man‎Corst Leenderts van Casteren‏‎
Geboren ‎± 1642 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 248 van 13-6-1662 - "Corstiaen Lenaerts van Casteren (20)" - dus geboren rond 1642.

Zie eerste huwelijk: geboren te Sint-Michielsgestel
Geboren voor 1664-20=1644

Niet gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf

Index BHIC vader l* met zoon c*/k* 1635-1645 in alle plaatsen
Niet gevonden (Feb2020).

Doopgetuigen:
Arnoldus: Johannes Adriani & Aelegonde Johannis
Lendert: Johannes Johannis & Hillegonda Johannis
Gerardus: Peter Leenders & Willemeijn Jansen
Maria: Handrick Adriaens & Maria Adams
Anna: Gortjen Rulefs & Dhaem Dhamen

Waarom:
- Zie aktes Liempde gedateerd 1690-1692: "Corstiaan zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt (Quinten)"
- Peter Leenders is mogelijk broer Peter
- Doopgetuige "Maria Adams" is mogelijk zus Maria gehuwd met Daem Daem Schellekens
- Doopgetuige "Dhaem Dhamen" is waarschijnlijk Daem Daem Schellekens de echtgenoot van zus Maria.
- Zie akte 68 van 2 maart 1676 - voogd van zijn kids bij eerste echtgenote Maria wordt Adriaen Lenaerts van Casteren - waarschijnlijk zijn broer.

Niet gevonden in index BHIC Gemonde vader l*n* tussen 1620 en 1650 (Feb2020).

Niet gevonden in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 44 & 45 & 155

On familysearch first bapt record St. Michielsgestel are 1651.

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen 1620-1644 vader l*n* a*r* met kind c*r*. (Feb2024).

Overleden ‎± 1693
[bron]
In akte 6 van 11 januari 1696: "Quirijn weduwe van Corst Leenders"

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

ABT1693

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Begraafboeken 1624-1647 en 1691-1734.
Niet gevonden.

Niet gevonden in BHIC index gemonde (Feb2020).
‎, leeftijd ongeveer 51 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201661&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
248 Bernaert Handrickx (33) en Corstiaen Lenaerts van Casteren (20) parochie Gemonde onder Boxtel met een verklaring t.b.v. Handrick Aert Michielss (Cuijper) ...
Datering: 13-6-1662
Pagina: 231
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525786&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
82 Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen geassisteerd met haar broer Dirck Roelofs, alle inwoners parochie Gemonde. De bruid brengt een obligatie in van 60 gulden. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 30-01-1671
Pagina: 183
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJKE GEZIN ECHTGENOTE
Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Genoemde Adriaen Lenaerts van Casteren ten behoeve van de minderjarige kinderen van Meriken Aert Hendricks verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren krijgt een perceel akkerland groot ca. 3 openzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...Nog krijgt hij een *grasbeecke* gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in de Caerdt, ...
Datum 2 maart 1676

OUDERLIJK GEZIN VAN MOEDERS KANT:
Jan Quinten
- Arien
- Marten
--- Erken/Lijsken x Jan Hendricx van Dijck
- Geertruit x Leendert van Casteren Corstiaan
--- Corstiaan
--- Barabra x Peeter Huijberts (aka Peeter Dirck Huijberts)
--- Aelit x Hendrick Pauwels
- Madeleen x Dierck Leenderts
--- Eijken x Adriaen Segers (CORRECT? "Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen ")
--- Maijken
--- Mettien
--- Leendertien x Jan Corst Rovers
--- Jenneken x Jan Joost Roeters (aka Jan Joost Peeters)
--- Marie x Hendrick Corsten

