man‎Henrick Herman Stockelmans‏‎
Overleden ‎± 1632
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - ouderlijk gezin. Reeds overleden.
Genoemd in akte 102 van 13 maart 1629.
Echtgenote hertrouwd 29-05-1633.

[Gebruikersnotities]
VOOGD over kids van Henrick Pauwels Henrick Haubraken x Antonia Leonart Leonart Moses ( Wichmans van Aelst, JT )
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
225
Henrick Anthonis Bartholomeeusen als man van Aleijt dochter van wijlen Pauwels Henrick Haubrakens verwekt bij wijlen diens vrouw Aleijt dochter van Marten Gijsbert Vlemmincks en verder Antonia dochter van Leonart Leonart Moses ( Wichmans van Aelst, JT ), eerder weduwe van Henrick zoon van vermelde wijlen Pauwels Henrick Haubraken en genoemde Aleijt, deze Antonia daarbij geassisteerd zijnde door Dirck Henrick Haubraken en door Henrick Herman Stockelmans als voogden over haar minderjarige kind verwekt bij wijlen genoemde Henrick Pauwels Henrick Haubraken, hebben samen een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat wijlen Pauwels Haubraken en Aleijt hebben achtergelaten. ...
Datum 23 december 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1623
170
Henrick Herman Stockelmans verkoopt een nieuw stuk erf, groot 2 lopenzaad dat hij enige tijd geleden van het gemeentebestuur van Oirschot heeft gekocht, ter plaatse genoemd de Reek ...
Datum 4 september 1623
Ook genoemd in 262 & 269

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
Henrik zoon Herman Stokkelmans heeft beloofd als schuldenaar vanwege geleend geld, om aan Jan Stokkelmans t.b.v. Jacobmijntken, natuurlijke dochter van wijlen meester Jacob Lintermans, verwekt bij Anneke dochter Dirk Jan Rijckaarts, ...
Datum 14 augustus 1624

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
014
... Leonaert Leonaert Moijses ( van Aelst ) ... Daarom zijn nu voor schepenen verschenen ... verder Leonaert Leonaert Moijses, Henrick Hermen Stockelmans als man van Jenneken zijnde dochter van genoemde Leonaert Moijses, ...
.
015
Uitrekstel uit het schepenregister van Oirschot ... , verder Henrick Herman Stockelmans als man van Jenneken dochter van Leonaert Leonaert Moijses ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
346
... b.p. ... , Henrik Herman Stockelmans, ... Datum en getuigen als boven. (29 december 1628)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628d.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
421
Maandag 17 januari 1628 ... , verder Henrik Herman Stockelmans als man van Jenneken dochter van Leonaert Leonaert Moijses ...

HENRICK HERMAN
IKEN HERMAN x Jan Jan Wouters van de Venne
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 154 REGESTEN 1629
102
Joost zoon Henrick de Leeuw heeft als schuldenaar beloofd aan Henrick zoon Herman Stockelmans, ten behoeve van diens ( van Stockelman dus, JT ) zuster Iken, weduwe van Jan Jan Wouters van de Venne, vanwege geleend geld ...
Datum 13 maart 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
190
Inventaris van de meubelen en bezit dat is nagelaten door wijlen Henrick Herman Stockelmans in het huis waarin diens weduwe Jenneken nog woont en ook op verzoek van deze Jenneken gemaakt in aanwezigheid van Joorden Herman Stockelmans, Jan Stockelmans, Aert Daniels de Roij als naaste vrienden en familie van de kinderen van wijlen genoemde Henrick en in aanwezigheid van Dirck Goijaerts van Loon en Everaert Henrick Ekerschot als schepenen van Oirschot. ...
Aldus opgemaakt op 1 juni 1633

