man‎Jan Jacob Stockelmans‏‎
Overleden ‎± 1555
[bron]
Genoemd in aktes 031 en 032 van 19 januari 1555 en 3 februari 1555.
Waarschijnlijk is zijn echtgenote Ijken als in aktes Los002 en Los003 van januari 1556 als weduwe genoemd.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 339 van 29 december 1556.

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
348
Jan Jacop Stockelmans heeft beloofd om voortaan aan Laureijs Daniel Wreijssen die een jaarlijkse rente van 18 stuivers te gaan betalen, ....
Datum 7 december 1528

GEHUWD MET MARIE JAN VAN HERSEL.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1529.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1529
102
Heer Jan van Herzele, priester en kanunnik te Boxtel, heeft ... Hierbij treden ook nog op op Willem Jans van Herzel, Jan Jacop Stockelmans als man van Marie dochter van genoemde Jan van Herzel, voor henzelf en ook namens hun broers Henrick en Dircken voor hun zuseter Katalijn, waarvoor genoemde heer Jan , Willem en de andere Jan optreden en doen nu afstand van dat bezit inzake al hun eventuele rechten daarin ten behoeve van genoemde Ermgard en haar kinderen.
Datum 19 februari 1529
.
317
Jan van Herzele, verder heer Jan, Henrick en Willem, broers en kinderen van genoemde Jan van Herzele, verder Jan Jacop Stockelmans als man van Marien, ook dochter van genoemde Jan van Herzel, voor henzelf optredend en ook voor hun broer Dirck en voor hun zuster Katalijn, waarbij Jan als vader hierin handelt voor zijn vruchtgebruik en zijn kinderen daarin voor het erfrecht, verkopen ...
Datum 20 november 1529

EERSTE ECHTGENOTE EN MOEDER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
166
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henriek Stockelmans als haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van 2 Karolusguldens, welke rente heer
Jan Jans van Herzele, priester en kanurmik te Boxtel, en Bartholomeus zoon wijlen genoemde Jacop Stockelmans beiden als voogden over de wettige minderjarige kinderen van Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verwekt bij Marie dochter van Jan van Hersel aan Heijlwich als weduwe hadden beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfi:echt. ... Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen, te weten Bartholomeus, Aleijt en Marie en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan verwekt bij Marie Jan van Hersel.
Datum 29 juli 1538
.
167
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en als voogd voor de wettige kinderen van zijn broer Jan, verder meeester Dirck Smeets als man van Marie, wettige dochter van
genoemde Jacop Stockelmans, verkopen hierbijn hun drie vierde deel van een rente van 2 Kamlusguldens uit de vorige akte, nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans. Zulks is gebeurd voor het kindsdeel van deze Aleijt dat anderhalve gulden rente bedraagt en terzake van het kindsdeel van genoemde Marie zijnde een halve gulden rente per jaar. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan. Actum als boven.

OOK WEL DE MOLDER GENOEMD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
132
Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans die men ook wel de Molder noemt, daarbij gemachtigd zijnde door Cecilia van Aerle, zoals blijkt uit een bezegelde brief zoals het scheen van de stad Antwerpen, verkoopt hierbij ...
Datum 17 maart 1542

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
252
Voor ons is verschenen Geertruid weduwe van Dirck Stockelmans met haar voogd Jan Jacop Stockelmans en doet nu afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar wettige kinderen inzake alle bezit dat haar is nagelaten door wijlen haar man. ...
Datum 5 augustus 1546

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
315
Jan en Bartolomeus gebroeders en wettige kinderen van wijlen Jacop Stockelmans hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum 15 september 1547

TERM VOORKINDEREN GEBRUIKT! DUS HERTROUWD
JAN JACOB STOCKELMANS x MARIEKEN JANS VAN HEERSEL
Jacop
Jan
Gerard (ook Geerit)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
263
Jan zoon Jacop Stockelmans doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake het vijfde deel van een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Hij doet er nu afstand van ten behoeve van zijn wettige kinderenverwekt bij Marieken dochter van wijlen Jans van Heersel.
Datum 17 april 1553,
.
264
Jacop, Jan en Gerard, gebroeders en wettige kinderen van Jan Jacop Stockelmans verwekt bij Marieken dochter van wijlen Jan van Heersel, verkopen hierbij het vijfde deel van een stuk land genoemd de Lerpt, gelegen zoals beschreven in de voorgaande akte....
Datum en getuigen als boven.
.
265
Willem Janssen van Heersel heeft beloofd om aan Jan Jacop Stockelmans, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en Jacop, Jan en Geerit ( kinderen van Jan Jacop Stockelmans dus, JT ) zijn wettige kinderen verwekt bij Marieken dochter van wijlen Jans vanHeersel daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 35 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
294
Willem zoon wijlen Jan van Hersel verkoopt hierbij een akker genoemd de Lerpt, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... nog een rente van 35 stuivers per jaar aan Jan Stockelmans en de voorkinderen van deze Jan.
Datum 10 juni 1553

ZELF GENOEMD! VADER IS WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
031
Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verkoopt hierbij ...
Datum en getuigen als boven.(19 januari 1555)
Zie ook 032
094
... Hij verkoopt de rente nu met een vervallen en een lopende termijn aan Jan Jacop Stockelmans ..
Datum en getuigen als boven.(Datum 3 februari 1555)

IJKEN WEDUWE
WIE IS DIT: "Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar" - is hier bedoeld Jan Jacob Stockelmans en is zijn weduwe 30 jaar en dus flink jonger dan hij?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
Los002
Los velletje ( is uit protocol verwijderd, JT )
Bartholomeus Stockelmans oud ca. 40 jaar, Gerit van der Ameijden oud ca. 55 jaar en Jan zoon wijlen Jan Stockelmans oud ca. 30 jaren, nog Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar, verklaren dat zij Jan Stockelmans toen hij nog leefde hebben horen verklaren dat hij het transport van een vijver die hij heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1556
.
Los003
Ijken weduwe van Jan Stockelmans met Joerden de Metser, Peter Henrick Gijsbrechts en Adriaen Laenen als voogden van genoemde weduwe en kinderen, ...
Datum 15 januari 1556

