man‎Adriaen Daniel Schellekens‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
060
... De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve een jaarlijkse pacht van 19 gulden aan Adriaen Danel Schellekens, ...
Datum en getuigen als boven. (23 februari 1587)
.
286
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens verkoopt een stuk beemd genoemd de Conincksbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Wouter Heijmans ...
Datum 14 februari 1587
.
288
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens verkoopt een akker groot ca. 40 roeden gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck genoemd het Vorste akkerken, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans ...
Datum en getuigen als boven.

ECHTGENOTE: Jenneken Willem Gevers Damenssn
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1588 - J. Toirkens
057
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens als man van Jenneken dochter van wijlen Willem Gevers Damenssn., voor zichzelf en als gemachtigde van Dirck Goijaert Niclaessen als man van Henriksken dochter van genoemde Willem zoals blijkt uit een procuratiebrief alhier opgemaakt d.d. 4 februari j.l., verkopen een pacht ...
Datum 24 maart 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
018
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn erfdeel in een stuk land genoemd de Bocht, gelegen in Oirschot herdgang van Spoordonk, dat hij heeft geerfd van wijlen Peterken dochter van Jan van der Lusdonck, b.p. de Langdoncksekker, de kinderen van Cornelis Frank Willems, Jan van der Lusdonck, Dirck van Diessen. Ook verkoopt hij zijn aandeel dat hij van zijn zuster Elisabeth heeft verkregen, ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Hofstatten, b.p. kinderen van Henrick Alarts, de kinderen van Niclaes Dielis, Jan Verhoeven, Cathelijk weduwe en kinderen van Henrick van de Maerselaer of Cort Meus. Verder verkoopt hij nog zijn deel in de Soeperdonck ook van zijn zuster geerfd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Adriaen van den Heuvel, de gemeijnte, Gerart de Metser. Alle genoemde percelen worden nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans, de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 16 janauari 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ...Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hijdat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens. Ook verkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ter zelfder plaatse gelegen, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1616 - J. Toirkens
118
Arien Daniel Scellekens verkoopt hierbij al zijn aanspraken en erfdeel waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een akker genoemd de Hofdstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zoals hij die heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrik Oerlemans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de dorpslasten. ...
Datum 18 mei 1616

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 057 van 24 maart 1588: "Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens als man van Jenneken dochter van wijlen Willem Gevers Damenssn."
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com