man‎Christianus van Hees‏‎
Geboren ‎± 1575
[bron]
Zie akte pagina 26r datering 1632-1633: "oud ca. 58 (1633)" - Dus geboren rond 1633-58= 1575.

Overleden ‎24 jul 1637 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 15 van 17-07-1637.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 6 van 23 april 1638.

BHIC: OpenArchives
Overledene Christianus Joannis van Hees
overleden op 24-07-1637 te Gemonde.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 153-18
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 62 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.46&minr=11832242&miview=ldt
5121.46 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.46)
25 Willem, Jan, Lambert, Handrick en Aert, zoons wijlen Michiel Laureijs; Willem zoon Daendel Handricks man Mechteld dochter genoemde Michiel; Hilleken dochter genoemde Michiel; Corstiaen wijlen Jan van Hees man Mariken dochter genoemde Michiel verwekt bij Aelken dochter wijlen Jan Aerts van den Gasthuis; maken een deling van het nagelaten bezit van hun ouders, deels onder St. Michielsgestel, deels elders. ...
Datering: 03-10-1617
Pagina: 26r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.88&minr=12888783&miview=ldt
392.88 Index schepenprotocol Boxtel (392.88)
heer Henrick Doollaert, pastoor te Gestel (St. Michielsgestel), 1623
Evert zoon Adriaen Everts
Corstiaen Janssen van Hees, zwager van
Jan Michiels Laurens
Catarijn zijnde de vrouw van Jan Michiels Laurens
Peter zoon wijlen Thomas Peters, loodgieter
Datering: 1628
Pagina: scan 33 rechts
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/19806B4647F74D39B004D0385B4C0161
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
31 Mattijs Bartholomeussen en Corstiaen Janssen van Hees als voogden over Peterken en Marieken minderjarige dochters van Jan Jaspar Wouters verwekt bij diens vrouw Catharina dochter van Peter Janssen van Hees, verder Peter Aert Peters en Wouter Jasper Bressers als voogden over de vijf minder jarige kinderen van wijlen Peter Jan Peters van Hees vewekt bij diens vrouw Jenneken, hebben met assistentie van Peter van Limborch als stadhouder van de baron van Boxtel een deling gemaakt van het bezit van wijlen Jenneken weduwe van Peter van Hees....
Datering: 21-05-1631
Pagina: 16v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1633-58= 1575
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=482.197&minr=13664754&miview=ldt
482.197 Index schepenprotocol Liempde (482.197)
Adriaen Peters, oud ca. 62 jaar (1633), inwoner St. Michielsgestel
Corstiaen Janssen van Hees, oud ca. 58 (1633), inwoner St. Michielsgestel
verklaring over de familie van wijlen Henrick Jan Evers, ...
Datering: 1632-1633
Pagina: 26r
Plaats: Liempde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.113&minr=11619041&miview=ldt
7636.113 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.113)
57 Jan zoone Gijsbert Peters ende Michiel Corstiaensen van Hees als momboiren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen Michiel Willems verweckt bij wijlen Peterken Hansen, hebben bij ...
Datering: 1635
Pagina: 104
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/9CF15AF9777D4DC29850C8E438FE7D82
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
58 Jan Jan Peeterssen Broeren, Jan Adriaen Rijckaertss. van den Oetelaar en Michiel Corstiaenss. van Hees borgemeesters van 1636, 1637 en 1638 met een verklaring ..
Datering: 25-07-1635 (?)
Pagina: 75
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/C4BA23C455A14613837008981B9E3720
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
2 Handrick Evertssen opten Wiel, Michiel Corsten van Hees, Paulus Janssen van der Merendonck, Lenaerdt Jaspars Thonisken weduwe Corstiaen Jan Willems, Jan Arien Rijckaertss, Willem Janssen van der Merendonck, Anneken weduwe Handrickx de Rademaecker,Willem Adamss., Margriet weduwe Handrick Geraertss., Jan Willem Heerse, Willem Willem Heersen, allen inwoners van de dingbank van Sint-Michielsgestel. Joris Daemen uit Schijndel en Goyaert Janssen uit de baanderheerlijkheid Boxtel allen pachters en gebruikers van de landerijen va het beneficie van de Woesterhoeven in de heerlijkheid Sint-Michielsgestel leggen en verklaring af ter instantie van Corstiaen Janssen van Hees dat zij in 1633, toen de Prins van Oranje met zijn leger te Boxtel, Gemonde, Gestel onder de hoek van Schijndel lag, zij niet hebben kunnen profiteren van hun landerijen, maer dat alle ende het geheele gewasch oft schaere van den jaere XVIc ende drijendedartich door het legervolck van sijne genaede vs. alsoo is geruineert ende vernielt ...
Datering: 22-02-1635
Pagina: 11
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/1FB455250AAC44BCB3E4543CC63174B7
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
15 Testament van Corst Janssen van Hees en zijn vrouw Meriken dochter Michiel Laurens, inwoners parochie Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 17-07-1637
Pagina: 26
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590881&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
8 Wij Adriaen Jacob Diercks en Jan Jan Michiels, schepenen van Sint Michielsgestel, verklaren dat voor ons is verschenen Corstiaen Jansen van Heesch en verkoopt een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad gelegen in de heerlijkheid Gestel in de parochie van Gemonde ter plaatse genoemd het Willig Stuck...
Datering: 18-07-1637
Pagina: 7r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/5A46040D98794886A86C6C1C5DF6DA98
5116.20 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.20)
6 Jan zoon wijlen Corstiaen Jansse van Hees heeft op 25 maart 1635 Frans zoon van Peter Franssen om het leven gebracht, beiden jongelui en inwoners Gemonde onder St. Michielsgestel. Zoenovereenkomst. ...
Mariken weduwe van Corstiaen Janssen van Hees, moeder van de delinquant
Michiel Corstiaens, broer van Jan als dader
...
Datering: 23 april 1638 (ruim 2 jaar na het delict)
Pagina: 007
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F1144D82FC40424896A3D93A807825CD
5116.1 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.1)
34 Codicil van Marijken dochter van Michiel Laurens, weduwe van Corsten Janssen van Hees op hun eerdere testament
Datering: 13-09-1639
Pagina: 94
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/FCC194BB1EAE4B5F8D10EDB64D3819C9
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
157 Gijsbert Paulssen (43) en Handrick Handrick Spierinxc (35) uit parochie Gemonde (onder SMG) die op verzoek van Lucas Roeloffs een verklaring afleggen dat op 16 juli 1637 genoemde Lucas hen had verzocht mee te gaan naar het huis van Corst van Hees die ziek op bed lag: bespreekpunt betrof een rente van Aert Peters aan de H. Geest van Gemonde. Getuigen: Handrick Handrick Claessen, Peter Aertssen van Overbeeck.
Datering: 10-12-1643
Pagina: 161v
Plaats: Sint-Michielsgestel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:


