als boven (7 mei 1626)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
337
Arien Goort Henricks heeft beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen, vanwege geleend geld, per a.s. 7 november 1628 sanen met 5 gulden voor rente. Dit betreft een hernieuwde schuld en als het bedrag dan niet door Arien wordt terugbetaalt, zal hij daarna steeds de zelfde rente van 5 gulden moeten blijven betalen totdat de hoofdsom is voldaan en wel gerekend vanaf afgelopen 7 november anno 1627 totdat de hoofsom is voldaan. Datum 24 november 1627, getuigen Huijskens, Ekerschot en Collenberg.
In marge :
Deze belofte van 100 gulden is met rente daarvan met instemming van Joorden Stockelmans doorgehaald. Datum 17 april 1662, getuigen Stockelmans zelf en de secretaris. Quod attestor P. van Andel.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
229
Joordaen zoon wijlen Herman Stockelmans daartoe gemachtigd zijnde met een machtigingsbrief opgemaakt voor schepenen van de stad Antwerpen d.d. 20 juni 1631, hem daarin gegeven door Peter Goijaerts Boon, verkoopt hierbij een hofstede en grond etc. dat nu een dries is, gelegen in Oirschot staande naast het huis van heer Henrick Verbeeck, b.p. de gemeenschappelijke straat, het voetpad van de kerk aldaar, welke dries deze Peter heeft geerfd bij de dood van zijn moeder Johanna Stockelmans. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan Herman Stockelmans en de verkoper belooft in zijn hoedanigheid alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Datum 25 juni 1631, getuigen Francken en Goossens.

JOORDEN HERMAN 51 jaar
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
264
... en verder Joorden Herman Stockelmans, belastingheffer binnen Oirschot oud ca. 51 jaar die een verklaring hebben afgelegd ...
Datum en getuigen als boven. (september 1639)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
127
Marten Janssen de Roij heeft als schuldenaar beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans vanwege geleend geld die per heden datum ...
Datum 14 juni 1644
.
128
Marten Janssen de Roij verhuurt hierbij aan Joorden Herman Stockelmans een stuk akkerland gelegen onder Boterwijk alhier ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
198
In de naam van de heer Jesus Christus, Amen. Vandaag is voor ons schepenen en secretaris van Oirschot verschenen de eerwaardige heer Gevaert van Ostaden, priester en kanunnik van het kapittel van de St. Peterskerk te Oirschot, ziek in zijn stoel zittend, maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens zoals dat voor ons duidelijk was.
... Al hetgeen er verder overschiet als zijn schulden zijn voldaan, vermaakt de testateur aan zijn broer Peter en hij benoemt hem daarin als zijn erfgenaam. Als uitvoerders van zijn wilsbeschikking benoemt de testateur zijn broer Peter en Joorden Herman Stockelmans en hij verzoekt hen deze opdracht aan te nemen, ...
24 juli 1640

RHCE:
NTI-15216-111 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
21 Testament, 6-9-1655
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen (Echtg. van Aleijt Joordaen Janssen Melis )
Stockelmans, Herman (Vader van 1 )
Melis, Aleijt Joordaen Janssen (Echtg. van Joordaen Stockelmans )
Melis, Joordaen Janssen (Vader van 3 )
Verhoeven, Peeter Sijmons
Melis, Perijntken
Melis, Peeter Joordaen (Vader van 6 )
Aert, Ariken
Aerts, Goijart (Vader van 8 )
Stockelmans, Magriet
Stockelmans, Henrick (Vader van 10)
Stockelmans, Maeijken (Dochter van 2 )
Stockelmans, Catelijn (Dochter van 2 )
Stockelmans, Margriet (Dochter van 2 )
Stockelmans, Jan Herman (Kinderen van )
Melis, Adriaen (Zoon van 4 )
Melis, Jan (Zoon van 4 )
Melis, Peeter Joordaen
Gestell van, Andries Janss (getuige)
Thomasse, Henrick Peeter (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 6-9-1655
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 111
Zie ook Soortgelijk:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-111&minr=3328847&miview=ldt
22 Testament, 7-9-1655