IJKEN WEDUWE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
339
Dielis zoon wijlen Alaert Peterszoon heeft beloofd om voortaan aan Ijken dochter van Henrick Scoetmans weduwe van Jan Jacop Stockelmans, waarbij zij het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jan het erfrecht, ...
Datum 29 december 1556
In marge : Met instemming van Ijda en Jan Stockelmans als voogd van de kinderen en van Henrick zoon van genoemde Ijde, doorgehaald. (GEEN DATUM)
Ijken dochter van Henrick Scoetmans weduwe van Jan Jacops Stockelmans met haar voogd Roelanden van der Ameijden staat aflossing van deze pacht altijd toe op ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1559.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1559
096
... en welke rente Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans eerder aan deze heer Henrick Stockelmans had beloofd,...
Datum 10 maart 1559

RHCE:
NTI-10624-1 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Roelant van den Ameyden
9 Testament, 4-4-1559
Marie Jacops Stockelmans (Echtg. van mr. Diricken)
mr. Diricken (Echtg. van Marie Jacops Stockelmans)
Jacop Jans Stockelmans
Jan Jans Stockelmans
Bartholomeus Stockelmans (Echtg. van Margriete ?)
Margriete ? (Echtg. van Bartholomeus Stockelmans )
Dircken Nijs (Woonplaats: Beerze )
Jan Stockelmans (Echtg. van Ikene Schoetmans)
Peteren Dirick (zoon van mr. Dirck)
Ikene Schoetmans (Echtg. van Jan Stockelmans )
Antonij Everts (Woonplaats: Sint Oedenrode )
Willem van Hersel (getuige)
Willem Johannes (getuige)
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 10624 Roelant van den Ameyden, notaris Oirschot
Inventarisnummer: 1


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
165
... Het perceel wordt nu verkocht, na een verkregen schepenbankdecreet hierover vanwege de schepenen van Oirschot, aan Ijken dochter van Henrick Schoetmans weduwe van Jan Stockelmans...
Datum en getuigen als boven. (29 maart 1560)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
132
Jan Jan Stockelmans als daartoe gemachtigd zijnde vanwege Henrick Jan Stockelmans zoals ons voldoende is gebleken uit een procuratie voor schepenen d.d. 21 februari 1566, genoemde Jan en Rutger Janssoen van Kerkoerle als voogden nog over Marie, Frederick, Jan en Jenneken, wettige kinderen van wijlen Jan Stockelmans verwekt bij diens vrouw Ijken wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans, verkopen nu ...
Datum 1 maart 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
123
Lodewijk Janssoon Verhoeven en Henrick Goijaerts int Eeckerschot hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen daarvan het erfrecht, die een bedrag van 36 gulden te zullen betelen per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum als boven (17 februari 1567)

Ijken Henrick van den Schoet x Jan Jacop Stockelmans
- Marien x Jacop Mathijs Oerselmans
- Henrick
- minderjarige kinderen
Ijken Henrick van den Schoet x Zander Janssoen
Jan Jan Stockelmans als voogd en gemachtigde
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1568
245
Het is zo dat Ijken Stockelmans echtgenote van Zander Janssen (Zander is concierge van het St. Jorisgasthuis, JT ) heeft verklaard dat ...
Datum 17 oktober 1568
.
253
Jan zoon Joerdens van den Velde heeft beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans, waarbij zijzelf het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 december 1568)
Genoemde Ijken uit de vorige akte met Jan Stockelmans als voogd over het kind van deze Ijken en Genoemde Jan Stockelmans, staat aflossing van deze rente altijd toe ...
Datum en getuigen als boven.
.
286
Peter zoon Eliaes Benedictus als voogd over de kinderen van Jan Andries Wouters verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Henrick van den Schoet en met hem Willem zoon van genoemde Jan Andriessen Wouters, voor een vijfde deel, verder Ijken dochter van Henrick van den Schoet weduwe van Jan Jacop Stockelmans met haar man Zander Janssoen, nog Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van genoemde Jan ( Jan Andries Wouters of Jan Jacop Stockelmans ? ), voor hem zelf en ook voor Henrick zoon van genoemde Jan, nog Jan zoon Jan Stockelmans en Rutger Janssen als voogden over de andere minderjarige kinderen van genoemde Jan en verder genoemde Jan Stockelmans nog als gemachtigde voor genoemde Henrick, samen voor vier vijfde, verkopen ...
Datum 31 januari 1568

KIDS: JAN, JACOB(!?!?!), Marien (x Jacop Mathijs Oerselmans)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
059
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans en met hem Pauwels zoon Henrick Rutten als man van Aleijten, dochter van deze Bartholomeus en verder Jan zoon van genoemde Bartholomeus Jacop Stockelmans, voor zover zij daar recht op hebben, verder Jan en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelmans en Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van wijlen genoemde Jan Stockelmans voor zover zij daarin rechten hebben, verkopen hun rechten ...
Datum en getuigen als boven (17 februari 1569)

RELATIE NAAR MR DIRCK SMITS DE ECHTGENOOT VAN ZUS MARIE JACOB STOCKELMANS.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
111
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans en Rutger Janssn. van Kerkoerle als voogden over Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman, op grond van een verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hun erfdelen inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Ook nog hun deel in een kapitaal van 24 gulden eens dat ze hebben geerfd na het overlijden van meester Dirck Smits te ontvangen van de weduwe van Jasper zoon van meester Dirck Smits. ...
Datum als boven (3 augustus 1571)
Zie ook 112

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
061
... Dit perceelsgedeelte wordt nu verkocht aan Ijken dochter van wijlen Henrick Schoetmans, weduwe van Jan Stockelmans, waarbij Ijken het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jan het erfrecht. ...
Datum 5 maart 1572

