woman‎Willemke Gerit Jan Herberts‏‎
Gedoopt ‎20 mei 1614 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in akte 139 van 04-02-1640 samen met echtgenoot.

Eerste echtgenoot geboren rond 1615. Dus zij waarschijnlijk ook rond die tijd.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Willebrorda Joannis
Vader Gerardus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Aleijdis Jacobi Joannis & Adrianus Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-05-1614
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 jan 1697 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Willemken N.N.
overleden op 18-01-1697 te Gemonde.
Diversen: onder Gestel
echtgenote van Jan Derckx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1445, BHIC, inventarisnummer 13, blad 7-09
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1695-1782
Religie: Nederduits Gereformeerd

‎, leeftijd ongeveer 82 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DBEA6612B2D54415ADF81F49BBF799D9
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
51 Huwelijkse voorwaardes van Jan Dircks van Liemd jongeman en Willemke Gerit Jan Herbers, weduwe van Aert Henrick Michiels. Willemke heeft al voorkinderen. Actum parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 17-01-1660
Pagina: 143
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077828&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
123 Willemken, dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Handrickx, parochie Gemonde onder Sint Oedenrode met een verklaring t.b.v. de erfgenamen van zaliger jonker Lambert van Gerwen m.b.t. het Heulterven op Heult onder Boxtel.
Datering: 5-9-1660
Pagina: 115
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589731&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
115 Wij Jan Jans Spierincks en Jan van den Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dircks van Liemde als man van Willemken dochter van Gerrit Jan Herberts wonend te Gemonde en verklaart aan Claes Cornelissen van Oisterwijk 100 gulden schuldig te zijn vanwege geleend geld. Als borg voor hem fungeert zijn schoonvader Gerrit Jan Herberts en ze beloven samen en hoofdelijk na een verzoek van Claes hem het geld terug te betalen, ...
Datering: 12-06-1665
Pagina: 104r
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331105&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
195 Codicil van Gerit Jan Herberts, inwoner parochie Gemonde onder St. Oedenrode. Hij verklaart op 15 mei 1664 voor notaris Jan van de Heuvel een testament te hebben gemaakt dat hij ratificeert. Hij vermaakt aan de erfgenamen van zijn tweede vrouw Heijlken Janssen van Oudenhuijs hetgene dat Heijlken in haar testament d.d. 4 mei 1635 had bepaald aflomstig van deze Heijlken. Hij verklaart aan de zoon van zijn dochter zijnde Henrick Aerts een bedrag van 45 gulden 12 stuivers schuldig te zijn nog te betalen uit zijn nalatenschap. Een andere zoon van zijn dochter is Wilbert Hendricx. Verder krijgt zijn dochter Willemke jaarlijks 5 gulden voor de kamerhuur, een rijksdaalder voor wassen en een rijksdaalder voor de bedsprei, samen 10 gulden. Hij wil niet dat zijn erfgenamen vragen zullen stellen over het verdronken paard. Actum parochie Gemonde onder St. Oedenrode
Datering: 13-11-1665
Pagina: 587
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049448&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
189
... ander einde de gemene straat toebehorende aan Jan Dirckx van Liemd man van Willemke dochter van Gerit Jan Herberts;...
Datering: 23-01-1672
Pagina: 157
Soort akte: Ingebod
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd
[bron]
Zie akte 392 van 06-03-1647 erfdeling ouders - akte uit Boxtel

Paar is genoemd in akte 127 van 16-12-1639. Dus reeds gehuwd.
Dochter Marijken gedoopt op 06-01-1639.
Willemke getrouwd na 1614+20=1634

DEZE? CORRECT?

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Arnoldus Henrici
Diversen: uit Gemonde
Bruid Guilielma Gerardi Ruelens
Diversen: uit Gemonde
Getuige Joannes Stephani & Henricus van der Cruijs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-12-1637
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 74v04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek


Geen kids gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
met:

manAert Henrick Michiels‏
Geboren ‎± 1615
[bron]
Zie akte 139 van 23-04-1643: "Aerdt Handrick Michielssen (29)" - dus geboren rond 1614.
Zie akte 198 van 20-11-1653: "Aerdt Handrick Michielssen (38)" - dus geboren rond 1615.

Ouders genoemd in akte 37 van 06-03-1647: "Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer".

