man‎Jan Dirck Jan "natuurlijke zoon" Stockelmans‏‎
Zoon van Dirck Jan Henricks van Aerle en N.N.‏.
Overleden ‎1489
[bron]
Overleden tussen data onderstaande aktes mbt Best. Dus na okt 1479 en voor sep 1489
Zie akte 173. Overleden na 4 maart 1489.

Dus overleden in 1489.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 453r
Dirck zoon van wijlen Jan Stockelmans en van wijlen Aleijt Dirck Weijten en zijn broers Jan, Henrick, Dirck, Jacop en zijn zuster Aleijt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
173
Herman Wouters van Aerle verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks een stuk land, genoemd de Braeck, ...
Datum als boven. (4 maart 1489)
Zie ook 174

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 100r
Lijsbeth weduwe van Wouter Geritss van der Capellen en haar kinderen Gerit, Hilleke en Goetstu
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 76r
(Aerle)
Jan natuurlijke zoon van Dirck zoon wijlen Jan Henricx van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 100r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix van Aerle

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1463.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1463
063
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Diederick Jan Henricks, ...
Datum 21 augustus 1463

RELATIE: Jan zoon van Dirck Jan Henricks (akte 123) en Jan Dirck Stockelmans (akte 124) ZIJN ZELFDE PERSOON.
OUDERLIJK GEZIN? (waarom dan?) - WAAROM WORDT HIER NIET VERMELD 'natuurlijke zoon' - TWEE JANNEN???
Dirck Jan Henricks Stockelmans x Berten (weduwe)
- Jan
- Aleijt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
123
Verschenen is hier Bert weduwe van Dirck Jan Henricks ( zie hierna = Stockelmans, JT) met haar voogd en ze doet afstand van haar vruchtgebruik in een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ten behoeve van haar zoon Jan en haar dochter Aleijt, ...
Actum als boven. (6 november 1468)
.
124
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans (zie vorige akte daar is hij een zoon van Dirck Jan Henricks, hij voert voortaan de naam Stockelmans, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en erfdeel ten behoeve van zijn zuster Aleijt. Dat betreft zijn deel van een stuk land gelegen in herdgang Aerle zoals hiervoor omschreven. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.
.
125
Verschenen is hier Aleijt Dirck Jan Henricks uit de vorige akte samen met haar voogd en ze belooft haar moeder Berten dat ze haar leven lang de helft van het stuk land mag blijven gebruiken gelegen te Aerle, zoals hiervoor is omschreven.
Actum als boven.

Dirck Weijten x Covegonden
- Jacob
- Aleijt x Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans
- Covegonden x Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer
- Heijlwich x Bitus Bittus
- Lisbeth
- Margriet
- Woutgaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
146
Verschenenzijn (Woutgaert Dirck Weijten = doorgestreept, JT) Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck, Bitus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van Woutgaert Dirck Weijten inzake alle bezit dat zevan hun vader Dirck en moeder Covegonden hebben geerfd, ...
Datum 15 november 1468 (akte is zwaar doorgestreept, JT)
.
150
Verschenen zijn Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck en nog Bittus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van hun broer Woutgaert Dirck Weijten inzake een stuk land genoemd het Beijensland, gelegen in Oirschot onder Best ...
Datum als boven
.
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

JAN NATUURLIJKE ZOON HEEFT EEN BROER JORDEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
004
... b.p. Jorden Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer (Stockelmans, JT), ...
Datum 1 januari 1471

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1241 (Best) okt 1471 – sept 1472 folio 333r
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
Gerit, Hilleke en Goetstu kinderen van wijlen Wouter Geritss van der Cappellen
.
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

TWEE MAAL JAN!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1249 (Best) okt 1479 – sept 1480 folio 127v
(Aerle)
Jan Dirx Stockelmans en zijn broer Jan natuurlijke zoon wijlen Dirck Stockelmans

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1480.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1480
036
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans en verkoopt aan Jan de Cort die een pacht van een mud rogge per jaar, ...
Datum 6 februari 1480

JAN NATUURLIJKE ZOON DIRCK STOCKELMANS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1482.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1482
188
... Ze verkopen de rente voor de helft aan Aert de Crom en voor de andere helft aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans ...
Datum op St. Hubertusdag 1482