2.
man‎Michiel Corsten van Hees‏‎
Geboren ‎± 1605
[bron]
Zie akte 160 van 07-08-1644 dus geboren rond 1644-39=1605
Zie akte 181 van 17-09-1644 dus geboren rond 1644-40=1604
Zie akte 41 van 08-06-1645 - dus geboren rond 1606.
Zie akte 125 van 25-03-1647 - dus geboren rond 1607.
Zie akte 162 van 07-04-1648 - dus geboren rind 1648-44=1604.
Zie akte 74 van 30.12.1652 uit Schijndel(?) - dus geboren rond 1652-48=1604.

ABT1605

In index BHIC geen kind mi* met vader chr*. (Mar2020).

[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Michael Christiani van Hees
Bruid Adriana Georgii Damiani
Getuige Christianus van Hees & Joannes van den Heuvel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-07-1630
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 126-06
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Adamus: Michaelis Christiani vader 11-05-1633 Gemonde DTB doopakte x Adriana N.N. - getuigen: Maria Joannis van Hees & Embertus Lamberti
Christianus: Michaelis Christiani Hes van vader 01-01-1636 Gemonde DTB doopakte x Adriana N.N. - getuigen: Elisabeth Hees & Joannes Ruthgeri
Maria: Michaelis Christiani Hees van vader 29-10-1641 Gemonde DTB doopakte x Adriana N.N. - getuigen: Catharina Georgii & Joachimus Henrici
Willbrordus: Michaelis Christiani vader 11-06-1644 Gemonde DTB doopakte x Adriana N.N. - getuigen: Petronella Theodori & Guilielmus Pauli
Willebrordus: Michaelis Christiani Hees van vader 20-04-1647 Gemonde DTB doopakte x Adriana N.N. - getuigen: Petronella Theodori & Delianus Henrici

