man‎Bartholomeus Jacob Stockelmans‏‎
Geboren ‎± 1516
[bron]
Genoemd in akte 273 van 1561.

IS DIT DE JUISTE?
Zie akte Los002 van 14 januari 1556: Bartholomeus Stockelmans 40 jaar - dus geboren rond 1556-40=1516.

Zie akte 325 van 15 december 1536: Gehuwd met Margriet. Dus geboren voor 1536-20=1516

[Gebruikersnotities]
GEHUWD:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1536.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1536
325
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Margriet heeft beloofd aan Henrick van der Vloet, onze collega-schepen ten behoeve van diens vader Jan, die daarvan het vruchtgebruik krijgt en zijn 4 wettige kinderen daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 6 en een halve Karolusgulden te gaan betalen, ...
Datum 15 december 1536

Zie ook akte 271 van 8 november 1538.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
Peter Janssen van der Vloet, verder Aert zoon wijlen Thomas van de Ven als man van Barbaren, Bmtholomeus zoon wij len Jacop Stockelmans als man van Margriet, beide wettige dochters van genoemde Jan van der Vloet, voor henzelf handelend en voor de wettige kinderen van Henriek Janssen van der Vloet verwkt bij wijlen Beelen dochter van wij len Jan die Hamismaker, verkopen hierbij ...
Datum 3 febvruari 1539
Zie ook 325

GEHUWD met Margriet Jan Joirdens van der Vloet.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
130
Jan zoon wijlen Joirdens van der Vloet, verder Peter zoon van genoemde Jans van der Vloet, nog Bartholomeus Stockelmans als wettige man van Margriet, wettige dochter van genoemde Jan Joirdens van der Vloet, hebben hierbij machtiging gegeven aan Henrick zoon van Jan van der Vloet en aan Aerden Thomassen van den Ven om al hun persoonlijke en andere zaken te behartigen in kwesties die ze nu of in de toekomst hebben lopen, hetzij als eisende danwel als verdedigende partij. De gemachtigenden moeten daarbij alles doen hetgeen in het belang der zaak is en hetgeen zij zelf als opdrachtgevers ook gedaan zouden hebben.
Datum 25 februari 1540

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
065
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als wettige man van Margriet wettige dochter van Jan van der Vloet, verkoopt hierbij ...
Datum 3 februari 1541
Zie ook 116

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
142
Datum 7 juni 1544
Peter zoon wijlen Jans van der Vloet verwekt bij Margriet wettige dochter van Peter Colen, Aert Thomas van den Venne als man van Barbara wettige dochter van Jan van der Vloet toen zij nog leefde, en mede als voogd van zijn minderjarige kinderen verwekt bij genoemde Barbara, op grond van een testament dat hij en Barbara eerder hadden gemaakt voor schepenen van Oirschot en zoals ons is gebleken, verder Bartholomeus Jacop Stockelmans als man van Margriet wettige dochter van Jan van der Vloet en verder genoemde Peter Jans van der Vloet en Elias soon van Lodewijks Peter Colen als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Janssen van der Vloet, verder heer Henrick zoon van Adriaen Harnismakers, Jan van Mol en Barbara weduwe van Lodewijk Peter Colen die optreden als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Jans van der Vloet verkregen bij Isabelle dochter van Henrick Harnismakers, zijnde alle wettige kinderen van Jan van der Vloet verwekt bij Margriet wettige dochter van Peter Colen, en deze personen hebben nu een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Jan van der Vloet en van Margriet Peter Colen, hun vader en moeder. ...
Zie ook 143, 144

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
355
Aert Thomassoen van den Venne als man van Barbara en Bartholomeus Jacop Stockelmans als man van Margriet, beiden kinderen van Jans van der Vloet verkregen bij Margriet dochter van Peter Celen, verkopen nu aan heer Henrick Adriaens priester en aan Peter Janssoen van der Vloet als voogd en toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Janssoen van der Vloet en wel ten behoeve van diezelfde kinderen, twee derde delen van een stuk heiveld, ....
Datum 15 december 1545