ZONEN: HENRICK, JAN, FREDERICKEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1573
060
Henrick zoon wijlen Jan Jacops Stockelmans voor hemzelf en nog Jan zoon Jan Stockelmans als gemachtigde van Fredericken zoon van genoemde Jan Stockelmans, overeenkomstig een machtiging opgemaakt voor schepenen van Oirschot d.d. 16 april 1573, ...
Datum 5 mei 1573

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
242
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans verkoopt een jaarlijkse rente ... heeft deze weer verkocht aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans waarbij zij het vruchtgebruik kreeg en al haar kinderen verwekt bij deze Jan Stockelmans, het erfrecht. ...
Datum 12 november 1576

Gehuwd
[bron]
Genoemd als paar en beide in leven in aktes 102 van 19 februari 1529 en in akte 317 van 20 november 1529.

Zie akte 166 van 1538 - Noemt echtgenoot samen met vader, moeder, broer en zussen: "en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan verwekt bij Marie Jan van Hersel"

Zie aktes 263, 264, 264 en 294 van 1553 Noemt eerste echtgenote in combinatie met de term "voorkinderen".
met:

Kinderen:

1.
man‎Jan Jan Stockelmans‏‎

2.
man‎Gerard Jan Stockelmans‏‎

3.
man‎Jacob Jan Stockelmans‏‎2e huwelijk
man‎Jan Jacob Stockelmans‏‎


Gehuwd
[bron]
Gehuwd voor 1 februari 1541 want paar is genoemd in akte 057. Zie notitie bij bruid.
met:

womanIjken Henrick Schoetmans‏
1e huwelijk met: Jan Jacob Stockelmans, 2e huwelijk met: Zander Janssen
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
252
Jan zoon wijln Jacop Stockelmans als wettige man van Ijken, verder Ach·iaen Goijae1i Scronunen als wettige man van Barbara, wetiige dochters van wijlen Henriek Scoetmans, nog Elisabeth wettige dochter van genoemde Henriek Scoetmans met genoemde Adriaen hierin als haar voogd, verkopen hierbij ...
Actum als boven (29 april 1539)
Zie ook 349

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
299
... Hierbij is nu verschenen Mechteld weduwe van Henrik Scoetmans met mij als haar voogd en verder Ricalt Henrik Scoetmans, Elisabeth en Katarijn gezusters en ook wettige kinderen van Henrik Scoetmans met Jan Stockelmans als voogd van zijn vrouw Iken, verder Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara wettige dochter van Henrik Schoetmans, en hebben beloofd ...
Datum en getuigen als boven. (23 augustus 1540)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
057
Ricalt zoon wijlen Henrick Schoetmans, verder Elisabeth dochter van wijlen genoemde Henrick Schoetmans met Adriaen Scrommen als haar voogd, verder Jan Stockelmans als man van IJken, Adriaen
Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara, Daniel Janszoon van der Meijen als wettige man van Katarijnen, allen wettige dochters van genoemde wijlen Henrick Scoetmans, verkopen hierbij ...
Datum en getuigen als boven. (1 februari 1541)
Zie ook 058

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
345
Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Jan Rutgers haar voogd heeft als haar zaakvoerder benoemd haar zwager Jan Jacop Stockelmans en geeft hem speciale volmacht om namens haar ale haar rentes, pachten etc. te incasseren, daarvoor kwijting te geven, al haar huizen en grond te verhuren, de lasten die erop drukken te betalen etc. etc., ...
Datum 3 december 1545
.
351
Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Johan van Kerkoerle
( Jan Rutgers van Kerkoerle, de latere secretaris, maar hier waarschijnlijk als notaris, JT ) als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik ...
.
352
Ricalt zoon Henrick Schoetmans, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, Adriaen Goijaerts Crommen als man van Barbara en Jan Jacop Stockelmans als man van Ijda, zijnde allen wettige kinderen van Henrick Schoetmans verwekt bij Mechteld uit de vorige akte, hebben beloofd aan Jan Jacop Stockelmans ten behoeve van heer Henrick Stockelmans priester die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
258
Voor ons is verschenen Mechteld weduwe van Henrick Schotmans
( = Schoetmans, uit de volgende akte blijkt duidelijk dat ze ook van de Schoot worden genoemd, JT ) met haar voogd Jan Rutgers en doet nu afstand van haar recht van vruchgebruik ten behoeve van haar kinderen inzake een weg over een akker genoemd de Leropt (= Lerpt),
gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. naast het kerkpad, de kinderen van Beerwinckel. Datum 16 augustius 1546
...
Voor ons zijn verschenen Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katherinen, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Jacop Stockelmans als man van Ijken, allen wettige dochters van Henrick van den Schoet verwekt bij Mechteld en verkopen nu...
Datum 15 oktober 1546
.
304
Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Stockelmans als man van Ijken, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, hebben samen beloofd om...
Datum en getuigen als boven.


Henrick Scoetmans
- Ricalt
- Ijken x Jan Stockmans
- Barbara x Adriaen Scrommen
- Katelijn x Daniel Janszoon van der Ameijden
- Elisabeth x Jan Andriessen van Berze
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
383
Ricalt zoon wijlen Henrick Scoetmans, verder Jan Stockelmans als man van Ijken, Adriaen Scrommen als man van Barbara, Daniel Janszoon van der Ameijden als man van Katalijn en Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, allen wettige dochters vanwijlen genoemde Henrick Scoetmans, hebben beloofd om aan heer Henrick Stockelmans, priester ten behoeve van de celebrantenmis die is ingesteld in de St. Peterskerk te Oirschot daags na St. Franckendag op de dag van het jaargetijde van wijlen Dirk Neven (=Dirck Goessen Neven, JT) en diens vrouw Geertruit, die een jaarlijkse rente van 7 stuivers te gaan betalen....
Datum 14 december 1547