Doop niet gevonden in
boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 26, 27

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

Overleden ‎± 1655
[bron]
Genoemd in akte 198 van 20-11-1653.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 220 van 02-02-1658: "Willemken dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Hendrick Michiels, daarin gemachtigd door het testament met wijlen haar man Aert gemaakt op 27 juni 1653"
Dus testament op 27 juni 1653.
Echtgenoot gaat weer in ondertrouw op 17-01-1659.

ABT1655

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

File boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf bevat 1624-1647 en 1691-1734.

=========
Past niet met akte 198!
Waaron: Sint Anthonis ????

BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Henrici Michiels
overleden op 08-1653 te Sint Anthonis.
Diversen: plotseling overleden, begraven op Maria Hemelvaart
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 15-08-1653
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis doop-, trouw- en begraafboek 1632-1690, archiefnummer 1451, inventarisnummer 9, blad 218-08
Gemeente: Sint Anthonis
Periode: 1632-1690
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 40 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/72F3B72393064DF5A3E9A7B8011D808D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
112 Aerdt Handrick Michielssen en Hilleken zijn zus geassissteerd door Jan Rutten van den Bersselaer hun neef als raad en mede-momboir aan de ene kant en Adriaen Peeterss. aan de andere kant, hebben verklaard dat zij door tussenkomst van goede mannen een minnelijk accoord hebben kunnen sluiten i.v.m. meningsverschil over een bedrag van 226 gl. uit de verkoop van de helft van een stuk akkerland onder Schijndel aen het Lutteleijnde eertijds door Jan Ryckaerts en Evert Ariens als voogden van Elisabeth en Elias kinderen van Aert Ryckaerts van den Oetelaer verwekt bij Lijsken Ariens Everts. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo + Peeter Peeter Janssen
Datering: 16-11-1639
Pagina: 124
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591000&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
127 Wij, Rutger Corstiaen Spierincx en Willem Adams, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel verklaren dat voor ons zijn verschenen Henrick Cornelissen als man van Mariken dochter van Geraert Jan Herberts en Aert Handricx als man van Willemke dochter van genoemde Geraert Jan Herberts voor 1/3e deel, ...
Datering: 16-12-1639
Pagina: 94r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11591012&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
139 Wij, Willem Adams en Goossen Hendrick Martens, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Aerdt Handrick Michiels als man van Willemken en verder Handrick Cornelis van den Oordt als wettige man van Maijken, beiden kinderen van Geraert JanHerberts verwekt bij diens wettige vrouw Mariken dochter van Goijaert Roelofs van der Stappen en als zodanig erfgenamen van deze Goijaert en Katarina voor 1/3e deel, verder Aert Jan Rijckaerts als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Roelof Goijaert Goijaerts van der Stappen verwekt bij Anneken dochter van Mathijs Geraerts en met hem Adriaen Jcobs als medevoogd van deze minderjarige kinderen op grond van de autorisatie van schepenen van St. Michielsgestel d.d. 7 december 1632, samen ook voor 1/3e deel, verkopen aan ...
Datering: 04-02-1640
Pagina: 104r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/668D5CA39C7C487AB430C7035A93608F
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
113 Handricck zn. v. Cornelis Adriaens van den Oordt man van Marijken aan de ene kant en Aerdt Handrick Michielssen man van Willemken, beiden dochters van Gerit Jan Herberts verwekt bij Meriken Goyaert Roeloffs aan de andere kant verklaren dat ze door tussenkomst van goede mannen een minnelijke schikking hebben bereikt over de meningsverschillen die ze onderling hadden over de scheiding en deling van goederen en over de helft van een huis schuur (met nadere details) – Getuigen: Adriaen Peeterss. Bartholomeus Mathijssen, Jan Rutten van de Bersselaer
Datering: 5-10-1641
Pagina: 125
Soort akte: Akkoord
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/348EB338AD414258ABCAAB1835BCF318
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
116 Aerdt zn. v. Handrick Michielssen man van Willemken dr. v. Geraerdt Jan Herbertss, die bekent tot zijn contentement ontvangen te hebben uit handen van ...
Datering: 26-10-1641
Pagina: 127v
Soort akte: Overeenkomst
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896547&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
116 Aert Henrick Michiels verkoopt aan Willem Henrick Eevers de Bever zijn vijfde deel van een stuk hooiland gelegen te Boxtel in de parochie Gemonde dat wordt gewisseld met andere perceel genoemd in de Blockenbeemd, samen groot ca. een halve dagmaat. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum ut supra.
Datering: 11-09-1642
Pagina: 34v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/28B23466DB4F45F786E9BA24763CFD64
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
139 Handrick Cornelissen van den Oordt (30) en Aerdt Handrick Michielssen (29), Handrick Gerits (43?) en Dirck Roeloffs (26) inwoners van de parochie Gemonde verklaren t.b.v. en op verzoek van ...
Datering: 23-04-1643
Pagina: 146v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: 's-Hertogenbosch