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1483.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1483
336
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT) en zijn kinderen, ...
Datum op St. Thomasdag 1483

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1484.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1484
120
... b.p. heer Aert de Crom priester, Henrick Slegen, Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Haecks, ...
Datum 3 maart 1484

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1485.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 124 REGESTEN 1485
040
... aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans. ...
Actum als boven. (13 februari 1485)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1484-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1266 (Oirschot, Heerbeek) okt 1497 – sept 1498 folio 284r
Jan Henrix Stockelmans
Jan Gielis Karijns
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrickxs van Arle

GEZIN
NB TWEE ZOONS GENAAMD DIRCK!
NB ZOWEL JAN ALS ZIJN ECHTGENOTE OVERLEDEN!
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 453r
Dirck zoon van wijlen Jan Stockelmans en van wijlen Aleijt Dirck Weijten en zijn broers Jan, Henrick, Dirck, Jacop en zijn zuster Aleijt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1489.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1489
173
Herman Wouters van Aerle verkoopt aan Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks een stuk land, genoemd de Braeck, ...
Datum als boven. (4 maart 1489)
Zie ook 174
.
277
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans, ...
Datum 13 juli 1489

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1494.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1494
055
... b.p. ... Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans, ...
Datum 18 februari 1494

GEZIN:
JAN DIRCK STOCKELMANS
- Heer Henrick
- Dirck (is er 1 of 2 Dirck-en in dit gezin?
- Jacob
- Aleijt x Henrick Gijsbrecht van der Achter
- Jan (wijlen) x Heijlwig Wouter Rutten
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
337
Heer Henrick, priester en Dirck en Jacop, broers, verder Henrick Gijsbrecht van der Achter als man van Aleijt, allen wettige kinderen van Jan Dirck Stockelmans, verder Jan en Wouter als broers en kinderen van wijlen Jan Jan Stockelmans verwekt bij Heijlwig dochter van Wouter Rutten, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Dirck Jan Dirck Stockelmans (broer van o.a. heer Henrick Stockelmans, JT) inzake een huis, tuin etc. gelegen in herdgang Aerle,...
Datum op St. Mercusdag 1518
.
338
Heer Henrick, priester, Dirck en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Dirck Stockelmans, verder Jan en Wouter broers en kinderen van wijlen Jan Jan Dirck Stockelmans verwekt bij Heijlwig dochter van Wouter Rutten, doen afstand van hun aanspraken ten behoeve van Henrick Gijsbrecht van der Achter inzake een pacht ...
.
341
Heer Henrick, priester, verder Dirck en Jacop, broers en kinderen van wijlen Jan Dirck Stockelmans doen afstand van hun aanspraken inzake een stuk land, groot 2 en een half lopenzaad gelegen in herdgang Aerle, ...
Datum op St. Mercusdag (?) in december 1518

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
195
... b.p. Jan natuurlijke zoon van Dirck Henricks en zijn kinderen,... <=== ANDER PERSOON? jan dirck JAN hendricks. Zie ook akte 067 van 1558. Zelfde fragment!
Datum 6 april 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1544.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1544
180
... en heeft beloofd om voortaan aan de erfgenamen van Jan Dirck Stockelmans ... die eerder voor schepenen van Den Bosch was beloofd door deze Jan Dirck Stockelmans uit bepaalde onderpanden gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck d.d. 14 oktober 1579 ( moet wrsch. zijn 1479 ? ). ...
Datum 28 juni 1544

Gehuwd
[bron]
Genoemd als ouders van Jacob Jans Stockelmans in onderstaande akte.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1368-1501.zip
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
BP 1258 (Best) okt 1488 – sept 1489 folio 453r
Dirck zoon van wijlen Jan Stockelmans en van wijlen Aleijt Dirck Weijten en zijn broers Jan, Henrick, Dirck, Jacop en zijn zuster Aleijt
met:

womanAleijt Dirck Weijten‏

[Gebruikersnotities]
Dirck Weijten x Covegonden
- Jacob
- Aleijt x Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans
- Covegonden x Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer
- Heijlwich x Bitus Bittus
- Lisbeth
- Margriet
- Woutgaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
146
Verschenenzijn (Woutgaert Dirck Weijten = doorgestreept, JT) Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck, Bitus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van Woutgaert Dirck Weijten inzake alle bezit dat zevan hun vader Dirck en moeder Covegonden hebben geerfd, ...
Datum 15 november 1468 (akte is zwaar doorgestreept, JT)
.
150
Verschenen zijn Jacop Dirck Weijten, verder Jan natuurlijke zoon van Dirck Stockelmans als man van Aleijt dochter van genoemde Dirck, verder Gijsbrecht Gijsbrechts Bijngelaer (?) als man van Covegonden wettige dochter van genoemde Dirck en nog Bittus Bittus als man van Heijlwich eveneens dochter van genoemde Dirck, en nog Lisbeth en Margriet dochters van genoemde Dirck en hebben afstand gedaan ten behoeve van hun broer Woutgaert Dirck Weijten inzake een stuk land genoemd het Beijensland, gelegen in Oirschot onder Best ...
Datum als boven
.
152
Verschenen is Alijet wettige dochter van wijlen Dirck Jan Henricks ( haar broer noemt zich Stockelmans, JT) met haar voogd en verkoopt nu met schepenbrief en testament aan haar zwager Jacop van den Hamsvoort die een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ... zoal ze heeft geerfd van haar vader en haar moeder Berten. Voor dat bezit had Jan Dirck Jan Henricks (lees Stockelmans) afstand gedaan ten behoeve van haar volgens schepenbrief van Oirschot. ...
Datum 16 november 1468

Kinderen:

1.
manJacob Jans "De Moller" Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
232
Op St. Rumoldisdag (19 juni, JT) anno 1500 in aanwezigeheid van Jan van Os en Kaerle Caleijnal, wil meester Aert van der Ameijden als rentmeester voor het bezit van de heer van Merode in Oirschot, de windmolen in herdgang de Kerkhof en de watermolenin herdgang Spoordonk, met de beide hoeves daar verpachten zoals hierna volgt. ...
In marge 1 :
Op deze wijze hebben Daniel de Metser en Jacop Jan Stockelmans de windmolen gepacht, waarbij er het eerste jaar 44 en een half mud rogge wordt betaald en de andere 5 jaren 44 mud. Beide pachters benoemen hun borgen, voor Jacop Stockelmans zijn dat heer Henrick Jan Stockelmans en diens broer Dirck, verder Joerden Stockelmans en Henrick Gijsbrechts van der Achter. ...
Datum de dag na St. Stephanusdag op St. Jansdag (lees 27 december, JT) 1500

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1503.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1503
205
... b.p. ... Jacob de Moller ...
Datum 27 juli 1503

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
043
Jacop Jan Stockelmans belooft aan Gevart Janssen van Onstaden die voortaan een rente ...
(geen datum ...) (30 januari 1518)

JACOB DE MOLLER
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
132
Heer Henrick, priester zoon van wijlen Gerard van Gestel de oudste, diens broer Jan, verder Dirck Jacops van Lieveld als man van Lisbeth, Jacop de Moller als man van Heijlwig, allen wettige kinderen van Gerard van Gestel, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze hebben hebben geerfd van Gerard zoon wijlen Henrick van Gestel en van Lisbeth dochter van wijlen Andries van Boeschot.
(akte is niet afgemaakt, JT)
(ABT 5 maart 1518)

ECHTGENOTE HEIJLWIG GERARD VAN GESTEL
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1518.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1518
304
Heer Henrick en Jan, broers en kindereb van wijlen Gerard van Gestel, verder Dirck Jacop Ansems van Liefveld als man van Lisbeth, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwig zijnde allen wettige kinderen van genoemde Gerard en Lisbeth en erfgenamen van heer Gijsbrecht Henricks van Gestel, priester, verkopen ...
Datum 6 september 1518
.
305
Heer Henrick en Jan, broers, Dirck Jacop Ansems van Liefveld als man van Lisbeth, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwig, allen kinderen van wijlen Gerard Henricks van Gestel, verkopen ...
Actum als boven.
.
372
Heer Henrick, priester en verder Jan, broers zijnde, Jacop Jan Stockelmans als man van Heijlwich allen kinderen van wijlen Gerart van Gestel, verkopen nu aan ...
Datum op Puriu 1517

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
233
... b.p. Jacop Stockelmans, ...
Datum 11 september 1519

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1527.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1527
233
Heer en meester Jan die Cromme, priester, heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarvan zij er het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Jacop daarvan het erfrecht, ...
Datum 17 september 1527

