man‎Jan Henricks Aerle‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1367-1405.zip (totaalOirschotbak7.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1179 (Oirschot) 1390 – 1394 (juni 1392 – mrt. 1393) folio 490r
(heerdgang van Hersel)
Jan zoon wijlen Henrick van Arle, man van Aleijt dochter wijlen Jorden Cluijsterman van Straten
Goijaert van Lijemde, bakker
.
BP 1180 (Oirschot) 1393 – 1396 (juli 1396 – jan. 1397) folio 580r
Jan zoon wijlen Henrick van Arle, man van Aleijt dochter wijlen Jordaen van Bijstervelt
.
BP 1181 (Oirschot) 1397 – 1399 (april 1398 – feb. 1399) folio 81v
Willem van Audenhoven zoon wijlen Willem
Jan Henricks van Arle, man van Aleijt dochter wijlen Jordaen van den Bijstervelt
.
BP 1182 (Oirschot) okt 1400 – sept 1401 folio 233v, 234r
Jan zoon wijlen Henrick van Arle, man van Aleijt dochter wijlen Jordaen van den Bijstervelt
Goijart van den Hoeven
(wijlen) Willem van Audehoven zoon wijlen Willem

WIJLEN - NAAST DIRCK OOK DOCHTER LIESBETH (folio 144r) EN ZOON HENRICK (f120v)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1406-1428.zip (totaalOirschotbak6.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1185 (Oirschot) okt 1406 – sept 1407 folio 113r
Art Cleijnael man van Hilla dochter wijlen Henrick van Arle
Henrick zoon wijlen Jan zoon wijlen Henrick van Arle
.
BP 1193 (Oirschot) okt 1421 – sept 1422 folio 120v
(Arle "Heijthof")
Mr. Jan Bathensoen zoon wijlen Gerit
Henrick van Arle zoon wijlen Jan Henricks soen van Arle (t.b.v. zijn broer Dirck)
Jan die Walsche
Henrick, Boudewijn, Willem en Marie kinderen wijlen Henrick die Roede, 10 juli 1422
.
BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 144r (A)
(heerdgang van Aerle)
Dirck zoon wijlen Jan Henricxsz van Aerle aan zijn zuster Liesbeth
wijlen Aleit dochter van Jan Cluijstermans
Dirck zoon wijlen Henrick van Aerle

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1427-1443.zip (totaalOirschotbak5.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1206 (Oirschot) okt 1435 – sept 1436 folio 34v
Dirck Jan Henrixs van Aerle
Henrick Janss van der Heijden
Lijsbeth Jan Henrix van Aerle
Gerit Jan Heijl Ghenensoen

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manDirck Jan Henricks van Aerle‏
Overleden ‎± 1467
[bron]
Zie akte 198 van 1465 - genoemd.
Genoemd in akte 129 van 21 juni 1467.
Zie akte 123 van 6 nov 1468 - echtgenote genoemd als wediuwe.
Genoemd in akte 121 van 6 oktober 1475 als wijlen. Zie notite bij zoon Henrick.

1467 of 1468

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-oirschot-1406-1428.zip (totaalOirschotbak6.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1191 (Oirschot) okt 1418 – sept 1419 folio 72r
(Arle "dat Nuwenrot")
Jan Bailart
Henrick Dirxsoen van Hagelaer
Gielis en Henrick zoons wijlen Gielis Karijns
Dirck Jan Henrixsoen van Aerle
Jan van der Heijden
.
BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (A)
(heerdgang van der Notelen “dat Nederlant”)
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle
Jan zoon wijlen Henric des Knapen
Henrick die Melter
5 januari 1424
.
BP 1194 (Oirschot) okt 1423 – sept 1424 folio 31r (C)
("die Diepenbeemd")
Wijlen Henrick Cluijstermans
Claes Gerartsz van der Lulsdonc
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Aerle
Jan zoon wijlen Henrick Knapen, 5 januari 1424
.
BP 1195 (Oirschot) okt 1424 – sept 1425 folio 144r (A)
(heerdgang van Aerle)
Dirck zoon wijlen Jan Henricxsz van Aerle aan zijn zuster Liesbeth
wijlen Aleit dochter van Jan Cluijstermans
Dirck zoon wijlen Henrick van Aerle