RHCE:
NTI-15216-114 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
82 Attestatie, 23-10-1658
Stockelmans, Joordaen (Schepen, Oud ca 70 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 23-10-1658
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 114
Zie ook
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-114&minr=3331086&miview=ldt
43 Attestatie, 9-4-1658 - Schepen - Oud ca 70 jaren
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-113&minr=3329910&miview=ldt
6 Attestatie, 11-4-1657 - Gezworne - Oud ca 69 jaren


RHCE:
NTI-15214-75 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
114 Attestatie, 28-4-1660
Stockelmans, Joorden (Schepen Oud ca 70 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 28-4-1660
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 75


RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
39 Attestatie, 13-6-1661
Stockelmans, Joordaen (Oud schepen Oud ca 71 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 13-6-1661
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 117


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
95 Inventaris, 0-0-0
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen (Echtg. van Aleijt Melis Wijlen )
Melis, Aleijt (Echtg. van Joordaen Stockelmans wijlen)
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 0-0-0
Soort akte: Inventaris
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


RHCE:
NTI-15214-78 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
419 Attestatie, 3-3-1663
Stockelmans, Joorden (Schepen, Oud ca 78 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 3-3-1663
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 78


RHCE:
NTI-15214-62 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
76 Testament, 3-4-1663
Persoon in RA:
Stockelmans, Joorden (Echtg. van Perijntghen Peeter Joorden Melis )
Stockelmans, Herman ( Wijlen )
Stockelmans, Herman (Zoon van 1 )
Lintermans, Silvester
Melis, Perijntghen Peeter Joorden (Echtg. van Joorden Stockelmans ) <============== ????????
Oeckel van, Jan (Executeur; getuige )
Ostaden van, Dirck (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 3-4-1663
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 62


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
46 Inventaris, 25-4-1663
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen Herman (Echtg. van Aleijt Melis Wijlen)
Melis, Aleijt (Echtg. van Joordaen Herman Stockelmans Wijlen )
Melis, Joordaen (Vader van 2 )
Roije de, Jan Aerts (Echtg. van Margriet Stockelmans )
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Aerts de Roije ) - Vader is Henrick
Stockelmans, Henrick (Vader van 5 )
Snellaerts, Peeter Janssen (Echtg. van Maeijken Stockelmans)
Stockelmans, Maeijken (Echtg. van Peeter Janssen Snellaerts) - Vader is Herman
Stockelmans, Herman (Vader van 8)
Lusdonck van de, Jan Pauwels (Echtg. van Iken Stockelmans )
Stockelmans, Iken (Echtg. van Jan Pauwels van de Lusdonck Dochter van 9 ) - Vader is Herman
Snellaerts, Adriaen Dielis (Echtg. van Catalijn Stockelmans )
Stockelmans, Catalijn (Echtg. van Adriaen Dielis Snellaerts )
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Margriet Stockelmans )
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 9) - Vader is Herman
Stockelmans, Herman Janssen
Melis, Adriaen Joorden
Melis, Peeter
Melis, Peeter Joorden (Vader van 18 )
Melis, Lambert
Melis, Jan Joordaen ( Vader van 20 )
Vonck, Hans
Leijten, Jan Adriaen
Lodewijcx, Meriken Claes
Roije de, Jan Aerts
Ostaden van, Dirck
Willems, Dirck (Erfgenamen van )
Stockelmans, Herman Henrick
Verheijden, Aert Gerits
Oerlemans, Dielis Gijsbert
Boelaerts, Henrick Leonaerts
Leeuw de, Joost Henrick
Leeuw de, Richard
Naehuijs, Peeter
Elmpt van, Jan
Potters, Peeter Dielis
Ostaden van, Peeter Henricx
Boellaerts, Thomas Henrick
Beersse van, Jan Dirck Willems
Snellaerts, Willem Dielis
Santegoets, Niclaes Janssen
Verheijden, Jan Niclaes
Goorts, Jan Jan
Schellekens, Goijaert Jacob
Vollenhoo, N.N.
Lintermans, N.N.
Snellaerts, Jacob Janssen
Peeters, Aert
Snellaerts, Aert Peeters
Eijmmerts, Goijaert
Lodewijcx, Jan
Gestell van, Andries Janssen
Ostaden van, Goortken
Ostaden van, Peeter (Vader van 53 )
Goorts, Ariken (Beroep: Dienstmaagd )
Goorts, Aert
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 25-4-1663
Soort akte: Inventaris
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