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1546
290
Peter Elen Dictuszoon en diens broer Severijn, verder Peter Vervloet als voogd over de kinderen van Henrick Jansssoen van der Vloet, nog Bartholomeus Stockelmans namens zijn vrouw Margriet hebben elk voor hu eigen deel aan Aernden Thomaes van den Venne hun erfdeel verkocht...
Datum 3 oktober 1546

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
392
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet, dochter van wijlen Jan Joirdens van der Vloet verkoopt hierbij...
Datum 20 december 1547

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1548.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1548
380
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet wettige dochter van wijlen Jans van den Vloet verkoopt hierbij de
jaarlijkse rente van 3 gulden met de lopende termijn, welke rente deze Bartholomeus als echtgenoot zoals hij zei had geerfd ...
Datum 2 november 1548

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1549.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1549
363
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet, wettige dochter van wijlen Jans Vervloet verkoopt hierbij de jaarlijkse rente van een gulden, die hij in zijn hoedanigheid heeft geerfd bij de dood van genoemde Jan van der Vloet en wijlen deze Jan had verkregen van Joirden en Wouter, kinderen van wijlen Aerts Vervloet en welke rente indertijd Henrick Henricks van Ostaden had beloofd aan wijlen genoemde Jan van der Vloet ten behoeve van genoemde Joirdaen en Wouter. ...
Datum 30 oktober 1549

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
129
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans heeft beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(17 februari 1553)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1560
008
Meester Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelman, Bartholomeus zoon Jacop Stockelmans en Antonis zoon Mathijs Roefs als man van Heijlken dochter van Dirck Stockelmans, verkopen de rente van 5 gulden per jaar die ze hebben geerfd van heer Henrick Stockelmans en welke rente Antonis zoon wijlen Everaerts Corstens eerder had beloofd aan deze heer Henrick, ... Ze verkopen de rente nu aan Jasper zoon van genoemde meester Dirck Smits ...
Datum 29 december 1559 na Kerstmis

IS DIT DE JUISTE MEUS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1574.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1574
Los002
Los velletje ( is uit protocol verwijderd, JT )
Bartholomeus Stockelmans oud ca. 40 jaar, Gerit van der Ameijden oud ca. 55 jaar en Jan zoon wijlen Jan Stockelmans oud ca. 30 jaren, nog Ijken weduwe van genoemde Jan Jan Stockelmans oud ca. 30 jaar, verklaren dat zij Jan Stockelmans toen hij nog leefde hebben horen verklaren dat hij het transport van een vijver die hij heeft ontvangen ...
Datum 14 januari 1556

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
193
Willem Wouters als man van Aleijten dochter van wijlen Dirck Jan Stockelmans, verkoopt een jaarlijkse rente van 30 stuivers die Willem toebedeeld is geweest in de verdeling met zijn zusters en welke rente Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans als man van Margriet dochter van Jans van der Vloet eerder had beloofd aan meester Jan Reijniers ten behoeve van Dirck Jan Stockelmans, steeds vervallend op ...
Datum 4 september 1566

NIET HELEMAAL DUIDELIJK OF MEUS NU NOG LEEFT OF DAT DIT EEN BELOFTE UIT HET VERLEDEN IS.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
021
Jasper zoon meester Dirck Smits heeft beloofd als schuldenaar aan Bartholomeus Jacop Stockelmans voor een helft en aan de kinderen van Jan Stockelmans voor de andere helft een jaarlijkse rente van 24 gulden te zullen betalen na het overlijden van deze meester Dirck op voorwaarde dat deze Dirck zolang hij leeft daarvan een rente van anderhalve gulden per jaar zal ontvangen. Daarom is nu verschenen heer Aert Hoppenbrouwers priester en heeft verklaard dat hij de aanspraken van deze rente vanwege Bartholomeus heeft en ook van de kinderen van Jan Stockelmans heeft gekocht om na het overlijden van deze meester Dirck te ontvangen met daarbij de last steeds een jaarlijks rente te moeten betalen van genoemde anderhalve gulden. ...
Datum en getuigen als boven. (24 januari 1576)

Gehuwd
[bron]
Zie akte 325 van 15 december 1536: Gehuwd met Margriet.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com