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
141
Willem van Hersel, verder ( Peeter Eelen Dictis en Joirden die Metser doorgestreept ) Adriaen Roelofs als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Ricalt Scoetmans verwekt bij Grietkenen dochter van Willem van Hersel, nog Peter Eelen Dictis en Daniel die Metser als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Jan Andriessen verwekt bij Elisabeth dochter van Henrick Schoetmans en verder nog Barbara weduwe van Adriaen Crommen met haar zoon Henrick, verkopen hierbij het vierde deel van de helft van een beemd genoemd de Aelsendoncks gelegen in
Oirschot herdgang Hedel, welke beemd ze hebben geerfd bij de dood van Daniel van der Ameijden, b.p. Jan Ghijskens, de gemeenschap-elijke straat, Anna Lipkens, Adam Aerts van Loijen ( meestal heet hij van Loon, JT ). Ze verkopen dit perceelsgedeelte nu in het openbaar na 3 zondagse veilingen aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. ( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
142
Willem en Adriaen uit de vorige akte en Peter Elis Dictis in diens hoedanigheid, verder Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser en Barbara weduwe van Adriaen Scrommen met Roelanden Pieters (later blijkt deze van der Ameijden te heten, JT ) hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Henrick Schoetmans en diens vrouw Mechteld. ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1565
106
Ijken weduwe van Jan Stockelmans heeft een tijdlang het bewind gevoerd van het bezit, zowel vaste als roerende, afkomstig van wijlen Jan Andriessen en diens vrouw Lisbeth wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen Peter Eliaes Dictus en Danel die Metser als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Schoetmans en Lisbet en hebben de afrekening van deze voogdijvoering nagekeken en bevonden dat zulks eerlijk en oprecht is gebeurd. ...
Datum 25 januari 1565

Kinderen:

1.
man‎Frederick Jan Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
WORDT FREDERICK ERGENS MET PATRONIEM JAN JACOB GENOEMD?

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
326
Goijaert Peters Verhoeven als gemachtigde voor Frederick zoon Jan Stockelmans, die in Antwerpen woont, ...
Het perceel wordt nu verkocht aan Herman Jan Stockelmans ...
Datum 23 december 1611

RHCE:
NTI-15209-10 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jan Willems de Metser
2 Procuratie, 19-12-1611
Persoon in RA:
Stockelmans, Fredericq Jan (Woonplaats: Antwerpen)
Hoeven van der, Goayaerden Peters
Stockelmans, Herman Jan
Olijcoecx, Dierck Jan (NB.: belending )
Steelant van, Philips (Woonplaats: Antwerpen NB.: getuige)
Hooghe de, Victor (Woonplaats: Antwerpen NB.: getuige )
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 19-12-1611
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 15209 Jan Willem de Metser, notaris Oirschot, 1611-1624
Inventarisnummer: 10


2.
woman‎Jenneken Jan Stockelmans‏‎

3.
womanMariken Jan "Marien" Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
Willem zoon wijlen Willems van Bilsen heeft als schuldenaar beloofd om aan Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van Jan Jacop Stockelmans een bedrag ...
Datum 1 maart 1574

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
065
Jacop zoon wijlen Mathijs Oerselmans als man van Marieken dochter van wijlen Jan Stockelmans verkoopt ...
Datum en getuigen als boven. (18 februari 1576)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1595
262
Henrick zoon Marten Buckincx heeft als schuldenaar beloofd om aan Mariken dochter Jan Stockelmans weduwe van Jacop Oerselmans een bedrag van 36 gulden 7 stuivers te betalen op a.s. St. Jansdag. Datum als boven (4 september 1595) ...

Waarschijnlijk testament Mariken Jan - als eerste genoemd, dochter genoemd.
RHCE:
NTI-15207-5 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Dierick Toerkens
14 Testament, 24-4-1608
Persoon in RA:
Stockelmans, Mariken Jans
Stockelmans, Henrick Herman
Stockelmans, Meriken Henricx
Stockelmans, Ieken Hermans
Oerselmans, Mariken jacobs
Stockelmans, Anneken Jans
Stockelmans, Herman
Vlemmincx, Dielis Niclaes (getuige)
Kerckoerle van, Jan Rutgerss (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 24-4-1608
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15207 Dierick Toerkens, notaris Oirschot, 1584-1611
Inventarisnummer: 5


4.
man‎Henrick Jan Stockelmans‏‎

5.
man‎Jan Jan Stockelmans‏‎
Geboren ‎± 1550
[bron]
Genoemd in akte 111 van 3 aug 1571 als zoon van Jan Jacob Stockelmans: " Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman"
Genoemd als kind van Jan Stockelmans x Ijken Henrick Schoetmans in akte 132 van 1 maart 1566.

Zie akte 030 van 15 juni 1589 - 39 jaar - dus geboren rond 1550.

[Gebruikersnotities]
TODO

DIT KAN NIET SAMEN! IN 1561 IS JAN UIT AKTE 030 SLECHTS 16 JAAR

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
235
... Ze verkopen dit bezit nu, na een daarvoor afgegeven schepenbankvonnis van Oirschot, aan Jan zoon wijlen Jan Jacop Stockelmans. ...
236
Jan zoon Jan Jacop Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd om aan de verkopers uit de vorige akte ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
030
Jan Jan Stockelmans, oud 39 jaar, inwoner van Oirschot ...
Datum 15 juni 1589

6.
manHerman Jan Stockelmans‏
Geboren ‎± 1553
[bron]
Zie akte 179 van 10 mei 1594 - 41 jaar - dus geboren rond 1553.

Zie akte 195 van 23 juni 1593. Deze noemt zowel patroniem 'Jan' als echtgenote Jenneke Joorden Jans van Hersel. Dus vader is Jan.