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.1&minr=11330498&miview=ldt
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
159 Testament van Aerdt Handric Michiels en zijn vrouw Willemke dochter Gerit Jan Herberts, inwoners parochie Gemonde onder St. Oedenrode, herdgang Berselaer
Datering: 27-06-1653
Pagina: 483
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048933&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
198 Aerdt Handrick Michielssen (38) en Gerit Jan Herberts (71) de eerste toolman de tweede hopkoper te Gemonde hertgang Bersselaar onder de jurisdictie van Sint Oedenrode met een verklaring ten behoeve van Geerlingh Janssen van Gruenendael namelijk dat Aerdt in oktober 1651 met een partij van 6 zakken hoop van zijn eigen gewas is geweest te amsterdam en daar heeft gelogeerd in de herberg de Clocke en ...
Datering: 20-11-1653
Pagina: 169
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048983&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
248 Notaris Jan van den Heuvel verklaart dat hij op 20-11-1653 als openbaar notaris op verzoek van Geerlingh Janssen van Gruenendael heeft geschreven de verklaring van Geraert Jan Herberts en Aerdt Handrick Michiels te Gemonde en dit ten huize van Aerdt die ziek op bed lag waar Gerit Jan Herberts ook ontboden was en ook gekomen is maar die bleek dronken of beschonken maar dat zou een valse verklaring zijn. Getuigen: niet aanwezig.
Datering: 12-09-1654
Pagina: 204
Plaats: Sint-Michielsgestel

OUDERLIJK GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897215&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
37 Aert zoon wijlen Henrick Michiels door deze Henrick verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken dochter van Aert Rijckaerts van Oetelaer, verder Hilleke dochter van wijlen genoemde Henrick en Ariken met haar voogd, en Bartholomeus Mathijssen als man van Hendericxken dochter wijlen Gerard Gerards verwekt bij wijlen diens vrouw Ariken, hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun moeder Arieken hebben geerfd. - ....
Datering: 06-03-1647
Pagina: 24v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048745&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
10 Gerit Janssen van Hees (40), Willem Janssen Spierincx (39) en Jan Meussen (35) uit Gemonde jurisdictie Sint Oedenrode leggen een verklaring af ten behoeve van Aerdt Hendrick Michiels namelijk dat het waar is dat Hilleken, dochter van Hendrick Michiels zus van Aerdt is gestorven als jonge dochter op 7 januari 1650 omtrent de avond en op de 11e daarop volgend te aarde is besteld. Jan en Willem verklaren op de 12e present geweest te zijn toen Aerdt aan Bartholomeus Matijssen man van Henricxken ten huize van Bartholomeus het legaat heeft gepresenteerd uit het testament van Hilleken namelijk 25 gulden welk legaat Bartholomeus heeft geweigerd te ontvangen; ook verklaren ze present te zijn geweest op 13 februari 1650 als Aerdt aan Rijckert Janssen van den Oetelaar als deken van de schutterij van Sint Anthonis en aan Paulus Adriaens als deken van de schutterij van Sint Catharina heeft betaald en voldaan het legaat dat Hilleken aan de schutterij had gelegateerd. Getuigen: Gerit Janssen van der Loo en Wilbert Hendrickx.
Datering: 14-2-1650
Pagina: 8
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273276&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
220 Willemken dochter van Gerit Jan Herberts weduwe van Aert Hendrick Michiels, daarin gemachtigd door het testament met wijlen haar man Aert gemaakt op 27 juni 1653 voor Jan van de Heuvel als notaris, belooft aan ...
Datering: 02-02-1658
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/DBEA6612B2D54415ADF81F49BBF799D9
5116.3 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.3)
51 Huwelijkse voorwaardes van Jan Dircks van Liemd jongeman en Willemke Gerit Jan Herbers, weduwe van Aert Henrick Michiels. Willemke heeft al voorkinderen. Actum parochie Gemonde te St. Michielsgestel
Datering: 17-01-1660
Pagina: 143
Plaats: Sint-Michielsgestel

