man‎Jan Herman Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
124
... Hij verkoopt deze rente aan Jan zoon Hermans Stokkelmans....
Datum en getuigen als boven. (2 februari 1607)
.
125
Jan Herman Stokkelmans belooft als schuldenaar te zullen betalen aan ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
208
Herman Stockelmans en met hem zijn zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd aan ..
Datum en getuigen als boven. (1 augustus 1611)
Zie ook 209 & 210

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1618.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1618
096
... Daarop is op 10 mei van dit jaar 1618 namen de hertog een nieuw bestuur gemaakt en zijn als schepenen (voor de eerste keer daarbij door de vermelde schout ) beedigd. ...
Raadsmannen : ...
4. Jan Herman Stockelmans

BELASTINGONTVANGER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1620
Henrik Willem Berchmans die in Bergeijk woont verklaart erfgenaam te zijn van wijlen heer Antonis Bruinicks en aanspraken te hebben in het volgende. Hij verklaart dat Jan Herman Stockelmans als algemeen belastingontvanger voor Oirschot die opdracht heeft de dorpslasten van Oirschot af te handelen en waarbij aan hem door deze Stockelmans een betalingsaanwijzing was gedaan ...
Datum 29 januari 1620

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
316
Henrik zoon Willem Peter Heijligen heeft als schuldenaar beloofd om, vanwege geleend geld, aan Jan zoon Herman Stokkelmans onze collega-schepen, als rentmeester voor en ten behoeve van Silvester zoon Mr. Jacob Lintermans een bedrag van ...
Datum 29 december 1625

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
131
Genoemde Willem Peters van Kimmenae uit de vorige akte heeft beloofd aan Jan Herman Stockelmans namens vermelde Dirk Jan Rutger Brouwers een bedrag van 50 gulden te zullen voldoen welk bedrag deze Dirk aan vermelde Jan Stockelmans schuldig was vanweg de aankoop van een perceel. Hij belooft deze Dirck Jan Rutger Brouwers daarvoor verder te vrijwaren voor die schuld. Datum en getuigen als boven.
.
139
Jan Henrick Niclaessen van Nistelroij heeft beloofd aan Jan Herman Stockelmans als rentmeester voor en ten behoeve van senor Silvester Lintermans, die een jaarlijkse rente van 11 gulden te gaan betalen, ....
Zie ook 214, 258, 279

SCHEPEN EN RENTMEESTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
010
Wouter zoon Henrick Henricks van Ghinhoven en Michiel Antonis Huiskens hebben beloofd om aan Jan Herman Stockelmans onze collega-schepen als rentmeester voor en ten behoeve ook van Silvester Lintermans, die een jaarlijkse rente van 55 gulden te gaanbetalen, ...

ZWAGER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
135
Marieken dochter van wijlen Peter Goijaerts Verhoeven, weduwe van Jan Wouter Heijmans, ... verkoopt hierbij haar erfdeel dat ze van haar ouders heeft geerfd, ... Ze verkoopt de genoemde bezittingen nu aan Jan Herman Stockelmans en aan Simon Goijaerts Verhoeven, zijnde haar zwager ( of schoonzoon ? ) en haar neef.
Datum 13 maart 1632

JAN HERMAN (weduwnaar) x Ijken Goijaert Peters Verhoeven
JOORDEN HERMAN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
003
Jan Hermen Stockelmans als weduwnaar van Ijken dochter van Goijaert Peters Verhoeven, waarbij ook deze Goijaert Peters Verhoeven aanwezig is als grootvader (Goijaert is dus de grootvader, JT) van zijn kinderen verkregen bij vermelde Iken, daarbij nog geassisteerd door zijn zoon Hermen en zijn dochter Margriet, die daarmee instemmen, verkopen hierbij een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Odulphus Jan Goossens, de gemeenschappelijke straat, de weduwe en kinderen van Peter Wouters van de Venne. Ze verkopen dit bezit na een advies daarover van Sijmen Goijaerts Verhoeven en van Joorden Hermen Stockelmans, zijnde de ooms van deze kinderen, en ruilen het nu tegen ...
Datum en getuigen als boven. (2 januari 1634)

SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
100
Wij, Jacob Dircks van de Velde, Jacob Jan Dirck Keijmps, Jan Herman Stockelmans, Willem Niclaes Scepens, Peter Cornelis Francken, Dirck Balthasars van den Huevel en Joorden Jan Peters Verhoeven, schepenen van Oirschot ...
Datum 30 maart 1638

JAN STOCKELMANS weduwnaar van Ida
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
228
Simon en Maria, kinderen van wijlen Goijaert Peters Verhoeven, en verder Jan Stockelmans als weduwnaar van Ida, ook dochter van Goijaert Peters Verhoeven, welke Maria is vergezeld door haar voogd, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat Goijaert Peters Verhoeven geeft nagelaten zoals ze verklaarden. ...
Datum 27 augustus 1638

SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
288
... Aldus opgemaakt te huize van de testatrice staande in Oirschot herdgang Spoordonk op 25 oktober 1638, in aanwezigheid van Jan Herman Stockelmans en Peter Cornelis Francken schepenen die deze akte in plaats van de testatrice die verklaarde niet te kunnen schrijven, hebben ondertekend.

