man‎Evert Willems de Bever‏‎
Gedoopt ‎24 aug 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 182 van 27 december 1681: 47 jaar - dus geboren rond 1634.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Everardus de Bever
Vader Guilielmus Henrici de Bever
Moeder Maria N.N.
Getuige Oda Ricardi & Arnoldus Adriani Ricardi van den Oetelaer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-08-1634
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Guilhelmus Henrici Everardi Bever de bruidegom 12-01-1633 Gemonde DTB trouwakte x Maria Adriani Ricardi van den Oetelaer
Guilhelmus Henrici Everardi Bever de bruidegom 25-01-1633 Gemonde DTB trouwakte x Maria Adriani van den Oetelaer
Maria: Guilhelmus Henrici Beever de vader 08-03-1633 Gemonde DTB doopakte x Maria N.N.
Everardus: Guilielmus Henrici Bever de vader 24-08-1634 Gemonde DTB doopakte x Maria N.N.
Maria: Guilielmus Henrici Bever de vader 02-01-1641 Gemonde DTB doopakte x Maria N.N.
Catharina: Guilielmus Henrici Bever de vader 08-01-1645 Gemonde DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Guilielmus Everardi Bever de vader 25-12-1646 Gemonde DTB doopakte x Maria N.N.

[Gebruikersnotities]
HERTROUWD:
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Evert Willem de Bever
Bruid Merijken Johan van Hees
Getuige Johan Hendrik de Bevere & Johan van Hees & Lendert van Artsen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-03-1680
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 194-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


https://proxy.archieven.nl/235/C87F2C45A2734C3D8629DD06A6E5FB6A
5116.17 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.17)
182 Evert Willems de Bever, oud ca. 47 jaar, inwoner van de parochie Gemonde. Verklaring. ...
Datering: 27 december 1681
Pagina: scan 167
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/712C3BCBA5254F1BA735623ECED7E519
5115.3A Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3A)
320 Vandaag 28 september 1691 verscheen voor mij notaris en getuigen Evert Willems de Bever, gewezen schepen en thans borgemeester voor St. Michielsgestel en daar woonachtig, staande te goeder naam en faam bekend en verklaart ten behoeve...
Datering: 28-09-1691
Pagina: (123bis-r)
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Den Dungen

AANKOOP VAN SCHOONVADER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832914&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
103 Wij, ook als gecommiteerden van de heer Isaacq Elsevier drossaard, Andries Huijberts van de Sande en Jan Frans Haerwassers, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Janssen van Hees eerst getrouwd geweest met Merieke dochter van Hendrick Spierincks en daarna weduwnaar van zijn tweede vrouw Jenneken Cornelis en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik als langstlevende inzake een perceel hooiland, alhier gelegen op d' Ochelen, tegenover Zegenwerp, zijnde het onverdeelde achtste deel van een grotere beemd, b.p. Jan Jan Schellekens en meer anderen, een houtbussel daar, Merijke weduwe van Jan Santegoets, het geestelijk land daar. Hij draagt dat vruchtgebruik nu over aan zijn kinderen Cornelis en Jenneken en aan Evert Willemde Bever als man van Merijke zijnde ook zijn dochter, welke kinderen zowel zijn verwekt bij zijn eerste als ook tweede vrouw.....
Datering: 20-04-1693
Pagina: 123v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.77&minr=13635956&miview=ldt
5121.77 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.77)
de boedel van Evert Willems de Bever
...
Datering: 1703-1707
Pagina: 96r (scan 189 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.77&minr=13635885&miview=ldt
5121.77 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.77)
de erfgenamen van Evert Willems de Bever
...
Datering: 1703-1707
Pagina: 58r (scan 113 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.77&minr=13635883&miview=ldt
5121.77 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.77)
...
de erfgenamen van Evert Willems de Bever, zijnde de neven en nichten.
...
Datering: 1703-1707
Pagina: 57r (scan 111 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 105 van 21-03-1665.

Niet gevonden in index BHIC (Dec2022)(Mei2023).