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1528.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 130 REGESTEN 1528
051
... beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarvan zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wetige kinderen van Jacop daarvan het erfrecht, ....
Actum als boven (1 februari 1528)
De rente is aflosbaar waarvoor Jan Jacop Stockelmans zich garant stelt, ...
Actum als boven (1 februari 1528)
.
166
Dirck Dirck Stockelmans heeft beloofd om aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waar zij daar het vruchtgebruik van krijgt en haar wettige kinderen van Jacop het erfrecht, ...
Actum als boven. (28 maart 1528)
De rente is aflosbaar, waarvoor Jan Stockelmans zich garant stelt,
Actum als boven. (28 maart 1528)
.
200
Heer en meestesr Jan die Crom, priester heeft beloofd om voortaan aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans ( er is een naamgenoot Jacop Stockelmans die te zelfder tijd secretaris is in Beerze, JT) waarbij zij daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar wettige kinderen verwekt bij deze Jacop daarvan het erfrecht, ...
Datum 10 mei 1528
.
213
Ida .... (blank gelaten achternaam niet ingevuld, is ze misschien weduwe van Thomas Aerts van de Ven, zie volgende akte?, JT) heeft hierbij als haar zaakwaarnemers benoemd Philips van den Doeren en Jacob Stockelmans als secretaris te Beerze, ...
Datum 18 mei 1528

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1533.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1533
196
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henrick Stockelmans als haar hierbij gekozen voogd, verder Jan Jacop Stockelmans en Bartholomeus zijn broer en Marie zijn zuster, samen met heer Henrick Stockelmans als haar voogd, ook kinderen van genoemde Jacop Stockelmans, verder Herman Daniels als man van Aleijt, ook dochter van genoende Jacop Stockelmans, Heijlwich als weduwe hierin wat betreft vruchtgebruik en haar kinderen hierin wat betreft erfrecht, verkopen hierbij aan ...
Datum 14 mei 1533

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1536.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1536
115
Heijlwich weduwe van Jacop Stokelmans met heer Henrick Stockelmans als haar gekozen voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van een Karolusgulden per jaar, ...Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen verwekt bij wijlen haar man Jacop ...
Datum 13 maart 1536
.
116
Bartholomeus zoon van wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en ook voor zijn broer Jan en diens wettige kinderen, verder meester Drick Smeets als wettige man van Marien, dochter van wijlen genoemde Jacop, en nog Aleijt ook dochter van Jacop met heer Henrick Stockelmans als haar voogd hierin, verkopen hierbij de jaarlijkse rente van een Karolusgulden met de lopende termijn, ...
Actum als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
166
Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans met heer Henrick Stockelmans als haar voogd hierin, doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een rente van 2 Karolusguldens, welke rente heer
Jan Jans van Herzele, priester en kanurmik te Boxtel, en Bartholomeus zoon wijlen genoemde Jacop Stockelmans beiden als voogden over de wettige minderjarige kinderen van Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans verwekt bij Marie dochter van Jan van Hersel aan Heijlwich als weduwe hadden beloofd, die daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar wettige kinderen daarvan het erfi:echt. ... Ze doet er nu afstand van ten behoeve van al haar wettige kinderen, te weten Bartholomeus, Aleijt en Marie en ten behoeve van de wettige kinderen van genoemde Jan verwekt bij Marie Jan van Hersel.
Datum 29 juli 1538
.
167
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans voor hemzelf handelend en als voogd voor de wettige kinderen van zijn broer Jan, verder meeester Dirck Smeets als man van Marie, wettige dochter van genoemde Jacop Stockelmans, verkopen hierbijn hun drie vierde deel van een rente van 2 Karolusguldens uit de vorige akte, nu aan Thomas zoon wijlen Wijnant Thomassen als wettige man van Aelijt dochter van genoemde Jacop Stockelmans. Zulks is gebeurd voor het kindsdeel van deze Aleijt dat anderhalve gulden rente bedraagt en terzake van het kindsdeel van genoemde Marie zijnde een halve gulden rente per jaar. De verkopers beloven alle lasten hierin van hun kant af te handelen, behalve wat betreft de aflossing ervan. Actum als boven.