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.35&minr=13729719&miview=ldt
482.35 Index Index schepenprotocol Liempde (482.35)
Jan Hendricx van Dijck als man van Lijsken
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Segers als man van Eijken
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Peeters als man van Jenneken
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Corst Rovers als man van Leendertien
Jenneken, Maria en Leendertien, dochters van wijlen Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Geetruijt dochter van Jan Quinten, vrouw van
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara
Hendrick Pauwels als man van Alit
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Ariken Jan Roelens
Peter van den Bichelaer
Hendrick Huijgens
Datering: 1686-1692
Pagina: 80r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549360&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dirck van Abeelen
Adriaen Jan Baijens
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <====
Alidt Lambert Conincks
Hendrick Corsten als man van Maria
Jan Hendricks van Dijck
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Eijken, Maeijken en Metjen, dochters van Dirck Leenders verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aert van den Oetelaer, schepen
Hendrick Poulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Jan Joost Roeters als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Corstiaen van Roij
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjen
Hendrick Ariens van Rund
Datering: 1687-1694
Pagina: 163v (scan 166 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549358&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Geertruij weduwe van Hendrick Antonisse
Hendrick Janssen van de Bichelaer, schepen te Liempde 1692
Berbara en Aelit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Corstiaen zoon van Leendert van Casteren verwekt bij diens vrouw Geertruijt <===
Hendrick Corsten als man van Maria
Cornelis Janssen Cuijpers
Jan Hendricks van Dijck, man van Lijsken
Joots Goossens, schepen
Peeter Dirck Huijberts als man Berbara
A. Huijgens, secretaris
Hendrick Huijgens, president-schepen te Boxtel
Eijken, Maijken en Metjen, wettige dochters van Dirck Leenderts verwekt bij diens vrouw Madeleen
Jenneken, Marie en Leendertjen, dochters van Dirck Leenderts verwekt bij Madeleen
Aelbert Janssen van de Loo
Dirck Wouters van Mensvoort, schepen te Liempde 1692
Hendrick Paulissen als man van Aelit
Geertruijt Jan Quinten, vrouw van
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van
Madeleen Jan Quinten, vrouw van
Adriaen Arien Rademakers
Jan Joost Roetarts als man van Jenneken
Michiel Joost Roetarts, schepen
Jan Corsten Rovers als man van Leendertjens
Adriaen Segers als man van Eijken
Datering: 1687-1694
Pagina: 162v (scan 165 links)
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16051010&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
Jan Hendriks van Dijck als man van Lijsken (Quinten)
Lijsken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaan Segers als man van Eijcken (Quinten)
Maijken en Mettien, dochters van Dierck Leenderts door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Joost Peeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Maria (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jenneken, Marie en Leendertien, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Madeleen
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten) <=======
Peeter Dierck Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Paulesen als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.204&minr=16050986&miview=ldt
482.204 Index schepenprotocol Liempde (482.204)
de erfgenamen van Arien Jan Quinten
Jan Hendricx van Dijck als man van Erken (Quinten)
Erken dochter van Marten Jan Quinten, vrouw van Jan (van Dijck)
Adriaen Segers als man van Eijken (Quinten)
Maijken en Mettien dochters van Dierck Leenderts, door Dierck verwekt bij diens vrouw Madeleen (Quinten)
Madeleen dochter van Jan Quinten, vrouw van Dierck (Leenderts)
Jan Corst Rovers als man van Leendertien (Leenderts)
Jan Joost Roeters als man van Jenneken (Leenderts)
Hendrick Corsten als man van Marie (Leenderts)
Leendertien, Jenneken en marie, dochters van Dierck Leenderts verwekt bij Jenneken (moet zijn Madeleen?)
Corstiaan zoon van Leendert van Casteren door Leendert verwekt bij diens vrouw Geertruijt (Quinten) <====
Geertruit Jan Quinten, vrouw van Leendert (van Casteren)
Peeter Huijberts als man van Barbara (van Casteren)
Hendrick Pauwels als man van Alit (van Casteren)
Barbara en Alit, dochters van Leendert van Casteren verwekt bij Geertruijt (Quinten)
Datering: 1690-1692
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/B890B3EAF8B24EE4A82E5C96BD5B50F2
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
51 Verklaring van Gerart en Lendert broers zonen van Corstiaan van Casteren waarbij ze hebben bekend ontvangen te hebben van Quirijn Roeloffs van der Stappen hun stiefmoeder een bedrag van 50 gulden op basis van een afgesloten contract dd. 29 mei 1693, gepasseerd ten overstaan van Christiaan Hubens en Peter Hellings
Datering: 20 oktober 1694
Pagina: 104
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/0A87E265D46D4C03AEC87F4278073456
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
6 Jan Aerts van den Oetelaer, inwoner van Gemonde onder Schijndel, oud ca. 24 jaar (in 1696), dienstknecht van Quirijn weduwe van Corst Leenders. Verklaring. Hij is afgelopen woensdag 4 januari 1695 met paard en kar naar de watermolen van Casteren gereden om daar 7 lopen rogge te laten malen eigendom van genoemde Quirijn die de rog in haar eigen zakken had geladen, ...
Datering: 11 januari 1696
Pagina: 7r
Plaats: Den Dungen