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052070&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
347 Joris Daem Joris weduwnaar van wijlen Lijntgen dochter van Dirck Schoenmakers doet afstand van tochtrecht van land int Wijbosch over het Broeck en dat tbv Michiel Corstiaens van Heesch man van ….[onduidelijk], Dirck Jan Jan Bevers man van Marijken dochters van Joris Daem Joris & Lijntgen, cijns aan de Heer van Heeswijk, idem verkocht aan Jan Adriaen Smits land onder tWijbosch; Michiel Corstiaens van Heesch man van Arijken, Dirck Jan Jans Bevers man van Marijken beide dochters van Joris DaemJoris en Lijntgen dochter van Dirck Schoenmakers land de Cuijlen, land onder de Borne
Datering: 16.11.1643
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.73&minr=16196818&miview=ldt
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
22 Michiel zoon van Corstiaen van Heesch man van Arijken en Dirck Jan Jan Bevers man van Marijken beiden resp. wettige dochters van Joris Daem Jorissen verwekt bij Lijntgen dochter van Dirck Schoenmakers, met een scheiding en deling van de goederen na de dood van hun ouders met o.a. ...
Datering: 7.3.1644
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD - dus geboren rond 1644-39=1605
https://proxy.archieven.nl/235/D2327DE37D9648C6919208AAAA9E240C
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
160 Jan Janssen Spierincx ( 43) schepenen Michiel Corstiaenssen van Hees (39) borgemeester te SMG die een verklaring afleggen ...
Datering: 07-08-1644
Pagina: 164v
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD: dus geboren rond 1644-40=1604
https://proxy.archieven.nl/235/A3423A6899E74344BDB730A2BB1B6654
5116.11 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.11)
181 Gijsbert Paulssen (44) en Michiel Corstiaens van Hees (40) uit Gemonde onder Sint Michielsgestel die verklaring afleggen ...
Datering: 17-09-1644
Pagina: 182
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/7F2323B3E4ED42C285E7795A714A8521
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
1 Henrick Jan Jans Bevers man van Marijken, Joris Daem Jorissen, heeft verkocht Michiel zoon van Corstiaen van Heesch zijn zwager schuur esthuis hof boomgaard etc. 10 lop. in de Broekstraat ...
Datering: 1.3.1645
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/B0890E5926DB457AB9561299B1CC02BC
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
41 Geraerdt Jan Herberts (61) parochie Gemonde jurisdictie Sint Oedenrode, Michiel Corstaens van Hees (39) uit Gemonde onder Schijndel met een verklaring...
Datering: 08-06-1645
Pagina: 36v
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/F91D27C567E64C9F9A47A59672F37A24
7636.115 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
111 Jan Ghijsbert Peters ende Michiel Corst Janssen van Heessel als momboiren ende curateuren over Wilmijna, onbeijaert dochter wijlen Machiel Willemsse bijden selve Michielen ende wijlen Peterken Janssen sijne huijsvrouw wettelijck verweckt, ...
Datering: 1646
Pagina: 103
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/FCEDB10C8DCF4730B0594382B734A68E
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
106 Hilleken dochter van Handrick Michielss, jongedochter (33) parochie Gemonde onder Sint-Oedenrode machtigt Michiel Corst Janssen van Hees om in haar naam voor de Bossche schepen...
Datering: 11-22-1647
Pagina: 102
Soort akte: Machtiging
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD:
https://proxy.archieven.nl/235/5A0242064F8B45CFBFF7FFCF41F91B55
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
125 Jan Dirkx Timmermans (65) tegenwoordig koning van de schutterij van Sint Catharina en Sint Barbara binnen de parochie Gemonde, Michiel Corstiaen Janssen van Hees (40) hoofdman de schutterij, Handrick Gerit Martens (48) “standervuerder”, HandrickCornelissen van der Oirt (31) en Jan Corstiaens van Hees (36) borgemeesters der heerlijkheid Sint Michielsgestel allen uit Gemonde die een verklaring afleggen ...
Datering: 25-03-1647
Pagina: 119
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/8C7D2ABCD3274E91BAD0AA6267AA7025
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
121 Slechts een deel van een akte waarin genoemd worden Geraerdt Janssen Cupere, Dinghen zijn zus, Getuigen: Jan Aertssen van Brunschot en Peter Peterssen. 1 april 1647 Michiel Corst van Hees neef van Dinghen
Datering: 01-04-1647
Pagina: 116
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/B512DFC8524E40289F5FE473C6487B12
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
158 Michiel Corstiaens van Hees heeft verkocht aan ...
Datering: 06-03-1648
Pagina: 155
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/47FA7FF809984E2590A3665547D3338E
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
162 Jacob zoon van Adriaen Jacobss (46) en Adriaen Joris Dirckss (44) en Michiel Corst van Hees (44) leggen een verklaring af ...
Datering: 07-04-1648
Pagina: 159
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

