man‎Evert Jaspers de Bresser‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663734&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Laurens Henricks, schepen
Willem Peters, schepen (=Schutkens)
Everaert zoon Jaspers de Bressere als man van Mariken
Mariken dochter van Wouter Corsten (Henricks, JT)
Laurens zoon van Wouter Corsten, zwager van
Datering: 1622-1624
Pagina: 18r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663705&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Wouter Christiaens (Henricks)
Evert Jaspers de Bresser
Peter Goijaerts van de Venne
Jan en Laurens, thans bijna meerderjarige kinderen (van Wouter Christiaen Henricks)
Datering: 1622-1624
Pagina: 3v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.14&minr=13663702&miview=ldt
482.14 Index Index schepenprotocol Liempde (482.14)
Wouter Christiaen Henricks en diens voorkinderen, weduwnaar van wijlen Henricxken diens eerste vrouw
Henricxken dochter van wijlen Geraert Jan Stevens wier moeder was Meriken
Meriken dochter wijlen Henrick Henricks van den Bijechelaer, moeder van
Evert Jasper de Bresser als man van Mariken
Peter Goijaerts van den Venne als man van Catharina
Mariken en Catharina, dochters van Wouter Christiaen Henricks verwekt bij diens vrouw Henricxken
Goijaert Henricks van den Bijechelaer, voogd
Jan Henrick Laurens Hessels, voogd
de minderjarige kinderen van Wouter Christiaen Henricks verwekt bij diens vrouw Henricxken
het bezit van wijlen Gerart Jan Stevens
Datering: 1622-1624
Pagina: 2r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.86&minr=12888588&miview=ldt
392.86 Index schepenprotocol Boxtel (392.86)
Huijbert Peter Antonis
Henrick Everts de Bever
Evert Jasper de Bresser
Dirck Huijbert Matthijssen
Margriet weduwe van Antonis Henrick Schellen
Datering: 1625-1626
Pagina: scan 54 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/6BDEAE8418A5443EA921D16DD48CFF86
392.91 Index schepenprotocol Boxtel (392.91)
4 Evert Jaspers de Bresser belooft aan Jan zoon Wouter Timmermans en aan Jan Corstiaens Santegoets (?) ten behoeve van Mechteldt weduwe van Adriaen Corstiaen Smits wat betreft vruchtgebruik en aan Maijken dochter van genoemde Adriaen en Mechteld watbetreft erfrecht, een jaarlijkse rente ...
Datering: 02-01-1629
Pagina: 4v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.19&minr=13557289&miview=ldt
482.19 Index Index schepenprotocol Liempde (482.19)
Henrick van de Braecken, schepen
Eevert zoon van Jaspar Diercks de Bresser als man van Meriken <===
Meriken dochter van Wouter Corstiaens <===
wijlen Lambert Huijberts, is onlangs plotseling gestorven
Dirck Huijbert Matijssen
Michiel Henrick (Michiels), schepen
Adriaen Marten Niclaessen
Adriaen Niclaessen
Lambert Peter Sluijs
de kinderen van Jan Herberts van de Ven
Merijken weduwe van Geraert Janssen van de Ven
Datering: 1634
Pagina: 69r
Plaats: Liempde

https://proxy.archieven.nl/235/61996FFD49A4496F9C49CF740D457BC1
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
604 Everaert Jaspars de Bresser verkoopt aan Dirck Huijbert Mattijssen zijn rechten en deel inzake het bezit dat hij van heer Peter de Bresser heeft geerfd en hem in de deling daarover was toebedeeld, gelegen te Boxtel onder Muntsel, Luijcel en ook onder Liempde volgens brief van Boxtel. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve de lasten zoals die in de deling zijn vastgelgd. Actum als voor.
Datering: 30-06-1635
Pagina: 231v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/19D974E2625B4422B20EA97BFE18A4FE
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
6 Jan Rut Wouterss. van den Berselaer raadsman en tegenwoordig borgemeester te Boxtel. Jan Everdt Scellekens gezworene aldaar en met hen Jan Corstiaenss. (39) en Zegher Aertss. van Overbeek (25) allen landbouwers te Boxtel die een verklaring afleggen ter instantie en op verzoek van Everdt Jaspers de Bresser hun nabuur, die in 1633 ook beroofd is geweest van zijn veldgewassen door het legervolk van de Prins van Oranje en bovendien is zijn huis “wesende een fray ende wel doormaeckt huijs” tot opde grond toe afgebrand door toedoen van de ruiters van Monsieur Dume (?) die in dat huis hebben gelogeerd, die het huis in dronken toestand ’s-nachts in brand gestoken; toen het leger arriveerde is Everdt gevlucht op het kerkhof van Gemonde en had zijn meubilair etc. “verborghen in een heymelycke ende secrete plaets” maar die zijn in de brand ook vergaan. Hij wil graag schadevergoeding . Getuigen: Dirck Driessen en Wouter Corstiaens
Datering: 17-12-1635
Pagina: 14
Soort akte: Verklaring
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5CC2F4BC8A694EFFAA6708B814060ECD
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
19 Everdt Jasper de Bresser te Gemonde (Boxtel) die een verklaring aflegt ...
Datering: 11-01-1636
Pagina: 28
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Esch