Henrik Hermen Stockelmans (overleden) x Jenneken Lenaert Lenaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
340
Onlangs heeft Henrik Gijsbert Vlemmings weduwnaar van Mariken dochter van Jacob Francken te kennen gegeven zich opnieuw in het huwelijk te willen begeven met Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses welke Jenneke weduwe is van Henrik Hermen Stockelmans, waarbij Henrick uit zijn eerste huwelijk 4 kinderen heeft overgehouden en genoemde Jenneken 3 kinderen. Omdat Henrik en Jenneken vrezen dat er onmin zal kunnen ontstaan tussen deze verschillende kinderen aangaande het bezit van hen beiden enhet bezit wat ze beiden in zullen brengen bij een huwelijk, hebben deze Henrik Vlemmincks geassisteerd door Dielis Jacob Francken als voogd als voogd over de kinderen en nog Marten en Peter Niclaes Vlemmincks als oud-ooms van deze kinderen als partij ter ener zijde en genoemde Jenneken geassisteerd door haar vader Lenaert en door Moijses haar broer, verder door Jan en Joorden gebroeders en zonen van wijlen Herman Stockelmans en nog Aert Daniels de Roij als voogden en naaste vrienden van vermelde kinderen van Jenneken, als partij ter andere zijde, verklaard het volgende akkoord te hebben gesloten ...
Datum 19 oktober 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
039
Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Herman Stockelmans, daartoe gemachtigd zijnde middels een schependecreet van Oirschot d.d. 5 februari 1635 zoals ons schepenen is gebleken, beloven hierbij ...
Datum 8 februari 1635
.
040
Wij, Jacob Dircks van de Velde en Jan Stockelmans, schepenen van Oirschot, verklaren hierbij dat wij het verzoek hebben gezien van Joorden Herman Stockelmans en van Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Herman Stockelmans, welk verzoek is gericht aan de heren schepenen van Oirschot d.d. 5 februari 1635 ...
Datum 5 februari 1635

Jenneken Lenaert Lenaert Moijses x Henrick Gijsbert Vlemmincks (eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans)
Broer Joorden is voogd.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
004
Henrik Gijsbert Vlemmings als man van Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses, eerder weduwe van Henrik Herman Stockelmans heeft verklaard dat hij van Joorden Herman
Stockelmans en van Aert Daniels de Roij als voogden over de kinderen van deze Henrik en Jenneken, een bedrag van 150 gulden heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1637

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
180
Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Stockelmans, hebben namens deze kinderen kwijting gekregen voor een kapitaal van 200 gulden dat wijlen Corstiaen de Vosch eerder had geleend aan deze Henrick Stockelmans toen hij nog leefde, ...

Jenneken Lenaert Lenaert Moijses x Henrick Gijsbert Vlemmincks (eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
144
Wij, Jacop Dircks van de Velde, Jacop Jan Dirk Keijmps, Jan Stockelmans en Peter Cornelis Francken, schepenen van Oirschot, verklaren hierbij plechtig dat wij een bepaalde overeenkomst hebben gezien, opgemaakt voor meester Aert van Broekhoven en voor N. Asperen zijnde advokaten in de stad Den Bosch, opgemaakt tussen Henrick Gijsbert Vlemmincks als man van Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses ( van Aelst, JT ) eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans als partij ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Henrick en Jenneken als partij ter andere zijde, welke overeenkomst ook door deze partijen en advokaten was ondertekend. De tekst daarvan is aldus. ( begin quote ). Er een bepaalde procedure opgestart voor schepenen van Oirschot tussen Henrick Gijsbert Vlemmincks man van Jenneken dochter van Lenaert Moijses eerder weduwe van Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans in deze de verzoeker, als partij ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij als voogden onder de minderjarige kinderen van deze Henrik en Jenneken, als verweerders in deze kwestie. ...
Opgemaakt in Den Bosch d.d. 21 maart 1639 ...
Analoog 145

Herman Stockelmans x Jenneken Joorden Janssen van Hersel
- Henrick Herman x Jenneken Lenaert Lenaert Moijses
-- Meester Herman
-- Margriet
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
148
Meester Herman en verder Margriet, kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen Herman Stockelmans verwekt door wijlen deze Henrick bij diens vrouw Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses, beiden nog minderjarig en geassisteerd door hun voogden Joorden Herman Stockelmans en Aert Daniels de Roij, aangesteld als zodanig door schepenen van Oirschot, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Herman Stockelmans en diens vrouwJenneken dochter van Joorden Janssen van Hersel, resp. grootvader en grootmoeder van deze kinderen en dat ze nog na de dood van hun vader hebben geerfd, zoals ze verklaarden. ...
Datum 5 mei 1640
.
150
Meester Herman zoon wijlen Henrik Herman Stockelmans verkoopt ( in feite belening, JT ) hierbij het vierde deel van een hooibeemd gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck ter plaatse genoemd Boterwijk, b.p. Aert Gerits van der Heijden, Joorden HermanStockelmans, Jan Jacob Driessen zoals hij verklaarde. Het perceel wordt nu verkocht aan Joorden Herman Stockelmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorsplasten. Datum 10 mei 1640, ...