JOHAN STOCKELMANS (SCHEPEN) HERTROUWD? x Margriet Henrick de Leeuw
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
209
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten, verder zijn broers Joost en Guilliam, Johan van Elmpt als man van Geertruit, nog Johan Stockelmans onze collega schepen als man van Margriet, verder Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria en Johan van Esch als man van Catharina en verder nog Helena, zijnde allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw verwekt door deze Henrik bij wijlen diens vrouw Maria dochter van wijlen Geraert Alaert Schepens, welke Helene is geassisteerd door haar daarin aangewezen voogd, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat is nagelaten door hun overleden ouders zoals ze verklaarden. ...
Bij deze verdeling krijgen Johan Stockelmans en Gerart Goossens, resp. schepen en secretaris, ten behoeve van hun echtgenotes het huis met schuur, tuin, boomgaard etc. genoemd de Moerman, samen met de aanplant op het voorerf, gelegen in Oirschot ...
Datum 21 juli 1639

RENTMEESTER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
215
... Hij verkoopt het kapitaal nu aan Jan Herman Stockelmans als rentmeester van en ten behoeve van het gasthuis van wijlen heer Amelrijck Boots, om dat kapitaal na zijn dood de ontvangem en niet eerder dan als zodanig. ...
Datum 8 augustus 1639

JAN STOCKELMANS (SCHEPEN) x MARGRIET HENRICK DE LEEUW
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
231
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten verder Jan en Willem, gebroeders, nog hun zuster Heijlken, verder Jan Stockelmans onze medeschepen als man van Margriet en Gerard Goossens onze secretaris als man van Maria, nog Jan van Esch als man Catharina zijnde allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw, welke Heijlken is geassisteerd door Niclaes Jacops als haar toegewezen voogd, hebben hierbij machtiging gegeven aan hun broer Joost en aan Jan van Elmpt als man van Geertruit, zijnde hun zwager, om namens hen al hun vorderingen te innen die wijlen hun vader Henrik had uitstaan. ...
Datum 22 augustus 1639
.
233
Heer en meester Ricalt de Leeuw priester en licentiaat in de rechten, verder zijn broer Guilliam, Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Margriet, Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria, zijnde gezusters en allen kinderen van wijlen Henrick de Leeuw, verwekt door wijlen Henrik bij diens vrouw Merieke Gerit Schepens, welke genoemde Stockelman en Goossens nadrukkelijk verklaren dat ze bij de dood van hun ouders bepaalde leengoederen hebben geerfd die tot verschillende leenhoven behoren en ze machtigen daarom hierbij deze Stockelmans en Goossens hun zwagers zijnde om namen hen het leenverhef daarvoor te doen voor de leenhoven waar zulks nodig is,...

MARGRIET HENRICK DE LEEUW x Herbert Niclaes Herberts van Wijntelre
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
061
... Barbara als weduwe van Niclaes Herberts van Wijntelre vandaag afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan. Ze verkopen deze rentes nu aan Jan Stockelmans als man van Margriet dochter van wijlen Henricks de Leeuw die eerder weduwe was van Herbert zoon van wijlen Niclaes Herberts van Wijntelre en van vermelde Barbara. ...
Datum 3 februari 1640
.
062
Heer Antonis Verrijt, priester als beheerder van de fabriek van de O.L. Vrouwekerk in Oirschot en mede als kapelaan van de St. Peterskerk ter ener zijde en Jan Stockelmans als man van Margriet dochter van wijlen Henricks de Leeuw tevoren weduwe van Herbert Niclaessen van Wijntelre ter andere zijde, hebben verklaard met elkaar een ruil te hebben gedaan van de navolgende rentes en pachten zoals ze verklaren. ...

MARGRIET HENRICK DE LEEUW
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
158
Wij, Jacob Dircks van de Velde, Jacop Jan Dirck Keijmps, Jan Herman Stockelmans, Willem Niclaes Scepens, Dirck Baltus van den Heuvel en Joorden Jan Peters Verhoeven, schepenen van Oirschot, ...
Datum 16 mei 1640
.
161
Jan Stockelmans als man van Margriet en Gerart Goossens onze secretaris als man van Maria, beiden dochters zijnde van wijlen Henrick de Leeuw, voor een helft daarin, verder Willem zoon wijlen Jan Gerit Alaert Scepens voor de andere helft, hebben verklaard met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van een hooibeemd genoemd de Elsdonck, gelegen in Oirschot herdgang Straten. ...

