man‎Paulus Willems van den Heuvel‏‎

Ondertrouwd ‎11 jan 1654 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎25 jan 1654 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 73 van 4 maart 1654: "Paulus Willens als man van Henricxken, dochter van Jan Rutten (van den Berselaer)". In notitie bij vader bruid.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Pauwels Willemsen van den Heuvell
Bruid Hendrixken van den Berselaer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 11-01-1654
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-01-1654
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1649-1671, archiefnummer 8019, inventarisnummer 19, blad 9r2
Gemeente: Boxtel
Periode: 1649-1671
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Pauwels Willems van den Heuvel
Bruid Hendricxken van den Berselaer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-01-1654
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1649-1671, archiefnummer 8019, inventarisnummer 19, blad 9v4
Gemeente: Boxtel
Periode: 1649-1671
Religie: Schepenbank


Kids:
Henricus: Paulus Wilhelmus vader 24-01-1659 Uden DTB doopakte x Henrica Joannis - getuigen: Michael Arnoldus & Ida Joannis & Anna Danielis
Wilhelmus: Paulus Wilhelmus vader 17-05-1661 Uden DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Joannes Cornelius & Maria Joannis Theodorus & Anna Theodorus
Rutgerus: Paulus Wilhelmus vader 09-12-1663 Uden DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Rutgerus Joannis & Maria Hubertus & Maria Joannis
Rutgerus: Paulus Wilhelmus vader 01-03-1665 Uden DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Henricus Joannis [DenBosch] & N.N. Joannis [Gemonde] & Gerarda Jacobus
Joannes: Paulus Guielmus vader 12-08-1667 Uden DTB doopakte x Henrica N.N. - getuigen: Arnoldus Segerus & Maria Paulus
Michael: Paulus Guilelmus vader 03-04-1670 Uden DTB doopakte x Henrica Jansen - getuigen: Joannes Spirinckx & Maria Huijberts
met:

womanHenrica Jan Rutten van den Berselaer‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar
Gedoopt ‎2 feb 1625 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kids genoemd in akte 60 van 14-04-1668 "Meriken, Henricxken en Heijlken verwekt bij diens 1e vrouw Oeijken Henrick Schellekens"

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Rutgeri
Vader Joannes Rutgeri
Moeder Oda N.N.
Getuige Anna Walteri & Everardus Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-02-1625
Plaats: Gemonde
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1598-1603, 1608-1648, archiefnummer 1445, inventarisnummer 37
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1598-1648
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.52&minr=11589665&miview=ldt
49 Genoemde schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan zoon Willem Paulssen, voor zichzelf en vanwege een machtiging opgemaakt voor schepenen van Uden in het land van Ravestijn op 28 mei 1664 zoals ons is gebleken namens zijn oudste broer Paulus Willems, verder Henrick en Mechteld samen meerderjarige kinderen van Willem Paulssen ook samen nog namens hun minderjarige zuster Lijsken en verkopen (=beloven) met toestemming van Aert Zegers van Overbeeck aan de heer Peter Roeffen als rentmeester van het kapitel en uitvoerder van het testament van de eerwaarde heer Willem Schelllekens, deken van het kapittel daar, een jaarlijkse rente van ...
De rente is ten behoeve van Hendriksken dochter van Jan Rutten van Berselaer verwekt bij diens eerste vrouw Oijken Hendrick Schellekens, welke Hendrieksken nu is getrouwd met Paulus Willems, waarvan Paulus er het vruchtgebruik van krijgt en de wettige kinderen van Paulssen en Hendriksken het erfrecht. ...
Datering: 29-05-1664
Pagina: 46v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/C3D3FA2A9EC346C8A26C10817AE8D479
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
366 Jan Rutten van de Berselaer als vader van Haersken zijnde de vrouw van Paulus van den Heuvel, doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het genoemde bezit. Ondertekend : Ik Aert Segers van Overbeeck, Rut Jan Rutten , mijn vader in zijnoude vruchtgebruik. P.A.V. D. (drukletters), verder Jacobus Hardie (?).
Datering: 00-00-1666?
Soort akte: Afstand
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/5630E623988646E0AFEFEFE0E5A14FBB
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
365 Pauwels Willems van den Huevel als man van Handersken dochter van Jan Rutten van de Berselaer verkoopt aan Seger van Overbeeck het derde deel van een huis, schuur, esthuis en schop met aanliggend erf, boomgaard en houtopstand groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde. ...
Datering: 12-04-1667
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/9DBE898CDC6E4D25995C9A8BE7FA1A88
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
305 Pauwels Willems van den Heuvel als man van Hendriksken dochter van Jan Rutten van den Berselaer, verkoopt aan Aert Segers van Overbeeck het derde part van het huis, tuin, hofstad en aanliggend erf met boomgaard en houtwas groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde ... [ en meerdere stukken land ]
Datering: 12-04-1667
Pagina: 232v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Boxtel

https://proxy.archieven.nl/235/C4D90FE96AB84BE2B1BFF24D929BBE8C
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
304 Jan Rutten van de Berselaer doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake het derde part van een huis, hofstad, tuin en aanliggend erf, gelegen te Boxtel in de parochie van Gemonde, ...
Hij doet afstand ten behoeve van zijn schoonzoon (er staat zwager) Pauwels Willems van den Heuvel en belooft ...
Datering: 12-04-1667
Pagina: 232r
Soort akte: Afstand
Plaats: Boxtel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671960&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
9 Wij Willem de Bever en Jan Janssen van de Ven, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Rutten van de Berselaer wonend te Gemonde onder St. Oedenrode en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van Poulus Willems van de Heuvel waarop hij recht heeft inzake een zeker weiland gelegen te St. Michielsgestel in de Dickenbosch, eigendom van genoemde van de Heuvel, ...
Datering: 12-04-1667
Pagina: 11v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623785&miview=ldt
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
257 Pauwels Willems van den Heuvel woonende tot Volkerre int lant van Ravensteijn, als man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochtere wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck lants soo acker als hoplant gemeijnlijck genoemt de Bocht, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer. Vercocht aen Gerardus Schellekens.
Datering: 1668
Pagina: 293
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623828&miview=ldt
7636.119 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
300 Pauwels Willems woonende tot …. man ende momboir van Hendricxken sijne huijsvrouw, dochter wijlen Jan Rutten van de Bersselaer, een stuck erffve soo lant als groes, gelegen ter plaetse genoempt Bersselaer jurisdictie der vrijheijd Sint Oedenrode. Vercocht aen Aert sone Seger Aerts van Overbeeck woonende tot Bocxtel.
Datering: 1670
Pagina: 356
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com