OVERLEDEN VOOR 1528?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
356
... welke rente Dirck Dirck Stockelmans eerder had beloofd aan Heijlwich weduwe van Jacop Stockelmans, waarbij Heijlwich het vruchtgebruik kreeg en haar kinderen het erfrecht,...
conform een schepenbrief d.d. 1 april 1528 ...
Datum 20 maart 1556

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1560.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1560
008
Meester Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelman, Bartholomeus zoon Jacop Stockelmans en Antonis zoon Mathijs Roefs als man van Heijlken dochter van Dirck Stockelmans, verkopen de rente van 5 gulden per jaar die ze hebben geerfd van heer Henrick Stockelmans en welke rente Antonis zoon wijlen Everaerts Corstens eerder had beloofd aan deze heer Henrick,...
Datum 29 december 1559

JACOB STOCKELMANS (wijlen) x HEIJLWIGEN
- Jan
- Bartholmeus
- Geertruiden
- Marie
- Aleijten x Herman Daniels
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
273
Jan Henrick Hoppenbrouwers verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 20 stuivers aan Peeter Willems van den Maerselaer samen met de vervallen en lopende termijnen, welke rente Dirk Dirck Stockelmans indertijd had beloofd aan Heijlwigen weduwe van Aert ( vgls. mij is het niet Aert maar Jacop, zie hierna, JT ) Stockelmans met haar voogd heer Henrick Stockelmans en aan Jan en Bartholomeus, Geertruiden en Marie hun zuster, kinderen van wijlen Jacop Stockelmans en aan Herman Daniels als man van Aleijten, zijnde allen kinderen van genoemde Jacop Stockelmans en van genoemde Heijlwigen, welke Heijlwich daarvan het vruchtgebruik kreeg en haar kinderen het erfrecht. Genoemde Jan Henrick Hoppenbrouwers had de rente van genoemde Heijlwich gekocht conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 13 mei 1533 ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )
Zie ook 274

MARIE JACOB STOCKELMANS x MR DIRCK DIRCK SMITS (weduwnaar)
BARTHOLOMEUS JACOB STOCKELANS
MARIE = MARIEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1569.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1569
024
Meester Dirck zoon wijlen Dirck Smits weduwnaar van Marie dochter van Jacop Stockelmans doet afstand van het recht ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 1 februari 1569)
.
026
Bartholomeeus zoon Jacop Stockelmans heeft beloofd heer Aerden Hoppenbrouwers, priester voor zover deze Bartholomeus mede erfgenaaam is van genoemde Marien Jacop Stockelmans, deze te vrijwaren
.
059
Bartholomeus zoon wijlen Jacop Stockelmans en met hem Pauwels zoon Henrick Rutten als man van Aleijten, dochter van deze Bartholomeus en verder Jan zoon van genoemde Bartholomeus Jacop Stockelmans, voor zover zij daar recht op hebben, verder Jan en Jacop broers en kinderen van wijlen Jan Jacop Stockelmans en Jacop Mathijs Oerselmans als man van Marien dochter van wijlen genoemde Jan Stockelmans voor zover zij daarin rechten hebben, verkopen hun rechten ...
Datum en getuigen als boven (17 februari 1569)

2.
man‎Heer Henrick Jan Stockelmans‏‎
Overleden ‎± 1554
[bron]
Genoemd in akte 133 van 23 februari 1554.
Erfgenamen genoemd in akte 115 van 12 februari 1555.

[Gebruikersnotities]
Zoek "heer henrick stoc" - eerste vermelding 1501 - nog genoemd in akte van 1554 - referentie naar erfgenamen in akte van 1555.

EERSTE VERMELDING - NOEMT OOK PATRONIEM JAN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1501.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1501
232
Op St. Rumoldisdag (19 juni, JT) anno 1500 in aanwezigeheid van Jan van Os en Kaerle Caleijnal, wil meester Aert van der Ameijden als rentmeester voor het bezit van de heer van Merode in Oirschot, de windmolen in herdgang de Kerkhof en de watermolenin herdgang Spoordonk, met de beide hoeves daar verpachten zoals hierna volgt. ...
In marge 1 :
Op deze wijze hebben Daniel de Metser en Jacop Jan Stockelmans de windmolen gepacht, waarbij er het eerste jaar 44 en een half mud rogge wordt betaald en de andere 5 jaren 44 mud. Beide pachters benoemen hun borgen, voor Jacop Stockelmans zijn dat heer Henrick Jan Stockelmans en diens broer Dirck, verder Joerden Stockelmans en Henrick Gijsbrechts van der Achter. ...
Datum de dag na St. Stephanusdag op St. Jansdag (lees 27 december, JT) 1500

