man‎Jan Peter Oerlemans‏‎
Geboren ‎± 1605
[bron]
Zie akte 28 van 04-01-1645 - leeftijd 40 dus geboren rond 1605.

Overleden ‎26 jan 1670 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85767 Begraafinschrijving Jan Peter Oerlemans, 26-01-1670
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Jan Peter Oerlemans
Folio: 76
Begraafdatum: 26-01-1670
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 78 of 90 - 32.39 Begraafregister - rechts, bovenste helft
"den 2?en dito is begraven Jan peter Oerlemans"
De volgende entry is "den 26 is begraven"
Dus datum van 26 is waarschijnlijk.


RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.5 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
77011 Begraafinschrijving Joannes Petrus Oerlemans, 28-01-1670
Overledene: Joannes Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 28-01-1670
Folio: 167v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.5
Page 169 of 193 - 32.5 Huwelijks- en overlijdensregister
"28. joannes petri oerlemans" gevolgd door een plaats.


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Petrus Oerlemans
overleden op 28-01-1670 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 167v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 65 jaar
[Gebruikersnotities]
Is deze persoon inderdaad een zoon van Peter Henrick Jan Oerlemans?
WANT
- Bij doop van kind van Daniel in 1637 is ene "Joannes Petrus Oerlemans" getuige
- Geen match van doopgetuigen van kids Jan Peter Oerlemans.

Jaspar Philips van Esch x Willemken Joorden Willem Goorts
Jan Willem Goorts
- Heijlken x Jan Jacop Kemps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628B.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153, 1628 - J. Toirkens
318
Inventaris van de roerende bezittingen van wijlen Jaspar Philips van Esch stadhouder voor Oirschot en van wijlen diens vrouw Willemken dochter van wijlen Joorden Willem Goorts die onlangs vanwege de pestziekte zijn overleden en welke inventaris is gemaakt door Jan Jacop Kemps als man van Heijlken en door Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, beiden dochters zijnde van wijlen Jan zoon wijlen Willem Goorts en derhalve erfgenamen van genoemde Willemken, en ook erfgenamen van genoemde Jasper, als zodanig ook door die andere erfgenamen daarvoor gevraagd zijnde zulks te doen, ...
Datum 26 oktober 1628
.
Zie ook 331
Verdere inventaris van de meubels en spullen die zijn gevonden in een kist en trog in het sterfhuis van wijlen Jasper Philips van Esch, toen hij leefde stadhouder van Oirschot. ...
14 november 1628

Jan Joordens
- Heijlken x Jan Jacop Kemps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
- Goijaert
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156, 1631 - J. Toirkens
322
Jan Jacop Kemps als man van Heijlken en Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, beiden dochters zijnde van wijlen Jan Joordens, voor henzelf handelend en ook namens hun zwager Goijaert ook zoon zijnde van wijlen deze Jan Joordens, dragen hierbij 3roedes land over van hun dries genoemd de Heze, gelegen in Oirschot herdgang de Notel, ...
Datum en getuigen als boven. (5 october 1631)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157, 1632 - J. Toirkens
244
Goijaert zoon wijlen Jan Joordens, verder Jan Jacop Keijmps als man van Heijlken, en Jan Peter Oerlemans als man van Jenneken, zijnde beide dochters van wijlen Jan Joirdens, verkopen hierbij een hooibeemd, genoemd D'Esbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Straten, ter plaatse genoemd in het Quinckersche Broek, ...
Datum en getuigen als boven. (31 juli 1632)

Jan Jorden Willems x Sijcken Janssen
- Heijlken x Jan Jacob Jan Dirck Keijmps
- Jenneken x Jan Peter Oerlemans
- Goijaert
Willemken Joorden Willems - tante van Jennken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 158, 1633 - J. Toirkens
073
Jan zoon Jacob Jan Dirck Keijmps als wettige man van Heijlken, verder Jan zoon wijlen Peter Oerlemans als wettige man van Jenneken, beiden wettige dochters van wijlen Jan Jorden Willems verwekt bij deze Jan en bij wijlen diens vrouw Sijcken Janssen,hebben verklaard hierbij een boedelverdeling te hebben gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun broer Goijaert en van Willemken Joorden Willems, hun tante zoals ze verklaarden. ...
Datum 11 maart 1633
.
356
In de naam van de heer Jezus Christus, Amen. Voor ons schepenen en secretaris is verschenen de geachte Jan zoon Peter Oerlemans en diens wettige vrouw Jenneken dochter van wijlen Jan Joordens, beiden inwoners van Oirschot, genoemde Jan gezond zijndeen genoemde Jenneken ziek zijnde vanwege de kinderpokken, maar wel in het bezit van haar verstandelijke vermogens zoals dat ons duidelijk genoeg scheen te zijn. Ze beseffen de broosheid van het menselijk bestaan en willen met wederzijdse instemming van elkaar, nu hun testament opmaken. ...
27 november 1633

