man‎Henrick Jacob Stockelmans‏‎

[Gebruikersnotities]
============
ONDERZOEK 298: "Dat bezit was deze Henrik eerder in de boedeldeling tussen de wettige erfgenamen van Dirck Bierkens toebedeeld."

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1487.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1487
243
Dirck Willem Faes Bierkens en zijn zoon Servaes ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
249
... b.p. ... Dirck Willem Faes Bierkens de kuiper ... b.p. ... Dirck Cuijpers (= Dirck Willem Bierkens, J.T.) ...
251
... b.p. ... Dirck Willem Faes Bierkens de kuiper. ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
173
... b.p. ... de kinderen van Dierck Bierkens ook wel Cuijpers genoemd ....
188
... b.p. ... Dirk Willem Faes Bierkens ....`

Niets gevonden met Bierken tussen 1494 en 1509 ....

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1509.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1509
171
... b.p. Marie weduwe van Dirck Bierkens, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1520.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1520
010
... , de weduwe van Dirck Bierkens ....

============

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
Dirck Bressers x Katarijn Dirck Vereecks
- Peter
- Dirck
- Jan x Margriet (weduwe)
- Katarijn x Willem Gerit Sroijen
- Barbara x Henrick Jacop Stockelmans
- Iken x Daniel Ceelen van der After
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
068
Peter en Dirck, broers en wettige kinderen van Dirck Bressers, verder Margriet weduwe van Jan Dirck Bressers met Thomas Hoppenbrouwers als haar voogd hierin met haar 2 kinderen Dirck en Jan die ze bij wijlen haar man Jan heeft verwekt, verder Thomasen Peter als haar ooms en voogden, nog Willem Gerit Sroijen als man van Katarijn dochter van genoemde Dirck Bressers, Henrick Jacop Stockelmans als man van Barbara dochter van genoemde Dirck en Aert Aert Ceelen van der After als voogd over Marieke dochter van Daniel Ceelen van der After verwekt bij Iken dochter van Dirck Bressers, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun vader Dirck de Bresser en hun moeder Katarijn dochter van Dirck Vereecks hebben geerfd. ...
Datum 4 maart 1522
.
175
Rutger Servaas Bierkens belooft aan Henrick Jacop Stockelman en Willemke Dirck Bierkens dat hij aan de kapelaans van de St. Petruskerk te Oirschot jaarlijks een rente ...
Datum 3 november 1522
.
176
Henrick Jacop Stockelmans en Willemke dochter van Dirck Bierkens met haar voogd beloven aan Rutger Servaes Bierkens, dat Henrick jaarlijks 6 lopen rogge zal betalen aan de H. Geest van Oirschot en Willemke op haar beurt jaarlijks 9 stuivers aan de kapelaans te Oirschot, ....
Actum als boven.
.
187
Henrick Jacop Stockelmans heeft beloofd om voortaan aan Lodewijk Loden Timmermans die een rente van 25 stuivers per jaar te gaan betalen, ...
Datum 21 november 1522

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1525.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1525
110
... b.p. ... , Henrick Jacop Stockelmans, ...
Datum als boven (17 april 1525)

DIRCK BIERKENS
- Agneese x Henrick Janssen van Kuijk ookwel Truijen
--- Dirck
- Elisabeth (wijlen) x JACOB STOCKELMANS
--- Henrick (NATUURLIJKE ZOON)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
298
Dirck zoon wijlen Henrick Janssen van Kuijk die men ook wel Truijen noemt, door deze Henrick verwekt bij diens vrouw wijlen Agneese dochter van Dirck Bierkens, verkoopt hierbij zijn aanspraken in een bepaald bezit dat nu wordt gebruikt en bewerkt door Henrik natuurlijke zoon van wijlen Jacop Stockelmans verwekt door deze Jacop bij wijlen Elisabeth dochter van Dirck Bierkens en waarop ook door hem is gebouwd. Dat bezit was deze Henrik eerder in de boedeldeling tussen de wettige erfgenamen van Dirck Bierkens toebedeeld. Nog doet Dirck afstand van alle aanspraken inzake een stuk land van 8 roedes, gelegen aan hert genoemde erf van hiervoor, dat deze Henrik Stockelmans met meer ander bezit, puur als gift was vermaakt door wijlen Willemke dochter van wijlen Dirck Bierkens, alles samen bij elkaar gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de kerkpad die van Hedel afkomt, genoemde Dirck van Kuijk, de weduwe en kinderen van meester Wouter Boots, chirurg, de gemeenschappelijke straat. Hij doet er nu afstand van ten behoeve van genoemde Henrick Stockelmans die dat bezit voortaan mag bezitten, samen met alle brieven daarover. Dirck als verkoper belooft hierin alle lasten van zijn kant af te handelen, maar Henrik Stockelmans moet uit de 8roedes erf wel jaarlijks ca. 3 stuivers als grondchijns en als jaarrente aan de fabriek van de St. Peterskerk betalen.
Datum 9 december 1538
Zie ook 299

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
031
Henrick zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Barbara dochter van wijlen Dirck de Bresser verkoopt hierbij een heiveld, gelegen in Oirschot onder Boterwijck alhier, in de Posdonck aldaar, ...
Datum 25 januari 1542,

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
321
... b.p. Henrick Jacop Stockelmans, ...
Datum 3 december 1558

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1560
112
... b.p. ... , Henrick Jacop Stockelmans, ...
Datum 1 maart 1560

HENRICK JACOB STOCKELMANS (wijlen) x N.N.
- Jan
- Dirck
- Peter
- Rutger
- Anna x Elias Willems van der Hoeven
- Marien (wijlen)
- Lijsken x Jacop Lambrechts
- Willemken x Dirck Franssen
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1571.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1571
147
Jan, Dirck, Peter en Rutger, broers en kinderen van wijlen Henrick Jacop Stockelmans, Elias Willems van der Hoeven als man van Anna dochter van genoemde Henrick Stockelmans, en Jan zoon Jan Stockelmans als aangestelde voogd over Lijsken dochter van Aerts Robben verwekt bij wijlen Marien dochter van genoemde Henrick Stockelmans, verder Jacop Lambrechts als man van Lijsken dochter van genoemde Henrick Stockelmans en Dirck Franssen als man van Willemken, ook dochter van genoemde Henrick Stockelmans, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgdende goederen die ze hebben geerfd vanwege het overlijden van genoemde Henrick Stockelmans en diens vrouw. ...
Datum 26 februari 1571
Zie ook 148 & 149

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 068 van 4 maart 1522: "Henrick Jacop Stockelmans als man van Barbara dochter van genoemde Dirck".

Dus gehuwd voor 4 maart 1522.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com