Genoemd in akte 111 van 3 augustus 1571 met voogd - dus minderjarig. Dus geboren na 1571-20=1551
Genoemd in akte 098 van 15 april 1575 zonder voogd - dus meerderjarig. Dus geboren voor 1575-20=1554

Waarom is vader Jan Jacob Stockelmans?
- Ene Jan Jacob Stockelmans heeft daadwerkelijk een zoon Herman. Zie akte 111 van 3 augustus 1571
- De zoon Herman van bovengenoemd Jan Jacob Stockelmans was op 3 augustus 1571 minderjarig. Dit klopt met geboortejaar ABT1553.

============
ONDEROZEK voogd "Rutger Janssn. van Kerkoerle" over "Frederick, Jan, Herman en Jenneken" genoemd in akte 111.

In onderstaande akte 132 van 1 maart 1566 genoemd als voogd over "Marie, Frederick, Jan en Jenneken". Geen Hermans - wel een Marie ????

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
295
Rutger zoon wijlen Jan van Kerkoerle, Marten Gijsbrecht Vlemmincks als man van Aechtken dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, verder Jan Joosten als man van Aleijt dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, Jan Stockelmans als weduwnaar van Ijken dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, en nog Gijsbrecht Willems van den Huevel als voogd over het minderjarige kind van wijlen Pauwels Rutgers verwekt bij wijlen Marie dochter van genoemde Jan van Kerkoerle, verkopen hierbij...
Datum en getuigen als boven. (22 november 1558)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
132
Jan Jan Stockelmans als daartoe gemachtigd zijnde vanwege Henrick Jan Stockelmans zoals ons voldoende is gebleken uit een procuratie voor schepenen d.d. 21 februari 1566, genoemde Jan en Rutger Janssoen van Kerkoerle als voogden nog over Marie, Frederick, Jan en Jenneken, wettige kinderen van wijlen Jan Stockelmans verwekt bij diens vrouw Ijken wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans, verkopen nu ...
Datum 1 maart 1566

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1568
245
Het is zo dat Ijken Stockelmans echtgenote van Zander Janssen (Zander is concierge van het St. Jorisgasthuis, JT ) heeft verklaard dat ...
Datum 17 oktober 1568
.
253
Jan zoon Joerdens van den Velde heeft beloofd om aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans, waarbij zijzelf het recht van vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen daarvan het erfrecht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 15 december 1568)
Genoemde Ijken uit de vorige akte met Jan Stockelmans als voogd over het kind van deze Ijken en Genoemde Jan Stockelmans, staat aflossing van deze rente altijd toe ...
Datum en getuigen als boven.
.
286
Peter zoon Eliaes Benedictus als voogd over de kinderen van Jan Andries Wouters verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Henrick van den Schoet en met hem Willem zoon van genoemde Jan Andriessen Wouters, voor een vijfde deel, verder Ijken dochter van Henrick van den Schoet weduwe van Jan Jacop Stockelmans met haar man Zander Janssoen, nog Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van genoemde Jan ( Jan Andries Wouters of Jan Jacop Stockelmans ? ), voor hem zelf en ook voor Henrick zoon van genoemde Jan, nog Jan zoon Jan Stockelmans en Rutger Janssen als voogden over de andere minderjarige kinderen van genoemde Jan en verder genoemde Jan Stockelmans nog als gemachtigde voor genoemde Henrick, samen voor vier vijfde, verkopen ...
Datum 31 januari 1568

Ook genoemd in 14 Testament, 24-4-1608 als getuige! Zie notitie bij persoon.

Overleden ‎14 aug 1614
[bron]
Genoemd in akte 120 & 122 van mei 1614.
Genoemd als wijlen in akte 235 van 1 december 1614.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
Pagina 282)
Anno 1613
Op Nieuwjaarsavond van het jaar 1613 zijn als schepenen beedigd :
1. Herman Stockelmans, overleden op 14 augustus 1614
...
‎, leeftijd ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN, MINDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
111
Jan zoon wijlen Jan Stockelmans en Rutger Janssn. van Kerkoerle als voogden over Frederick, Jan, Herman en Jenneken minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelman, op grond van een verkregen schepenbankdecreet van Oirschot, verkopen hun erfdelen inzake een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum als boven (3 augustus 1571)
Zie ook 112

MEERDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1575.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1575
098
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft beloofd om aan Jan Alaert Schepens een jaarlijkse rente van 3 gulden te gaan betalen. ...
Datum en getuigen als boven.(15 april 1575)

SCHEPEN - indien geboren rond 1553 dan leeftijd is 30.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1583
Vandaag op .... ( blanko gelaten ) januari 1583 zijn onderstaande personen vanwege de koning als schepenen aangesteld
7. Herman Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1584.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1584
182
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft verklaard ...
Datum en getuigen als boven. (27 december 1584)

EERSTE VERMELDING JENNEKEN - Zie volledig bij echtgenote.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
017
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken, ...
Datum als boven (3 februari 1586)

ZOON JAN NOG MINDERJARIG
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
095
... verder Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als vader van zijn minderjarige zoon Jan verwekt bij Cathalijnen dochter van genoemde Henrick van der Meulen ...
Datum 12 maart 1586

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE - zie volledig bij echtgenote.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
176
...en nog Herman Jan Stockelmans als man van genoemde Jenneken ...
Datum als boven (14 mei 1587)

PATRONIEM JAN - SCHEPEN - VADER WIJLEN.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
060
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans onze collega schepen ...