Willemken Gerrit Jan Herperts x Jan Dirck Peters
Willemken Gerrit Jan Herperts x Aert Henricks
- Hendrick, Wilboort, Cathelijn
- Meriken x Corst Leendert Arijens
- Anneken x Adam Aerts
- Adriaen
- Leendert
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672056&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
105 Wij Johan van de Heuvel en Willem Henricks de Bever, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dirck Peters als man van Willemken dochter van Gerrit Jan Herperts eerder weduwe van Aert Henricks welke Willemken hier ook aanwezig is en doet afstand van het recht van vruchtgebruik ... Hij doet er afstand van ten behoeve van Hendrick, Wilboort, Cathelijn en ten behoeve van Corst Leendert Arijens als man van Meriken, verder ten behoeve van Adam Aerts als man van Anneken, nog ten behoeve van Adriaen en Leendert, zijnde allen kinderen van genoemde Willemke in haar eerste huwelijk verwekt bij genoemde Aert Henricks. Jan als comparant belooft de overdracht gestand te doen. Daarna zijn hier verschenen Henrick zoon van genoemde Aert Henricks, Willemke dochter van Gerrit Jan Herperts, voor henzelf handelend hierin voor 1/7e part en vanwege een machtiging van schepenen alhier d.d. 1 juli 1669 als voogden over Adriaen en Leendert ook zoons van genoemde Aert Henricks en van Willemke, in die hoedanigheid nog voor twee zevende parten, verder Wilboort, Catalijn, nog Corst Leendert Arijens als man van Meriken en verder Adam Aerts als man van Anneken, alle zoons en dochters van genoemde Aert Henricks en Willemken en verkopen nu aan Henrick Coenraets van der Staeck het hiervoor vermelde stuk akkerland genoemd de Hoensakker. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Voorzien van het schependomszegel, datum 1 juli 1669.
Datering: 01-07-1669
Pagina: 119r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Willem
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Datum 2 maart 1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677475&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
61
... b.p. ... Willemke weduwe van Aert Handrick Michielssen ....
Datering: 01-04-1679

Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts
- Leendert
- Adriaen
- Maria x Corsten Leenderts van Casteren
- Lijnken x Jan Wouters (zoon Peter)
- Anneken x Ada
- Henrick
- Wilbort
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832979&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
168 Wij heer Isaack Elsevier drossaard, Wouter van der Meer presidentschepen, Cornelis Janssen Maet en Adriaen Janssen Vuchts, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Leendert Aerts voor zichzelf en voor zijn broer Adriaen, verder de twee minderjarige kinderen van Corsten Leenderts van Casteren verwekt bij Maria Aerts, Peer Janssen als minderjarige zoon van Jan Wouters verwekt bij Lijneken Aerts, verder Ada (Adam?) Aerts als voogd over zijn minderjarige dochter verwekt bij Anneken Aerts en nog de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Aerts en over het minderjarige kind van Wilbort Aerts, samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Aert Hendrick Michiels en Willemke Gerrit Jan Herberts, nadat ze daarvoor zijn gemachtigd door schepenen alhier d.d. 30 maart j.l., verkopen aan ...
Datering: 25-04-1697
Pagina: 189v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 167
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832978&miview=ldt

Kinderen:

1.
man‎Henrick Aert Henrick Michiels‏‎

[Gebruikersnotities]
Misschien maar verder geen info.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Hendrick Aertz
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Neesken Arien Fasen
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-01-1666
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 26v02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


2.
man‎Lenaert Aert Henrick Michiels‏‎

[Gebruikersnotities]
Misschien maar verder geen info.

