man‎Henricus Gijsbertus Vlemminx‏‎
Geboren ‎± 1599
[bron]
Zie akte 340 van 19 oktober 1634: "Onlangs heeft Henrik Gijsbert Vlemmings weduwnaar van Mariken dochter van Jacob Francken te kennen gegeven zich opnieuw in het huwelijk te willen begeven met Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses welke Jenneke weduwe is van Henrik Hermen Stockelmans"

Eerste huwelijk op 30-01-1621 - dus geboren voor 1601.

NB: LET op zie overlijden - twee peronen met deze naam in tijdvak!!!!
Zie akte 8 van 27-1-1663: 64 jaren dus geboren rond 1599.

ABT1599

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
340
Onlangs heeft Henrik Gijsbert Vlemmings weduwnaar van Mariken dochter van Jacob Francken te kennen gegeven zich opnieuw in het huwelijk te willen begeven met Jenneken dochter van Lenaert Lenaert Moijses welke Jenneke weduwe is van Henrik Hermen Stockelmans, waarbij Henrick uit zijn eerste huwelijk 4 kinderen heeft overgehouden en genoemde Jenneken 3 kinderen. Omdat Henrik en Jenneken vrezen dat er onmin zal kunnen ontstaan tussen deze verschillende kinderen aangaande het bezit van hen beiden enhet bezit wat ze beiden in zullen brengen bij een huwelijk, hebben deze Henrik Vlemmincks geassisteerd door Dielis Jacob Francken als voogd als voogd over de kinderen en nog Marten en Peter Niclaes Vlemmincks als oud-ooms van deze kinderen als partij ter ener zijde en genoemde Jenneken geassisteerd door haar vader Lenaert en door Moijses haar broer, verder door Jan en Joorden gebroeders en zonen van wijlen Herman Stockelmans en nog Aert Daniels de Roij als voogden en naaste vrienden van vermelde kinderen van Jenneken, als partij ter andere zijde, verklaard het volgende akkoord te hebben gesloten ...
Datum 19 oktober 1634

Eerste huwelijk:
Zie akte boven 4 kids

BHIC:
Bruidegom Hendricus Gijsberts
Bruid Maria Jacobs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-01-1621
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-01-1621
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 4
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Maria Jacobus moeder 11-01-1623 Oirschot DTB doopakte x Gisbertus Vlemincx
Henricus Gisbertus vader 10-03-1625 Oirschot DTB doopakte x Maria Jacobus
Henricus Gisbertus vader 09-03-1627 Oirschot DTB doopakte x Maria Jacobus

MOGELIJK:
NB: LET op zie overlijden - twee peronen met deze naam in tijdvak!!!!
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-119&minr=3335906&miview=ldt
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
8 Attestatie, 27-1-1663
Persoon in RA:
...
Henrick Gijsbert Vlemincx
Notabene: Oud ca 64 jaren

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-78&minr=3313382&miview=ldt
NTI-15214-78 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
456 Attestatie, 17-12-1663
Henrick Gijsberts Vlemincx
Beroep: Oud armmeester
Notabene: Oud ca 65 jaren

MOGELIJK:
NB: LET op zie overlijden - twee peronen met deze naam in tijdvak!!!!
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15218-138&minr=3346248&miview=ldt
NTI-15218-138 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (jr.)
23 Testament, 7-3-1675
Persoon in RA:
Henrick Ghijsbert Vlemincx
Ghijsbert van Croonenborch - Echtg. van Maria Vlemincx

Gehuwd (religieus) ‎29 mei 1633 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 144 van 21 maart 1639 zijn beide echtgenoten genoemd.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Gijsberts
Bruid Joanna Lenards
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-05-1633
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 23
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek


RHCE: OpenArchives
47400 Trouwinschrijving Henricus Gijsberts en Joanna Lenards, 29-05-1633
Bruid: Joanna Lenards
Bruidegom: Henricus Gijsberts
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 29-05-1633
Folio: 23
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


Geen kids gevonden in index BHIC/RHCE Oirschot (Jan2024).
(ongeveer 28 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Lenaert Lenaert Moijses‏
Overleden ‎2 sep 1661 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76598 Begraafinschrijving Joanna Henricus Vleminx, 02-09-1661
Overledene: Joanna Henricus Vleminx
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 02-09-1661
Folio: 138v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84755
Begraafinschrijving , 02-09-1661
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 02-09-1661
Partner: Henrick Gijsbert Vlemmincx
Voornaam: Henrick Gijsbert
Achternaam: Vlemmincx
Notabene: Echtgen.
Folio: 29v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 32 of 90 - 00032_D_Oirschot_0039_0029v-0030.jp2
"... de huysvrouw (?) henrick ??? gijbert vlemmincx"


BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Henricus Vleminx
overleden op 02-09-1661 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 138v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

, 1e huwelijk met: Henrick Herman Stockelmans, ‎2e huwelijk met: Henricus Gijsbertus Vlemminx
[Gebruikersnotities]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15213-38&minr=3384177&miview=ldt
NTI-15213-38 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
34
Overeenkomst, 23-8-1661
Persoon in RA:
Joan Aertsse de Roije
Margriet Henrick Herman Stockelmans
Henrick Gijsberts Vlemincx
Jenneken Leonard Moijses
Henrick Herman Stockelmans
Anthonij Hermans Crane
Dirick Ostade
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 38

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15214-58&minr=3304166&miview=ldt
NTI-15214-58 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
56v Overeenkomst, 10-3-1670
Persoon in RA:
Henrick Gijsberts Vlemmincx - Echtg. van Jenneken Lenart Moijses van Aelst
Jenneken Lenart Moijses van Aelst - Echtg. van Henrick Hermans Stockelmans Echtg. van Henrick Gijsberts Vlemmincx Wijlen
Henrick Hermans Stockelmans - Echtg. van Jenneken Lenart Moijses van Aelst Wijlen
...
Toponiem in RA: Papenvoirt, Kerckhof
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariƫle archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 58

Voor meer informatie: bertho@derikx.com