OUDERLIJK GEZIN EERSTE ECHTGENOTE:
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832979&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
168 Wij heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van der Meer presidentschepen, Cornelis Janssen Maet en Adriaen Janssen Vuchts, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Leendert Aerts voor zichzelf en voor zijn broer Adriaen, verder de twee minderjarige kinderen van Corsten Leenderts van Casteren verwekt bij Maria Aerts, Peer Janssen als minderjarige zoon van Jan Wouters verwekt bij Lijneken Aerts, verder Ada (Adam?) Aerts als voogd over zijn minderjarige dochter verwekt bij Anneken Aerts en nog de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Aerts en over het minderjarige kind van Wilbort Aerts, samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts, nadat ze daarvoor zijn gemachtigd door schepenen alhier d.d. 30 maart j.l., verkopen aan ...
Datering: 25-04-1697
Pagina: 189v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

Ondertrouwd ‎6 jun 1664 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎22 jun 1664 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 18 van 29 mei 1693.

Zie akte 82 van 30-01-1671: "Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen"

BHIC:
Bruidegom Corstiaen Leenderts
geboren te Sint-Michielsgestel, wonende te Sint-Michielsgestel
Bruid Meeriken Aertz
geboren te Sint-Michielsgestel, wonende te Sint-Michielsgestel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-06-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 06-06-1664
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 22r03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-houtum/I1995.php
Hij is getrouwd met (1) Meerike Aerts op 22 juni 1664 te Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Brontekst: ..... Corstiaen Leenderts J.M. van Gestel met Meerike Aerts J.D. van Gestel ...../ (Bron: RA, dtb St. M.gestel boek no. 2 p22)
(ongeveer 6 jaar gehuwd) met:

womanMarijken Aert Henrick Michiels‏
Gedoopt ‎6 jan 1639 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in akte 68 van 2 maart 1676: "Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici
Vader Arnoldus Henrici
Moeder Guilielma N.N.
Getuige Adrianus Petri & Joannes van den Heuvel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-01-1639
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1670
[bron]
Genoemd in akte 105 van 01-07-1669. Zie notitie bij vader.
Laaste kind gedoopt op 19-08-1669.
Echtgenoot hertrouwd op 31-01-1671.

ABT 1670

File boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf bevat slechts Begraafboeken1624-1647 en 1691-1734.