Gehuwd (religieus) ‎± 1618
[bron]
Paar genoemd in aktes 148 en 150 samen met ouders bruidegom.
In akte 144 van 21 maart 1639 zijn beide echtgenoten van Jenneke genoemd.
Gehuwd voor 1629 - genoemd in akte 014 en 015 van 1628.
Kind gedoopt op 20-06-1619.
ABT1618

Niet gevonden in index RHCE (Mar2021).
Niet gevonden in index BHIC (Nov2021).

Kids:
Hermannus: Henricus Stockelmans vader 20-06-1619 Oirschot DTB doopakte x ? - getuigen: Hermanus Pauli & Antonia Petri Moyses
Petrus: Hendricus Stockelmans vader 14-09-1621 Oirschot DTB doopakte x Joanna Leonardus - getuigen: Joannes Stockelmans & Maria Leonardus
Petronella: Henricus Stockelmans vader 25-05-1623 Oirschot DTB doopakte x Joanna Leonardus - getuigen: Henricus Theodorus & Aleijdis Jordanus
Leonardus: Henricus Stockelmans vader 25-03-1626 Oirschot DTB doopakte x Joanna Leonardus - getuigen: Godefridus Petrus & Catarina Moysis
Joannes: Henricus Hermanus Stockelmans vader 09-10-1627 Oirschot DTB doopakte x Joanna Leonardus - getuigen: Gerardus Joannes & Catharina Hermanus Stockelmans

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Petrus Stockelmans, 14-09-1621
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Petrus Stockelmans
Vader: Hendricus Stockelmans
Moeder: Joanna Leonardus
Getuige: Joannes Stockelmans & Maria Leonardus
Folio: 12
Doopdatum: 14-09-1621
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Petronella Stockelmans, 25-05-1623
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Petronella Stockelmans
Vader: Henricus Stockelmans
Moeder: Joanna Leonardus
Getuige: Henricus Theodorus & Aleijdis Jordanus
Folio: 20
Doopdatum: 25-05-1623
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Leonardus Stockelmans, 25-03-1626
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Leonardus Stockelmans
Vader: Henricus Stockelmans
Moeder: Joanna Leonardus
Getuige: Godefridus Petrus & Catarina Moysis
Folio: 32
Doopdatum: 25-03-1626
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Joannes Stockelmans, 09-10-1627
Doopplaats: Oirschot
Dopeling: Joannes Stockelmans
Vader: Henricus Hermanus Stockelmans
Moeder: Joanna Leonardus
Getuige: Gerardus Joannes & Catharina Hermanus Stockelmans
Folio: 38v
Doopdatum: 09-10-1627
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

(ongeveer 14 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Lenaert Lenaert Moijses‏
Overleden ‎2 sep 1661 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76598 Begraafinschrijving Joanna Henricus Vleminx, 02-09-1661
Overledene: Joanna Henricus Vleminx
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 02-09-1661
Folio: 138v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84755
Begraafinschrijving , 02-09-1661
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 02-09-1661
Partner: Henrick Gijsbert Vlemmincx
Voornaam: Henrick Gijsbert
Achternaam: Vlemmincx
Notabene: Echtgen.
Folio: 29v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 32 of 90 - 00032_D_Oirschot_0039_0029v-0030.jp2
"... de huysvrouw (?) henrick ??? gijbert vlemmincx"


BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Henricus Vleminx
overleden op 02-09-1661 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 138v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

, ‎1e huwelijk met: Henrick Herman Stockelmans, 2e huwelijk met: Henricus Gijsbertus Vlemminx
[Gebruikersnotities]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15213-38&minr=3384177&miview=ldt
NTI-15213-38 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
34
Overeenkomst, 23-8-1661
Persoon in RA:
Joan Aertsse de Roije
Margriet Henrick Herman Stockelmans
Henrick Gijsberts Vlemincx
Jenneken Leonard Moijses
Henrick Herman Stockelmans
Anthonij Hermans Crane
Dirick Ostade
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 38

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-58&minr=3304166&miview=ldt
NTI-15214-58 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
56v Overeenkomst, 10-3-1670
Persoon in RA:
Henrick Gijsberts Vlemmincx - Echtg. van Jenneken Lenart Moijses van Aelst
Jenneken Lenart Moijses van Aelst - Echtg. van Henrick Hermans Stockelmans Echtg. van Henrick Gijsberts Vlemmincx Wijlen
Henrick Hermans Stockelmans - Echtg. van Jenneken Lenart Moijses van Aelst Wijlen
...
Toponiem in RA: Papenvoirt, Kerckhof
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 58

Voor meer informatie: bertho@derikx.com