Zie ook akte 123 beneden, noemt Berten als weduwe.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1367-1440.zip (TotaalBestbak3.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1201 (Best) okt 1430 – sept 1431 folio 169v
(Aerle)
Henrick Henrick Roeskens man van Lijsbeth Jan Henrix van Aerle
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck van Aerle zoon wijlen Herman van der Bruggen
.
BP 1202 (Best) okt 1431 – sept 1432 folio 56r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix soen van Arle, man van Beertha dochter van wijlen Henrick Lippen soen van den Schoet en van Heilwich Henrick Knape
Henrick Jan Henrixsoen van Arle
.
BP 1203 (Best) okt 1432 – sept 1433 folio 5v
(Aerle)
Henrick, Jan, Willem, Luppert en Jacop zoons van wijlen Henrick Luppen van den Schoet
en van Heilwich dochter van Henrick Knapen en hun schoonbroer Dirck Jan Henrix soen van Aerle man van Bertha
.
BP 1204 (Best) okt 1433 – sept 1434 folio 109r
(Aerle)
Aert en Rutger zoons van wijlen Jan die Walsche
Goijaert zoon van Jan die Molner van Oerschot
Dirck zoon wijlen Jan Henrix van Arle
.
BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 44r
(Aerle)
Dirck Jan Henrixsoen van Aerle, man van Bertha Henrick Luppen
Luppert Henrick Luppensoen van den Schoet
.
BP 1206 (Best) okt 1435 – sept 1436 folio 152v
(Aerle)
Willem zoon wijlen Willem van Aleijten
Dirck zoon wijlen Jan Henricsoen van Aerle
Jan zoon wijlen Willem geheten Will Neven
Mathijs Jacop Keijmps

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/bp-best-1440-1463.zip (totaalBestbak 2.doc)
Oirschot/Best in het Bosch' Protocol 1367-1501 / fichier
.
BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 300v
(Aerle)
Henrick Henrick Luppensoen van den Scoet
Luppert Henrick Luppensoen
Dirck Jan Henrix van Aerle
.
BP 1217 (Best) okt 1446 – sept 1447 folio 141v
(Aerle)
Dirck Jan Henrick van Aerle en zijn natuurlijke zoon Jan
.
BP 1218 (Best) okt 1447 – sept 1448 folio 100r
Lijsbeth weduwe van Wouter Geritss van der Capellen en haar kinderen Gerit, Hilleke en Goetstu
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix
.
BP 1224 (Best) okt 1453 – sept 1454 folio 13v WIE IS DIT !!!!!
Dirck die Wolph zoon wijlen Emont zoon wijlen Gerit die Wolf van Bucstel en zijn schoonbroers Dirck Jan Henrixs man van Aleijt en Aert Hubrechtss van Engelen man van Geerborch
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 76r
(Aerle)
Jan natuurlijke zoon van Dirck zoon wijlen Jan Henricx van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
.
BP 1225 (Best) okt 1454 – sept 1455 folio 100r
(Aerle)
Dirck Jan Henrix van Aerle
Dirck Henrix die Leghe
Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henrix van Aerle

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1465.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1465
198
... b.p. ... Dirck Jan Henricks ...
Actum als boven.

ZIE 157 van 1467: WAS DUS AL SCHEPEN IN 1435
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1467.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1467
Schepenen 1467 :
1. Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT)
.
129
...Ze kiezen daarbij voor 6 goede mannen, te weten heer Joerden van Geldrop kanunnik te Oirschot, Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), en Jacop van Dormalen treden op namens de schouten ...
Datum 21 juni
.
157
Wij schepenen van Oirschot verklaren hierbij plechtig dat we een schepenbrief hebben gezien die nog volledig intact was met de volgende inhoud :
“Wij, Willem Vos, Jan Jan Smeeds, Bartholomeus die Crom, Thomas van den Snepschuet, Dirck Jan Henricks, Corstiaen Mathijs Hozen en Diederick van den Hagelaer, schepenen van Oirschot verklaren dat ... Datum 23 mei 1435 (einde akte)

GEZIN:
Dirck Jan Henricks Stockelmans x Berten (weduwe)
- Jan
- Aleijt
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1468.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 122 REGESTEN 1468
123
Verschenen is hier Bert weduwe van Dirck Jan Henricks ( zie hierna = Stockelmans, JT) met haar voogd en ze doet afstand van haar vruchtgebruik in een stuk land gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ten behoeve van haar zoon Jan en haar dochter Aleijt, ...
Actum als boven. (6 november 1468)
.
124
Verschenen is Jan Dirck Stockelmans (zie vorige akte daar is hij een zoon van Dirck Jan Henricks, hij voert voortaan de naam Stockelmans, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en erfdeel ten behoeve van zijn zuster Aleijt. Dat betreft zijn deel van een stuk land gelegen in herdgang Aerle zoals hiervoor omschreven. Jan belooft alle lasten hierin van zijn kant af te handelen.
Actum als boven.
.
125
Verschenen is hier Aleijt Dirck Jan Henricks uit de vorige akte samen met haar voogd en ze belooft haar moeder Berten dat ze haar leven lang de helft van het stuk land mag blijven gebruiken gelegen te Aerle, zoals hiervoor is omschreven.
Actum als boven.