https://proxy.archieven.nl/235/6996DF64C830494E91747B4FC2F43843
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
26 Mechtelt weduwe van wijlen Gooswijn van Gorcum in de baronie van Boxtel die op verzoek van Everdt Jasper de Bresser een verklaring heeft afgelegd nl. dat zij in mei 1636 nl. op de 14e te Gemonde is geweest ten huize van Evert en voor de deur van het huis enige goederen waaronder kleren en andere zaken gerechtelijk naar buiten geworpen door de Boxtelse schepenen en vorster; Meriken de weduwe van Huybert Peter Thonis is eigenaresse van het huis. Getuigen: Jan Dirckx van den Venne, Jan Janssen Spierincx
Datering: 23-06-1636
Pagina: 36
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Gemonde

https://proxy.archieven.nl/235/2AFCB24D51C64332960BBBA2E0FCC9B9
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
30 Everdt Jaspers de Bresser en Meriken de weduwe van Huybert Peter Thonis die een proces voeren tegen elkaar over het gebruik van de erfenissen (=erven) van genoemde Meriken gelegen te Boxtel op Hoogh Gemonde die Evert momenteel nog in gebruik heeft - ze hebben een accoord gesloten, waarbij Evert het erf toch moet verlaten getuigen: Jan Rutten van den Berselaer, Willem Jan Joordens
Datering: 29-07-1636
Pagina: 40
Soort akte: Proces
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/07470A87E1C34F54BB6B1847166555CD
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
57 Wouter Jan Adriaenssen (59) en Willem Jan Handrick Spierincx (26) en naast hen Aerdt Jan Ryckaertss. (29) landbouwers te Gemonde die een verklaring afleggen t.b.v. Everdt Jaspers de Bresser 6 kinderen heeft waarvan de 3 oudste sterk en bekwaam zijn om de kost te verdienen, de attestanten verklaren er geen weet van te hebben en niet gezien te hebben dat de landerijen van Evert onbebouwd en voor dries blijven liggen. Getuigen: Hercules van den Weege/Wege, Jan Adriaen Fredricx
Datering: 27-03-1638
Pagina: 74
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

ZOON 20 JAAR
https://proxy.archieven.nl/235/0047DFD810E242E0A24F0294A50FA9B9
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
75 Dirck zn. v. Everdt Jaspers de Bresser (20) met zijn oom Wouter Jaspers de Bresser die samen hebben bekend in 1639 voor de Bossche Schepenbank te hebben vernaderd ...
Datering: 12-03-1640
Pagina: 91
Soort akte: Vernadering
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/88BECFB8156E487B963A4A0A336BEE0D
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
122 Vervolgakte m.b.t. Everdt Jaspers de Bresser.
Datering: [1642]
Pagina: 131v
Plaats: Sint-Michielsgestel