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1512.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1512
036
Heer Henrick Stockelmans, priester, ... Dat stuk land had meester Jan van den Hoven in diens testament aan genoemde kerk en de beide kapellen vermaakt. ...
Datum 4 juni 1512

NEEF
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1519.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1519
185
Heer Henrick Stockelmans, priester belooft dat hij elk jaar op St. Greegoriusdag in maart een hoeveelhied van 5 mud rogge aan zijn neef Dirck Henrick Stockelmans zal leveren te Oirschot ...
Datum 16 mei 1519
Voetnoot :
Op 18 februari 1538 zijn voor mij, Cornelis Smeeds, verschenen heer Henrick Stockelmans, priester en genoemde Dirck Henrick Stockelmans en hebben besloten dat de eerdere overeenkomst niet langer geldig zal zijn. ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1521.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1521
216
... heer Henrick Stockelmans priester en kapelaan in de St. Petruskerk van Oirschot ...
Datum 7 augustus 1521

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1533.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 131 REGESTEN 1533
328
Heer Henrick Stockelmans, priester en kapelaan en een der rectoren van het St. Anna-altaar in de St. Petruskerk te Oirschot, die in het huis woont dat eigendom is van de beheerders van dat altaar, (de man woont dus in een van de huisjes van het St. Anna gasthuis, JT), heeft verklaard dat het hem uitsluitend als gunst is toegestaan om gebruik te maken van de oven die in het huis staat van het gasthuis of godshuis van St.Anna waarin de arme vrouwen wonen om er zijn dagelijkse brood te bakken. Dat godshuis staat hem zulks toe maar daaraan kan hij geen verdere rechten ontlenen en de beheerders van dat gasthuis etc. zullen hem dat bakken altijd mogen verbieden, zonder dat iemand daar bezwaar tegen kan maken.
Datum 18 december 1533

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1554.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1554
133
Heer Henrick Stockelmans priester heeft verklaard dat ...
Datum als boven (23 februari 1554)

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1555.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1555
115
... en een halve stuiver aan de erfgenamen van heer Henrick Stockelmans, ...
Datum en getuigen als boven. (12 februari 1555)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1559.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1559
096
Willem Woutersoen als man van Aleijt dochter van Dirck Stockelmans, verkoopt een jaarlijkse rente van een gulden met twee vervallen en een lopende termijn, uit een rente van twee en een halve gulden per jaar, welke rente hij als zodanig heeft geerfdbij het overlijden van heer Henrick Stockelmans en welke rente Jan zoon wijlen Jacop Stockelmans eerder aan deze heer Henrick Stockelmans had beloofd, ...
Datum 10 maart 1559

3.
man‎Dirck Jan Stockelmans‏‎

4.
womanAleijt Jan Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
198
... b.p. Aelken weduwe van Henrick Gijsbrechts van der Achter en haar kinderen,....
Datum en getuigen als boven. (5 mei 1545)

5.
manJan Jan Dirck Stockelmans‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1491.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1491
059
Hillegond weduwe van Wouter Rutten doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van haar zoon Wreijssen en ten behoeve van Joerden Vrients als man van Aleijt, ten behoeve van Jan Daniel Liefkens als man van Lisbeth en nog ten behoeve van Jan Jan Stockelmans als man van Heijlwich, zijnde allen zusters van genoemde Wreijssen Wouter Rutten.
Datum 6 februari 1491
.
060
Wreijs zoon wijlen Wouter Rutten, Jorden Aert Vrients als echtgenoot en Jan Daniel Liefkens als echtgenoot verkopen nu aan hun zwager Jan Jan Stockelmans het huis etc. uit de vorige akte. Hieruit moet hij jaarlijks een mud rogge betalen, Oirschotse maat en de grondchijns. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, maar Joerden houdt wel het aflossingsrecht overeenkomstig zijn brief. Als er andere onbekende lasten op het bezit zouden drukken dan zullen ze die samen betalen. (geen datum en geen getuigen vermeld, JT)
Zie ook 061 en 062


Voor meer informatie: bertho@derikx.com