3.
womanMaria Herman "Maijke" Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
MARIA HERMAN x Jan Dielis Wouter Snellaerts
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
278
Jan Dielis Wouter Snellaerts als wettig man van Maria, verder Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, beiden zijnde dochters van wijlen Herman Stockelmans, verkopen hierbij de helft van een hooibeemd, genoemd de Breemt, gelegen inOirschot herdgang de Notel, ter plaatse genoemd de Breemt, ...
Datum 29 november 1635

RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
71 Overeenkomst, 30-5-1663
...
Snellarts, Peeter Janssen
Stockelmans, Maeijken Herman (Moeder van 8 )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 30-5-1663
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


4.
womanIda Herman "Yke" Stockelmans‏
Overleden ‎9 sep 1661 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - ouderlijk gezin bruid inclusief aantrouw.

Getuige bij doop van kind van dochter?
RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.4 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Egidius van Croonenborch, 02-07-1656
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Egidius van Croonenborch
Vader: Jacobus Franconis van Croonenborch
Moeder: Maria Joannes van den Venne
Getuige: Cornelius Franconis van Croonenborch & Ida Hermanni Stockermans
Folio: 89
Doopdatum: 02-07-1656
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.4


Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76603 Begraafinschrijving Ida Paulus van den Lusdonck, 09-09-1661
Overledene: Ida Paulus van den Lusdonck
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 09-09-1661
Folio: 139
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


BHIC: OpenArchives
Overledene Ida Paulus van den Lusdonck
overleden op 09-09-1661 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 139
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
IKEN HERMAN x Jan Jan Wouters van de Venne
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 154 REGESTEN 1629
102
Joost zoon Henrick de Leeuw heeft als schuldenaar beloofd aan Henrick zoon Herman Stockelmans, ten behoeve van diens ( van Stockelman dus, JT ) zuster Iken, weduwe van Jan Jan Wouters van de Venne, vanwege geleend geld ...
Datum 13 maart 1629

IDA HERMAN x Pauwels Joosten van der Lulsdonck
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
278
Jan Dielis Wouter Snellaerts als wettig man van Maria, verder Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, beiden zijnde dochters van wijlen Herman Stockelmans, verkopen hierbij de helft van een hooibeemd, genoemd de Breemt, gelegen inOirschot herdgang de Notel, ter plaatse genoemd de Breemt, ...
Datum 29 november 1635

RHCE:
NTI-15213-30 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
42 Testament, 20-11-1653
Persoon in RA:
Pauwels Joosten van der Lusdonck (Notabene: Echtg. van Iken Herman Stockelmans)
Iken Herman Stockelmans (Notabene: Echtg. van Jan Wouters van de Venne Echtg. van Pauwels Joosten van der Lusdonck)
Jan Wouters van de Venne (Notabene: Echtg. van Iken Herman Stockelmans Wijlen)
Jannen van de Lusdonck
Henrick Jacobs (getuige)
Henricx van Berendonck (getuige)
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15213 Johan Goossens junior, notaris Oirschot, 1646-1671
Inventarisnummer: 30


5.
womanCatharina Herman Stockelmans‏
Overleden ‎29 nov 1668 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 119 Transport, 10-12-1663.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76947 Begraafinschrijving Catharina Adrianus Snellarts, 29-11-1668
Overledene: Catharina Adrianus Snellarts
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 29-11-1668
Folio: 163
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Adrianus Snellarts
overleden op 29-11-1668 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 163
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
119 Transport, 10-12-1663
Persoon in RA:
Snellarts, Adriaen Dielis (Echtg. van Catharina Stockelmans )
Stockelmans, Catharina (Echtg. van Adriaen Dielis Snellarts )
Stockelmans, Herman (Vader van 2 )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 10-12-1663
Soort akte: Transport
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


6.
manHenrick Herman Stockelmans‏
Overleden ‎± 1632
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - ouderlijk gezin. Reeds overleden.
Genoemd in akte 102 van 13 maart 1629.
Echtgenote hertrouwd 29-05-1633.