MERIKEN ZIJN HUIDIGE VROUW
https://proxy.archieven.nl/235/A917032A112F4E87AACC659615AC0BCB
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
85 Everdt Jaspers de Bresser parochie Gemonde (onder Boxtel) die heeft verklaard dat hij voor zijn absentie mondeling heeft gemachtigd Meriken zijn huidige vrouw om in zijn naam de verkoping van de goederen ten huize van Gerit van der Loo op 27 juni(moet misschien juli zijn) 1642 te laten doorgaan....
Datering: 17-07-1642
Pagina: 99
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/C288A87E99DB42E3948C0A3BE85F77DC
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
121 Everdt Jaspers de Bresser machtigt Meriken zijn vrouw om te verkopen aan ...
Datering: 23-08-1642
Pagina: 131v
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/14B7B68C3F944484B5A713E821BC9774
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
137 Gheraerdt Hanssen in de baronie van Boxtel parochie Gemonde die transporteert een huis hof boomgaard met aangelegen landerijen binnen de baronie gelegen waarbij verder gnoemd worden Everdt Jaspers de Bresser, Wouter Corsten, Peeter Goijaerts en Lijksen Jaspers als borgen, meester Lambert van der Meer procureur te ‘sBosch. Getuigen: Geraerdt Janssen van der Loo, Dirck Jan Bevers
Datering: 4-04-1644
Pagina: 144
Soort akte: Transport
Plaats: Boxtel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.23&minr=13582673&miview=ldt
482.23 Index Index schepenprotocol Liempde (482.23)
P. Bresser, schepen
wijlen Evert Jaspers de Bresser, man van
Merijcken dochter van Wouter Corstiaens, weduwe van
Jan Corstiaen Eijmberts
Jacob Erberts van Tuijl
Datering: 1642-1647
Pagina: 225v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.24&minr=13659710&miview=ldt
482.24 Index Index schepenprotocol Liempde (482.24)
Dierck Everts de Bresser
erfgenamen van Evert Jaspers de Bresser door Evert verwekt bij diens vrouw Merijken
Henrick en Jaspar de Bresser, broers van
Jan Eeverts de Bresser
Merijken dochter wijlen Evert Jasper de Bresser
Peeter Bressers
Cathalijn weduwe van Jan Wouter Corsten
notaris van Leemweegen, 1659
Adriaen en Thomas Mathijssen, broers van Catalijn
Jan Peeters als man van Merijken
Datering: 1647-1651
Pagina: 8r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660296&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
...
Dierck Everts (Jaspers) de Bresser, namens diens broers Hendrick en Jasper, welke broers hem hebben gemachtigd voor schepenen van Goch
Merijken dochter van Evert Jaspers de Bresser door Evert verwekt bij diens vrouw wijlen Merijken
Peeter en Jan, minderjarige zoons van Evert Jaspars de Bresser verwekt bij diens vrouw Merijken
Wouter Jaspers de Bresser, voogd
...
Merijken dochter wijlen Wouter Corsten, vrouw van
Datering: 1651-1660
Pagina: 176r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660037&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
wijlen Evert Jaspers de Bresser
Merijken dochter van Wouter Corstens, weduwe van
wijlen Wouters Corstens en diens vrouw Heijlken
...
Datering: 1651-1660
Pagina: 42v
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660036&miview=ldt
482.25 Index Index schepenprotocol Liempde (482.25)
wijlen Evert Jaspars de Bresser, eerder man van
Anneken en Hendrieksken, dochters van wijlen Wouter Corstens
Catelijn en Mettien, dochters van Wouter Corstens
de kinderen van wijlen Wouter Corstens
Jan de oude en Laureijs, zoons wijlen Wouter Corstens
Merijken dochter van Wouter Corstens
Merijken dochter van Wouter Corstens, weduwe van
Peeter Govaerts als man van Catelijn
meester Jan van de Heuvel, notaris
Martten Martten Huijberts, voogd van
Marcelis Jan Sanders als Mettien
Willem Janssen van Tuijll, voogd
Datering: 1651-1660
Pagina: 42r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.48&minr=11590603&miview=ldt
5121.48 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.48)
1 ... dat voor ons is verschenen Meriken dochter van Wouter Corstens, weduwe van Evert Jaspers de Bresser en verkoopt aan Jan van de Heuvel haar kindsdeel en recht in alle roerend en onroerend bezit dat ze na dood van haar vader Wouter Corsten heeftgeerfd. ...
Datering: 21-05-1652
Pagina: 4r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.48&minr=11590664&miview=ldt
5121.48 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.48)
62 .... en verkoopt aan Marijcke weduwe van Evert Jaspers de Bresser een woonhuis, ...
Datering: 11-09-1653
Pagina: 42v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660145&miview=ldt
Merijken weduwe van Evert Jasper de Bresser
99v
1651-1660

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.25&minr=13660146&miview=ldt
Merijken weduwe van Evert Jaspers de Bresser
100r
1651-1660

Gehuwd
[bron]
Zie akte 57 van 27-03-1638: 6 kinderen.

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Page 15
Anna Everardi Caspari & Mariae
08-12-1626 Henricus Joannis ab Hees & Heilwigis Henrici Joerdens
Joanna Everardi Caspari & Mariae
25-01-1629 Rudolphus Andreae Santegoedts & Cornelia G[ore]
Theodorus Everardi Gasparis de Bresser & NN
04-05-1620 Henricus Joannis Everardi & Adriana Adriani de Bresser
(ipso S. Monicae)
Maria Everardi Jaspaerts & Maria Everardi
27-12-1622 Petrus Gerardi & Joanna Joannis
Gerardus Everardus Gasparis & Maria
10-03-1631 Johannes Walteri & Maria Theodori ab Hees
Jaspar Everardus Jasparis & Maria
22-04-1632 Lambertus Simonis & Ida Walteri
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com