man‎Joorden Herman Stockelmans‏‎
Geboren ‎± 1588
[bron]
Zie akte 17 van 25 jan 1633 - ouderlijk gezin

Zie akte 264 van september1639: 51 jaar - Dus geboren rond 1639-51=1588
Zie akte 419 Attestatie, 3-3-1663 - 78 jaren - geboren rond 1585
Zie akte 39 Attestatie, 13-6-1661: 71 jaar - geboren rond 1661-71=1590
Zie akte 114 Attestatie, 28-4-1660 - 70 jaar - dus geboren rond 1660-70=1590
Zie akte 82 Attestatie, 23-10-1658 - 70 jaren - dus geboren rond 1588.

Begraven ‎5 apr 1663 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 337: "met instemming van Joorden Stockelmans doorgehaald. Datum 17 april 1662".

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
84916 Begraafinschrijving Joorden Herman Stockelmans, 05-04-1663
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Joorden Herman Stockelmans
Folio: 38
Begraafdatum: 05-04-1663
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
76676 Begraafinschrijving Jordanus Stockermans, 06-04-1663
Overledene: Jordanus Stockermans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 06-04-1663
Folio: 144
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5


BHIC: OpenArchives
Overledene Jordanus Stockermans
overleden op 06-04-1663 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 144
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Jordanus Stockermans
overleden op 08-08-1663 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 145
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1626.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 151 REGESTEN 1626
151
Jan Goijaerts heeft beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans die een bedrag van 150 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum als boven (7 mei 1626)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
337
Arien Goort Henricks heeft beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen, vanwege geleend geld, per a.s. 7 november 1628 sanen met 5 gulden voor rente. Dit betreft een hernieuwde schuld en als het bedrag dan niet door Arien wordt terugbetaalt, zal hij daarna steeds de zelfde rente van 5 gulden moeten blijven betalen totdat de hoofdsom is voldaan en wel gerekend vanaf afgelopen 7 november anno 1627 totdat de hoofsom is voldaan. Datum 24 november 1627, getuigen Huijskens, Ekerschot en Collenberg.
In marge :
Deze belofte van 100 gulden is met rente daarvan met instemming van Joorden Stockelmans doorgehaald. Datum 17 april 1662, getuigen Stockelmans zelf en de secretaris. Quod attestor P. van Andel.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
229
Joordaen zoon wijlen Herman Stockelmans daartoe gemachtigd zijnde met een machtigingsbrief opgemaakt voor schepenen van de stad Antwerpen d.d. 20 juni 1631, hem daarin gegeven door Peter Goijaerts Boon, verkoopt hierbij een hofstede en grond etc. dat nu een dries is, gelegen in Oirschot staande naast het huis van heer Henrick Verbeeck, b.p. de gemeenschappelijke straat, het voetpad van de kerk aldaar, welke dries deze Peter heeft geerfd bij de dood van zijn moeder Johanna Stockelmans. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan Herman Stockelmans en de verkoper belooft in zijn hoedanigheid alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen. Datum 25 juni 1631, getuigen Francken en Goossens.

JOORDEN HERMAN 51 jaar
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
264
... en verder Joorden Herman Stockelmans, belastingheffer binnen Oirschot oud ca. 51 jaar die een verklaring hebben afgelegd ...
Datum en getuigen als boven. (september 1639)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
127
Marten Janssen de Roij heeft als schuldenaar beloofd om aan Joorden Herman Stockelmans vanwege geleend geld die per heden datum ...
Datum 14 juni 1644
.
128
Marten Janssen de Roij verhuurt hierbij aan Joorden Herman Stockelmans een stuk akkerland gelegen onder Boterwijk alhier ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
198
In de naam van de heer Jesus Christus, Amen. Vandaag is voor ons schepenen en secretaris van Oirschot verschenen de eerwaardige heer Gevaert van Ostaden, priester en kanunnik van het kapittel van de St. Peterskerk te Oirschot, ziek in zijn stoel zittend, maar wel in het bezit van zijn verstandelijke vermogens zoals dat voor ons duidelijk was.
... Al hetgeen er verder overschiet als zijn schulden zijn voldaan, vermaakt de testateur aan zijn broer Peter en hij benoemt hem daarin als zijn erfgenaam. Als uitvoerders van zijn wilsbeschikking benoemt de testateur zijn broer Peter en Joorden Herman Stockelmans en hij verzoekt hen deze opdracht aan te nemen, ...
24 juli 1640

RHCE:
NTI-15216-111 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
21 Testament, 6-9-1655
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen (Echtg. van Aleijt Joordaen Janssen Melis )
Stockelmans, Herman (Vader van 1 )
Melis, Aleijt Joordaen Janssen (Echtg. van Joordaen Stockelmans )
Melis, Joordaen Janssen (Vader van 3 )
Verhoeven, Peeter Sijmons
Melis, Perijntken
Melis, Peeter Joordaen (Vader van 6 )
Aert, Ariken
Aerts, Goijart (Vader van 8 )
Stockelmans, Magriet
Stockelmans, Henrick (Vader van 10)
Stockelmans, Maeijken (Dochter van 2 )
Stockelmans, Catelijn (Dochter van 2 )
Stockelmans, Margriet (Dochter van 2 )
Stockelmans, Jan Herman (Kinderen van )
Melis, Adriaen (Zoon van 4 )
Melis, Jan (Zoon van 4 )
Melis, Peeter Joordaen
Gestell van, Andries Janss (getuige)
Thomasse, Henrick Peeter (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 6-9-1655
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 111
Zie ook Soortgelijk:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-111&minr=3328847&miview=ldt
22 Testament, 7-9-1655