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
151
Jan zoon wijlen Philips van Hersell, Jenneken dochter wijlen Jan van Hersell daarbij geassisteerd door haar zoon Dielis verwekt bij Jan Dielis, Herman zoon wijlen Jan Stockelmans als man van Jenneken dochter van Joorden Janssn. van Hersell voor zichzelf en ook optredend voor Henrik Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, Jan Peters Verhoeven als vader en voogd over zijn kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Janssn. van Hersell, hebben eenboedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze hebben verkregen in het testament van Aleijdt dochter van Jan van Hersell, waarbij ze verklaren deze goederen enige jaren geleden al te hebben verdeeld en eerst nu pas op schrift hebben gesteld. ...
Datum als boven (14 mei 1592)
.
152
Jan zoon wijlen Philips van Hersell als vader en voogd waarvoor hij optreedt, Dielis zoon wijlen Jan Dielis Snellaerts verwekt bij Jenneke dochter van Jan van Hersell, deze laatste voor zichzelf en ook optredend voor zijn broers, verder Herman Jan Stockelmans onze collega schepen als man van Jenneken dochter Joorden Janssn. van Hersell en ook optredend voor Henrick Michiels van de Schoot weduwnaar van Iken dochter Joorden Jans van Hersell, en verder Jan Peter Goijaerts van der Hoeven als vader van zijn minderjarige kinderen verwekt bij Henriksken dochter van Joorden Jans van Hersell, hebben een boedelscheiding gemaakt inzake de goederen die ze middels testament verkregen hebben van Elisabeth dochter van Philips van Hersell, zoals zij verklaarden. ...
Datum en getuigen als boven.

Jan Janssn. van Ostaden x Margriet Henrick Geverts
- Margriet
- Marieke x Gerard Jan Gerards
Joorden Jans van Hersel x Margriet Henrick Geverts
- Jenneke x Herman Jan Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
195
Dirck Ghijsbrecht Hoppenbrouwers heeft steeds een jaarlijkse rente geheven op het goed van de weduwe en kinderen van Margriet dochter van Henrick Geverts en wel 6 lopen rogge Oirschotse maat, waarvan nu de transportbrief in het ongerede is geraakt door deze oorlogstroebelen. Om Dirck weer in zijn recht te bevestigen, dat hij van diens ouders heeft verkregen bij de boedelscheiding met zijn broers en zusters, zijn onderstaande partijen hier voor schepenen verschenen, te weten Margriet Jan Janssn.van Ostaden verwekt bij Margriet Henrick Geverts geassisteerd door haar zwager Gerard Jan Gerards waarbij deze Gerard als man van Marieke dochter van genoemde Jan en Margriet, voor een helft opkomt en verder is verschenen Herman Jan Stockelmans als man van Jenneke dochter van Joorden Jans van Hersel verwekt bij Margriet Henrick Geverts, voor de andere helft van de renteverplichting van 6 lopen roggen per jaar Oirschotse maat die elk jaar op Maria Lichtmisdag moet worden betaald en de eerste termijn opeisbaar per a.s. Maria Lichtmisdag. De rente wordt nu op vastgelegd op onderpand van alle goederen van deze Margriet Henrick Geverts, die afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan, en welke goedern zijn gelegen In Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijck. Datum 23 juni 1593 ...
Zie ook 196

LEEFTIJD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
179
... , Herman Stockelmans oud ca. 41 jaar, inwoners van Oirschot ... het volgende verklaard. Circa 30 jaar geleden is het gebeurd dat zij toen in pacht hebben gehad een tiende gelegen in Oirschot genoemd de Kempentiende ...etcetc ... een hofstede dievroeger in bezit was van Iken weduwe van Jan Stockelmans, ...
Datum 10 mei 1594

ZUSSEN EERSTE ECHTGENOTE: Geertruit en Judith
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
087
Geertruit dochter van wijlen Henrick Janssn. van der Meulen geassisteerd door Herman Jan Stockelmans haar hierbij gekozen voogd waarbij deze Herman ook gemachtigd is vanwege Judith ook dochter van genoemde Henrick van der Meulen, zoals blijkt uit een procuratiebrief van Oirschot d.d. 9 augustus j.l., verkopen een huis, ...
Datum 5 april 1596"
Zie ook akte 088.

MOEDER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
224
Herman Jan Stockelmans vanwege zijn moeder en Jan Peters de Cordt hebben als schuldenaars beloofd aan Erven van Laarhoven een bedrag van 16 gulden 13 stuivers en een oort te betalen per a.s. St. Gielisdag. Datum 5 december 1600
.
248
Herman zoon wijlen Jan Stockelmans heeft als schuldenaar beloofd ...
Datum 26 maart 1601(?)

VOOGD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605a
038
Simon Goert Peters heeft als schuldenaar beloofd om aan Rutger Mathijs Oerselmans en aan Herman Jan Stockelmans als voogden over Jan zoon wijlen Gerart Lambers van Crieckenbeeck een bedrag van ...
Datum 6 april 1605
Zie ook 039 & 041

BROER JAN HEEFT DOCHTER ANNA
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
136
... beloofd om aan Herman Stockelmans ten behoeve van Anna dochter van Jan Stockelmans, de broer van genoemde Herman, een bedrag van...
Datum als boven (laatste mei 1606)

SCHOONZUS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
074
Goijaert Henrick Goorts eerder genoemd, verklaart dat Herman Stokkelmans namens zijn schoonzus Grietgen, in de bovengenoemde pacht aan hem Goijaert anderhalve lopen rogge per jaar heeft afbetaald ...
Datum en getuigen als boven. (12 februari 1607)

WIENS TESTAMENT IS DIT????
RHCE:
NTI-15207-5 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Dierick Toerkens
14 Testament, 24-4-1608
Persoon in RA:
Stockelmans, Mariken Jans
Stockelmans, Henrick Herman
Stockelmans, Meriken Henricx
Stockelmans, Ieken Hermans
Oerselmans, Mariken jacobs
Stockelmans, Anneken Jans
Stockelmans, Herman
Vlemmincx, Dielis Niclaes (getuige)
Kerckoerle van, Jan Rutgerss (getuige)
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 24-4-1608
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15207 Dierick Toerkens, notaris Oirschot, 1584-1611
Inventarisnummer: 5


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1608.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1608
132
... Desalniettemin blijkt nu dat Herman Stokkelmans als rentmeester van het grote gasthuis in Oirschot en t.b.v. dit zelfde gasthuis, uit genoemd weiland een pacht eist van 7 lopen roggen per jaar, die 30 jaar of meer achterstallig is. ...
Datum de laatste april 1608