Kids:
Anthonia: Everardus Willems Bever de vader 10-01-1665 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Gertrudis N.N. - getuigen: Michael Corsten & Maria Willems
Maria: Everardus Willems vader 30-11-1666 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Gertrudis Anthonii - getuigen: Richardus Willems & Adriana Segart Aerts
Adriana: Everardus Willems Bever de vader 09-11-1668 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Gertrudis Anthonii - getuigen: Johannes Henrici de Bever & Catharina Willems de Bever
Elisabeth: Everardus Willems Bever de vader 17-04-1671 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Gertrudis Anthonii - getuigen: Johannes Guilielmi de Bever & Henrica Jaspars de Bresser
Henricus: Everardus Guilielmi Bever de vader 20-12-1673 Sint-Michielsgestel DTB doopakte x Gertrudis Antonii - getuigen: Adrianus Henrici de Bever & Guilielma Guilielmi de Bever
met:

womanGeertruijt Antonis Jaspers de Bresser‏
Gedoopt ‎22 dec 1634 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 105 van 21-03-1665.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gertrudis de Bresser
Vader Anthonius Casparis de Bresser
Moeder Joanna N.N.
Getuige Heijlwigis Laurentii & Everardus Gasparis de Bresser
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-12-1634
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331061&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
151 Verklaring over het bezit van Evert Willems de Bever als man van Gertruijt dochter van Antonis Jaspers de Bresser om daarvan het huwelijksgoed aan te tonen dat Corstken dochter Antonis Jaspers de Bresser toekomt. ... Evert verklaart geen ander huwelijksgoed te hebben gehad en dat alle andere kinderen zowel in spullen als geld ook niet meer hebben gehad. Volgt lijst van het huwelijkse bezit dat Corsten Antonissen (Bresser) oud 22 jaar na dood van haar vader heeft gekregen, .... ergo komt Corstken nog vanwege het sterfhuis en haar huwelijksgoed tekort. Volgt hierna een lijst van inventaris die Corstken buiten haar huwelijksuitzet werden toebedeeld. (niet veel spullen)
Datering: 07-02-1665
Pagina: 473
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547585&miview=ldt
5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
131 Huwelijkse voorwaardes voor Evert Willems de Bever weduwnaar van Geertruijt Antonis de Bresser ter nere zijde en nu met Meriken Janssen van Hees weduwe van Adriaen Wouter Hessels geassisteerd met haar vader Jan Janssen van Hees, ter andere zijde, allen inwoners van de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel. ...
Datering: 5-2-1680
Pagina: 371
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.10&minr=11526409&miview=ldt
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
68 Codicil van Evert Willem de Bever, weduwnaar van Geertruij Antonissen de Bresser, nu getrouwd met Meriken dochter van Jan van Hees, die zelf eerder weduwe was van Adriaen Wouter Hessels, beiden inwoners van St. Michielsgestel. Ze hebben eerder voor notaris Jan van de Heuvel op 15 februari 1680 huwelijkse voorwaardes gemaakt die ze alsnog goedkeuren. Als Mariken eerder komt te sterven dan Evert, hoeft hij aan Marieken de afsgeproken *duarie* of huwelijksgift niet te betalen. Als Evert als eerste sterft blijven de condities van de huwelijkse voowaardes gehandhaafd. De testatrice vermaakt aan Adriaentken dochter van Evert haar beste rok en Anneken de vrouw van Jan van Hees zijnde haar schoonmoeder, krijgt haar rok en een zwart lijfken. Actum in hun woonhuis te St. Michielsgestel
Datering: 02-10-1684
Pagina: 86v
Plaats: Sint-Michielsgestel

ECHTGENOOT HERTROUWD:
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Evert Willem de Bever
Bruid Merijken Johan van Hees
Getuige Johan Hendrik de Bevere & Johan van Hees & Lendert van Artsen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-03-1680
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1674-1728, archiefnummer 1445, inventarisnummer 38, blad 194-04
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1674-1728
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602791&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst
de kinderen van Evert Willems de Bever verwekt bij diens vrouw Geertruijd
Evert Willems de Bever als vader van
Anthonij de Bresser
Geertruijd dochter van Teunis de Bresser, vrouw van
Datering: 1685-1689
Pagina: 163r (scan 326 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602790&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602786&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst
de 7 minderjarige kinderen van Evert Willems de Bever verwekt bij diens vrouw Geertruijt <==== 7 kids
Evert Willems de Bever als vader van
Corstie dochter van Teunis de Bresser
de 2 minderjarige kinderen van Jaspar Antonis de Bresser verwekt bij diens vrouw Hendersken
Geertruijt dochter van Teunis de Bresser
Merijken dochter van Teunis Jaspers de Bresser, weduwe van
wijlen Antonie Teunis de Bresser
Aelbert van Eijl, schepen
Adriaen Hendricks van Hees als man van Corstie
Hendersken dochter van Peter van Overbeeck, vrouw van
Teusnis zoon van Aert Peters van Overbeeck
wijlen Aert Peters van Overbeeck, man van
Jan Jan Spierincx
Wilbert Wouters de Visser, schepen
Datering: 1685-1689
Pagina: 160v (scan 321 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com