Niet gevonden in index BHIC Gemonde, Boxtel, *michiel* 1668-1672 (Feb2020).
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJKE GEZIN
Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Genoemde Adriaen Lenaerts van Casteren ten behoeve van de minderjarige kinderen van Meriken Aert Hendricks verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren krijgt een perceel akkerland groot ca. 3 openzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...Nog krijgt hij een *grasbeecke* gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in de Caerdt, ...
Datum 2 maart 1676

Kinderen:

1.
man‎Arnoldus Corst Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎10 okt 1664 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Arnoldus Cristianus Leonardus & Maria (ex Gemonde)
10-10-1664 Johannes Adriani & Aelegonde Johannis

BHIC: OpenArchives
Dopeling Arnoldus Cristiani Leonardi
Vader Cristianus Leonardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Johannes Adriani & Aelegonde Johannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-10-1664
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 117-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Mogelijk
https://proxy.archieven.nl/235/0821D81BBF0D48C39B4A18CF57D2B658
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
242
... in aanwezigheid van Willem Jan Daems Schellekens en Aert Corst Leenderts van Casteren alhier wonend. ...
Datering: 21-02-1690
Pagina: 337*
Soort akte: Testament
Plaats: Den Dungen

2.
manLendert Corst Leenderts van Casteren‏
Gedoopt ‎28 nov 1666 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 18 van 29 mei 1693.

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Leonardus Cristianus Leonardi & Maria (ex Gemonde)
28-11-1666 Johannes Johannis & Hillegonda Johannis

BHIC: OpenArchives
Dopeling Leonardus Cristiani Leonardi
Vader Cristianus Leonardi
Moeder Maria N.N.
Getuige Johannes Johannis & Hillegonde Johannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-11-1666
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden: uit Gemonde
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 139-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Begraven ‎27 mrt 1742 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Leendert Corsten van Casteren
Diversen: laat na vrouw en kinderen, woont onder Roij
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-03-1742
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 175-05
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd


[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.145&minr=11938203&miview=ldt
49 Deling van goederen onder Corstiaen zoon van Corst Willems van der Muelen, Lendert Corstiaens van Casteren gehuwd met Jenneken, Catalijn zijn zuster, beiden dochters van Corstiaen van der Meulen en Heijlke zijn vrouw dr.v. Hendrick Gijsberts en Jan Jan Eijmberts – huis onder het Hemalen
Datering: 9 januari 1700
Pagina: 66v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel

3.
manGerardus Corst Leenderts van Casteren‏
Gedoopt ‎19 aug 1669 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk tweede genoemd als "Gerrit Korst Leeners van Casteren"

Met dank aan
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-houtum/I1997.php

https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.
Pagina: 34
Plaats: Schijndel

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Gerit Corstiaen Leenders & Merike
19-08-1669 Peter Leenders & Willemeijn Jansen

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerit Corstiaen Leenders
Vader Corstiaen Leenders
Moeder Merike N.N.
Getuige Willemeijn Jansen & Peter Leenders
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-08-1669
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 156-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Waarom:
- Stiefmoeder "Quirina Corst Lijnders" is doopgetuige

Doopgetuigen:
Maria: Elisabeth Lendert Artsen & Petrus Peters
Christianus: Quirina Corst Lijnders & Joannes Peters van Alebeek
Maria: Agnes Evert Schuermans & Joannes Tunnis Toeback
Arnoldus: Catharina Claesse & Adrianus Segeri Timmermans
Gerardus: Elisabeth Hendrix & Theodorus Dirck Loens

Overleden ‎1 mrt 1717 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte op pagina 128v Datering: 1714-1716 van 9-maart-1715.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte pagina 78r van 31-aug-1717.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte op pagina 91v Datering: 1716-1719 van 20-nov-1717
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 5 van 6 januari 1726.