DUS P.H. Oerlemans had waarschijnlijk een zoon Jan
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 165, 1640 - J. Toirkens
179
Jan zoon Jacob Jan Dirck Keijmps heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Henrick Oerlemans vanwege geleend geld ...
Datum 18 juni 1640
In marge : Deze rente is afgelost zoals Jan Peter Oerlemans verklaarde. Datum 22 mei 1655, ...

LEEFTIJD 40 - Dus geboren rond 1605
https://proxy.archieven.nl/235/70ECF6AE529D44EC881EC148943C9275
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
28 Jan Peters van de Laeck (57), Jan Peters Oerlemans (40) en Peter Jan Dirckssen van Bers (44) schatheffers en collecteurs te Oirschot met verklaring ...
Datering: 04-01-1645
Pagina: 25
Plaats: Sint-Michielsgestel

RHCE:
NTI-15215-89 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
28 Overeenkomst, 16-4-1653
Persoon in RA:
Jan Peter Oerlemans Notabene: Echtg. van Jenneken Jan Joordens, Echtg. van Maeijken Eijmbert Hoppenbrouwers
Jenneken Jan Joordens Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerlemans, Wijlen
Maeijken Eijmbert Hoppenbrouwers Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerlemans
Cornelis Francken Notabene: Echtg. van Maeijken Oerlemans
Jan Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 2
Joorden Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 2
Maeijken Oerlemans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken, Dochter van 1 en 2
Herman Aerts Notabene: Getuige
Peter Janssen van Esch Notabene: Getuige
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 89


RHCE:
NTI-15215-92 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
7 Attestatie, 15-1-1656
...
Jan Peter Oerlemans Beroep: Oud achtman
...


RHCE:
NTI-15215-93 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
28 Overeenkomst, 18-4-1657
Persoon in RA:
Jan Peter Oerselmans Notabene: Echtg. van Jenneken Jans, Echtg. van Maeijke Eijmbert Hoppenbrouwers
Jan Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 6
Jorden Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 6
Cornelis Francken van Cronenborch Notabene: Echtg. van Maeijken Oerselmans
Maeijken Oerselmans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken van Cronenborch, Dochter van 1 en 6
Jenneken Jans Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerselmans
Niclaes Oerselmans Notabene: Zoon van 1 en 8
Maeijke Eijmbert Hoppenbrouwers Notabene: Echtg. van Jan Peter Oerselmans
Tholoff Gerits van Cleijnenbreugel Notabene: Getuige
Willem Schepens Notabene: Getuige
Soort akte: Overeenkomst
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 93


RHCE:
NTI-15215-93 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
34 Scheiding en deling, 20-4-1657
Persoon in RA:
Jan Oerselmans
Joorden Oerselmans
Jan Peter Oerselmans
Cornelis Francken van Cronenborch
Maeijken Oerselmans
Adriaen van Ghestel
Willem Jan Jacobs Kemps
Peter Gerits Vlemmincx
Dierick Henrick Boelaerts
Henrick van Esch
Iken van den Heuvel
Peter van Woensel
Aelbert Jan Aelberts
Adriaen Jans de Vos
Henrick Matijs van Overdijck
Peter Niclaes Vlemmincx
Jan Dielis Potters
Henrick Jansen Coppen
Aert Jans Moescops
Soort akte: Scheiding en deling
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 93


RHCE:
NTI-15213-35 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
1 Boetelijst, 0-0-1658
...
Jan Peeter Oerlemans Woonplaats: Notel


RHCE:
NTI-15216-116 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
63 Overeenkomst, 16-6-1660
Persoon in RA:
Jan Peeters Oerlemans Notabene: Echtg. van Jenneken Willemsse
Jan Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 6
Joorden Oerlemans Notabene: Zoon van 1 en 6
Cornelis Francken de Croon Notabene: Echtg. van Maeijken Oerlemans
Maeijken Oerlemans Notabene: Echtg. van Cornelis Francken de Croon, Dochter van 1 en 6
Jenneken Willemsse Notabene: Echtg. van Jan Peeters Oerlemans, Wijlen
Jan Joorden Willemsse Notabene: Vader van 6
...