ZWAGER van Margriet dochter van Jan Janssen van Ostaden en Margriet Henrik Geverts van Ostaeden (margriet is een halfzus van echtgenote Jenneken Joorden van Hersel)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
106
Margriet dochter wijlen Jan Janssen van Ostaden verwekt bij Margriet dochter Henrik Geverts van Ostaeden geassisteerd met haar voogd en zwager Herman Stockelmans, verkoopt het 1/4e deel van een huis met tuin, schuur en bijbehorende gronden en houtopstand dat ze heeft geerfd na het overlijden van haar vader Jan en haar moeder Margriet. ...
Datum de laatste maart 1609

PATRONIEM JAN in combinatie met RENTMEESTER Lintermans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
241
... In marge : Deze rente van twee gulden is samen met de achterstand ervan afgelost aan Herman zoon Jan Stockelmans als rentmeester voor Silvester zoon Jacop Lintermans. Datum 29 mei 1656 ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
208
Herman Stockelmans en met hem zijn zoon Jan hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd aan ..
Datum en getuigen als boven. (1 augustus 1611)
Zie ook 209 & 210

BROER FREDERICK:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
326
Goijaert Peters Verhoeven als gemachtigde voor Frederick zoon Jan Stockelmans, die in Antwerpen woont, ...
Het perceel wordt nu verkocht aan Herman Jan Stockelmans ...
Datum 23 december 1611

ONDUIDELIJK!!!
Henrick Geverts van Ostaden x Margriet
- Marijke x Gerit Janssen van der Heijden
- Margriet heeft dochter Iken (overleden) x Henrick Michiels van de Schoot
- Jenneke x Herman Stockelmans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
345
Gerit Janssen van der Heijden als man van Marijke, verder Margriet en nog Herman Stockelmans als man van Jenneke, die mede optreedt voor Henrick Michiels van de Schoot als weduwnaar van Iken, dochter van vermelde Margriet, zijnde alle wettige dochters van wijlen Henrick Geverts van Ostaden, hebben nu een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze bij het overlijden van hun moeder Margriet hebben geerfd. Bij deze verdeling krijgt vermelde Gerit mede namens Margriet, zijnde de zuster van zijn vrouw, ... Bij deze verdeling krijgt Herman Stockelmans in zijn hoedanigheden ...

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
Pagina 282)
Anno 1613
Op Nieuwjaarsavond van het jaar 1613 zijn als schepenen beedigd :
1. Herman Stockelmans, overleden op 14 augustus 1614
...

PATRONIEM JAN
VOOGD EN RENTMEESTER SILVESTER JACOP LINTERMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
047
Gaspar zoon wijlen Jan van Esch heeft hierbij beloofd om aan Herman zoon Jan Stockelmans als voogd over Silvester zoon van wijlen meester Jacop Lintermans ...
Datum 7 februari 1613
.
128
... beloofd om aan Herman Stockelmans als rentmeester en voogd over Silvester zoon wijlen meester Jacop Lintermans, ...
Datum 14 mei 1613

PRESIDENT-SCHEPEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
294
... en aan de geachte heer Herman Stockelmans onze president-schepen, ...
Datum 2 december 1613

RENTMEESTER VAN SILVESTER JACOB LINTERMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
122
Jan Peters de Cort heeft als schuldenaar beloofd om aan Herman Stockelmans als rentmeester van Silvester zoon wijlen meester Jacobs Lintermans en ten behoeve ook van deze Silvester, ...
Datum 17 mei 1614

WIJLEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
235
... Hij verkoopt de rente nu samen met alle achterstand daarvan aan Jan zoon wijlen Herman Stockelmans ten behoeve van Silvester zoon wijlen Meester Jacob Lintermans ...
Datum 1 december 1614

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1617.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1617
Los002
Op 26 maart 1616 heeft Jacob Jan Dircks ( Keijmps ) volgens de opdracht daartoe van het Hof ( van Brabant ) zijn eed afgelegd als schepen van Oirschot in plaats van Herman Stockelmans die overleden is, getuigen daarbij waren D. Hoppenbrouwer, Ven, Nistelroij en Jan Jan Goossens als schepenen. (Herman Stockelmans is nooit in 1616 als schepen of hoe dan ook vermeld, mogelijk is hij abusievelijk niet op de lijst van schepenen van het jaar 1616 op het schutblad vermeld. Het bijzondere is datper 6 februari 1616, zie opsomming hierboven, deze Herman Stockelmans dan ook geen schepen is. Misschien treedt Herman Stockelmans op namens de schout of namens de heer van Oirschot om de eed af te nemen?, JT.)

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
118 Testament, 10-7-1621
Persoon in RA:
Ostaden van, Margareta Jans
Stockelmans, Herman (Wed. van Jenneke Jans van Ostaden overleden)
Ostaden van, Jenneke Jans (Overleden echtg. van Herman Stockelmans)
Ostaden van, Jan Henricx ( overleden )
Ostaden van, Emken Jan Henricx
Ostaden van, Grietken Jan Henricx
Stockelmans, Joirdaen Herman
Stockelmans, Iken Herman
Stockelmans, Catharina Herman
Stockelmans, Henrick Herman
Stockelmans, Maijken Herman
Stockelmans, Margriet Herman
Ostaden van, Marijken Jans (Echtg. van Gerardt Janss)
Janss, Gerardt (Echtg. van Marijken Jans van Ostaden)
Ostade van, Gerardt (Kanunnik, priester)
Cuijck van, Wouter (Kanunnik, priester)
Merode (Houffalize), Werner (getuige)
Ostaden van, Niclaes Willems (getuige)
Toponiem in RA: Boterwijk, Spoordonk
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 10-7-1621
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15210 Lambrecht van Boxtel, notaris Oirschot, 1619-1627
Inventarisnummer: 14