BHIC:
Bruidegom Leendert Aertz
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Leendertie Peeters
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-01-1676
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-01-1676
Datum proclamatie: 01-1676
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 64v01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


3.
womanMarijken Aert Henrick Michiels‏
Gedoopt ‎6 jan 1639 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders genoemd in akte 68 van 2 maart 1676: "Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici
Vader Arnoldus Henrici
Moeder Guilielma N.N.
Getuige Adrianus Petri & Joannes van den Heuvel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-01-1639
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1670
[bron]
Genoemd in akte 105 van 01-07-1669. Zie notitie bij vader.
Laaste kind gedoopt op 19-08-1669.
Echtgenoot hertrouwd op 31-01-1671.

ABT 1670

File boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf bevat slechts Begraafboeken1624-1647 en 1691-1734.

Niet gevonden in index BHIC Gemonde, Boxtel, *michiel* 1668-1672 (Feb2020).
‎, leeftijd ongeveer 31 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJKE GEZIN
Aert Henrick Michiels x Willemke Gerit Jan Herberts
- Hendrick
- Adriaen
- Lenaert
- Cathelijn x Jan Peters
- Anneken x Adam Aerts
- Meriken (wijlen) x Corstiaen Lenaerts van Casteren (voogd van kids is Adriaen Lenaerts van Casteren)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672388&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
68 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Hendrick, Willem, Adriaen en Lenaert, broers en kinderen van Aert Henrick Michiels verwekt bij Willemke dochter van Gerit Jan Herberts, verder Jan Peters als man van Cathelijn en Adam Aerts als man van Anneken, beiden dochters van genoemde Aert en Willemken, verder Adriaen Lenaerts van Casteren als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Meriken, ook dochter van genoemde Aert en Willemke, welke minderjarige kinderen werden verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren, verklaren dat ze met elkaar een deling hebben gemaakt van het bezit nagelaten door hun tante Hilleken Hendricks en het bezit nagelaten door Aert Henrick Michiels resp. hun vader en St. Michielsgestel grootvader, waarvan genoemde Willemke Gerits zijnde resp. hun moeder en grootmoeder op 24 februari 1676 voor schepenen van de stad Den Bosch afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan met haar tegenwoordige man Jan Dircks. Dat bezit is ten dele onder Gemonde in Gestel gelegen en ten dele onder Boxtel en ten dele in de jurisdictie van St. Oedenrode.
...
Genoemde Adriaen Lenaerts van Casteren ten behoeve van de minderjarige kinderen van Meriken Aert Hendricks verwekt bij Corstiaen Lenaerts van Casteren krijgt een perceel akkerland groot ca. 3 openzaad, gelegen in de parochie van Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd op de Hogaert, ...Nog krijgt hij een *grasbeecke* gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in de Caerdt, ...
Datum 2 maart 1676

4.
man‎Willebrordus Aert Henrick Michiels‏‎
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Willebrordus Handericks
Diversen: uit Gemonde <===
Vader Aert Handericks
Moeder Willimken N.N.
Getuige Oeijke Arien Rijckarts & Jan Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-08-1640
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 47r04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek


Gedoopt ‎20 aug 1640 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland

5.
woman‎Catharina Aert Henrick Michiels‏‎
Gedoopt ‎5 mrt 1642 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Henrici
Vader Arnoldus Henrici
Moeder Guilielma N.N.
Getuige Anna Rudolphi & Joannes Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-03-1642
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 105 van 01-07-1669 zonder echtgenoot. Zie notitie bij vader.
Zie akte 68 van 2 maart 1676: Genoemd met echtgenoot: "verder Jan Peters als man van Cathelijn".
Zie akte 168 van 25-04-1697: "Peer Janssen als minderjarige zoon van Jan Wouters verwekt bij Lijneken Aerts".

"Peter minderjarige zoon van Jan Jan Wouters verwekt bij Catelijn dr.v. Aert Michiels"
https://proxy.archieven.nl/235/121101124F3A45DDA56F3B1B4EEDB6B0
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
95 Scheiding en deling van goederen onder Aert en Peter broers en Beelken hun zuster kinderen van Hendrick Aerts verwekt bij Aryken dr.v. Jan Wouters, Lendert Aerts momboir van Peter minderjarige zoon van Jan Jan Wouters verwekt bij Catelijn dr.v. Aert Michiels waar grootmoeder van was Lijsken Dirck van den Oetelaer, Jan en Geerit zonen van Peter van de Loo verwekt bij genoemde Lijsken, Delis Aert Delis man van Aeltjen, Sijmon Hendricx van Delft man van Maria, Hendrick Heesacker momboir over Peter zoon van Adriaen van de Loo verwekt bij Geertjen Hendrix van Boxtel
Datering: 17 september 1694
Pagina: 106v
Soort akte: Erfdeling