RHCE:
NTI-15214-80 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
156 Procuratie, 2-1-1665
Persoon in RA:
Jan Jan Peeter Oerlemans Woonplaats: Lande van Gelre
Jan Peeter Oerlemans Notabene: Vader van 1
Willem Hoogers van de Lusdonck
Jan Hoogers van de Lusdonck
Jan Jansse van de Ven
Joost Janssen
Toponiem in RA: Notel
Soort akte: Procuratie
Toegangsnummer: 10624 Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935
Inventarisnummer: 80


RHCE:
NTI-15213-43 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
12 Attestatie, 17-2-1666
...
Jan Peeter Oirlemans Beroep: Schepen
...


RHCE:
NTI-15213-44 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
45 Attestatie, 10-9-1667
...
Jan Peeter Oerlemans Beroep: Raadsman
...


Gehuwd (religieus) ‎19 feb 1626 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
47605 Trouwinschrijving Joannes Peters en Joanna Jansen, 19-02-1626
Bruid: Joanna Jansen
Bruidegom: Joannes Peters
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 19-02-1626
Folio: 12
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Peters
Bruid Joanna Jansen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-02-1626
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 12
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek


Kinderen genoemd in akte 28 Oirschot: Jan, Joorden, Maeijken.

Kids:
Joannes: Joannes Petrus Vader Oirschot 31-01-1627 x Joanna Joannes Jordanus - getuigen: Jaspar Philippus & Helindis Joannes
Jordanus: Joannes Petrus Vader Oirschot 19-08-1629 x Joanna Joannes - getuigen: Joannes Lambertus & Maria Henricus
Maria: Joannes Petrus Vader Oirschot 06-04-1631 x Joanna Joannes - getuigen: Egidius Theodorus Hoppenbrouwers & Aleijdis Jacobus

Past niet en niet genoemd in akte 28.
Henricus: Joannes Petrus Vader Oirschot 15-06-1629 x Joanna Joannes - getuigen: Joannes Arnoldus & Maria Embertus <=== PAST NIET
(ongeveer 43 jaar gehuwd) met:

womanJenneken Jan Joordens‏

[Gebruikersnotities]
Zie aktes in notities bij persoon echtgenoot:
Genoemd als:
Jenneken Jan Jorden Willems
Jenneken Jan Willem Goorts

Zie huwelijk en doop kids:
Genoemd als:
Joanna Jansen
Joanna Joannes Jordanus

Zie akte RHCE van 16-6-1660 - genoemd als "Jenneken Willemsse" en haar vader genoemd als "Jan Joorden Willemsse"


2e huwelijk
man‎Jan Peter Oerlemans‏‎


Ondertrouwd ‎5 feb 1639 Best, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎22 feb 1639 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Petrus Oerlemans
Bruid Maria Embertus Hoppenbrouwers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-02-1639
Plaats: Best
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 05-02-1639
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1619-1753, archiefnummer 8014, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 87v
Gemeente: Best
Periode: 1619-1753
Religie: Rooms-Katholiek


RHCE:
60286 Trouwinschrijving Joannes Petrus Oerlemans en Maria Embertus Hoppenbrouwers, 22-02-1639
Bruid: Maria Embertus Hoppenbrouwers
Bruidegom: Joannes Petrus Oerlemans
Plaats inschrijving: Best
Ondertrouwdatum: 05-02-1639
Trouwdatum: 22-02-1639
Folio: 87v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1


Geen kids gevonden in index BHIC (MEi2023).
(ongeveer 26 jaar gehuwd) met:

womanMaria Embertus Hoppenbrouwers‏
Overleden ‎27 okt 1665 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
85251 Begraafinschrijving , 27-10-1665
Plaats inschrijving: Oirschot
Partner: Jan Peter Oirlemans
Folio: 52
Begraafdatum: 27-10-1665
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 54 of 90


BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Petrus Oerlemans
overleden op 27-10-1665 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 152
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com