SCHEPEN SCHIJNDEL GEBOREN TE GEMONDE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077774&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
69 Jan Udo Rovers (76); Jacob Anthonie van der Schoot (70), parochie Gemonde onder Schijndel; Jan Janssen Spierincx en Jan Janssen Broeren, beiden schepenen van Sint Michielsgestel, wonende onder de parochie Gemonde; Michiel Corstiaen van Hees, oud-schepen te Schijndel en geboren te Gemonde aan wie ter...
Datering: 10-12-1659
Pagina: 67v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

LEEFTIJD - SCHIJNDEL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856989&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
74 Goijart Spierincx en Gijsbert van den Boogart schepenen certiceren dat voor hen is verschenen Michiel Corstiaens van Heesch oud 48 jaar en Jan Willems van den Acker oud 51 jaar om een getuigenis der waarheid af te leggen ...
Datering: 30.12.1652
Pagina: 80v
Plaats: Schijndel

SCHIJNDEL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17857025&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
83a ... ter presentie van Dirck Jan Bevers ende Michiel Corstiaens van Hees scepenen in Schijndel voirs. ...
Datering: 19.12.1653
Pagina: 101
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589647&miview=ldt
5121.52 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.52)
31 Michiel zoon Corstiaen Jans van Hees verkoopt aan Jan Ariens van de Bichelaer, smid, een perceel akkerland en hopland meestal genoemd de Onderstal...
Datering: 21-03-1664
Pagina: 28v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375423&miview=ldt
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
61 Jan Eijmbert en Mathijs broers zonen van wijlen Eijmbert Lambert Schoenmaeckers, Mathijs Jan Mathijssen man van Erken dochter van Eijmbert Lamberts, Dirck Lambert Schoenmaeckers, Jan Lambert Schoenmaeckers, Marijken dochter van van Joris Daemen en Michiel Corsten van Hees man van Aryken dochter van Joris Daemen, Servaes Cornelis Dircx en Jenneken weduwe van Jan Adriaen Smits zus van Servaes ….akte wordt onderbroken door een kort briefje: de erfgenamen van Joachim Henrick Scoenmaeckers hebben verkocht aan Lambert Eijmbert Scoenmaeckers hooiland onder Schijndel voor 105 gl. met last aan ontvanger Kuchlinus dd. 1 oktober 1666 ondertekend door P. de Louwe
Datering: 4.10.1666
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.15&minr=18510784&miview=ldt
5116.15 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.15)
175 Michiel Corstiaens van Hees, oud-schepen van Schijndel en tegenwoordig wonende te Gemonde t.b.v. Jacob Janssen van Hees namelijk, dat hij omtrent kerstmis 1665 met Jacob en zijn vrouw naar ’s-Hertogenbosch is gegaan om aldaar te spreken met de rentmwwester van het Groot Gasthuis de heer N. Kerffs, die van Jacobus 2 mud rogge eiste als een pacht “besedt aende baeren van de arme zielen vervallen 1662.” Ze hebben Kerffs ontmoet in herberg genoemd “Den David” omtrent de Markt in ’s-Hertogenbosch en daar hebben ze eerder die 2 mud rogge pacht in held betaald op 45 stuivers na! Kerffs liet doorschemeren zich daar niets van te herinneren, maar Jacob en zijn vrouw probeerden hem dit met vele woorden duidelijk te maken en waren zelfs bereid, dit onder ede te verklaren. Getuigen: Jan Janssen Spierincx en Jan Ariens van den Biechelaer.
Datering: 30-11-1666
Pagina: 170v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049449&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
190 Gijsbert Paulssen (73) en Jan Thomas Ambrosius (67) uit Gemonde met een verklaring ten behoeve van Michiel Corstiaans van Hees namelijk “dat den voorscreven Michiel Corsten requirant behalven sijnen landerijen die hij in eijgendom heeft is toebehorende een partije toollandts gelegen dese parochie van Gemonden onder de dingbanck van Scijndel ter plaetse genoempt in den Vogelsanck groot tussen de 9 en 10 lopensaet toollandts behalven de kanten ende graven rontsomme in sijne grachten ende heggen gelegen is met die ene zijde de heijde gemeijnlijck genoempt die Leusige Heijde andere zijde erf van de weduwe en kinderen Jan Corst van Hees ene einde erf der weduwe Wilbert Handrick Claessen andere einde de weduwe Handrick Handrick Claessen, hemaengekomen van sijne ouders”. Getuigen: Aert Janssen van den Heuvel en Jan Ariens van den Biechelaer.
Datering: 05-01-1672
Pagina: 157v
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