[Gebruikersnotities]
VOOGD over kids van Henrick Pauwels Henrick Haubraken x Antonia Leonart Leonart Moses ( Wichmans van Aelst, JT )
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
225
Henrick Anthonis Bartholomeeusen als man van Aleijt dochter van wijlen Pauwels Henrick Haubrakens verwekt bij wijlen diens vrouw Aleijt dochter van Marten Gijsbert Vlemmincks en verder Antonia dochter van Leonart Leonart Moses ( Wichmans van Aelst, JT ), eerder weduwe van Henrick zoon van vermelde wijlen Pauwels Henrick Haubraken en genoemde Aleijt, deze Antonia daarbij geassisteerd zijnde door Dirck Henrick Haubraken en door Henrick Herman Stockelmans als voogden over haar minderjarige kind verwekt bij wijlen genoemde Henrick Pauwels Henrick Haubraken, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat wijlen Pauwels Haubraken en Aleijt hebben achtergelaten. ...
Datum 23 december 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1623
170
Henrick Herman Stockelmans verkoopt een nieuw stuk erf, groot 2 lopenzaad dat hij enige tijd geleden van het gemeentebestuur van Oirschot heeft gekocht, ter plaatse genoemd de Reek ...
Datum 4 september 1623
Ook genoemd in 262 & 269

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
Henrik zoon Herman Stokkelmans heeft beloofd als schuldenaar vanwege geleend geld, om aan Jan Stokkelmans t.b.v. Jacobmijntken, natuurlijke dochter van wijlen meester Jacob Lintermans, verwekt bij Anneke dochter Dirk Jan Rijckaarts, ...
Datum 14 augustus 1624

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
014
... Leonaert Leonaert Moijses ( van Aelst ) ... Daarom zijn nu voor schepenen verschenen ... verder Leonaert Leonaert Moijses, Henrick Hermen Stockelmans als man van Jenneken zijnde dochter van genoemde Leonaert Moijses, ...
.
015
Uitrekstel uit het schepenregister van Oirschot ... , verder Henrick Herman Stockelmans als man van Jenneken dochter van Leonaert Leonaert Moijses ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
346
... b.p. ... , Henrik Herman Stockelmans, ... Datum en getuigen als boven. (29 december 1628)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628d.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
421
Maandag 17 januari 1628 ... , verder Henrik Herman Stockelmans als man van Jenneken dochter van Leonaert Leonaert Moijses ...

HENRICK HERMAN
IKEN HERMAN x Jan Jan Wouters van de Venne
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 154 REGESTEN 1629
102
Joost zoon Henrick de Leeuw heeft als schuldenaar beloofd aan Henrick zoon Herman Stockelmans, ten behoeve van diens ( van Stockelman dus, JT ) zuster Iken, weduwe van Jan Jan Wouters van de Venne, vanwege geleend geld ...
Datum 13 maart 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
190
Inventaris van de meubelen en bezit dat is nagelaten door wijlen Henrick Herman Stockelmans in het huis waarin diens weduwe Jenneken nog woont en ook op verzoek van deze Jenneken gemaakt in aanwezigheid van Joorden Herman Stockelmans, Jan Stockelmans, Aert Daniels de Roij als naaste vrienden en familie van de kinderen van wijlen genoemde Henrick en in aanwezigheid van Dirck Goijaerts van Loon en Everaert Henrick Ekerschot als schepenen van Oirschot. ...
Aldus opgemaakt op 1 juni 1633