WAARSCHIJNLIJK ANDER PERSOON. Zie akte 123 va 1468 - Dirck Jan Henrick Stockelmans is al overleden.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1470.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1470
006
Verschenen is hier Dirck Jan Henrick Roefs van Baest en doet afstand ten behoeve van Dirck Dirck Hoppenbrouwers inzake een huis met hofstad etc, en een tuintje en de helft van de ‘messerstat’ gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 31 december 1469

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1471.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1471
004
... b.p. Jorden Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT), Jan natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks zijnde diens broer (Stockelmans, JT), ...
Datum 1 januari 1471

ZOON HENRICK
DOCHTER MECHTELD x Roelof Jan Roelofs van der Ameijden
ZOON JAN
ZOON JOERDEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1473.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 123 REGESTEN 1473
013
Komen is Joerden zoon Dirck Jan Henricks (= Stockelmans, JT) en belooft als schuldenaar aan heer Jan Ruelens, ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochters van Roelof Roelofs die door deze Roelof waren verwekt Mechteld wettige dochter vangenoemde Dirck (= Dirck Jan Henricks, JT) een pacht van 2 lopen ...
Datum 22 januari 1473
.
014
Komen is Jan Dirck Henricks (Stockelmans, JTI en verkoopt aan zijn wettige broer Joerden Dirck Jan Henricks die zijn erfdeel van het bezit dat Dirck in diens testament aan zijn zoon Jan had nagelaten. De verkoper belooft deze overdracht altijd gestand te zullen doen en alle lasten van zijn kant af te handelen. Actum als boven.
.
288
Komen is Henrick Stockelmans ook wel genoemd Dirck Jan Henricks (ofwel ook Henrick zoon Dirck Jan Henricks, JT) en doet afstand van zijn aanspraken en rechten ten behoeve van Margriet en Katalijn wettige dochter van Roelof Jan Roelofs van der Ameijden verwekt bij Mechteld dochter van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT). Dat betreft de helft van een stuk land gelegen in herdgang Aerle, ...Dat stuk land hadden ze samen geerfd van genoemde Dirck Jan Henricks en Henricks als verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de helft van 2 en een halve oude groten. Genoemde Margriet en Katalijn moeten wel overpad aan Henrick verlenen tot aan de andere helft van het perceel waarvan is afgdeeld. Ieder zal de lasten uit de eigen helft zo betalen dat de andere helft daarvoor gevrijwaard blijft.
Datum 30 november 1473

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
103
Henrick zoon wijlen Roelof Jan Roelofs van der Ameijden met bijstand hierin van zijn oom en voogd Korstiaen, verkoopt met schepenbrief aan …. (B)… natuurlijke zoon van Dirck Jan Henricks (=Stockelmans, JT) .. een stuk land genoemd …(B)…. groot ca. …(B)…, b.p. Jan Dirck Stockelmans, ….(B)…., Herman Wouters, Jan Daniels, Jan Mertens,….(B)….
Actum als boven.

ANDER PERSOON: ROEFS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1486.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 125 REGESTEN 1486
260
Jan zoon Peter Haecks als man van Johanna dochter van Dirck Jan Henrick Roefs, verkoopt aan ...
Actum als boven. (St. Michielsdag 1486)

DOCHTER JOANNA
DOCHTER LIJSBETH aka "Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort"
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1499.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1499
141
... hebben samen beloofd aan Johanna dochter van Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) die jaarlijks op Maria Lichtmisdag zolang ze leeft, die een pacht van een half mud rogge te zullen betalen, ...
(akte is niet afgemaakt, zie twee aktes hierna, JT)
.
144
Janna dochter van wijlen Dirck Jan Henricks (Stockelmans, JT) verkoopt met haar brieven en een testament ervan aan ... welke pacht Lisbeth weduwe van Jacops van der Hamsvoort en haar wettige zoon Dirck hadden beloofd op onderpand van een huis, tuinetc., gelegen in herdgang Aerle, waarin Dirck Jan henricks genoemd Stockelmans eerder is gestorven. ...
Datum 26 augustus 1499

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1502.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 126 REGESTEN 1502
060
... Die pacht had Dirck Jan Henricks van Aerle, eerder overgedragen aan ...
Datum 23 februari 1502


Voor meer informatie: bertho@derikx.com