Gehuwd
[bron]
Genoemd als zwager van verhoeven in akte 135 van 13 maart 1632.
BEF1632

Huwelijk niet gevonden in index BHIC noch RHCE bruidegom j* sto* noch j* Herm* tussen 1600-1630. (Feb2020).

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021)(Feb2023).

Kids:
Maria: Joannes Stockelmans vader 06-08-1621 Oirschot DTB doopakte x Ida Georgius - getuigen: Sylvester Lintermans & Joanna Hendricus Stockelmans

Geen andere kids gevonden in index BHIC oirschot met moet I* of Y* en vader J*
met:2e huwelijk
man‎Jan Herman Stockelmans‏‎


Gehuwd (religieus) ‎20 jul 1634 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Stockelmans
Bruid Margareta de Leuw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-07-1634
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 28v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek


Geen kids gevonden in index BHIC Oirschot.

RHCE: OpenArchives
47697 Trouwinschrijving Joannes Stockelmans en Margareta de Leuw, 20-07-1634
Bruid: Margareta de Leuw
Bruidegom: Joannes Stockelmans
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 20-07-1634
Folio: 28v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3

(ongeveer 44 jaar gehuwd) met:

womanMargriet Henrick de Leeuw‏
Begraven ‎19 sep 1678 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 158 van 16 mei 1640.
Genoemd in akte 27 van 6-8-1678.

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77508 Begraafinschrijving Margareta de Leeuw, 00-09-1678
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 00-09-1678
Overledene: Margareta de Leeuw
Folio: 187v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 32.5


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.40 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
87904 Begraafinschrijving Margriet de Leeuw, 19-09-1678
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 19-09-1678
Overledene: Margriet de Leeuw
Folio: 3
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 32.40


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.41 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77790 Begraafinschrijving Margriet de Leeuw, 19-09-1678
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 19-09-1678
Overledene: Margriet de Leeuw
Folio: 1
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 32.41


RHCE:
2627-4107 Dossiers betreffende de afwikkeling van nalatenschappen
2798 Margriet Henricx de Leeuw, 1679-1680
Persoon in RA:
Margriet Henricx de Leeuw
Soort akte: Boedelrekening
Inventarisnummer: 2798


[Gebruikersnotities]
Zie akte 061 van feb 1640 in notitie bij echtgenoot: "eerder weduwe was van Herbert Niclaes Herberts van Wijntelre"

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
47696 Trouwinschrijving Herbertus Nicolaas van Wintelroij en Margareta Henricks de Leuw, 29-02-1628
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 29-02-1628
Bruid: Margareta Henricks de Leuw
Bruidegom: Herbertus Nicolaas van Wintelroij
Folio: 15
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand
Inventarisnummer: 32.3


RHCE:
NTI-15215-99 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
31 Attestatie, 17-11-1665
Persoon in RA:
Jan Goossens - Pachter impost dranken
Peter Naehuijs - Stadhouder
Jan Matijs Oerselmans - President schepen
Jacob Seelant - Collecteur
Margareta de Leeuw - Echtg. van Jan Stockelmans, Weduwe
Jan Stockelmans - Echtg. van Margareta de Leeuw, Wijlen
Adriaen Peter Beijens - Bersse
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 99
.
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/48/2CCA9E6739BD44E9A40BF09824BBA945
https://proxy.archieven.nl/48/41B13FF321FF439698F65B1FC70BD6A5
https://proxy.archieven.nl/48/3D1DAFD96B99414D9D1B8F11BC9B924B
https://proxy.archieven.nl/48/FA3EF011DE6F46EFBEEB12D93E0BF9AA


https://proxy.archieven.nl/48/95349CAEB7FD413E9C07DE789B594097
NTI-15221-231 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Leermakers
27 Procuratie, 6-8-1678
Persoon in RA:
Margareta de Leeuw - Echtg. van Jan Stockelmans
Jan Stockelmans - Echtg. van Margareta de Leeuw, overleden
Peeter de Louw
Dirck Peeters van Doren
Jenne van Esch
Jaspar Janssen van Esch
Maijken de Leeuw
Claes Peeters van Liempde
Wouter Martens van Elmpt
Anneken de Leeuw
Adriaen Laureijs Pennincx
Richard de Leeuw
Felix Soetens
Lambert Lamberts van Boxtel
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 231

Voor meer informatie: bertho@derikx.com