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Jan Wouters
Bruid Cathalein Art Henriks
Getuige Ruth Arts & Anna Jansen van den Heuvell
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-1675
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 187-01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Bruidegom Jan Jan Wouters
geboren te Schijndel, wonende te Schijndel
Bruid Catelijn Handrix
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-02-1675
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-01-1675
Datum proclamatie: 1675
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 61r01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd
"jan jan wouters J.M. van Schindel
Cathelijn Handrix J.D. van Gemonde"


Kids??? Waarschijnlijk niet
Joannes Joannis vader 02-11-1691 Schijndel DTB doopakte x Catharina N.N.
Joannis Joannis vader 20-12-1696 Schijndel DTB doopakte x Catharina Joannis
Johannes Janssen vader 28-11-1676 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Catharina Judoci
Johannes Johannis vader 17-09-1682 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Catharina N.N.
Joannes Janssen vader 27-02-1689 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Catharina Thomassen

Ander paar zelfde periode:
https://proxy.archieven.nl/235/41BF518F89BD4081AB0FAA8C35640FC0
7636.131 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.131)
Jan Jan Wouters van de Hage x Cristina Goort Handrick Thijs Vogels
Sint-Oedenrode

6.
man‎Willebrordus Aert Henrick Michiels‏‎
Gedoopt ‎29 dec 1643 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Willebrordus Hendrici
Vader Arnoldus Hendrici
Moeder Guilielma N.N.
Getuige Elisabeth Conradi & Heijmannus Lamberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-12-1643
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1678
[bron]
Testament akte 207 van 31-03-1677
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 25 van 27-7-1680.

ABT1678

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020)(Jul2023).
‎, leeftijd ongeveer 35 jaar
[Gebruikersnotities]
Mogelijk
TODO

BHIC:
Bruidegom Wilbort Aertz
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Willemken N.N.
wonende te Gemonde
Eerdere man Geerit Leendertz
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-11-1673
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 19-10-1673
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 57r01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC:
Bruidegom Geerit Leenderts
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde
Bruid Willemken Rijcken
geboren te Gemonde, wonende te Gemonde, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-02-1664
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 26-01-1664
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 21v01
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


Geen kids gevonden in index BHIC (Feb2020)(Jul2023).
Geen kids in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf.

ECHTGENOTE: Willemke dochter van Rijckerts Jans van den Oetelaer verwekt bij Anneken Willem Robben
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.55&minr=11672160&miview=ldt
5121.55 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.55)
88 Voor schepenen Jan van de Heuvel en Jan Jans Broeren zijn verschenen: Rijckert en Jan zoons van Rijckerts Jans van den Oetelaer verwekt bij Anneken Willem Robben, elk voor 1/5; Wilboort Aert Henricks als man van Willemke dochter van genoemde Rijckert en genoemde Anneken ook voor 1/5; Jan Janssen van den Bichelaer als man van Geertruijt ook dochter van genoemde Rijckert en Anneken ook voor 1/5; Gijsbert Cornelissen van Oisterwijk in plaats van Rijckerts Rijckerts vervangende voogd over de 7 kinderen van Wilboort Henricks verwekt bij Jenneken Rijckerts van de Oetelaer in die hoedanigheid ook voor 1/5. Zij maken een een deling van het bezit dat ze na de dood van Rijckert Janssen van de Oetelaer en Anneken Willem Robben, zijnde resp. hun ouders en grootouders hebben geerfd. ...
Datering: 12-01-1675
Pagina: 118r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526111&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
207 Testament van Wilbert Aert Hendricx en zijn vrouw Willemken Rijckert Janssen van den Oetelaer. Ze vermaken de laatstlevende van elkaar al hun roerend en onroerend bezit, die daarmee naar eigen keuze mag handelen, maar moet daarvan wel hun kinderen grootbrengen. Als de kinderen komen te trouwen moeten ze die elk een uitzet van 100 gulden meegeven in geld of in goederen. Al het bezit na hun dood gaat naar hun kinderen als zijnde hun erfgenamen. Actum in hun woonhuis in de parochie Gemonde onder Boxtel
Datering: 31-03-1677
Pagina: 568
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547609&miview=ldt
155 Belening van Willemken Rijcken van de Oetelaer, weduwe van Wilbert Aerts ten behoeve van Jan Jan Rijckers van de Oetelaer. Willemke verklaart aan haar zoon Jan Jan Rijckerts vanwege geleend geld 25 gulden schuldig te zijn, terug te betalen per heden datum over 3 jaar te weten 27 juli 1683 zonder rente. Ze beleent daarvoor een akker in de parochie Gemonde onder Boxtel. Jan zal voor die periode de dorpslasten en verpondingen betalen en nog 1 lopen rogge aan de tafel van de H. Geest. Actum tenkantore van de notaris te St. Michielsgestel
Datering: 27-7-1680
Pagina: 425
Plaats: Sint-Michielsgestel

