man‎Peter Henrick Peters van Amstel‏‎

[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse FAmilie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87-88
Peter Hendriksz. van Amstel, overld. voor 19 febr 1637, tr. Gemert 5 febr. 1617 Anna Goert Adriaensz.dr.
Peter komt voor op 15 juli 1624 (R 113, fol. 197 v) en 13 dec. 1627 (R 1 14, fol. 34 v) .
1637 febr. 19, Gemert. De heer pastoor van Gaffen (Gerard van
Amstel) en Goort Denis, als momberen van het onmondig kind
Hendrick, nagelaten door Peeter Hendrickx van Ampstel, transporteren
aan Hendrick Hendrickx van Ampstel een stuk land op de Molenakker
en een erf bij de rosmolen voor 200 gld.
(Gemert R 114, los fragment).
Uit dit huwelijk (de eerste vier blijkbaar jong gestorven):
a. Elisabeth, ged. Gemert 7 jan. 1618.
b. Henrica, ged. Gemert 22 april (feria tertie Pascha) 1620, peter:
,.Guinandus Petri van Amstel",
c. Goort (Godefridus), ged. Gemert 23 okt. 1622.
d. Johannes, ged. Gemert 27 juli 1625.
e. Hendrik, ged. Gemert 16 dec. 1633.

11082_113_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 113.
882.
JAN u.s. heeft vercocht aan PEETER HENRICX van AMPSTEL een
huis en hof aan 't Cruijs op den Fellenoirt ...
24 maart 1623

11082_114_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 114.
198.
PEETER HENRICX van AMPSTEL heeft vercocht aan DIERCK GERARDT
MANWERS een huis en hof aan 't Cruijs geheten den Fellenoort, ...
13 dec. 1627

MOMBOIR VAN ZIJN KIDS
11082_115_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 115.
7.
Den heer pastoor Van Geffen en GOORT DENIS als momboiren van
het onmondig kind van PEETER HENDRICK van AMPSTEL hebben
overgegeven aan HENDRICK HENDRICX van AMPSTEL twee lopense
grond op de Molenacker ...
19 feb. 1637

MOMBOIR VAN ZIJN KIDS
11082_117_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 117.
246. folio 75 verso.
Alsoo de heer pastoor van Geffen en GOORDT DENIS als momboiren
van het onm. kind HANRICK van PETER HANRICX van AMSTEL, overgegeven
hadden aan HANRICK HANRICX van AMSTEL twee stukken
teulland op de Molenacker ...
Nu heeft Hanrick die twee percelen overgegeven aan WILLEM
BALTISSE, die het op zijn beurt doorgeeft aan THOMAS CORNELISSEN
als mombor van de onbejaarde kinderen van JAN GORDTS
COPPEN, verwekt bij LIJSKE HANRICX van AMSTEL.
Get.: AM/JA 23 mei 1641

Gehuwd (religieus) ‎5 feb 1617 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Petrus Henrici van Amstel
Bruid Anna Godefridi Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-02-1617
Plaats: Gemert
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1609-1625, archiefnummer 8044, Gemeentearchief Gemert-Bakel, inventarisnummer 28, blad 51
Gemeente: Gemert
Periode: 1609-1625
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Elizabetha: Petrus Henrici Amstel van vader 07-01-1618 Gemert DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Henricus Joannis van Boort & Joanna Wilhelmi Staijeckers
Henrica: Petrus Henrici Amstel van vader 21-04-1620 Gemert DTB doopakte x Anna Godefridi - getuigen: Guinandus Petri van Amstel & Elizabeth Nicolai
Godefridus: Petrus Henrici Amstel van vader 23-10-1622 Gemert DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Antonius Matthiae & Anna N.N.
Joannes: Petrus Henrici Amstel van vader 27-07-1625 Gemert DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Jacobus Christiani Lamberti & Maria N.N.
Henricus: Petrus Henrici Amstel van vader 16-12-1633 Gemert DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joannes Wilhelmi Staijacker & Maria Matthei Gerardi
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com