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerit Corsten van Casteren
overleden op 01-03-1717 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel, laat kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 77-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334825&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
Maria Peters van Aarlebeeck, vrouw van Gerit, wonend alhier onder Gemonde, aldaar tapnering doende
Gerit Corsten van Casteren, man van
heer Isaacq Elsevier, drossaard
Dirck Fusters (soms geschreven als Fuijsters), meestersmid wonend te Gemonde onder Boxtel, was beschonken
Datering: 1714-1716
Pagina: 127r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334827&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
meester Jacob Biben, schepen
Philip Mans, schepen
merkteken van Marie Peters van Aarlebeeck, vrouw van
Gerit Corsten van Casteren, man van
Datering: 1714-1716
Pagina: 128v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina
Page254 of 459 - 5121-080-0254.jpg
"heden negenden maart anno ...vijftien"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.80&minr=14334874&miview=ldt
5121.80 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.80)
...
Gerit Corsten van Casteren, inwoner St. Michielsgestel, oud ca. 48 jaar (1715)
Datering: 1714-1716
Pagina: 173r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016233&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Adriaan Janssen Timmermans
Cornelis Poudrooijen
Gerit Corst Leenderts van Casteren
Leendert Aarts
Datering: 1716-1717
Pagina: 211r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.81&minr=14670067&miview=ldt
5121.81 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.81)
...
Aelbert van der Camme, naast zijn brouwerij heeft hij nog een huis onder Gemonde hier bewoond door de weduwe van Gerit Corsten van Casteren. Daar is een brouwerij met een brouwketel zonder kuip zodat er niet gebrouwen kan worden, maar als die kuip is hersteld kan men brouwen. De ketel is geijkt zijnde 6 en een halve ton groot.
de weduwe van Gerit Corsten van Casteren
Datering: 1716-1719
Pagina: 78r
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 160 of 467 - 5121-081-0160.jpg
"... desen eenendertigsten augustij anno seventien hondert seventien...."

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.81&minr=14670085&miview=ldt
5121.81 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.81)
... de weduwe van Gerit Corsten van Casteren, tap- of brouwnering doende te St. Michielsgestel
Datering: 1716-1719
Pagina: 91v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 187 of 467 - 5121-081-0187.jpg
"... desen twintigsten November anno ???? en seventien"

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603778&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
... Maria weduwe van Gerrit Corsten van Casteren...
Datering: 1718-1734
Pagina: 158r (scan 161 rechts)
Plaats: Boxtel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan

https://proxy.archieven.nl/235/854F2901817D4065BEAFE6FC3CB06FCF
5115.17 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.17)
108 Voor mij Willem Mans notaris en getuigen verscheen Aelbert van der Cammen oud-schepen en inwoner van St. Michielsgestel ter ener zijde en Willem Janssen van Aelen ter andere zijde en de eerste comparant verklaart aan de tweede comparant zijn huis schuur, esthuis en land te hebben verhuurd, groot ca. 10 lopenzaad gelegen te Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel zoals de weduwe van Gerard Corsten van Casteren thans bewoont. ...
Datering: 25-01-1721
Pagina: 247r
Plaats: Den Dungen2e huwelijk
man‎Corst Leenderts van Casteren‏‎


Ondertrouwd ‎31 jan 1671 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎15 feb 1671 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 18 van 29 mei 1693.

Zij genoemd als doopgetuige "Creineke Korsten" 1692 & "Crein Korst Lenders" 1691 bij kid van zus Heijlwigis.

Zie akte 82 van 30-01-1671: "Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen"

BHIC:
Bruidegom Corst Leenderts
wonende te Gemonde
Bruid Crijn Roelofs
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-02-1671
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 31-01-1671
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 49v01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd

(ongeveer 22 jaar gehuwd) met:

womanQuirijn Roelof Goijaerts van der Stappen‏
Geboren ‎± 1630 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 82 van 30-01-1671: " Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen"

Geboren voor 1671-20=1651
Zie huwelijk: Geboren te Gemonde

Niet gevonden in index BHIC met vader r*l* voor 1651 (Feb2020)

Als overleden in 1720 dan geboren na 1720-90=1630.