RELATIE NAAR BROER JAN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.55&minr=11672145&miview=ldt
5121.55 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.55)
73 Wij Jan van den Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Laurens, pachter van een akker groot 2 en een halve lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, eigendom is van Michiel Corsten van Hees. Hij doet er afstand van (handlichting) ten behoeve van Joostgen weduwe van Jan Corsten van Hees of andere belanghebbenden. Datum 3 november 1674. (rest folio blanko)
Datering: 03-11-1674
Pagina: 102v
Soort akte: Handlichting
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.55&minr=11672149&miview=ldt

ANDER PERSOON OF TWEEDE HUWELIJK x Jenneken Gerrit Aert Huijberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.55&minr=11672166&miview=ldt
5121.55 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.55)
94 Voor schepenen Jan van de Heuvel en Jan Claes Cluijtmans zijn verschenen: Aert zoon van Gerrit Aert Huijberts verwekt bij Lijsken Thonis Stevens, voor 1/4; Dirck Jacob Rutten als man van zijn vrouw Agathe, Michiel Corsten van Hees als man van Jenneken, beiden dochters van genoemde Gerrit en van Lijsken elk hierin voor 1/4; Jan Corsten van de Ven en Bartholomeus Hendricks van Venroij als voogden over de minderjarige kinderen van Dielis ook zoon van Gerrit Aert Huijberts en Lijsken, ook voor 1/4. Zij maken een deling van het bezit dat ze na de dood van Gerrit en Lijsken, zijnde hun ouders resp. grootouders hebben geerfd. ....
Datering: 26-01-1675
Pagina: 126v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Sint-Michielsgestel

3.
man‎Jan Corsten van Hees‏‎
Geboren ‎± 1611
[bron]
Zie akte 125 van 25-03-1647 - dus geboren rond 1611.
Zie akte 74 van 29-09-1650 - dus geboren rond 1650-39=1611.

ABT1611

Enige match:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Wilhelmi
Vader Christianus Wilhelmi
Getuige Aleijdis Petri & Joannes Wilhelmi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-11-1610
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Christiani van Hees
wonende te Gemonde
Bruid Judoca Judoci van den Oetelaer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-01-1641
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2022v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Christiani van Hees
Bruid Judoca Judoci
wonende te Schijndel
Getuige Michel Christiani van Hees
Getuige Gerlacus Egidii
Diversen: uit Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-01-1641
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Gemonde, RK trouwen en begraven, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37, blad 138-03
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1609-1649
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Maria: Joannis Christiani Hees van vader 04-12-1641 Gemonde DTB doopakte x Judoca N.N. - getuigen: Joanna Joannis Anthonii & Gerlacus Egidii
Henrica: Joannes Christiani vader 13-05-1643 Gemonde DTB doopakte x Judoca N.N. - getuigen: Henrica Joannis & Laurentius Christiani
Adriana: Joannes Christiani Hees van vader 11-01-1646 Gemonde DTB doopakte x Judoca N.N. - getuigen: Heijlwigis Guilielmi & Henricus Petri Jongers
Adriana: Joannis Christiani vader 15-11-1647 Gemonde DTB doopakte x Judoca N.N. - getuigen: Maria Christiani & Joannes Rutgeri

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.72&minr=16052055&miview=ldt
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
332 Jan Corstiaens van Hees (?) man van Joostken (?), Gering Delis Henricx man van Catarina dochter van Henrick Peeters de Junger weduwe van Joost Willems van den Oetelaer
Datering: 5.6.1643
Plaats: Schijndel