RHCE:
NTI-15216-114 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
82 Attestatie, 23-10-1658
Stockelmans, Joordaen (Schepen, Oud ca 70 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 23-10-1658
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 114
Zie ook
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-114&minr=3331086&miview=ldt
43 Attestatie, 9-4-1658 - Schepen - Oud ca 70 jaren
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15216-113&minr=3329910&miview=ldt
6 Attestatie, 11-4-1657 - Gezworne - Oud ca 69 jaren


RHCE:
NTI-15214-75 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
114 Attestatie, 28-4-1660
Stockelmans, Joorden (Schepen Oud ca 70 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 28-4-1660
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 75


RHCE:
NTI-15216-117 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
39 Attestatie, 13-6-1661
Stockelmans, Joordaen (Oud schepen Oud ca 71 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 13-6-1661
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 117


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
95 Inventaris, 0-0-0
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen (Echtg. van Aleijt Melis Wijlen )
Melis, Aleijt (Echtg. van Joordaen Stockelmans wijlen)
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 0-0-0
Soort akte: Inventaris
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


RHCE:
NTI-15214-78 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
419 Attestatie, 3-3-1663
Stockelmans, Joorden (Schepen, Oud ca 78 jaren )
...
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 3-3-1663
Soort akte: Attestatie
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 78


RHCE:
NTI-15214-62 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
76 Testament, 3-4-1663
Persoon in RA:
Stockelmans, Joorden (Echtg. van Perijntghen Peeter Joorden Melis )
Stockelmans, Herman ( Wijlen )
Stockelmans, Herman (Zoon van 1 )
Lintermans, Silvester
Melis, Perijntghen Peeter Joorden (Echtg. van Joorden Stockelmans ) <============== ????????
Oeckel van, Jan (Executeur; getuige )
Ostaden van, Dirck (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 3-4-1663
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 62


RHCE:
NTI-15216-119 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
46 Inventaris, 25-4-1663
Persoon in RA:
Stockelmans, Joordaen Herman (Echtg. van Aleijt Melis Wijlen)
Melis, Aleijt (Echtg. van Joordaen Herman Stockelmans Wijlen )
Melis, Joordaen (Vader van 2 )
Roije de, Jan Aerts (Echtg. van Margriet Stockelmans )
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Aerts de Roije ) - Vader is Henrick
Stockelmans, Henrick (Vader van 5 )
Snellaerts, Peeter Janssen (Echtg. van Maeijken Stockelmans)
Stockelmans, Maeijken (Echtg. van Peeter Janssen Snellaerts) - Vader is Herman
Stockelmans, Herman (Vader van 8)
Lusdonck van de, Jan Pauwels (Echtg. van Iken Stockelmans )
Stockelmans, Iken (Echtg. van Jan Pauwels van de Lusdonck Dochter van 9 ) - Vader is Herman
Snellaerts, Adriaen Dielis (Echtg. van Catalijn Stockelmans )
Stockelmans, Catalijn (Echtg. van Adriaen Dielis Snellaerts )
Schellekens, Jan Jacob (Echtg. van Margriet Stockelmans )
Stockelmans, Margriet (Echtg. van Jan Jacob Schellekens Dochter van 9) - Vader is Herman
Stockelmans, Herman Janssen
Melis, Adriaen Joorden
Melis, Peeter
Melis, Peeter Joorden (Vader van 18 )
Melis, Lambert
Melis, Jan Joordaen ( Vader van 20 )
Vonck, Hans
Leijten, Jan Adriaen
Lodewijcx, Meriken Claes
Roije de, Jan Aerts
Ostaden van, Dirck
Willems, Dirck (Erfgenamen van )
Stockelmans, Herman Henrick
Verheijden, Aert Gerits
Oerlemans, Dielis Gijsbert
Boelaerts, Henrick Leonaerts
Leeuw de, Joost Henrick
Leeuw de, Richard
Naehuijs, Peeter
Elmpt van, Jan
Potters, Peeter Dielis
Ostaden van, Peeter Henricx
Boellaerts, Thomas Henrick
Beersse van, Jan Dirck Willems
Snellaerts, Willem Dielis
Santegoets, Niclaes Janssen
Verheijden, Jan Niclaes
Goorts, Jan Jan
Schellekens, Goijaert Jacob
Vollenhoo, N.N.
Lintermans, N.N.
Snellaerts, Jacob Janssen
Peeters, Aert
Snellaerts, Aert Peeters
Eijmmerts, Goijaert
Lodewijcx, Jan
Gestell van, Andries Janssen
Ostaden van, Goortken
Ostaden van, Peeter (Vader van 53 )
Goorts, Ariken (Beroep: Dienstmaagd )
Goorts, Aert
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 25-4-1663
Soort akte: Inventaris
Toegangsnummer: 15216 Johan van Oeckell, notaris Oirschot, 1652-1664
Inventarisnummer: 119


Ondertrouwd ‎30 jan 1621 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎18 feb 1621 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 46 Inventaris, 25-4-1663 genoemd met echtgenote en zus Maijken en zus Iken en zus Cathalijn en zus Margriet + aantrouw.

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
47495 Trouwinschrijving Jordanus Hermans en Aleydis Jordaens, 18-02-1621
Bruid: Aleydis Jordaens
Bruidegom: Jordanus Hermans
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 30-01-1621
Trouwdatum: 18-02-1621
Folio: 4v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


BHIC:
Bruidegom Jordanus Hermans
Bruid Aleydis Jordaens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-02-1621
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 30-01-1621
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 4v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek


Geen kids gevonden in index BHIC (Nov2021).
(ongeveer 42 jaar gehuwd) met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com