https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
Los023
Er was een bepaald geschil ontstaan tussen Jacobs Michiels van den Schoot, als eisende partij en de weduwe en erfgenamen van Herman Stockelmans als gedaagde partij m.b.t. een stuk land genoemd de Stertakker gelegen in de herdgang Spoordonk, ter plaatse Boterwijk genoemd. Genoemde Jacob had dit stuk grond verkocht aan genoemde Stokkelmans toen die nog leefde en daarvoor wordt nu een proces gevoerd. Het is nu zover gevorderd dat er vonnis gewezen gaat worden en daarom zijn partijen overeengekomenom de zaak in der minne te regelen middels 'goede mannen'. Het volgende is overeengekomen : Genoemde weduwe en haar kinderen zal ten eeuwige dagen in bezit blijven van genoemde akker, zonder daarbij door genoemde Jacob te zullen worden gehinderd. Jacob moet dan wel een bepaald bedrag aan de weduwe betalen vanwege door haar gemaakte kosten in dit proces, welk bedrag zij verklaart te hebben ontvangen. En hiermede zullen alle geschillen dienaangaande volledig zijn opgelost. Verder heeft Jacob de beledigingen teruggenomen die hij in het onderhavige proces tegen genoemde Stokkelmans had geuit en hij zegt dat hem dit spijt en zegt dat genoemde Stokkelmans en diens erfgenamen voor hem eerzame personen zijn. Hij belooft dit akkoord te zullen nakomen. Datum 16 september 1620, getuigen Nistelroij en Houbraken. (Getekend: Niclaes van Nistelroij).

HERMAN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
153
Losse kwitantie achter blz. 164 ( hoort bij blz. 156/157)
-------------------------------------------------------------------
Door mij in opdracht van Senor Silvester Lintermans ontvangen van Gijsbert Niclaes van den Spijker een bedrag van 200 gulden die Jan Henrick Niclaes van Nistelroij op 31 maart 1627 had beloofd aan genoemde Lintermans. Zie protocol d.d. 2 mei 1655, getekend : Herman Stockelmans. ( De rente op blz. 156/157 wordt daarentegen afgelost op 15 mei 1655 )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
340
... b.p. ... , de weduwe van Herman Stockelmans en de haren. ....
29 december 1628

JENNEKEN WEDUWE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 154 REGESTEN 1629
201
... b.p. .... Jenneken weduwe van Hermen Stockelmans, ...
Datum 9
augustus 1630

HERMAN STOCKELAMNS x Catharina Henrick Vermeulen
- Jan
HERMAN STOCKELAMNS x Jenneken Joorden Janssen van Hersel ("6 kinderen verwekt")
- Joorden
- Maijken x Jan Dielis Wouter Snellaerts
- Ida x Pauwels Joosten van der Lulsdonck
- Catharina x Adriaen Dielis Wouter Snellaerts
- Margriet x Jan Jacobs
- Henrick (overleden - voogden Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
017
Indertijd was wijlen Herman Stockelmans zaliger eerst gehuwd geweest met Catharina dochter van Henrick Vermuelen en had daarbij een zoon Jan verwekt en na het overlijden van Catharina is hij hertrouwd met Jenneken dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersel en heeft daarbij 6 kinderen verwekt. Deze Herman heeft in diens testament in zijn ziekbed destijds samen met vermelde Jenneken vastgelegd dat deze voorzoon Jan met diens nakinderen inzake al zijn bezittingen dat van hem afkomstig is, zou medelen gelijk met de andere kinderen zoals dat in dat testament staat. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen genoemde Jan zoon wijlen Herman Stockelmans, ter ener zijde en Joorden ook zoon van genoemde Herman als nazoon, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans verwekt in diens tweede huwelijk, verder zijn nog aanwezig Aert Daniels de Roij en Jan Jan Peters Verhoeven als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken als partij ter andere zijde, en hebben verklaard het volgende akkoord te hebben gemaakt over het kindsdeel dat aan deze Jan Herman Stockelmans toebehoort. ...
Datum 25 januari 633
.
018
Joorden zoon van wijlen Herman Stockelmans verwekt bij deze Herman en bij wijlen Jenneke diens vrouw dochter van wijlen Joorden Janssen van Hersele, verder Jan Dielis Wouter Snellaerts als man van Maijken, nog Pauwels Joosten van der Lulsdonck als wettige man van Ida, nog Adriaen Dielis Wouter Snellaerts als man van Catharina, nog Jan Jacobs als man van Margriet, zijnde allen dochters van wijlen genoemde Herman Stockelmans en van vermelde Jenneken, verder aanwezig Jan Jan Peters Verhoeven en Aert Daniels de Roij als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Henrick zoon wijlen genoemde Herman en Jenneken, hebben verklaard met elkaar een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van genoemde ouders. ...
... Bij deze verdeling krijgt Jan Jacobs namens zijn vrouw de schop en de grond aldaar zoals dat is afgepaald ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen, genoemde Pauwels, waarvan het is afgedeeld, Gerit Janssen, de straat aldaar. Verder krijgt hij een stuk land genoemde het Rijlant, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. de genoemde kinderen van hiervoor, genoemde Pauwels waarvan het is afgedeeld, de beemd van de vermelde kinderen, Gerit Janssen, welke genoemdetwee stukken samen 4 lopenzaad groot moeten zijn. Verder krijgt hij het vierde deel van een beemd, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Peter Gerits, Gerit Janssen, de kinderen van Claes Willems van Best, de vermelde kinderen van hiervoor. Verder krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Spoerdonck, ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen en ook grenzend zoals hiervoor omschreven. Uit dit erfdeel moet jaarlijks de grondchijns worden betaald, de dorpslasten en te moeten zorgenvoor onderhoud van wegen en waterlopen. ...
Datum 24 januari 1633

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
002
... b.p. ... , Jenneken weduwe van Herman Stockelmans, ...
Datum en getuigen als boven. (11 januari 1638)


Voor meer informatie: bertho@derikx.com