ABT1630

Overleden ‎8 feb 1720 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 6 van 11 januari 1696: "Quirijn weduwe van Corst Leenders"

BHIC: OpenArchives
Overledene Crijntje N.N.
overleden op 08-02-1720 te Gemonde.
Diversen: laat kind na, onder Schijndel
weduwe van Corst Lenders van Casteren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 84-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 90 jaar
[Gebruikersnotities]
HUWELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/20A4683A4DEA42B59F077EC0ADFE4BCA
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
82 Corstiaen Lenaerts weduwnaar van Marieke Aert Handricks maakt huwelijkse voorwaardes met Quireijn Roelof Goijaerts van der Stappen geassisteerd met haar broer Dirck Roelofs, alle inwoners parochie Gemonde. De bruid brengt een obligatie in van 60 gulden. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 30-01-1671

INVENTARIS
https://proxy.archieven.nl/235/53BA4DD9691B4CAF9BE5F384091EDB4F
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
18 Staat en inventaris van Corstiaan Leendert van Casteren in huwelijk gehad hebbende Marijken Aarts en heeft daarbij verwekt twee zonen die nog in leven zijn nl. Lendert en Gerard beiden meerderjarig en hij is een nieuw huwelijk aangegaan met Quirijn Roeloffs van der Stappen en ze hebben samen een minnelijk akkoord gesloten t.a.v. alle goederen gepasseerd
Datering: 29 mei 1693.

https://proxy.archieven.nl/235/B890B3EAF8B24EE4A82E5C96BD5B50F2
5113.3 Index notarieel protocol Schijndel (5113.3)
51 Verklaring van Gerart en Lendert broers zonen van Corstiaan van Casteren waarbij ze hebben bekend ontvangen te hebben van Quirijn Roeloffs van der Stappen hun stiefmoeder een bedrag van 50 gulden op basis van een afgesloten contract dd. 29 mei 1693, gepasseerd ten overstaan van Christiaan Hubens en Peter Hellings
Datering: 20 oktober 1694

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/0A87E265D46D4C03AEC87F4278073456
5115.6 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.6)
6 Jan Aerts van den Oetelaer, inwoner van Gemonde onder Schijndel, oud ca. 24 jaar (in 1696), dienstknecht van Quirijn weduwe van Corst Leenders. Verklaring. Hij is afgelopen woensdag 4 januari 1695 met paard en kar naar de watermolen van Casteren gereden om daar 7 lopen rogge te laten malen eigendom van genoemde Quirijn die de rog in haar eigen zakken had geladen, verder een lopen voederkoren in een geleende zak en ca. 2-3 vat boekweit in een andere zak, ook eigendom van Quirijn. Verder had jij een zak boekweit op zijn kar van Geritie weduwe van Jan Willems de Bever wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Verder had hij onderweg aan het huis van Gerit Corsten te Gemonde onder Gestel, een zak rogge opgeladen van ca. 5-6 vaten, een zakboekweit van ca. 1 vat en een zak voederkoren van een vat. De meid van Gerit Corsten zijnde Handersken Castelijns, had hem meegheolpen om de zakken op te laden. Verder had hij van het huis van Peerken weduwe van Gerit Hendriks te Gemonde onder Gestel, een kwak boekweit opgeladen van ongeveer een vat, dat door haar zoon naar zijn kar was gebracht. De deponent had van dat graan geen enkel biljet gehaald.
monsieur Lambert van Rosmalen, pachter van de *montanten* te Schijndel, requirant
Claas Thijssen van Mensel, inwoner en notarisgetuige Den Dungen 1696
Roelof Dircks van der Stappen, inwoner Gemonde onder St Oedenrode, notarisgetuige Den Dungen 1696
Datering: 11 januari 1696

Kinderen:

1.
woman‎Maria Corst Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎12 jan 1672 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Maria Corstiaen Linders & Crijn (ex Gemonde)
12-01-1672 Handrick Adriaens & Maria Adams

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Corstiaen Linders
Vader Corstiaen Linders
Moeder Crijn N.N.
Getuige Handrick Adriaens & Maria Adams
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-01-1672
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 181-10
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


2.
woman‎Anna Corst Leenderts van Casteren‏‎
Gedoopt ‎1 mei 1677 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Lenders
Vader Korst Lenders
Moeder Krein Korsten
Getuige Gortjen Rulefs & Dhaem Dhamen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-05-1677
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com