LEEFTIJD:
https://proxy.archieven.nl/235/5A0242064F8B45CFBFF7FFCF41F91B55
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
125 Jan Dirkx Timmermans (65) tegenwoordig koning van de schutterij van Sint Catharina en Sint Barbara binnen de parochie Gemonde, Michiel Corstiaen Janssen van Hees (40) hoofdman de schutterij, Handrick Gerit Martens (48) “standervuerder”, HandrickCornelissen van der Oirt (31) en Jan Corstiaens van Hees (36) borgemeesters der heerlijkheid Sint Michielsgestel allen uit Gemonde die een verklaring afleggen ...
Datering: 25-03-1647
Pagina: 119
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/873B360ADF9446A09F9DD623958084DC
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
74 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Claes Spierincks, oud ca. 40 jaar, Jenneken zijnde de vrouw van Geert Janssen van de Loo oud ca. 45 jaar, Hendrick Aerts Cuijper oud ca. 22 jaar en Jan Corstiaens (= van Hees ) oud ca. 39 jaar, allen inwoners van de parochie Gemonde en hebben op verzoek van Willem Janssen Spierincks ook wonend aldaar het volgende verklaard. Jan verklaart dat hij op 22 september 1650 bij Geert Janssen van de Loo te Gemonde op diens kamer is gekomen ...
Datering: 29-09-1650
Soort akte: Getuigenverklaring
Plaats: Den Dungen
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/E6FCA04053844E99B946409719E1034F

https://proxy.archieven.nl/235/AA8C6FAACF8647D8986E1C140A49B51E
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
5 Jan Corstiaens van Hees man van Joostken dochter van Joost Willems van den Oetelaer verwekt bij Catarina dochter van Hendrick Peeters de Jonge gewezen huisvrouw van Geelincx Delis van den Acker, Jan zoon van Geeringh Delis van den Acker verwekt bij dezelfde Catarina, Claes Pauwels van der Heijden man van Catarina dochter van Geeringh Delis en Catarina Hendrick de Jonge en genoemde Geeringh Delis voor en in naam van Arnolda zij ndocter verwekt bij Catarina, met een scheiding en deling met o.a. land ...
Datering: 13.11.1659
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331065&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
155 Testament van Jan Corstiaens van Hees en zijn vrouw Joostken Joostens Willems van den Oetelaer, inwoners van parochie Gemonde onder St. Michielsgestel. Ze vermaken de langstlevende van hen beiden 2 stukken land in de parochie Gemonde onder Schijndel. De laatstlevende moet hun kinderen een uitzet van 100 gulden meegeven. Als ze beiden overlijden voordat hun jongste kind 20 jaar is, willen ze dat de kinderen die dan nog niet bekwaam zijn de kost te verdienen, daaruit zullen worden onderhoudenen de kinderen mogen dat bezit niet eerder verdelen totdat het jongste kind 20 jaar is. Actum parochie Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 18-02-1665
Pagina: 487
Plaats: Sint-Michielsgestel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.10&minr=11526348&miview=ldt
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
7 Joostken dochter Joost Willems, weduwe van Jan Corsten van Hees, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel, machtigt Johan Visscher, deurwaarder en leenvinder van de Raad van Brabant om een half lopenzaad land te verheffen, elk lopenzaad van 33 roedes, genoemd de Rij-akker, voor haar wat betreft vruchtgebruik en haar oudste en meerderjarige zoon Corstiaen Janssen van Hees wat betreft erfrecht. Het perceel is gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel en brengt jaarlijks 2 guldenen 10 stuivers op per lopenzaad. Laatste verhef was 14-06-1662. Actum St. Michielsgestel
Datering: 21-04-1682
Pagina: 8v
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.10&minr=11526438&miview=ldt
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
97 Wilbert Peters oud ca. 29 jaar en Joostken weduwe van Jan Corsten van Hees oud ca. 69 jaar, beiden inwoners van de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, ten behoeve van Gerit Goortsen, verklaren dat ...
Datering: 23-02-1684
Pagina: 118v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602576&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Evert Willems de Bever, schepen
Aelbert van Eijl, schepen
I. Elsevier, drossaard
Wouter Ariaen Fredricks als man van Handersken
Corst en Jan, broers en hun zuster Marija, kinderen van Jan Corstiaen van Hees verwekt bij diens vrouw
Handersken dochter van Jan Corstiaens van Hees verwekt bij Joostien
Joostien van den Oettelaer, vrouw van
Jan Jans Santegoets, schepen
Wilbordt Wouters de Visser, schepen
Datering: 1685-1689
Pagina: 36r (scan 72 )
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com