7.
woman‎Anna Aert Henrick Michiels‏‎
Gedoopt ‎22 jan 1646 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Henrici
Vader Arnoldus Henrici
Moeder Guilielma N.N.
Getuige Anna Gerardi & Joannes Ruthgeri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-01-1646
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Zie akte 68 van 2 maart 1676: "Adam Aerts als man van Anneken" in notitie bij vader.
Dus gehuwd tussen 1646+20=1666 en 1676

Niet gevonden in index BHIC (Feb2020).

Gezocht naar aktes met adam* a?rt* ann*

Kids of is dit een ander paar?

BHIC:
Dopeling Arnoldus Adam Ardts
Vader Adam Ardts
Moeder Anna N.N.
Getuige Jan Faessen & Heijlke Hendrickx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-06-1672
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 41r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Heijlken Adami Aertsen
Vader Adam Aertsen
Moeder Anna N.N.
Getuige Gielis Aertsen & Gritie Jan Corsten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-05-1674
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 46v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Dopeling Joannes Adami Aerts
Vader Adam Aerts
Moeder Anna N.N.
Getuige Hendrijck Herberts & Merijken Linderts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-01-1677
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 60r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Dopeling Arnoldus Adami Arnoldi Jansen
Vader Adam Arnoldi Jansen
Moeder Anna N.N.
Getuige Leonardus Jacobi Leonardi & Maria Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-06-1679
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 84r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Dopeling Gerardus Adami Arnoldi Joannis
Vader Adam Arnoldi Joannis
Moeder Anna N.N.
Getuige Joannes Gijsberts & Joanna Heriberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-06-1681
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 97v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek


8.
man‎Adriaen Aert Henrick Michiels‏‎
Gedoopt ‎24 jun 1648 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 2 maart 1676. Zie notitie bij vader.

MISSCHIEN:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Adrianus Hendericx
Vader Art Hendericx
Moeder Willemke N.N.
Getuige Arien Neversch & Hilleken Hendericx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-06-1648
Plaats: Sint-Oedenrode
Bronvermelding Sint-Oedenrode doopboek 1647-1656, archiefnummer 1449, inventarisnummer 31, blad 2v03
Gemeente: Sint-Oedenrode
Periode: 1647-1656
Religie: Rooms-Katholiek


Gemonde ligt 10km van Sint-Oedenrode2e huwelijk
woman‎Willemke Gerit Jan Herberts‏‎


Ondertrouwd ‎17 jan 1659 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎1 feb 1660 Sint-Michielsgestel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Dirck Peeters
leeftijd 34, geboren te Liempde, wonende te Gemonde
Bruid Willemke Gerards
wonende te Sint-Michielsgestel
Diversen: Wonende onder Berselaar
Eerdere man Aert Hendrix
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-01-1659
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-01-1659
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 12r02
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC:
Bruidegom Jan Dirck Peeters
geboren te Liempde, wonende te Gemonde
Bruid Willemke Gerards
wonende te Sint-Michielsgestel
Diversen: Wonende op Berselaer
Eerdere man Aert Hendricx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-02-1660
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-01-1660
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 14r05
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd
Geen kids gevonden in index BHIC (Feb2020).

(ongeveer 36 jaar gehuwd) met:

manJan Dirck Peeters Liempd‏
Geboren ‎± 1625 Liempde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 34, geboren te Liempde
Dus geboren rond 1659-34=1625

Dopen Liempde index BHIC niet online 1626-1689 (Jul2020).

Voor meer informatie: bertho@derikx.com