Henrik Hermen Stockelmans (overleden) x Jenneken Lenaert Lenaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
340
Onlangs heeft Henrik Gijsbert Vlemmings weduwnaar van Mariken dochter van Jacob Francken te kennen gegeven zich opnieuw in het huwelijk te willen begeven met Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses welke Jenneke weduwe is van Henrik Hermen Stockelmans, waarbij Henrick uit zijn eerste huwelijk 4 kinderen heeft overgehouden en genoemde Jenneken 3 kinderen. Omdat Henrik en Jenneken vrezen dat er onmin zal kunnen ontstaan tussen deze verschillende kinderen aangaande het bezit van hen beiden enhet bezit wat ze beiden in zullen brengen bij een huwelijk, hebben deze Henrik Vlemmincks geassisteerd door Dielis Jacob Francken als voogd als voogd over de kinderen en nog Marten en Peter Niclaes Vlemmincks als oud-ooms van deze kinderen als partij ter ener zijde en genoemde Jenneken geassisteerd door haar vader Lenaert en door Moijses haar broer, verder door Jan en Joorden gebroeders en zonen van wijlen Herman Stockelmans en nog Aert Daniels de Roij als voogden en naaste vrienden van vermelde kinderen van Jenneken, als partij ter andere zijde, verklaard het volgende akkoord te hebben gesloten ...
Datum 19 oktober 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
039
Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Herman Stockelmans, daartoe gemachtigd zijnde middels een schependecreet van Oirschot d.d. 5 februari 1635 zoals ons schepenen is gebleken, beloven hierbij ...
Datum 8 februari 1635
.
040
Wij, Jacob Dircks van de Velde en Jan Stockelmans, schepenen van Oirschot, verklaren hierbij dat wij het verzoek hebben gezien van Joorden Herman Stockelmans en van Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Herman Stockelmans, welk verzoek is gericht aan de heren schepenen van Oirschot d.d. 5 februari 1635 ...
Datum 5 februari 1635

Jenneken Lenaert Lenaert Moijses x Henrick Gijsbert Vlemmincks (eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans)
Broer Joorden is voogd.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
004
Henrik Gijsbert Vlemmings als man van Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses, eerder weduwe van Henrik Herman Stockelmans heeft verklaard dat hij van Joorden Herman
Stockelmans en van Aert Daniels de Roij als voogden over de kinderen van deze Henrik en Jenneken, een bedrag van 150 gulden heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1637

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
180
Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Stockelmans, hebben namens deze kinderen kwijting gekregen voor een kapitaal van 200 gulden dat wijlen Corstiaen de Vosch eerder had geleend aan deze Henrick Stockelmans toen hij nog leefde, ...

Jenneken Lenaert Lenaert Moijses x Henrick Gijsbert Vlemmincks (eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
144
Wij, Jacop Dircks van de Velde, Jacop Jan Dirk Keijmps, Jan Stockelmans en Peter Cornelis Francken, schepenen van Oirschot, verklaren hierbij plechtig dat wij een bepaalde overeenkomst hebben gezien, opgemaakt voor meester Aert van Broekhoven en voor N. Asperen zijnde advokaten in de stad Den Bosch, opgemaakt tussen Henrick Gijsbert Vlemmincks als man van Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses ( van Aelst, JT ) eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans als partij ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Henrick en Jenneken als partij ter andere zijde, welke overeenkomst ook door deze partijen en advokaten was ondertekend. De tekst daarvan is aldus. ( begin quote ). Er een bepaalde procedure opgestart voor schepenen van Oirschot tussen Henrick Gijsbert Vlemmincks man van Jenneken dochter van Lenaert Moijses eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans in deze de verzoeker, als partij ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden onder de minderjarige kinderen van deze Henrik en Jenneken, als verweerders in deze kwestie. ...
Opgemaakt in Den Bosch d.d. 21 maart 1639 ...
Analoog 145

Herman Stockelmans x Jenneken Joorden Janssen van Hersel
- Henrick Herman x Jenneken Lenaert Lenaert Moijses
-- Meester Herman
-- Margriet
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
148
Meester Herman en verder Margriet, kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans verwekt door wijlen deze Henrick bij diens vrouw Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses, beiden nog minderjarig en geassisteerd door hun voogden Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij, aangesteld als zodanig door schepenen van Oirschot, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Herman Stockelmans en diens vrouwJenneken dochter van Joorden Janssen van Hersel, resp. grootvader en grootmoeder van deze kinderen en dat ze nog na de dood van hun vader hebben geerfd, zoals ze verklaarden. ...
Datum 5 mei 1640
.
150
Meester Herman zoon wijlen Henrik Herman Stockelmans verkoopt ( in feite belening, JT ) hierbij het vierde deel van een hooibeemd gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemd Boterwijk, b.p. Aert Gerits van der Heijden, Joorden HermanStockelmans, Jan Jacob Driessen zoals hij verklaarde. Het perceel wordt nu verkocht aan Joorden Herman Stockelmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorsplasten. Datum 10 mei 1640, ...


Voor meer informatie: bertho@derikx.com